Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków.

Dostępność: Dostęny
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena brutto: 89,00 zł
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
89.00
Cena netto: 84,76 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

 

Publikacja prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych. Wyjaśnia wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków oraz tworzenie różnych struktur biologicznych zbudowanych w mikroorganizmów, typy hodowli i typy bioreaktorów stosowanych do hodowli mikroorganizmów.

Podręcznik Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, opartych na wykorzystaniu mikroorganizmów, jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Autor opisuje metody biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.

Podręcznik jest adresowany do studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, bioinżynierii środowiska.

 

W opisywanej książce czytelnik znajdzie takie zagadnienia jak: ścieki, bakteryjny metabolizm, biologiczne systemy oczyszczania ścieków, bioreaktory, usuwanie azotu, usuwanie fosforu, ścieki przemysłu spożywczego, ścieki farmaceutyczne, ścieki rafineryjno-petrochemiczne, ścieki celulozowo-papiernicze, odpady i ich utylizacja, odpady komunalne.Warto podkreślić, że jest to podręcznik napisany przez mikrobiologa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie i doborze treści. Znalazło się w niej sporo nowy pojęć i teorii biologicznych (np. metagenomika - trudno te nowe podeście teoretyczne znaleźć w podręcznikach, więc zapewne skorzystają także i inni, zainteresowani nowymi zagadnieniami w biologii).
prof. UWM dr hab. Stanisław Czachorowski, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Opracowanie to jest niezwykle cenne ze względu na szeroki aspekt poruszanej tematyki, dogłębne, z wykorzystaniem najnowszej i fachowej literatury, opisanie procesów biologicznych zachodzących przy oczyszczaniu różnego rodzaju ścieków i odpadów. Z pełnym przekonaniem będę polecać tę pozycję studentom oraz innym osobom zainteresowanym omawianą problematyką.
Dr hab. Elżbieta Królak, prof. UPH, Zakład Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
W podręczniku zawarta jest obszerna wiedza, opracowana w sposób zwięzły i intersujący dotycząca biologicznych aspektów oczyszczania różnego rodzaju ścieków. Układ książki jest logiczny – od przedstawienia bakteryjnego metabolizmu w procesie oczyszczania ścieków, zespołów mikroorganizmów uczestniczących w tych procesach, ich kooperacji i sukcesji. Aż do fizykochemicznej charakterystyki ścieków. Omawiane są naturalne metody oczyszczania ścieków i nowoczesne, biologiczne systemy. Autor przedstawił  sposoby oczyszczania ścieków o największym znaczeniu dla środowiska: ścieki farmaceutyczne, rafineryjno-petrochemiczne, celulozowo-papiernicze, wody kopalniane, odcieki ze składowisk odpadów komunalnych. Autor posiada obszerną, niekwestionowaną wiedzę i umiejętnie, w sposób prosty i interesujący, potrafi tę wiedzę przedstawić. Ważne jest, że każdy z rozdziałów zawiera literaturę (źródła), głównie w języku angielskim, zatem przedstawione zagadnienia oparte są na ogólnoświatowych publikacjach. Podręcznik jest naukowo cenny i zasługuje na polecenie go studentom po kursie z mikrobiologii ogólnej. Zawiera wiedzę o możliwościach wykorzystania właściwości metabolicznych mikroorganizmów w życiu i działalności człowieka dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska. Z podręcznika tego mogą również korzystać osoby przygotowujące wykłady, ćwiczenia oraz seminaria w zakresie mikrobiologii, fizyki i chemii środowiska. 
prof. dr hab. Hanna Dahm, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jest to dzieło doświadczonego biologa (mikrobiologa), co sprawia, że podręcznik bardzo wyróżnia się na tle innych, licznie publikowanych, dotyczących tak ważnej problematyki, jaką jest oczyszczanie ścieków. Jak sam tytuł podręcznika wskazuje jest to biologiczne spojrzenie na oczyszczanie ścieków. W moje ocenie brakowało dotąd w Polsce właśnie takiego biologicznego podręcznika, dedykowanego ściekom i materiałom odpadowym. Zazwyczaj bowiem w zakresie tej tematyki dominują podręczniki technologiczne, których autorami są inżynierowie. Wiedza w nich zawarta jest bardzo cenna, lecz dedykowana głównie studentom nauk ścisłych (politechnik), zaś jest mało „strawialna” dla studentów nauk biologicznych. Podręcznik prof. Błaszczyka doskonale zatem wypełnił tę brakującą lukę. Jego biologiczność jest w mojej ocenie najmocniejszą stroną podręcznika. Kolejną mocną stroną jest kompleksowość zagadnień zawartych w podręczniku. Dla Autora nie ma trudnych tematów i każdy poruszany przez Niego aspekt omówiony jest niezwykle wyczerpująco i starannie. Niezwykłym atutem podręcznika jest też dodanie podrozdziałów dotyczących metagenomicznego spojrzenia na bioróżnorodność w odniesieniu m.in. do: bakterii fermentujących ścieki; nawadnianych pól rolniczych; osadu czynnego; beztlenowych osadów w komorach fermentacyjnych; bioreaktorów oczyszczających ścieki farmaceutyczne; bakterii oczyszczających ścieki petrochemiczne, degradujących drewno, czy stanowiących unikalny mikrobiom składowisk odpadów komunalnych. Taką wiedzę mógł zaprezentować tylko mikrobiolog. Mocną stroną podręcznika jest również prezentowana dokładna charakterystyka bioreaktorów – ale znów, nie z technologicznego a biologicznego punktu widzenia, z wyraźnym wskazaniem do jakiego typu wzrostu dany bioreaktor jest dedykowany (zawiesina, biofilm, granulaty). Bardzo ciekawe i potrzebne biologom/biotechnologom/mikrobiologom informacje Autor zmieścił w rozdziałach dotyczących naturalnych i nowoczesnych metod biologicznego oczyszczania ścieków. Cenna jest również dogłębna charakterystyka różnych rodzajów beztlenowo-tlenowych systemów oczyszczania. Na plus wymienić też można dokładne omówienie ścieków przemysłowo-spożywczych, które niosą za sobą bardzo duży ładunek zanieczyszczeń organicznych. Co istotne Autor nie ogranicza się tylko do charakterystyki tego rodzaju ścieków ale przedstawia biologicznie efektywne sposoby ich oczyszczania. Analogicznie jest w przypadku równie niebezpiecznych dla środowiska ścieków farmaceutycznych, rafineryjno-petrochemicznych czy celulozowo-papierniczych. Odrębną uwagę Autor skierował też na niezwykle ważne środowiska ekstremalne, czyli wody kopalniane jednocześnie opisując ich specyficzny mikrobom. Autor dokładnie charakteryzuje ponadto odpady stałe, podaje sposoby ich utylizacji oraz charakteryzuje specyficzny mikrobom składowisk odpadów komunalnych. 
dr hab. Agnieszka Maria Wolińska, Instytut Biotechnologii, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Najmocniejszą stroną podręcznika jest oryginalny pomysł zaprezentowania wiedzy związanej z biologicznymi metodami oczyszczania ścieków. Autor, jak to określił w tytule, prezentuje biologiczne aspekty oczyszczania ścieków skupiając się na biologii mikroorganizmów prowadzących te procesy. Całe dzieło rozpoczyna wprowadzeniem i omówieniem podstawowych procesów metabolizmu bakterii zaangażowanych w oczyszczanie ścieków. Szczegółowo opisuje również wspólnoty mikroorganizmów tworzących różne struktury powstające w bioreaktorach. Autor, w celu opisania składu gatunkowego wspólnot mikroorganizmów, wykorzystał najnowsze wyniki badań metagenomicznych. Na uwagę zasługuje rozdział czwarty, w którym Autor wymienia prawdopodobnie wszystkie znane na świecie typy bioreaktorów oczyszczania ścieków (a jest ich kilkadziesiąt!) i następnie omawia wybrane systemy w zależności od sposobu wzrostu mikroorganizmów. W rozdziale tym znajduje się wiele bardzo przydatnych ilustracji obrazujących poszczególne urządzenia stosowane w różnych typach bioreaktorów. Niezwykle interesującym wydaje się też rozdział piąty, w którym Autor omawia  nowoczesne technologie stosowane w usuwaniu ze ścieków azotu i fosforu, a w szczególności opis kombinacji procesu Anammox z innymi systemami, w tym system SHARON, CANON, czy DEMON wykorzystywane do usuwania azotu. Na szczególną uwagę zasługują schematy nowoczesnych  systemów oczyszczania ścieków zaprezentowane w rozdziale siódmym. W kolejnych rozdziałach omawiane są sposoby oczyszczania oraz charakterystyka wybranych ścieków i utylizacja odpadów, gdzie, co istotne, Autor również skupia uwagę na biologicznych aspektach procesów. Całe dzieło dopełnia zaprezentowana w ostatnim rozdziale oczyszczalnia ścieków w Ostrzeszowie, gdzie na uwagę zasługują zdjęcia mikroorganizmów eukariotycznych tworzących kłaczki osadu czynnego. 
Dr Agata Goryluk-Salmonowicz, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W recenzowanym podręczniku prof. Mieczysław Błaszczyk omawia wszystkie nowoczesne procesy biotechnologiczne wykorzystywane na świecie do oczyszczania ścieków, jak również te o znaczeniu historycznym. Pierwszy rozdział wprowadza czytelnika w podstawowe zagadnienia i mechanizmy biochemiczne oczyszczania ścieków. Kolejny rozdział opisuje różne rodzaje ścieków (nawet ścieki radioaktywne) pod względem fizykochemicznym. W następnym, rozbudowanym rozdziale Autor obszernie charakteryzuje wspólnoty mikroorganizmów (biofilm, osady, kłaczki), tworzonych zarówno przez bakterie jak i eukarionty, które biorą udział w oczyszczaniu ścieków. Autor, w celu opisania składu gatunkowego wspólnot mikroorganizmów, wykorzystał najnowsze wyniki badań metagenomicznych. W kolejnym rozdziale prof. M. Błaszczyk opisuje techniczny aspekt oczyszczania ścieków, czyli bioreaktory stosowane do hodowli mikroorganizmów. Warto podkreślić, że Autor wymienia prawdopodobnie wszystkie znane na świecie typy bioreaktorów oczyszczania ścieków (a jest ich kilkadziesiąt!) i następnie omawia wybrane systemy w zależności od sposobu wzrostu mikroorganizmów. W rozdziale tym znajduje się wiele bardzo przydatnych ilustracji obrazujących poszczególne urządzenia stosowane w różnych typach bioreaktorów. Autor podzielił metody oczyszczania na naturalne i nowoczesne, każdej z nich poświęcając osobny rozdział. W podręczniku szczegółowo i w interesujący sposób opisano usuwanie ze ścieków azotu i fosforu. Nie zabrakło tu opisu najnowocześniejszych technologii i kombinacji technik w celu wydajniejszego oczyszczania. W kolejnych rozdziałach znajdziemy szczegółowe opisy poświęcone oczyszczaniu ścieków przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, rafineryjnych, papierniczych oraz oczyszczanie wód kopalnianych, odpadów organicznych i komunalnych. Co ważne, w opisanych procesach Autor przywiązuje dużą wagę do aspektów biologicznych. W ostatnim, 15. rozdziale prof. M. Błaszczyk opisuje oczyszczalnie w Ostrzeszowie jako przykład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni.Dużą zaletą podręcznika jest oryginalny pomysł zaprezentowania wiedzy związanej z biologicznymi metodami oczyszczania ścieków. Autor, jak to określił w tytule, prezentuje biologiczne aspekty oczyszczania ścieków skupiając się na biologii mikroorganizmów prowadzących te procesy. Polecamy podręcznik jako kompletne i kompetentne źródło informacji o wykorzystaniu mikroorganizmów do oczyszczania różnego rodzaju zanieczyszczeń, napisane przez uznanego specjalistę w dziedzinie. 

Szczegóły

ISBN 9788301204266
Autor Błaszczyk M.K.
Oprawa br
Rok wydania 2019
Format b5
Stron 408

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Submit
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl