Dokumentowanie właściwości pożarowych wyrobów budowlanych, czyli jak sprawdzić, czy kupowany lub przewidziany do zastosowania wyrób posiada oczekiwane właściwości. Poradnik

Dostępność: Dostęny
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena brutto: 39,90 zł
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
39.90
Cena netto: 36,94 zł
bez 8% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

Dokumentowanie właściwości pożarowych wyrobów budowlanych,

czyli jak sprawdzić, czy kupowany lub przewidziany do zastosowania wyrób posiada oczekiwane właściwości.   Poradnik

Problem dokumentowania właściwości wyrobów i materiałów jest skomplikowany oraz niezrozumiały dla wielu osób działających w branży budowlanej. Poradnik ma wskazać sposoby prawidłowego dokumentowania właściwości pożarowych wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania lub zastosowanych w budynku na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów polskich. Systemy światowy, unijny i krajowy przyjęły ideę potwierdzania właściwości wyrobów, która opiera się na zasadzie zaufania do producenta. Ten po przeprowadzeniu wymaganych prób i badań deklaruje właściwości wyrobu. Za te czynności bierze na siebie pełną odpowiedzialność, ponieważ deklarowanie właściwości towarów i wyrobów znajdujących się w obrocie jest wyłączną kompetencją i obowiązkiem producenta.

Poradnik skierowany jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego. Mogą z niego korzystać również funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlani oraz inne osoby zajmujące się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także przedstawiciele firm działających w tej dziedzinie.

Książka zawiera materiały pomocnicze dotyczące dokumentowania właściwości wyrobów budowlanych.

Spis treści

A Wprowadzenie / 7

1. Cel i zakres opracowania / 7

2. Historia systemu oceny zgodności / 8

3. Podstawowe określenia stosowane w ocenie zgodności wyrobów budowlanych / 10

4. Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobów / 15

B DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH DOPUSZCZANYCH W TRYBIE EUROPEJSKIM / 21

1. Zasady podstawowe / 18
1.1 Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobu zakupionego lub wbudowanego / 18
1.2 Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobu przewidywanego do zastosowania na etapie projektowania budynku lub realizacji budowy / 18

2. Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu w trybie europejskim poza Polską, w państwach Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz Turcji / 17

3. Derogacje w zakresie Deklaracji Właściwości Użytkowych w trybie europejskim / 18
3.1 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów, produkowanych jednostkowo lub na zamówienie, w nieseryjnym procesie produkcyjnym / 18
3.2 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów produkowanych na terenie budowy / 19
3.3 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów produkowanych w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków / 19

4. Dokumentowanie właściwości wyrobów dopuszczonych w procedurach uproszczonych w trybie europejskim / 20
4.1 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu, przy stosowaniu procedur uproszczonych, przez zastąpienie badania typu lub obliczenia typu odpowiednią dokumentacją techniczną / 20
4.2 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu przy stosowaniu procedur uproszczonych przez mikroprzedsiębiorstwa / 21
4.3 Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu przy zastosowaniu innych procedur / 21

C. DOKUMENTOWANIE I SPRAWDZANIE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PRZY ZASTOSOWANIU INNYCH PROCEDUR / 22

1. Zasady podstawowe / 22
1.1 Udostępnianie kopii Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych / 23
1.2 Sprawdzanie właściwości pożarowych wyrobu zakupionego lub wbudowanego24
1.3 Sprawdzenie właściwości pożarowych wyrobu przewidywanego do zastosowania – na etapie projektowania budynku lub realizacji budowy / 31

2. Dokumentowanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu w trybie krajowym w państwach Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz Turcji / 25
3. Dokumentowanie i sprawdzanie właściwości wyrobów importowanych spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Turcji / 26

4. Dokumentowanie właściwości wyrobów budowlanych dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym / 26

5. Dokumentowanie właściwości wyrobów dopuszczonych do obrotu bez badań lub obliczeń, zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub w decyzji Komisji / 27

6. Dokumentowanie właściwości wyrobów zabezpieczanych środkami ogniochronnymi / 28

7. Możliwości zastosowania wyrobu budowlanego w konkretnym obiekcie / 29

8. Nadzór i kary za nieprzestrzeganie zasad dopuszczenia wyrobów do obrotu / 29

D. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA / 40

E. MATERIAŁY POMOCNICZE DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH / 32

1. Materiały pomocnicze dotyczące klas reakcji na ogień / 34

2. Obowiązujące określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im klasy reakcji na ogień oraz klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny / 34
1.1 Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych (z wyłączeniem posadzek, w tym wykładzin podłogowych) / 36
1.2 Klasy reakcji na ogień posadzek (w tym wykładzin podłogowych) / 37
1.3 Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku, z wyłączeniem ścian zewnętrznych, przy działaniu ognia z zewnątrz budynku / 37
1.4 Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku / 38
1.5 Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów / 38
1.6 Klasy reakcji na ogień kabli i przewodów / 39

F. PODSUMOWANIE / 40
1. Zakończenie procesu oceny zgodności wyrobu / 40
2. Weryfikacja właściwości pożarowych przez nabywcę wyrobu / 40

H. ZAŁĄCZNIKI – zestawienie
Załącznik nr 1 – Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE – wzór / 45
Załącznik nr 2 – Krajowa Deklaracji Właściwości Użytkowych na znak B – wzór / 47
Załącznik nr 3 – Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/213/WE) – wyciąg / 49
Załącznik nr 3a Klasy reakcji na ogień drewnianych wyrobów podłogowych / 49
Załącznik Nr 3b Klasy reakcji na ogień paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych / 50
Załącznik nr 4 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1227 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE – wyciąg / 52
Załącznik nr 5 – Decyzja Komisji z dnia 6 września 2000 r. wykonująca dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do odporności pokryć dachowych na ogień zewnętrzny (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2266 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2000/553/WE) – wyciąg / 53
Załącznik nr 6 – Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych, w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/81/UE) – wyciąg / 55
Załącznik nr 7 – Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień, niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza, materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399)
(tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/83/UE) – wyciąg / 56
Załącznik nr 8 – Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy Odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do tynków gipsowych zbrojonych włóknem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 392) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/738/UE) – wyciąg / 59
Załącznik nr 9 – Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 389) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/737/UE) – wyciąg / 58
Załącznik nr 10 – Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2005/403/WE) – wyciąg / 60
Załącznik nr 11 – Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagający dopuszczenia do użytkowania – wyciąg z Załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. [12] / 62
Załącznik nr 12 – Wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczącej urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEV) wg PN-EN 12101-2 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła” / 64
WYKAZ PRZEPISÓW I NORM (wg stanu na 5.07.2022) / 66

Szczegóły

ISBN 23000368
Autor Myrda Lucjan
Oprawa br
Rok wydania 2022
Format b5
Stron 66

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Submit
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl