Ocena i wycena zasobów przyrodniczych wydanie 2 poprawione i uzupełnione.

Dostępność: brak towaru
Cena brutto: 50,00 zł
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
50.00
Cena netto: 47,62 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych wydanie 2 poprawione i uzupełnione.

NIP 9788375832082

Spis treści
1. Wprowadzenie – Jan Szyszko ... 9
 
2. OGÓLNE UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI ... 15
Wstęp – Jan Szyszko ... 15
2.1. Sytuacja demograficzna Polski na tle europejskich przemian ludnościowych – Janina Jóźwiak ... 16
2.1.1. Wprowadzenie ... 16
2.1.2. Drugie Przejście Demograficzne ... 17
2.1.3. Nowa demografia Europy ... 19
2.1.4. Nowa demografia Polski ... 24
2.1.5. Postawy, opinie, zamierzenia Polaków – czy Drugie Przejście Demograficzne w Polsce? ... 28
2.1.6. Kilka konkluzji ... 31
2.2. Zarys stanu środowiska naturalnego – Jan Szyszko ... 32
2.2.1. Czynniki decydujące o stanie środowiska ... 33
2.2.2. Stan środowiska Polski i szansa jego wykorzystania w rozwoju gospodarczym ... 42
2.2.2.1. Polskie lasy państwowe gwarantem bezpieczeństwa ekologicznego ... 45
2.2.2.2. Konwencja Klimatyczna ONZ i polskie lasy państwowe szansą zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych ... 51
2.2.3. Niezbędne działania na przyszłość ... 63
2.3. Krajobraz kulturowy Polski – Jan Rylke ... 67
2.3.1. Składniki krajobrazu kulturowego ... 68
2.3.2. Przeszłość zapisana w polskim krajobrazie ... 76
2.3.3. Współczesny polski krajobraz ... 84
 2.4. Ekoetyka – Eugeniusz Marciniak ... 98
2.4.1. W drodze do etyki środowiskowej ... 98
2.4.2. Ekologiczna odpowiedzialność w świecie prawa miłości i społecznej sprawiedliwości ... 104
 
3. ROZPOZNAWANIE I OCENA WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH ... 113
Wstęp – Jan Szyszko ... 113
3.1. Rozpoznawanie i ocena wartości gleb – Danuta Czępińska-Kamińska ... 114
3.2. Rozpoznawanie i ocena wartości przyrodniczych na podstawie wybranych taksonów organizmów dziko żyjących ... 125
Wstęp – Jan Szyszko ... 125
3.2.1. Ocena środowiska przyrodniczego na podstawie szaty roślinnej – Czesław Wysocki, Piotr Sikorski ... 125
3.2.1.1. Ocena środowiska przyrodniczego na poziomie gatunkowym ... 127
3.2.1.2. Ocena środowiska przyrodniczego na poziomie biocenotycznym ... 137
3.2.1.3. Ocena środowiska przyrodniczego na poziomie krajobrazowym ... 141
3.2.2. Biegaczowate – Jan Szyszko ... 152
3.2.2.1. Zależność występowania biegaczowatych od składu gatunkowego drzewostanu ... 153
3.2.2.2. Zależność występowania biegaczowatych od wieku drzewostanów i historii ich powstania ... 154
3.2.2.3. Próba zastosowania biegaczowatych i ich syntetycznej charakterystyki SBO do planowania profilaktyki w ekosystemach leśnych ... 159
3.2.2.4. Praktyczna weryfikacja roli biegaczowatych jako wskaźników stanu rozwoju biocenoz borów sosnowych ... 164
3.2.2.5. Możliwości wykorzystania wskaźnika SBO w praktyce ... 167
3.2.2.6. Szacowanie wartości SBO w terenie ... 168
3.2.3. Wodne zwierzęta bezkręgowe – Witold Strużyński ... 174
3.2.3.1. Charakterystyka poszczególnych grup organizmów wskaźnikowych ... 180
3.2.4. Ptaki – Marek Keller ... 188
3.2.5. Stadia sukcesyjne i ocena wartości przyrodniczych krajobrazu na podstawie taksonów – Jan Szyszko ... 195
3.2.6. Natura 2000 metodą oceny i wyceny żywych zasobów przyrodniczych – Jan Szyszko ... 202
3.2.6.1. Procedura wyznaczania Natury 2000 w Unii Europejskiej ... 202
3.2.6.1. Wyznaczanie Natury 2000 w Polsce ... 207
3.2.6.2. Natura 2000 szansą zrównoważonego rozwoju Polski ... 222
3.3. Rozpoznawanie i ocena wartości przyrodniczych i kulturowych na podstawie krajobrazu – Jan Rylke ... 224
3.3.1. Zasady rozpoznawania i oceny zasobów przyrodniczych krajobrazu kulturowego – Izabela Dymitryszyn ... 224
3.3.1.1. Fizjografia i ekofizjografia a ocena wartości zasobów przyrodniczych w ujęciu historycznym ... 224
3.3.1.2. Cele ekofizjografii i oceny środowiska na potrzeby gospodarki przestrzennej współcześnie ... 227
3.3.1.3. Ogólne zasady ocen przydatności krajobrazu do celów społeczno-gospodarczych ... 228
3.3.1.4. Przykłady ocen zasobów przyrodniczych do celów planowania przestrzennego ... 234
3.3.1.5. Potrzeba rozwoju metodyki oceny środowiska w opracowaniach ekofizjograficznych ... 240
3.3.2. Rozpoznawanie wartości krajobrazu kulturowego – Jeremi T. Królikowski ... 246
3.3.2.1. Proces rozpoznawania wartości ... 247
3.3.2.2. Pojęcia podstawowe ... 248
3.3.2.3. Krajobraz kulturowy ... 251
3.3.2.4. Struktura miejsca ... 253
3.3.2.5. Genius loci – duch miejsca rozumiany jako synteza wartości przestrzennych ... 256
3.3.2.6. Wartości przestrzenne ... 257
3.3.2.7. Problematyka rozpoznawania tożsamości krajobrazu kulturowego ... 267
3.3.2.8. Podsumowanie – praktyka realizowania wartości przestrzennych ... 274
3.3.3. Zasady oceny krajobrazu kulturowego – Jan Rylke ... 276
3.3.3.1. Metodologia przeprowadzanych ocen ... 278
3.3.3.2. Stosowane metody oceny krajobrazu kulturowego ... 279
3.3.3.3. Stosowane metody rekompensaty za zniszczenie wartości cechujących krajobraz kulturowy ... 286
3.3.3.4. Ocena krajobrazu kulturowego ... 293
3.3.3.5. Prawna ochrona krajobrazu kulturowego ... 303
 
4. EKONOMICZNE PODSTAWY OCENY ŚRODOWISKA ... 313
4.1. Metoda deklarowanych preferencji – Piotr Jeżowski ... 313
4.1.1. Metody ewaluacji ekonomicznej ... 314
4.1.2. Metody szacowania korzyści i strat ... 317
4.1.3. Istota metody deklarowanych preferencji ... 322
4.1.4. Mocne i słabe strony metody CVM ... 325
4.1.5. Krytyka CVM w ekonomii ekologicznej ... 331
4.1.6. Podsumowanie ... 332
4.2. Wycena zasobów naturalnych – Augustyn Woś ... 333
4.2.1. Systemy (teorematy) wyceny nierynkowych zasobów odnawialnych ... 334
4.2.2. Waloryzacja zasobów ziemi ... 338
4.2.3. Waloryzacja lasu ... 342
4.2.4. Waloryzacja zasobów wody ... 347
4.3. Metody oceny projektów inwestycyjnych – Alojzy Zalewski ... 353
4.3.1. Pojęcie projektu inwestycyjnego i metody jego oceny ... 353
4.3.2. Szacunki kosztów i korzyści projektu ... 355
4.3.3. Ocena finansowa projektu ... 359
4.3.4. Analiza efektywności kosztowej ... 367
4.3.5. Niepewność i ryzyko w ocenie projektów ... 368
4.3.6. Zakończenie ... 371
 
5. WYCENA WARTOŚCI NIERYNKOWEJ WYBRANEJ GRUPY POZAPRODUKCYJNYCH FUNKCJI LASÓW (metodyka i wyniki) – Lech Płotkowski ... 373
5.1. Ekonomiczna charakterystyka i klasyfikacja pozaprodukcyjnych funkcji lasów i gospodarki leśnej ... 373
5.2. Pojęcie społecznej wartości lasu ... 378
5.3. Cele i metody pieniężnej wyceny funkcji lasów, w tym zwłaszcza funkcji pozaprodukcyjnych ... 383
5.4. Wybór kategorii pozaprodukcyjnych funkcji lasów w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Rychtalskie ... 386
5.5. Wybór metody szacowania ... 386
5.6. Szacowanie wartości rekreacyjnej LKP na przykładzie myślistwa ... 387
5.7. Wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasów związanych z ochroną różnorodności biologicznej ... 393
 
6. POLITYKA FINANSOWA I GOSPODARKA BUDŻETOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Jacek Sierak ... 397
6.1. Istota polityki finansowej i planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego ... 397
6.2. Podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego w Polsce ... 403
6.3. Wybrane zasady gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego ... 407
6.4. Źródła dochodów i kierunki wydatków jednostek samorządu terytorialnego ... 410
6.5. Procedura uchwalania i wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego ... 422
6.6. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ... 433
6.7. Instrumenty dłużne w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego ... 435
6.8. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego ... 441
 
7. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA W KONTEKŚCIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – Magdalena Kozyra-Olszańska, Hanna Rylke ... 445
7.1. Problemy społeczne na terenach popegeerowskich ... 446
7.1.1. Problemy marginalizacji społecznej ... 447
7.1.2. Bierność społeczna: aspekty, mechanizmy, sposoby przeciwdziałania ... 450
7.1.3. Profilaktyka bierności ... 451
7.2. Sposoby skutecznego działania na rzecz wprowadzania zmian w społecznościach lokalnych ... 452
7.2.1. Funkcje organizacji pozarządowych (Załuska 1998) ... 453
7.3. Zbieranie informacji o społeczności lokalnej – sporządzanie raportu. Współpraca ze społecznością lokalną ... 454
7.4. Tworzenie projektu działania ... 457

Szczegóły

ISBN 9788375832082
Autor Szyszko J.Rylke J.Jeżewski P.Dymitryszyn I.
Oprawa tw
Rok wydania 2010
Format b5
Stron 411

Opinie o produkcie (0)

Submit
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl