Automatyka

Automatyzacja procesów produkcyjnych.

Automatyzacja procesów produkcyjnych.
Automatyzacja procesów produkcyjnych.

We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:

- metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;

- międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków programowania sterowników PLC, które umożliwiają zapis algorytmu sterowania jako programu użytkownika PLC;

- zastosowanie metody Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania.

Wydawnictwo poleca książkę specjalistom zajmującym się teorią i praktyką automatyzacji procesów produkcyjnych oraz studentom wydziałów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Identyfikacja procesów metodami poszukiwań losowych ilustrowana przykładami symulacyjnymi

Identyfikacja procesów metodami poszukiwań losowych ilustrowana przykładami symulacyjnymi
Identyfikacja procesów metodami poszukiwań losowych ilustrowana przykładami symulacyjnymi
W monografii przedstawiono problematykę identyfikacji procesów z wykorzystaniem idei algorytmów poszukiwań losowych i nowego spojrzenia na identyfikację procesów. Rozumiane jest ono jako dopasowanie pewnej krzywej, wyliczonej na podstawie modelu procesu, do krzywej zarejestrowanej lub wyznaczonej przy wykorzystaniu ciągów próbek zebranych w trakcie eksperymentu identyfikacyjnego.
 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

37,80 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,00 zł

EGZ.

Laboratorium mikroprocesorów

Laboratorium mikroprocesorów
Laboratorium mikroprocesorów

Książka jest rezultatem wielu lat doświadczeń autora zebranych podczas prowadzenia zajęć laboratoryjnych i wykładowych z przedmiotu mikroprocesory dla kierunków teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja, prowadzonych przez Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej. Jej głównym celem jest zaoferowanie studentom pomocy dydaktycznej w postaci zbioru instrukcji do ćwiczeń. Tematyka tych instrukcji obejmuje podstawowe pojęcia, zagadnienia z zakresu programowania mikrokontrolera z rodziny 51 w języku asembler oraz programowania mikrokontrolera rodziny AVR w języku C.

Dostępność: brak towaru

Cena:

19,95 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 19,00 zł

Inspekcyjne roboty mobilne, synteza, badania, aplikacje.

Inspekcyjne roboty mobilne, synteza, badania, aplikacje.
Inspekcyjne roboty mobilne, synteza, badania, aplikacje.

Roboty mobilne są coraz powszechniej wykorzystywane w świecie techniki. Wyręczają człowieka w pracach monotonnych, powtarzalnych i uciążliwych. W zadaniach eksploracyjnych natomiast umożliwiają badanie odległych planet, w inspekcji zapewniają powtarzalność procesu, a w życiu codziennym mogą nas na przykład zastąpić w nużących pracach domowych.

W monografii przedstawiono całościowy proces (razem z uszczegółowionym opisem, opracowaniem i badaniami wybranych komponentów) umożliwiający syntezę w ujęciu mechatronicznym robotów mobilnych, które mają wyposażenie przystosowane do realizacji specyficznych zadań.

Opisano także architekturę układów sensorycznych i sterowania. Dzięki nim urządzenie działa autonomicznie lub może być sterowane zdalnie. Opracowano i przebadano również komponenty niezbędne do funkcjonowania w różnych warunkach otoczenia.

Przedstawione przykłady implementacji systemów inspekcyjnych z wykorzystaniem robotów mobilnych – z algorytmami sterowania i analizy danych sensorycznych – zostały przebadane w warunkach laboratoryjnych oraz w trudnych warunkach przemysłowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

96,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 91,43 zł

EGZ.

Innowacje w technologii i automatyzacji. Tom 1

Innowacje w technologii i automatyzacji. Tom 1
Innowacje w technologii i automatyzacji. Tom 1

Innowacje w technologii i automatyzacji. tom 1

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

132,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 125,71 zł

EGZ.

Innowacje w technologii i automatyzacji. Tom 2

Innowacje w technologii i automatyzacji. Tom 2
Innowacje w technologii i automatyzacji. Tom 2

Innowacje w technologii i automatyzacji. Tom 2

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 95,14 zł

EGZ.

Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji.

Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji.
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji.

c

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

104,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 99,05 zł

EGZ.

Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne

Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne
Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne

Celem opracowania jest przedstawienie w praktyce podstawowych zagadnień automatyki: opis obiektów dynamicznych do celów sterowania, sprzężenie zwrotne i jego rola, struktury układów regulacji, podstawy projektowania układów regulacji służących do nadążania (serwomechanizmy) oraz do tłumienia wpływu zakłóceń (układy regulacji przemysłowej), realizacje cyfrowe algorytmów regulacji. Omówiono się także platformy sprzętowe współczesnych systemów automatyki: programowalne sterowniki logiczne (PLC), a także przemysłowe systemy monitorowania i gromadzenia danych (SCADA).

W skrypcie dokonano wprowadzenia w tematykę nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej (wykonanie zadań laboratoryjnych wymaga przyswojenia przez studentów wiedzy związanej ze środowiskami programistycznymi sterowników PLC oraz SCADA).

Szczegółowe opisy techniczne pozwolą na poznanie obiektów wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych. Zebranie dostępnych materiałów w jeden skrypt pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy. Tak opracowany materiał stanowi istotne dopełnienie wykładu.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.

Wyznaczanie wybranych reaktancji modelu generatora synchronicznego na podstawie analizy przebiegów przy zwarciu dwufazowym.

Wyznaczanie wybranych reaktancji modelu generatora synchronicznego na podstawie analizy przebiegów przy zwarciu dwufazowym.
Wyznaczanie wybranych reaktancji modelu generatora synchronicznego na podstawie analizy przebiegów przy zwarciu dwufazowym.

Monografia obejmuje zagadnienia obliczeniowego i pomiarowego wyznaczania reaktancji podprzejściowych obwodowych modeli matematycznych generatorów synchronicznych na podstawie analizy przebiegów przy dwufazowym zwarciu uzwojenia stojana.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,25 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 25,00 zł

EGZ.

Modelowanie i sterowanie robotów.

Modelowanie i sterowanie robotów.
Modelowanie i sterowanie robotów.

Modelowanie i sterowanie robotów - najnowsze osiągnięcia!

W podręczniku przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu programowania zadań manipulatorów. Omówiono problemy kinematyki - prostej i odwrotnej - dla pojedyńczego manipulatora oraz dla układu współpracujących robotów. Podano metody planowania trajektorii oraz programowania robotów. Omówione zagadnienia są ilustrowane wieloma przykładami obliczeniowymi i praktycznymi.

Książka zawiera:

 

 • najnowsze osiągnięcia z dziedziny sterowania manipulatorów o ogniwach sztywnych oraz z elastycznością w złączach,
 • prosty i przejrzysty zapis złożonych równań kinematyki, dynamiki i sterowania dzięki zastosowaniu uniwersalnego aparatu algebry przestrzennej,
 • wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych; do programowania modelowania i sterowania robotów przemysłowych wykorzystano programy MATLAB i Simulink.

   

  Publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów automatyki i robotyki, informatyki i zarządzania, elektroniki, mechatroniki oraz inżynierii produkcji, a także doktorantów, pracowników naukowych i inżynierów zajmujących się tymi dziedzinami wiedzy.

   

   

  Modelowanie i sterowanie robotów - najnowsze osiągnięcia!

  W podręczniku przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu programowania zadań manipulatorów. Omówiono problemy kinematyki - prostej i odwrotnej - dla pojedyńczego manipulatora oraz dla układu współpracujących robotów. Podano metody planowania trajektorii oraz programowania robotów. Omówione zagadnienia są ilustrowane wieloma przykładami obliczeniowymi i praktycznymi.

  Książka zawiera:

 • najnowsze osiągnięcia z dziedziny sterowania manipulatorów o ogniwach sztywnych oraz z elastycznością w złączach,
 • prosty i przejrzysty zapis złożonych równań kinematyki, dynamiki i sterowania dzięki zastosowaniu uniwersalnego aparatu algebry przestrzennej,
 • wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych; do programowania modelowania i sterowania robotów przemysłowych wykorzystano programy MATLAB i Simulink.

   

  Publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów automatyki i robotyki, informatyki i zarządzania, elektroniki, mechatroniki oraz inżynierii produkcji, a także doktorantów, pracowników naukowych i inżynierów zajmujących się tymi dziedzinami wiedzy.

   

   

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Zbiór zadań do ćwiczeń z teorii maszyn i podstaw automatyki

Zbiór zadań do ćwiczeń z teorii maszyn i podstaw automatyki
Zbiór zadań do ćwiczeń z teorii maszyn i podstaw automatyki

Skrypt zawiera zadania z rozwiązaniami i jest przeznaczony dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, ale mogą z niego korzystać studenci innych wydziałów mechanicznych uczelni technicznych. Opracowania ma na celu przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do nabycia kompetencji i umiejętności rozwiązywania zadań i realizowania projektów technicznych rozwiązań konstrukcyjnych mechanizmów i urządzeń stosowanych w budowie pojazdów i maszyn, w tym maszyn roboczych.
 
W rozdziale 1 przedstawiono zadania z kinematyki mechanizmów dźwigniowych. Rozdział 2 zawiera zadania z kinematyki mechanizmów krzywkowych. Zadania z dynamiki mechanizmów zaprezentowano w rozdziale 3. Rozdział 4 zawiera zadania z dynamiki maszyn, w tym badanie rozruchu i ruchu ustalonego maszyny, oraz wyznaczanie momentu bezwładności koła zamachowego. W rozdziale 5 przedstawiono zadania z wyznaczania równań ruchu i transmitancji podstawowych elementów i układów automatyki. Rozdział 6 zawiera zadania dotyczące budowy i przekształcania schematów blokowych układów automatyki. Wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych badanych układów przedstawiono w zadaniach zamieszczonych w rozdziale 7. Rozdział 8 zawiera zadania z badania stabilności układów automatyki.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

EGZ.

Teoria maszyn i podstawy automatyki

Teoria maszyn i podstawy automatyki
Teoria maszyn i podstawy automatyki

Przedstawiony zakres tematyki przedmiotu wynikający z programów kierunków studiów i wymaganych efektów kształcenia ma na celu przekazanie studentom teoretycznej wiedzy oraz nabycia kompetencji i umiejętności potrzebnych do realizowania projektów technicznych rozwiązań konstrukcyjnych mechanizmów i urządzeń stosowanych w budowie pojazdów i maszyn roboczych, przy zastosowaniu układów automatycznego sterowania w ich budowie, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania komputerowego.
 
W rozdziale 1 skryptu dokonano wprowadzenia do przedmiotu „Teoria mechanizmów i maszyn”. W rozdziale 2 omówiono strukturę mechanizmów i maszyn, w tym klasyfikację par kinematycznych, oraz klasyfikację strukturalną i funkcjonalną mechanizmów. Rozdział 3 zawiera opis metod wykreślnych i analitycznych kinematyki mechanizmów, w tym mechanizmu korbowowodzikowego czworoboku przegubowego i mechanizmu jarzmowego, oraz przykładowe zadania. W rozdziale 4 omówiono metody analizy kinematycznej mechanizmów krzywkowych, syntezę mechanizmu krzywkowego metodą analityczną oraz przykładowe zadania. W rozdziale 5 opisano dynamikę mechanizmów i maszyn, a w tym siły bezwładności, wyznaczanie reakcji w parach kinematycznych mechanizmów, ruch maszyny pod działaniem sił, nierównomierność biegu maszyny, wyznaczanie momentu bezwładności koła zamachowego, oraz przykładowe zadania. W rozdziale 6 omówiono podstawowe pojęcia automatyki. Opis charakterystyk elementów i układów automatyki zawiera rozdział 7. W rozdziale 8 omówiono właściwości statyczne i dynamiczne podstawowych elementów liniowych z przykładami. Rozdział 9 zawiera opis budowy i przekształcania schematów blokowych. W rozdziale 10 omówiono rodzaje i właściwości regulatorów. W rozdziale 11 przedstawiono kryteria oceny układów automatyki, a w tym kryteria stabilności, korekcję układów, kryteria oceny układów w stanach ustalonych oraz kryteria oceny stanów dynamicznych układów automatyki.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

EGZ.

Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach. wyd.3

Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach. wyd.3
Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach. wyd.3

Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach. wyd.3

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.

Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach w.2.

Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach w.2.
Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach w.2.

Podstawy automatyki w ćwiczeniach i zadaniach

Dostępność: brak towaru

Cena:

30,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,57 zł

Podstawy automatyki. T-1. AGH.

Podstawy automatyki. T-1. AGH.
Podstawy automatyki. T-1. AGH.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych. Materiał w nim zawarty opracowany został na podstawie wykładów, które autor prowadzi od roku 1980 do chwili obecnej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Treść podręcznika obejmuje głównie zagadnienia liniowych układów regulacji automatycznej oraz w niewielkim zakresie układy przełączające i sterowanie cyfrowe. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów specjalności konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i technologicznych, w wypadku których znajomość zagadnień klasycznej teorii regulacji we współczesnym jej ujęciu jest w przyszłej praktyce inżynierskiej niezbędnym warunkiem współpracy z automatykami w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych. Dlatego też podręcznik ten nie jest wyczerpujący ? ma za zadanie wprowadzenie czytelnika w dziedzinę automatyki i teorii sterowania, a także ułatwienie mu zrozumienia zasadniczych pojęć i związków między nimi. Nie ma w nim dowodów twierdzeń ani ścisłych wyprowadzeń wzorów, te znajdzie czytelnik w obszernych monografiach i podręcznikach, które wymieniono w umieszczonej na końcu książki bibliografii.

Dostępność: brak towaru

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych

Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych
Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych
Niniejsza monografia przeznaczona jest dla studentów szkół wyższych o profilu technicznym. Swoim zakresem obejmuje pomiary wielkości fizycznych i chemicznych w zastosowaniu przemysłowym. Praca została przygotowana przez nauczycieli akademickich, którzy od lat zajmują się pomiarami przemysłowymi oraz ich metodyką. Doświadczenia zdobyte podczas kształcenia studentów pozwalają na merytoryczną prezentację zagadnień z dziedziny pomiarów oraz praktyki pomiarowej.

Dostępność: brak towaru

Cena:

32,55 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,00 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl