Bhp

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej. Wydanie 10.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej. Wydanie 10.
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej. Wydanie 10.

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

egz.
 • nowość

Podstawy BHP. 2023

Podstawy BHP. 2023
Podstawy BHP. 2023

Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych, szczególnie kształcących kadry dla przemysłu, w tym dla studentów kierunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbiorcami tej książki powinni być także uczestnicy studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie osoby, które chcą zapoznać się lub ugruntować wiedzę w tej tematyce.

W tekście książki czytelnik znajdzie odwołania do przepisów prawa, które umożliwią mu szybkie znalezienie źródła i szczegółowe zapoznanie się z unormowaniami dotyczącymi prezentowanej tematyki. W przypisach podano źródła pełnych lub jednolitych tekstów przepisów prawa, aktualne w momencie złożenia książki do druku.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

88,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 83,81 zł

EGZ.

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. 2023 wyd.25

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. 2023 wyd.25
Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. 2023 wyd.25

Książka przygotowana została jako materiał pomocniczy dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.) materiały zebrane w książce podzielone zostały na cztery części:

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy,
 3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

31,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,00 zł

egz.

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej w.16

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej w.16
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej w.16

Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.

Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Autor: st. bryg. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Pracownik Służby BHP. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.ego.

Pracownik Służby BHP. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.ego.
Pracownik Służby BHP. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.ego.

Pracownik Służby BHP. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

EGZ.

Pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. wyd.15

Pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. wyd.15
Pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. wyd.15

Pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym.

Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

31,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,00 zł

EGZ.

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. wyd.9

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. wyd.9
Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. wyd.9

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy. 

Opracowanie przygotowane zostało jako materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.)

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na pięć części:
 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

  – praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  – odpowiedzialności  projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  – wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  – systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – nadzoru i kontroli warunków pracy.

 2. Zagrożenia w środowisku pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii wraz z przykładowymi ćwiczeniami dotyczącymi uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, znajdującymi się w załączniku do niniejszego opracowania,
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zawierający także:
  – sprzęt przeciwpożarowy i postępowanie w przypadku pożaru,
  – zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

egz.

Poradnik społecznego inspektora pracy. wyd.26.

Poradnik społecznego inspektora pracy. wyd.26.
Poradnik społecznego inspektora pracy. wyd.26.

kompendium wiedzy na temat działalności społecznej inspekcji pracy, której znajomość jest konieczna do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy. Wskazuje również akty prawne, które zawierają rozwinięcie omawianych problemów i miejsca, gdzie te akty się znajdują.

Książka podzielona jest na dwie części.

Część pierwsza – stanowi omówienie podstawowych zasad działania społecznej inspekcji pracy, uprawnień i obowiązków społecznych inspektorów pracy oraz zasad ich współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami kontrolnymi.

W części drugiej – zgrupowane są podstawowe akty prawne, których znajomość jest konieczna w codziennej działalności każdego społecznego inspektora pracy.

AutorMarek Gałusza
Format: B5. Liczba stron: 140. Oprawa miękka foliowana.
Wydanie XXVI. Stan prawny: wrzesień 2023 r.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.

Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujacych bezpieczeństwo w pożarze.

Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujacych bezpieczeństwo w pożarze.
Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujacych bezpieczeństwo w pożarze.

Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujacych bezpieczeństwo w pożarze.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp. 2024

Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp. 2024
Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp. 2024

Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na osiem części:

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:
  – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  –  ochrony pracy  kobiet i młodocianych,
  –  profilaktycznej  ochrony zdrowia pracowników,
  – szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy.
 2. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy.
 3. Organizacja bezpiecznych stanowisk pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem.
 4. Analiza okoliczności i przyczyn oraz profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp.
 6. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Publikacja powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje, który zawiera obszerną wiedzę z tej tematyki.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej w.15

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej w.15
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej w.15

Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.

Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Autor: st. bryg. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek

Format: B5. Liczba stron: 208. Oprawa miękka foliowana. 
Wydanie XV. Stan prawny: wrzesień 2023 r.

Dostępność: brak towaru

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

Wózki widłowe + Bezpieczeństwo pracy na Płycie

Wózki widłowe + Bezpieczeństwo pracy na Płycie
Wózki widłowe + Bezpieczeństwo pracy na Płycie

Pozycja przybliża informacje z zagadnień takich jak: bezpieczeństwo, budowa i działanie, rodzaje napędu, stateczność, sprawdzanie wózka widłowego czy obchodzenie się z ładunkiem. 

Zawiera pytania egzaminacyjne. wydanie 2023 roku

         

 

Poznaj podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z wózków widłowych.

Film w przystępny sposób pozwala na zapoznanie się z zasadami i dobrymi praktykami jazdy oraz pracy na wózkach widłowych. Dowiedz się jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trakcie pracy chroniąc siebie i innych.

Czas trwania: 14 minut.

Dostępność: brak towaru

Cena:

37,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,08 zł

Bezpieczeństwo pożarowe dachów.DAFA PPOŻ.1.02, wydanie 2023

Bezpieczeństwo pożarowe dachów.DAFA PPOŻ.1.02, wydanie 2023
Bezpieczeństwo pożarowe dachów.DAFA PPOŻ.1.02, wydanie 2023

Bezpieczeństwo pożarowe dachów.DAFA PPOŻ.1.02, wydanie 2023

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

120,75 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 115,00 zł

EGZ.

Ocena ryzyka zawodowego wyd. 5.+ Kod QR.

Ocena ryzyka zawodowego wyd. 5.+ Kod QR.
Ocena ryzyka zawodowego wyd. 5.+ Kod QR.

Książka przedstawia kompleksowy sposób podejścia do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.

W rozdziałach 1-7 podano podstawowe wiadomości dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym, definicje oraz podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego. Omówiono również kroki, jakie należy podjąć, aby poprawnie ocenić ryzyko zawodowe, a następnie wyeliminować je lub ograniczyć. Podano także zasady, informowania pracowników o ryzyku zawodowym na ich stanowiskach.
W rozdziale 2 wprowadzono ocenę ryzyka zawodowego do pracy zdalnej, zaś w rozdziale 7 została opisana metoda oceny obciążenia psychicznego.
W rozdziale 8 zostały przedstawione metody oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk.
 
Do książki dołączony jest kod QR umożliwiający dostęp do 42 kart ocen ryzyka na wybranych stanowiskach w formacie pdf i docx. Kod można odczytać na urządzeniach mobilnych oraz stacjonarnych.
 

Autorzy: dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, dr inż. Adam Słomka

Format: B5. Liczba stron: 182. Oprawa miękka foliowana.
Wydanie V. Stan prawny: 2023 r.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. wydanie 12.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. wydanie 12.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. wydanie 12.

Poradnik udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które mogą się zdarzyć wszędzie – w pracy, w domu, na ulicy.

Zawiera niezbędne wiadomości, poparte odpowiednimi rysunkami i schematami mające na celu nauczyć każdego jej czytelnika właściwej oceny zagrożenia przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy oraz najpotrzebniejszych w krytycznym momencie zachowań.

Autordr n. med. Grzegorz Gałuszka
Recenzentprof. dr hab. n. med. Romuald Lewicki

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

31,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,00 zł

egz.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik z filmami instruktażowymi. WSiP

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik z filmami instruktażowymi. WSiP
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik z filmami instruktażowymi. WSiP

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik z filmami instruktażowymi

Podręcznik omawia regulacje prawne związane z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wskazuje organizacje odpowiedzialne za nadzór nad warunkami pracy, a także omawia obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy. Publikacja charakteryzuje takie czynniki zagrożeń zawodowych, jak: hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie fizyczne i psychiczne pracownika. Zapoznaje ucznia także z zasadami ergonomii, takimi jak właściwa pozycja przy wykonywaniu różnych czynności – związanych zarówno z aktywnością zawodową, jak i z codziennym życiem.

W dalszej części podręcznik przybliża zasady tworzenia bezpiecznych warunków pracy, które zmieniają się wraz z zagrożeniami na konkretnych stanowiskach pracy. Omówione zostają również prace szczególnie niebezpieczne. Szczególnie wart uwagi jest rozdział, w którym zaprezentowane zostały właściwe warunki pracy przy komputerze. Przekaz ten został wsparty filmami dostępnymi poprzez kody QR. Publikacja wprowadza również podstawy zagadnień szacowania ryzyka zawodowego i profilaktyki wypadkowej.

Rozdziały omawiające ochronę przeciwpożarową także zawierają kody QR prowadzące do filmów, które tłumaczą zasadę działania gaśnic oraz uczą właściwego posługiwania się nimi.

W podręczniku nie mogło zabraknąć treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Tematyka ta została omówiona w tekście i przestawiona na ilustracjach, ale największym atutem działu są zamieszczone pod kodami QR filmy Akademii Ratownictwa Medicover, które krok po kroku pokazują procedury, jakie należy stosować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dostępność: brak towaru

Cena:

65,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 61,90 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl