Opcje przeglądania
Producent
Cena
 • od
  do

Książki o budownictwie, architekturze dla do nauki zawodu czy pogłębiania wiedzy

Budownictwo

Studnie wiercone i kopane. Reprint 1935 .

Studnie wiercone i kopane. Reprint 1935 .
Studnie wiercone i kopane. Reprint 1935 .

Podręcznik dla biur technicznych, budowlanych,

różdżkarzy, studniarzy i osób interesujących się studniami z 74 rysunkami.

Reprint 1935roku.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

EGZ.
 • nowość

Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych.

Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych.
Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych.

Kolektory kanalizacyjne wykonane jako konstrukcje murowane z cegły mimo znacznego upływu czasu od ich powstania stanowią znaczący udział w systemach kanalizacji. Co więcej, w przypadku zabytkowych centrów miast są elementem dominującym. Trudności związane z potencjalną wymianą tych budowli na nowe kanały są tak duże, że od wielu lat trwają poszukiwania technologii umożliwiających odnowę kanałów w taki sposób, aby w dalszym ciągu mogły spełniać swoje zadania. W efekcie tych poszukiwań już obecnie dysponujemy technologiami, które umożliwiają odnawianie budowli w skali zależnej od potrzeb, tzn. ich uszczelniania i dostosowania konstrukcji do obecnych obciążeń mechanicznych i chemicznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

98,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 93,33 zł

EGZ.

Chemia budowlana. Produkty, Właściwości, Wykonawstwo. 2024

Chemia budowlana. Produkty, Właściwości, Wykonawstwo. 2024
Chemia budowlana. Produkty, Właściwości, Wykonawstwo. 2024

W książce podjęto tematykę chemii budowlanej: produktów oferowanych przez producentów, ich parametrów i właściwości, a także - co bardzo istotne - prawidłowego wykonawstwa. Przedmiotem książki są głównie wyroby produkowane fabrycznie w postaci suchych mieszanek (zaprawy, tynki, podkłady podłogowe, betony, kleje, wyroby gipsowe), gotowych do stosowania po zarobieniu wodą, także opisano wybrane produkty "mokre", takie jak środki gruntujące, gładzie, tynki elewacyjne i farby.

Liczymy, że publikacja przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy technicznej dotyczącej szeroko pojętej chemii budowlanej i będzie stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną, uwzględniającą obecny stan wiedzy, badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne z wykonywania pracy z zastosowaniem wyrobów chemii budowlanej.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do uczniów szkół średnich, studentów szkół wyższych i pracowników naukowych, jak i do specjalistów, inwestorów, projektantów, architektów i wykonawców stosujących na co dzień różnego rodzaju wyroby chemii budowlanej.


Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

169,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 160,95 zł

EGZ.

Podstawy wytrzymałości materiałów dla studentów budownictwa.

Podstawy wytrzymałości materiałów dla studentów budownictwa.
Podstawy wytrzymałości materiałów dla studentów budownictwa.

Skrypt stanowi kompendium wiedzy na temat statyki i wytrzymałości materiałów w zakresie podstawowym i skierowany jest do studentów kierunku budownictwo.

Jego celem nie jest więc przedstawienie sposobu rozwiązywania różnych zagadnień, lecz wiedzy ułatwiającej ich zrozumienie.

Nie zawiera on zatem skomplikowanych wzorów ani zadań tylko definicje i ich analizę,

które stanowią podstawę bardziej złożonych działań.

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus. Część II stateczność i dynamika w konstrukcjach prętowych.

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus. Część II stateczność i dynamika w konstrukcjach prętowych.
Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus. Część II stateczność i dynamika w konstrukcjach prętowych.

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus.

Część II stateczność i dynamika w konstrukcjach prętowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

EGZ.

Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy. DWE

Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy. DWE
Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy. DWE

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk jest wysoko cenionym ekspertem w zakresie konstrukcji metalowych, a także powszechnie szanowanym nauczycielem akademickim. W napisanym przez niego podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

 

 • charakterystyka konstrukcji stalowych,
 • wytwarzanie stali i asortyment wyrobów,
 • wybrane zagadnienia metaloznawstwa,
 • właściwości wytrzymałościowe stali,
 • wymiarowanie konstrukcji stalowych,
 • połączenia trzpieniowe,
 • połączenia spawane,
 • belki pełnościenne,
 • słupy osiowo ściskane,
 • płaskie dźwigary kratowe.

Obecne wydanie II jest poprawioną i rozszerzoną wersją poprzedniej książki, wydanej - pod tym samym tytułem - w 2002 roku

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

77,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 73,33 zł

Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.

Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.
Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.

Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

EGZ.

Rozwiązywanie zadań z mechaniki budowli metodą różnic i elementów skończonych w środowisku programów Maple i Matlab.

Rozwiązywanie zadań z mechaniki budowli metodą różnic i elementów skończonych w środowisku programów Maple i Matlab.
Rozwiązywanie zadań z mechaniki budowli metodą różnic i elementów skończonych w środowisku programów Maple i Matlab.

Rozwiązywanie zadań z mechaniki budowli metodą różnic i elementów skończonych w środowisku programów Maple i Matlab: podręcznik akademicki

Dostępność: brak towaru

Cena:

50,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,62 zł

Projektowanie konstrukcji żelbetowych. DWE.

Projektowanie konstrukcji żelbetowych. DWE.
Projektowanie konstrukcji żelbetowych. DWE.

W książce omówiono właściwości betonu i stali, podstawowe założenia do projektowania konstrukcji i elementów żelbetowych w przypadku zginania, ścinania lub ściskania. Podane zasady są zgodne z wytycznymi najnowszej, dotyczącej tego typu konstrukcji normy, tj. PN-B-03264:2002.
Materiał dydaktyczny podręcznika dostosowany jest do programu ćwiczeń projektowych z przedmiotu Teoria Konstrukcji Betonowych, prowadzonych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Sposób wykładu i podane przykłady są jednak tak wybrana, że książka z powodzeniem może służyć jako podręcznik dla studentów innych uczelni technicznych, a także jako poradnik dla projektantów.

O autorach:
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński jest znanym specjalista w dziedzinie konstrukcji betonowych obecnie jest kierownikiem Zakładu Konstrukcji Betonowych Politechniki Wrocławskiej. Dr inż. Janusz Pedziwiatr i dr inż. Dariusz Styś są pracownikami naukowo dydaktycznymi Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Spis treści:

 • Właściwości materiałów
 • Zasady projektowania
 • Projektowanie belek żelbetowych
 • Projektowanie słupów betonowych i żelbetowych
 • Ogólne zasady projektowania monolitycznych stropów płytowo-żebrowych
  • Przykład stropu płytowo-żebrowego

Dostępność: brak towaru

Cena:

31,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,00 zł

Beton ekspansywny. Arkady.

Beton ekspansywny. Arkady.
Beton ekspansywny. Arkady.

W książce omówiono cechy charakterystyczne oraz zastosowanie w praktyce betonu ekspansywnego. Przedstawiono zagadnienia technologiczne specyficzne dla zaczynów, zapraw i betonów ekspansywnych, metodykę badań ich charakterystyk fizykomechanicznych, współzależność między parametrami ekspansji a właściwościami wytrzymałościowymi konstrukcji żelbetowych kształtowanych z betonu ekspansywnego.Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów praktyków.

Spis treści:

 • Wprowadzenie i oznaczenia
 • Zastosowanie betonu ekspansywnego w budownictwie
 • Fizykochemia cementu ekspansywnego
 • Podstawy technologii betonu ekspansywnego
 • Samonaprężone konstrukcje żelbetowe
 • Samonaprężone konstrukcje zespolone
 • Trwałość i specjalne właściwości betonów ekspansywnych

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

Grzyby domowe, warunki rozwoju rozpoznawanie zwalczanie.

Grzyby domowe, warunki rozwoju rozpoznawanie zwalczanie.
Grzyby domowe, warunki rozwoju rozpoznawanie zwalczanie.

Grzyby domowe - warunki rozwoju, rozpoznawanie, zwalczanie

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Drzewne materiały konstrukcyjne.

Drzewne materiały konstrukcyjne.
Drzewne materiały konstrukcyjne.

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane.

Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane.
Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane.

Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane

W monografii Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa, podstaw projektowania oraz identyfikacji oddziaływań konstrukcji budowlanych zgodnie z Eurokodami. Położono w niej duży nacisk na wyjaśnienie modeli fizycznych i teoretycznych projektowania konstrukcji budowlanych. Rozumienie modeli obliczeniowych i wynikających z nich wzorów, tablic, zaleceń i uproszczeń reguł normowych jest podstawą optymalnego projektowania budowli.

Przedstawiono teoretyczne podstawy oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według metody stanów granicznych i współczynników częściowych, zasady projektowania według Eurokodu PN-EN 1990 oraz metody obliczeń statycznych prętowych ustrojów nośnych. Omówiono problematykę obciążeń i oddziaływań w ujęciu pakietu Eurokodów PN-EN 1991. Nieco obszerniej omówiono tylko obciążenia ciężarem własnym, obciążeniami użytkowymi, obciążenie śniegiem oraz oddziaływanie wiatru.

Książka jest adresowana zarówno do studentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych, jak i do projektantów konstrukcji budowlanych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach pogórniczych.

Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach pogórniczych.
Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach pogórniczych.

Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach pogórniczych.

W pracy opublikowano wyniki badań nad rektyfikacją budynków wychylonych z pionu. Przedstawiono wypracowane, oryginalne metody wyznaczania miarodajnego wychylenia budynków oraz zdefiniowano model analityczny rektyfikowanego obiektu, którego parametry określono w badaniach laboratoryjnych i badaniach in situ. 
 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

62,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 59,05 zł

EGZ.

Badania przyczyn i szybkości korozji zbrojenia w betonie.

Badania przyczyn i szybkości korozji zbrojenia w betonie.
Badania przyczyn i szybkości korozji zbrojenia w betonie.

Badania przyczyn i szybkości korozji zbrojenia w betonie.

Monografia dotyczy zagadnień diagnostyki korozji zbrojenia stali w betonie w zakresie zarówno oceny właściwości ochronnych betonu wobec stali, jak i samej destrukcji korozyjnej zbrojenia. W pracy przedstawiono także wyniki długotrwałych badań elementów próbnych, w których przeanalizowano wpływ zmiany czynników klimatycznych na szybkość korozji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu pomiaru przewodności betonu.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

EGZ.

Konstrukcje metalowe. cz.2. Arkady, wyd.2

Konstrukcje metalowe. cz.2. Arkady, wyd.2
Konstrukcje metalowe. cz.2. Arkady, wyd.2

W części drugiej omówiono zagadnienia projektowania i wykonania najczęściej wznoszonych obiektów budowlanych, takich jak hale przemysłowe o dużych rozpiętościach, budynki szkieletowe wielokondygnacyjne, konstrukcje z blach oraz budowle typu wieżowe i masztowe. Przedstawiono także zasady projektowania konstrukcji aluminiowych oraz główne zasady, jakimi - w aspekcie projektowania - należy się kierować przy wykonywaniu konstrukcji metalowych. W stosunku do wydania poprzedniego wprowadzono daleko idące zmiany, wynikające przede wszystkim z nowelizacji norm przedmiotowych dotyczących poszczególnych typów konstrukcji.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl