Książki o chemii dla studentów, chemików, badaczy do nauki zawodu i pogłębiania wiedzy.

Chemia

Analiza techniczna w przemyśle spożywczym. Część ogólna

Analiza techniczna w przemyśle spożywczym. Część ogólna
Analiza techniczna w przemyśle spożywczym. Część ogólna
W podręczniku podano podstawowe wiadomości z zakresu wyposażenia laboratorium, zasad pobierania próbek do analiz w przemyśle spożywczym oraz analizy ilościowej, wagowej i objętościowej. Omówiono metody oznaczania węglowodanów, białek tł...

Dostępność: brak towaru

Cena:

57,80 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 55,05 zł

Chemia dla inżynierów.

Chemia dla inżynierów.
Chemia dla inżynierów.
Jacek Banaś (redaktor), Wojciech Solarski (redaktor)
 

CHEMIA DLA INŻYNIERów

Dostępność: brak towaru

Cena:

41,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 39,05 zł

Chemia makrocząsteczek. Materiał y do ćwiczeń laboratoryjnych.

Chemia makrocząsteczek. Materiał y do ćwiczeń laboratoryjnych.
Chemia makrocząsteczek. Materiał y do ćwiczeń laboratoryjnych.

brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena:

15,75 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 15,00 zł

Chemia w ochronie i inż.środow.cz.1

Chemia w ochronie i inż.środow.cz.1
Chemia w ochronie i inż.środow.cz.1
brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena:

12,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 11,43 zł

Chemia związków koordynacyjnych

Chemia związków koordynacyjnych
Chemia związków koordynacyjnych

Chemia związków koordynacyjnych

Chemia koordynacyjna to dziedzina nauki zajmująca się syntezą, właściwościami i zastosowaniem związków kompleksowych. Zwięzły, kompleksowy podręcznik ukazujący w pełni współczesną chemię związków koordynacyjnych. Zawiera omówienie: podstaw teorii kompleksów, podstawowych typy kompleksów, równowagi w roztworach kompleksów, syntezę templatową oraz współczesne metody zastosowania kompleksów.
Książka przeznaczona jest dla studentów i doktorantów chemii, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, inżynierii i ochrony środowiska, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

EGZ.

Chemia. Zbiór zadań zamkniętych z chemii dla gimnazjalistów. Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym od roku 2012

Chemia. Zbiór zadań zamkniętych z chemii dla gimnazjalistów. Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym od roku 2012
Chemia. Zbiór zadań zamkniętych z chemii dla gimnazjalistów. Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym od roku 2012
Chemia. Zbiór zadan zamkniętych z chemii dla gimnazjalistów. Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym od roku 2...

Dostępność: brak towaru

Cena:

16,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 15,71 zł

Co to jest? Woda, powietrze, ciepło i zimno, chemia

Co to jest? Woda, powietrze, ciepło i zimno, chemia
Co to jest? Woda, powietrze, ciepło i zimno, chemia

Dlaczego woda zamienia się w lód, z czego składa się powietrze, jak działa termometr? - to tylko niektóre z zagadnień prezentowanych w książce Woda, powietrze, ciepło i zimno, chemia z serii ...

Dostępność: brak towaru

Cena:

19,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 18,95 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i Ochrona Środowiska

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i Ochrona Środowiska
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i Ochrona Środowiska
Książka obejmuje następujące tematy:
  • ogólne zagadnienia związane z pracą w laboratorium chemicznym,
  • nazewnictwo związków chemicznych nieorganicznych,
  • bilansowanie reakcji chemicznych,
  • opis...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

12,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 12,00 zł

egz.

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej

Skrypt Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych I roku ochrony środowiska odbywających kurs chemii nieorganicznej na Wydziale Chemii UMCS. Zasadniczym celem ćwiczeń z chemii nieorganicznej jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy w laboratorium chemicznym zasadami posługiwania się sprzętem laboratoryjnym metodyką sporządzania roztworów o zadanym stężeniu podstawami chemii jakościowej oraz preparatyką nieorganiczną. Podręcznik składa się z rozdziałów omawiających te zagadnienia. Regulamin pracowni i opis Podstawowych zasad organizacji bezpiecznej pracy laboratoryjnej oraz postępowania z substancjami szkodliwymi poprzedzają opis poszczególnych ćwiczeń. Przed opisem preparatyki umieszczono także krótki wstęp teoretyczny uwzględniający podstawowe zagadnienia związane z danym tematem.

Książka "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów ochrony środowiska" - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej. Książka posiada 140 stron i została wydana w 2010 r. Cena 23.43 zł. Zapraszamy na zakupy!

Dostępność: brak towaru

Cena:

26,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,76 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej wyd.8 rozszerzone

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej wyd.8 rozszerzone
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej wyd.8 rozszerzone
SPIS TREŚCI

I. WSTĘP ... 7
I.1. Przepisy bhp ... 8
I.2. Pierwsza pomoc w laboratorium ... 9

II. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O TECHNICE LABORATORYJNEJ ... 10
II.1. Aparatura ... 10
II.2. Podstawowe...

Dostępność: brak towaru

Cena:

20,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 19,05 zł

Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej w.3.

Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej w.3.
Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej w.3.
...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

25,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 23,81 zł

egz.

Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej

Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej
Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej


Niniejszy skrypt powstał z myślą o Studentach studiów stacjonarnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zawiera on zbiór wybranych ćwiczeń, opracowanych przez nauczycieli akademickich Katedry Chemii, realizowanych obecnie...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

27,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 25,71 zł

egz

Elektrochemia i równowagi jonowe w roztworach elektrolitów - teoria i zadania

Elektrochemia i równowagi jonowe w roztworach elektrolitów - teoria i zadania
Elektrochemia i równowagi jonowe w roztworach elektrolitów - teoria i zadania

Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów, w których autorzy omawiają kolejno: aktywność i współczynniki aktywności w roztworach elektrolitów, metody obliczania stałych równowag w roztworach elektrolitów, przewodność roztworów elektrolitów oraz podstawowe 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

30,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 29,05 zł

egz.

Laboratorium z biochemii

Laboratorium z biochemii
Laboratorium z biochemii
Podręcznik przygotowano jako plik PDF na CD.
Podręcznik stanowi interesujące, nowoczesne podejście do ćwiczeń laboratoryjnych z biochemii. Składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono podstawowe wyposażenie laboratoryjne, aparaturę pomocniczą, techniki przygotowania próbek oraz metody rozdziału i analizy białek. Część drugą stanowią ćwiczenia laboratoryjne. Każde ćwiczenie prezentowane jest według następującego schematu: wstęp, ściśle zdefiniowany cel ćwiczenia, niezbędne materiały, sposób wykonania eksperymentu, zasady opracowania wyników i zagadnienia teoretyczne, których znajomość wymagana jest w trakcie wykonywania ćwiczenia. Poszczególne ćwiczenia opatrzono dodatkowo informacjami o literaturze zalecanej dla studentów je wykonujących.
 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

15,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 14,29 zł

EGZ.

Maszynoznawstwo Chemiczne, podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń.

Maszynoznawstwo Chemiczne, podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń.
Maszynoznawstwo Chemiczne, podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń.

Maszynoznawstwo chemiczne

W książce znalazły się niezbędne informacje z zakresu technicznych aspektów projektowania mechanicznego. Przeznaczona jest ona głównie dla studentów i pracowników wydziałów chemicznych uczelni technicznych. Może też zainteresować tych, którzy chcą i lubią projektować, ale nie zawsze mogą skorzystać z typowych opracowań na temat wytrzymałości lub podstaw konstrukcji maszyn, ponieważ bazują one głównie na wiedzy z zakresu mechaniki i matematyki wyższej, której opanowanie wymaga ukończenia mechanicznych studiów technicznych.
Przeprowadzony w książce krótki kurs z wytrzymałości materiałów ogranicza się jedynie do najprostszych, statycznie wyznaczalnych przypadków oraz do obciążeń punktowych. Główny nacisk położono na wytłumaczenie rodzajów naprężeń i różnic w ich oddziaływaniach. Ilość wzorów ograniczono do niezbędnego minimum, umożliwiającego jednak oszacowanie parametrów projektowanych elementów tak, aby były one trwałe i stabilne. Każdy rozdział poprzedzono krótkim wprowadzeniem teoretycznym, a następnie przedstawiono tok rozwiązywania przykładowych zadań, w których podano podstawowe wzory, oznaczenia i obliczenia.
Na zakończenie książki rozwiązano dwa przykładowe techniczne problemy projektowe. Pierwszy ze stabilnym oddziaływaniem sił i naprężeń w postaci uchwytu, mocowania i zawieszenia dowolnego nieruchomego elementu. Drugi dotyczy dynamicznego ich oddziaływania w wale napędowym hipotetycznego urządzenia mechanicznego (mieszadła, przenośnika, pompy, wentylatora itp.).

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

Materiały polimerowe. Struktura, właściwosci, zastosowanie

Materiały polimerowe. Struktura, właściwosci, zastosowanie
Materiały polimerowe. Struktura, właściwosci, zastosowanie

Materiały polimerowe  -  ISBN 9788301188467

Publikacja przedstawia strukturę, właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych w sposób zrozumiały, a zarazem odwołujący się do gruntownej wiedzy naukowo-technicznej. Jest skierowana przede wszystkim do inżynierów i techników, zatrudnionych zarówno w szkołach wyższych, jak i w przemyśle.

Po krótkim zarysie aktualnych kierunków rozwojowych, książka wprowadza w budowę i strukturę tworzyw polimerowych - wiedzę konieczną do zrozumienia zachowania się tych materiałów pod obciążeniem mechanicznym, termicznym i chemicznym. Szczególny nacisk kładzie na ogólne właściwości mechaniczne, charakterystykę wytrzymałościowo-odkształceniową, zachowanie przy długotrwałym odkształcaniu, starzenie i degradację tworzyw, jak również naprężenia własne i orientację. Uwzględnia sposób działania środków wzmacniających, napełniaczy funkcjonalnych, modyfikatorów ciągliwości, zmiękczaczy i stabilizatorów.

Publikacja prezentuje praktyczne spojrzenie na zastosowanie tworzyw polimerowych, z wyraźnym odniesieniem do nowych, innowacyjnych technik przetwórstwa.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl