Książki o chemii dla studentów, chemików, badaczy do nauki zawodu i pogłębiania wiedzy.

Chemia

Nowoczesne metody immobilizacji substancji aktywnych stosowanych w inżynierii chemicznej, materiałowej i środowiska.

Nowoczesne metody immobilizacji substancji aktywnych stosowanych w inżynierii chemicznej, materiałowej i środowiska.
Nowoczesne metody immobilizacji substancji aktywnych stosowanych w inżynierii chemicznej, materiałowej i środowiska.

Celem powstania niniejszej książki było zestawienie aktualnej wiedzy na temat metod unieruchamiania różnych substancji aktywnych – katalizatorów, enzymów, związków aktywnych o właściwościach antyoksydacyjnych, antymikrobiologicznych, antykorozyjnych, a nawet drobnoustrojów, które mogą być stosowane w różnych procesach przemysłowych opartych na technologii chemicznej, biotechnologii, inżynierii chemicznej czy nanotechnologii.

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

Technologia produktów naftowych.

Technologia produktów naftowych.
Technologia produktów naftowych.

Przygotowany w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku skrypt ma być pomocą dydaktyczną dla studentów kierunków związanych z przemysłem naftowym, a autorzy liczą, że będzie służył przede wszystkim studentom technologii chemicznej specjalizującym się w technologii ropy naftowej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,10 zł

EGZ.

Hydrochemia

Hydrochemia
Hydrochemia

Gibczyńska, Marzena Hydrochemia / Marzena Gibczyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe.

Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe.
Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe.

Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe.

Monografia jest przeznaczona dla studentów wyższych lat studiów kierunków inżynierii chemicznej, technologii chemicznych, mechanicznych oraz pokrewnych. Może być również przydatną dla projektantów stykających się w swojej pracy zawodowej z problemami mieszania cieczy o dużych lepkościach. W monografii zagadnienia związane z procesem mieszania podzielono na sześć kategorii: hydrodynamika cieczy, mieszalnik jako wymiennik ciepła, wytwarzanie zawiesiny ciała stałego w cieczy i rozpuszczanie, dyspersja gaz-ciecz i absorpcja, ciecze wzajemnie nierozpuszczalne, emulsje i ekstrakcja, ciecze wzajemnie rozpuszczalne i reaktory.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

54,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 51,43 zł

EGZ.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne.
Chemia ogólna i nieorganiczna. Pierwiastki i związki chemiczne.

Przedkładamy do użytkowania podręcznik "Chemia ogólna i nieorganiczna. Obliczenia chemiczne i problemy" poświęcony pierwiastkom i związkom chemicznym oraz surowcom i produktom nieorganicznym. Jednocześnie przedkładamy drugi podręcznik z zakresu "Chemia ogólna i nieorganiczna. Obliczenia chemiczne i problemy" dotyczący podstaw chemii oraz roztworów i procesów w roztworach.
Książki ujmują całościowo podstawowy materiał z chemii ogólnej i nieorganicznej w zakresie obliczeń chemicznych i problemów. Obejmują one zasadnicze działy chemii, których poznanie i ugruntowanie jest niezbędne do dalszego kontynuowania studiów chemicznych. Przedkładane podręczniki uwzględniają najnowsze wymagania w zakresie merytorycznym i dydaktycznym z chemii.
Poziom treści (materiału) zawartych w podręcznikach jest zróżnicowany. Rozdziały rozpoczynają się od przykładów i zadań bardzo prostych, poprzez zadania i problemy średniej trudności aż po zadania i problemy o dużym stopniu złożoności. Takie ustawienie materiału podyktowane było kilkoma przyczynami, w tym, przede wszystkim: możliwością włączenia się studenta do nauki chemii ogólnej i nieorganicznej na dowolnym poziomie zaawansowania; realizacją programu studiów wyższych w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej; możliwością pogłębionego studiowania chemii ogólnej i nieorganicznej przez studentów szczególnie uzdolnionych.
Rozdziały w podręczniku zaopatrzone zostały w wiadomości z poszczególnych działów chemii ogólnej i nieorganicznej co powinno umożliwić zrozumienie rozwiązywanego problemu i nabycie umiejętności w obliczeniach chemicznych, celem osiągnięcia określonych efektów kształcenia. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów chemicznych i pokrewnych Politechnik i innych szkół technicznych. Może być wykorzystany także przez studentów wydziałów chemii uniwersytetów i innych uczelni, jak również przez wszystkie osoby interesujące się zagadnieniami i obliczeniami z chemii ogólnej i nieorganicznej.

SPIS TREŚCI

Od Autorów
1. Pierwiastki i związki chemiczne
1.1. Litowce (Janusz Pusz)
1.2. Berylowce (Bogdan Papciak)
1.3. Borówce (Anna Kuźniar)
1.4. Węglowce (Eleonora Soćo)
1.5. Azotowce (Elżbieta Sitarz-Palczak)
1.6. Tlenowce (Jan Kalembkiewicz)
1.7. Fluorowce (Jan Kalembkiewicz)
1.8. Helowce (Jan Kalembkiewicz)
1.9. Pierwiastki przejściowe i cynkowce (Jan Kalembkiewicz)
1.10. Lantanowce i aktynowce (Elżbieta Woźnicka)
2. Surowce i produkty nieorganiczne
Surowce i produkty nieorganiczne (Jan Kalembkiewicz)
3. Uzupełnienia
Słownik chemiczny (Jan Kalembkiewicz)
Masy atomowe pierwiastków
Odpowiedzi
Literatura

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Obliczenia i chemiczne problemy. wyd.2

Chemia ogólna i nieorganiczna. Obliczenia i chemiczne problemy. wyd.2
Chemia ogólna i nieorganiczna. Obliczenia i chemiczne problemy. wyd.2

Przedkładamy do użytkowania podręcznik "Chemia ogólna i nieorganiczna. Obliczenia chemiczne i problemy". Przybliża on podstawy chemii oraz roztwory i procesy w roztworach. Jednocześnie przedkładamy drugi podręcznik z zakresu "Chemia ogólna i nieorganiczna. Obliczenia chemiczne i problemy" poświęcony pierwiastkom i związkom chemicznym oraz surowcom i produktom nieorganicznym.
Książki ujmują całościowo podstawowy materiał z chemii ogólnej i nieorganicznej w zakresie obliczeń chemicznych i problemów. Obejmują one zasadnicze działy chemii, których poznanie i ugruntowanie jest niezbędne do dalszego kontynuowania studiów chemicznych. Przedkładane podręczniki uwzględniają najnowsze wymagania w zakresie merytorycznym i dydaktycznym z chemii.
Poziom treści (materiału) zawartych w podręcznikach jest zróżnicowany. Rozdziały rozpoczynają się od przykładów i zadań bardzo prostych, poprzez zadania i problemy średniej trudności aż po zadania i problemy o dużym stopniu złożoności. Takie ustawienie materiału podyktowane było kilkoma przyczynami, w tym, przede wszystkim: możliwością włączenia się studenta do nauki chemii ogólnej i nieorganicznej na dowolnym poziomie zaawansowania; realizacją programu studiów wyższych w zakresie chemii ogólnej i nieorganicznej; możliwością pogłębionego studiowania chemii ogólnej i nieorganicznej przez studentów szczególnie uzdolnionych.
Rozdziały w podręcznikach zaopatrzone zostały w wiadomości z poszczególnych działów chemii ogólnej i nieorganicznej oraz bardzo liczne przykłady obliczeń, co powinno umożliwić zrozumienie rozwiązywanego problemu i nabycie umiejętności w obliczeniach chemicznych, celem osiągnięcia określonych efektów kształcenia. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów chemicznych i pokrewnych Politechnik i innych szkół technicznych. Może być wykorzystany także przez studentów wydziałów chemii uniwersytetów i innych uczelni, jak również przez wszystkie osoby interesujące się zagadnieniami i obliczeniami z chemii ogólnej i nieorganicznej.

SPIS TREŚCI

Od Autorów
1. Podstawy chemii
1.1. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne {Bogdan Papciak)
1.2. Układ okresowy pierwiastków. Budowa atomu
i cząsteczki (Jan Kalembkiewicz)
1.3. Stechiometria (Eleonora Soćo)
1.4. Prawa gazowe (Bogdan Papciak)
1.5. Reakcje utleniania i redukcji (Lidia Zapała)
1.6. Kinetyka i statyka chemiczna (Janusz Pusz)
1.7. Elektrochemia (Piotr Skitał)
1.8. Termochemia i efekty cieplne reakcji
chemicznych (Elżbieta Pieniążek)
2. Roztwory i procesy w roztworach
2.1. Stężenia roztworów (Jan Kalembkiewicz)
2.2. Roztwory mocnych elektrolitów (Janusz Pusz)
2.3. Dysocjacja elektrolityczna (Bogdan Papciak)
2.4. Roztwory buforowe (Bogdan Papciak)
2.5. Hydroliza (Elżbieta Sitarz-Palczak)
2.6. Iloczyn rozpuszczalności (Elżbieta Woźnicka)
3. Uzupełnienia
Jednostki miar (Bogdan Papciak, Jan Kalembkiewicz)
Tablice chemiczne (Bogdan Papciak, Jan Kalembkiewicz)
Odpowiedzi
Literatura

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

61,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 58,10 zł

EGZ.

Zastosowanie izotopów 15N i 13Nw badaniach gleboznawczych i c

Zastosowanie izotopów 15N i 13Nw badaniach gleboznawczych i c
Zastosowanie izotopów 15N i 13Nw badaniach gleboznawczych i c

Książka jest obszernym i całościowym opracowaniem zagadnień związanych z zastosowaniem izotopów azotu w badaniach gleboznawczych i chemiczno-rolniczych, została napisana przy wykorzystaniu ponad 1000 cytowanych pozycji bibliograficznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych. Laboratorium

Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych. Laboratorium
Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych. Laboratorium

Skrypt zawiera omówienie ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących wybranych zagadnień przetwórstwa tworzyw sztucznych – materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Są to ćwiczenia obejmujące zagadnienia płynności polimerów i podstawowych przepływów, występujących w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz zagadnienia objaśniające funkcjonalną istotę dwóch podstawowych technik przetwórstwa – wytłaczania i wtryskiwania. W przypadku wytłaczania są to zagadnienia dotyczące definiowania punktu pracy wytłaczarki, funkcjonowania linii technologicznej wytłaczania, bilansu energetycznego wytłaczania i monitorowania tego procesu na podstawie pomiaru ciśnienia. W przypadku wtryskiwania są to zagadnienia, dotyczące podstaw programowania pracy wtryskarki, kinematyki układu zamykania wtryskarki i monitorowania procesu na podstawie ciśnienia w gnieździe formy i na podstawie ciśnienia hydraulicznego.
 

Skrypt jest przeznaczony dla studentów specjalizujących się w przetwórstwie tworzyw sztucznych na wydziałach mechanicznych i chemicznych wyższych szkól technicznych, a także dla doktorantów, nauczycieli akademickich i kadry inżynieryjno-technicznej w przemyśle.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

EGZ.

Elementy analizy instrumentalnej-ćwiczenia.

Elementy analizy instrumentalnej-ćwiczenia.
Elementy analizy instrumentalnej-ćwiczenia.

Elementy analizy instrumentalnej-ćwiczenia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

25,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 23,81 zł

EGZ.

Procesy cieplne w inżynierii chemicznej.

Procesy cieplne w inżynierii chemicznej.
Procesy cieplne w inżynierii chemicznej.

Szybkie zmniejszanie się coraz trudniej dostępnych naturalnych surowców energetycznych oraz przewidywana trwała zwyżka cen wszystkich paliw, bez względu na stan ich zapasów geologicznych, spowodowała powszechne zwrócenie uwagi na źródła i zasoby, które dotychczas były uważane za nieekonomiczne. Do tych, tak zwanych przyszłościowych, źródeł energii zalicza się źródła niekonwencjonalne – w tym przede wszystkim energię słoneczną i energię wiatru – pozyskiwane bez procesów spalania, reakcji chemicznych czy termojądrowych.

Procesy cieplne w inżynierii chemicznej to rozszerzona wersja wcześniejszej publikacji A. Skoczylasa Przenoszenie ciepła, wydanej w 1999 r. Kilka rozdziałów rozbudowano, dołączono również nowe punkty – część z nich dotyczy wykorzystywania energii słonecznej w gospodarce.

Przy opracowaniu podręcznika korzystano z różnych źródeł: klasycznych podręczników, monografii, licznych specjalistycznych artykułów oraz z własnego bogatego doświadczenia zdobytego podczas wielu godzin wykładów i innych form działalności dydaktycznej na Politechnice Wrocławskiej.

Prezentowany podręcznik jest przeznaczony dla studentów inżynierii chemicznej i procesowej, może stanowić także cenną pomoc dla studiujących na kierunku technologia chemiczna oraz dla osób zajmujących się profesjonalnie techniką cieplną.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

EGZ.

Obliczenia chemiczne w chemii środowiska. wyd.2

Obliczenia chemiczne w chemii środowiska. wyd.2
Obliczenia chemiczne w chemii środowiska. wyd.2

Obliczenia chemiczne w chemii środowiska.

Dostępność: brak towaru

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

Wybrane zagadnienia modelowania CFD procesu wytłaczania tworzyw polimerowych.

Wybrane zagadnienia modelowania CFD procesu wytłaczania tworzyw polimerowych.
Wybrane zagadnienia modelowania CFD procesu wytłaczania tworzyw polimerowych.

Wybrane zagadnienia modelowania CFD procesu wytłaczania tworzyw polimerowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

EGZ.

Wytwarzanie i analiza własności wieloskładnikowych nanowłókien kompozytowych zawierających polimery przewodzące i nanocząstki tlenków metali ziem rzadkich.

Wytwarzanie i analiza własności wieloskładnikowych nanowłókien kompozytowych zawierających polimery przewodzące i nanocząstki tlenków metali ziem rzadkich.
Wytwarzanie i analiza własności wieloskładnikowych nanowłókien kompozytowych zawierających polimery przewodzące i nanocząstki tlenków metali ziem rzadkich.

Wytwarzanie i analiza własności wieloskładnikowych nanowłókien kompozytowych zawierających polimery przewodzące i nanocząstki tlenków metali ziem rzadkich.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

30,45 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 29,00 zł

EGZ.

Biotechnologia żywności. wydanie .2 zmienione

Biotechnologia żywności.  wydanie .2 zmienione
Biotechnologia żywności. wydanie .2 zmienione

Biotechnologia żywności

Biotechnologia jest jedną z najintensywniej rozwijających się dyscyplin naukowych.
Przewiduje się, że w XXI wieku będzie miała znaczący wpływ na wiele sfer naszego funkcjonowania, zwłaszcza na zdrowie, jakość i długość życia.

W drugim wydaniu książki w syntetyczny i kompletny sposób przedstawiono główne kierunki badań oraz najważniejsze osiągnięcia współczesnej biotechnologii żywności.

Podręcznik Biotechnologia żywności jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników związanych z przemysłem spożywczym.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

89,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 84,76 zł

EGZ.

Analiza i ocena jakości żywności

Analiza i ocena jakości żywności
Analiza i ocena jakości żywności

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

EGZ.

Biomasa surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw.

Biomasa surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw.
Biomasa surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw.

omówiono wykorzystanie różnych rodzajów biomasy w dwóch kierunkach – jako prekursorów do syntez wielu poszukiwanych na rynku związków chemicznych oraz surowców do produkcji biopaliw. Pod tym kątem opisano: polimery naturalne, cukry proste i dwucukry, tłuszcze roślinne i zwierzęce, glicerynę, monoterpeny i glony. Otrzymywaniu biopaliw drugiej generacji z ligninocelulozy oraz trzeciej generacji z glonów poświęcono najobszerniejszy rozdział.

Monografia jest adresowana do P.T. Czytelników zainteresowanych tematyką technologii chemicznej, biotechnologii oraz energetyki: studentów wyższych uczelni, pracowników naukowych, kadry inżynierskiej pracującej w różnych sektorach przemysłu, a także do przedstawicieli małego biznesu pragnących inwestować w innowacyjne przedsięwzięcia produkcyjne oparte na powszechnie dostępnych i tanich lokalnych surowcach odnawialnych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

56,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 53,33 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl