chłodnictwo, ciepłownictwo

Chłodnictwo, Ciepłownictwo

Chłodnictwo i klimatyzacja. Perspektywiczne technologie.

Chłodnictwo i klimatyzacja. Perspektywiczne technologie.
Chłodnictwo i klimatyzacja. Perspektywiczne technologie.

Prezentujemy Państwu nową propozycję wydawniczą dotyczącą bardzo ciekawego i ważnego obecnie tematu związanego z techniką chłodniczą i klimatyzacją.  Jak sam tytuł książki wskazuje – Chłodnictwo i klimatyzacja. Perspektywiczne technologie jej Autor dr Andrzej Grzebielec zabiera Czytelnika w świat najnowszych rozwiązań chłodniczych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Chłodnictwo i pompy ciepła. 2023 wyd. rozszerzone

Chłodnictwo i pompy ciepła. 2023 wyd. rozszerzone
Chłodnictwo i pompy ciepła. 2023 wyd. rozszerzone

Przedstawiam Szanownym Czytelnikom trzecie wydanie książki „Chłodnictwo i pompy ciepła”, ukazujące się po trzech latach od wydania pierwszego. Tak szybkie wznowienie książki technicznej stanowi bez wątpienia sukces nie tylko autora, ale i Wydawcy, tj. Grupy MEDIUM. Dziękuję wszystkim pracownikom wydawnictwa, a szczególnie p. Bogusławie Wiewiórowskiej-Paradowskiej, p. Agnieszce Orysiak oraz panom: Michałowi Grodzkiemu i Waldemarowi Jońcowi za życzliwość i wyrozumiałość podczas żmudnej pracy edytorskiej. Oczywiście sukces ten nie byłby możliwy bez udziału szerokiego grona Czytelników i nabywców tej publikacji, która w dobie wszechwładnie panującego internetu oraz mediów społecznościowych, gdy zanika czytelnictwo i z mieszkań usuwane są regały, a książki stały się przeżytkiem lub tłem na wizji „zdalnych” wykładowców lub telewizyjnych celebrytów, nadal cieszy się zainteresowaniem.

Dostępność: brak towaru

Cena:

136,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 129,52 zł

Ogrzewnictwo wyd.3

Ogrzewnictwo wyd.3
Ogrzewnictwo wyd.3

Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. – Wydanie III.
– Rzeszów,

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

Chłodnictwo i pompy ciepła. 2023 wyd. rozszerzone

Chłodnictwo i pompy ciepła. 2023 wyd. rozszerzone
Chłodnictwo i pompy ciepła. 2023 wyd. rozszerzone

Przedstawiam Szanownym Czytelnikom trzecie wydanie książki „Chłodnictwo i pompy ciepła”, ukazujące się po trzech latach od wydania pierwszego. Tak szybkie wznowienie książki technicznej stanowi bez wątpienia sukces nie tylko autora, ale i Wydawcy, tj. Grupy MEDIUM. Dziękuję wszystkim pracownikom wydawnictwa, a szczególnie p. Bogusławie Wiewiórowskiej-Paradowskiej, p. Agnieszce Orysiak oraz panom: Michałowi Grodzkiemu i Waldemarowi Jońcowi za życzliwość i wyrozumiałość podczas żmudnej pracy edytorskiej. Oczywiście sukces ten nie byłby możliwy bez udziału szerokiego grona Czytelników i nabywców tej publikacji, która w dobie wszechwładnie panującego internetu oraz mediów społecznościowych, gdy zanika czytelnictwo i z mieszkań usuwane są regały, a książki stały się przeżytkiem lub tłem na wizji „zdalnych” wykładowców lub telewizyjnych celebrytów, nadal cieszy się zainteresowaniem.

Dostępność: brak towaru

Cena:

110,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 104,76 zł

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023

Książka pomyślana jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Może też być pomocna osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne kategorii D. Uzupełnienia i zmiany, w niniejszym piątym wydaniu, opracował mgr inż. Marian Sajnok.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

64,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,95 zł

egz.

Dobór i efekt zastosowania zmiennofazowego akum.ciepła w miej

Dobór i efekt zastosowania zmiennofazowego akum.ciepła w miej
Dobór i efekt zastosowania zmiennofazowego akum.ciepła w miej

Dobór i efekt zastosowania zmiennofazowego akumulatora ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

30,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 29,43 zł

EGZ.

Dystrybutory powietrza kotłów fluidalnych.

Dystrybutory powietrza kotłów fluidalnych.
Dystrybutory powietrza kotłów fluidalnych.

Dystrybutory powietrza kotłów fluidalnych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania

Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania
Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania

Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania jest kontynuacją podręcznika Technika cieplna w zadaniach oraz skryptu Zbiór zadań z techniki cieplnej. Materiały do ćwiczeń, który po raz pierwszy został opublikowany w 1992 roku i miał łącznie osiem wydań. Powstanie nowych kierunków studiów oraz zmiany w programach, wynikające m.in z wprowadzenia systemu Krajowych Ram Kwalifikacji, spowodowały konieczność przygotowania nowego podręcznika, który uwzględnia wieloletnie doświadczenia autorów w nauczaniu techniki cieplnej. Jego zadaniem jest pomoc w przyswajaniu zagadnień termodynamicznych dzięki zastosowaniu przystępnego sposobu przekazywania wiedzy.

Dostępność: brak towaru

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

Termodynamiczne podstawy obiegów chłodniczych i kriogenicznych.

Termodynamiczne podstawy obiegów chłodniczych i kriogenicznych.
Termodynamiczne podstawy obiegów chłodniczych i kriogenicznych.

W każdej dziedzinie życia wykorzystywane są urządzenia chłodnicze, a chłodnictwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin wiedzy, nauki i techniki. Każdy z nas ma kontakt z łańcuchem chłodniczym produktów spożywczych, którego poszczególnymi „ogniwami” są: obróbka, konserwacja, przechowywanie i transport żywności (od domowych chłodziarek, lad chłodniczych, hal supermarketów przez samochody, kontenery i wagony chłodnicze do wielkich chłodni składowych i dystrybucyjnych). Korzystamy z klimatyzacji w budynkach i obiektach użyteczności publicznej (urzędy, banki, domy towarowe, restauracje, hale sportowe), w domach jednorodzinnych, środkach transportu i komunikacji (od górniczych pojazdów podziemnych przez samochody, autobusy do samolotów i pojazdów kosmicznych). Każde centrum obliczeniowe, każdy obiekt elektroniczny czy serwer komputerowy wymaga chłodzenia, niekiedy bardzo intensywnego, warunkującego jego poprawną i bezawaryjną pracę. Każda gałąź przemysłu spożywczego, chemicznego, rolnictwo, energetyka czy medycyna potrzebują „zimna”.

W technice chłodniczej znanych i wykorzystywanych jest wiele metod i termodynamicznych sposobów obniżenia temperatury. Powszechnie temperaturę obniżoną w stosunku do temperatury początkowej obiektu lub w stosunku do temperatury jego otoczenia uzyskuje się i utrzymuje w sposób ciągły za pomocą sprężarkowych urządzeń chłodniczych, tj. ziębiarek czy skraplarek, realizujących tzw. obiegi lewobieżne.

W ujęciu ogólnym obieg jest ciągiem procesów termodynamicznych i przemian czynnika roboczego, który odtwarza się w analogiczny sposób w kolejnych chwilach w układzie aparatów, maszyn i urządzeń tworzących system. Interpretacją graficzną obiegu na wykresie fazowym, na którego osiach odłożono parametry stanu konieczne i wystarczające do określenia stanu równowagi czynnika, jest linia zamknięta.

Pojęcie obiegu zostało utworzone właśnie w związku z cyklicznym przechodzeniem (obieganiem) czynnika o specyficznych własnościach po linii zamkniętej, tzn. wyjściem ze stanu początkowego przejściem przez każdorazowo te same stany termodynamiczne (realizacja tych samych procesów i przemian) i powrotem do stanu początkowego.

Czynnikiem obiegowym w ziębiarkach sprężarkowych jest gaz, para dowolnej cieczy, która spełniając kryteria stawiane czynnikom roboczym (ziębnikom) umożliwia realizację kolejnych przemian w obiegu zamkniętym i uzyskanie wymaganego efektu cieplnego.

Technika chłodnicza, podobnie jak inne gałęzie wiedzy, ulega ciągłym przeobrażeniom, ponieważ dynamicznie rozwija się. Stara się sprostać wielu wymaganiom współczesnych czasów wynikającym z konieczności oszczędności energii, ochrony środowiska naturalnego i sięgania po źródła energii odnawialnej; reaguje na nowości i mody, tj. nowe technologie, nowe czynniki chłodnicze, miniaturyzację, mające poprawić komfort życia. Pojawiają się zupełnie nowe rozwiązania procesowe i czynniki chłodnicze, ale również te kiedyś odrzucone zaczynają ponownie cieszyć się zainteresowaniem. W porównaniu z obecnymi trendami okazują się bowiem nowatorskie, ekologiczne, termodynamicznie uzasadnione, ekonomicznie opłacalne. To wszystko wymaga jednak dobrej znajomości podstaw termodynamicznych. Projektanci i konstruktorzy są zmuszani już na etapie obliczeń cieplnych i koncepcji sięgać po rozwiązania optymalne; projektować takie obiegi termodynamiczne do realizacji, które dla danych warunków i wymagań zagwarantują maksymalizację efektów.

Odpowiedzią na rosnąca popularność chłodnictwa i specjalistyczną wiedzę o nim jest niniejszy podręcznik poświęcony termodynamicznym obiegom lewobieżnym realizowanym w ziębiarkach, pompach ciepła, systemach kriogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych czynników do ich realizacji. Powstał on na podstawie wieloletniego doświadczenia dydaktycznego i prac naukowo-badawczych prowadzonych przez autorów w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, w Zakładzie Chłodnictwa i Pomp Ciepła.

Autorzy adresują ten podręcznik do studentów wydziałów mechanicznych, mechaniczno-energetycznych, energetycznych, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska uczelni technicznych prowadzących specjalność chłodnictwo, ciepłownictwo, klimatyzacja, pompy ciepła, odnawialne źródła energii, kriogenika. Może on okazać się przydatny dla pracowników naukowych, inżynierów, techników zatrudnionych w placówkach naukowych, biurach projektów, firmach produkujących i eksploatujących urządzenia chłodnicze. Może być również ciekawą lekturą dla osób nieprofesjonalnie zainteresowanych omawianym zagadnieniem.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

EGZ.

Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji chłodni kominowych

Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji chłodni kominowych
Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji chłodni kominowych

Dostępność: brak towaru

Cena:

31,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 29,52 zł

Promieniowe sprężarki dmuchawy i wentylatory.

Promieniowe sprężarki dmuchawy i wentylatory.
Promieniowe sprężarki dmuchawy i wentylatory.

W zasadniczym zakresie niniejsza książka jest kontynuacją dzieła Profesora Edmunda Tuliszki (1920-2006), który po studiach (na Politechnice Łódzkiej, a także matematyka na Uniwersytecie Łódzkim) podjął pracę dydaktyczną oraz badawczą w obecnym Instytucie Maszyn Przepływowych, a także w przemysłowym Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Głównym przedmiotem jego zainteresowań były maszyny sprężające.
W 1961 roku prof. E. Tuliszka został zaangażowany do pracy dydaktycznej na Politechnice Poznańskiej – na Wydziale Budowy Maszyn, w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych, której kierownictwo objął w 1962 roku. Katedra prowadziła wtedy specjalność systemy, maszyny i urządzenia energetyczne.
W tym samym roku zapoczątkowano współpracę Katedry z Zakładami Budowy Maszyn i Aparatury im. L. Zieleniewskiego oraz OBR CEBEA w Krakowie, w dziedzinie sprężarek, dmuchaw i wentylatorów. Było to impulsem do zapoczątkowania badań w tym zakresie i rozwoju bazy laboratoryjnej. W 1972 roku CEBEA zlecił Katedrze badania nad wirnikami i dyfuzorami promieniowych maszyn sprężających oraz opracowanie koncepcji typoszeregów dmuchaw i sprężarek promieniowych.
Wiele dmuchaw wyprodukowanych w tym okresie jest wciąż eksploatowanych w przemyśle chemicznym oraz w oczyszczalniach ścieków, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym m.in. w krajach byłego ZSRR, na Węgrzech, w Czechosłowacji i Niemczech. Podsumowaniem działalności badawczej, rozwojowej i dydaktycznej prof. E. Tuliszki było wydanie monografii pt. Sprężarki, dmuchawy i wentylatory (WNT, 1969; drugie wydanie w 1976 roku).
Profesor E. Tuliszka zawsze łączył pracę badawczą z działaniami na rzecz przemysłu. Należy zaznaczyć, że takie podejście do badań wynikało z wyznawanej przez niego zasady, zgodnie z którą po to prowadzi się badania, aby umieć lepiej konstruować. Autor utożsamia się z takim sposobem myślenia i w miarę możliwości stara się kontynuować dzieło Profesora.
W ramach podjętej w 1989 roku współpracy z HCP SA zaproponowano produkcję jednostopniowych dmuchaw promieniowych. Prace badawczo-rozwojowe były prowadzone w ramach projektów celowych. Jednocześnie trwało doskonalenie metod projektowania i optymalizacji konstrukcji. Dotychczas w wyniku tej inicjatywy w HCP wyprodukowano ponad 300 dmuchaw o mocy od 40 kW do 1500 kW, w tym ponad 160 na eksport. Zapoczątkowana wówczas działalność badawcza oraz współpraca z przemysłem są kontynuowane.
Obecnie, w drugiej dekadzie XXI wieku, monografia prof. E. Tuliszki nie jest już źródłem wystarczającym, ani jako materiał dydaktyczny, ani jako podręcznik

Dostępność: brak towaru

Cena:

96,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 91,43 zł

Termodynamika powietrza wilgotnego pod stałym ciśnieniem 1 bara, w temperaturze 0-100 C

Termodynamika powietrza wilgotnego pod stałym ciśnieniem 1 bara, w temperaturze 0-100 C
Termodynamika powietrza wilgotnego pod stałym ciśnieniem 1 bara, w temperaturze 0-100 C

Publikacja stanowi część cyklu „Inżynieria procesowa biosurowców”.  Jest to cykl materiałów dydaktycznych przeznaczony głównie dla studentów wszystkich kierunków na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu oraz kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, choć może też być wykorzystany na innych kierunkach studiów.

Dostępność: brak towaru

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

Badanie obiegu chłodniczego chłodziarki sprążarkowej.

Badanie obiegu chłodniczego chłodziarki sprążarkowej.
Badanie obiegu chłodniczego chłodziarki sprążarkowej.

Publikacja stanowi część cyklu „Inżynieria procesowa biosurowców”.  Jest to cykl materiałów dydaktycznych przeznaczony głównie dla studentów wszystkich kierunków na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu oraz kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, choć może też być wykorzystany na innych kierunkach studiów.

Dostępność: brak towaru

Cena:

16,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 15,24 zł

Lectures in Engineering Thermodynamics Selected Problems.

Lectures in Engineering Thermodynamics Selected Problems.
Lectures in Engineering Thermodynamics Selected Problems.
W podręczniku przedstawiono podstawy procesów termodynamicznych najczęściej wykorzystywanych w analizach i projektowaniu urządzeń i maszyn cieplnych. Omówiono również zagadnienia roztworów gazów, przemian fazowych na przykładzie pary wodnej a także przepływu czynnika ściśliwego. Podręcznik został przygotowany głównie z myślą o studentach kierunków: mechanika, budowa maszyn i robotyka, studiujących w języku angielskim. Ponieważ jednak obejmuje on podstawy najważniejszych procesów termodynamicznych, powszechnie występujących w technice, może być wykorzystany również przez studentów innych kierunków technicznych a także inżynierów, w szczególności poszukujących opisu tych zagadnień w języku angielskim.
 

Dostępność: brak towaru

Cena:

21,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,00 zł

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych. wyd.2

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych. wyd.2
Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych. wyd.2

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych

Prezentujemy nowe wydanie publikacji poświęconej zagadnieniom projektowym i obliczeniowym zw. z grzejnikami w wodnych instalacjach ogrzewczych. Szeroko omówiono w niej stosowane typy i rodzaje grzejników, pokazano ich wady i zalety.

W książce dokładnie omówiono również zależności obliczeniowe służące doborowi grzejników. Zagadnienia te uzupełniają rozdziały poświęcone komfortowi cieplnemu oraz rysowi historycznemu, związanemu z rozwojem grzejników i techniki ogrzewczej. Publikację zamyka rozdział z przykładami obliczeniowymi, przytoczono również szereg wymagań prawnych i norm.

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do projektantów instalacji ogrzewczych, inżynierów instalatorów oraz autorów programów komputerowych służących równoważeniu hydraulicznemu i cieplnemu instalacji ogrzewczych. Z książki mogą również korzystać studenci Inżynierii środowiska, Energetyki czy też Mechaniki i budowy maszyn.

W porównaniu z pierwszym wydaniem podręcznika dodano informacje związane z cieplnymi charakterystykami dynamicznymi grzejników, zarówno konwekcyjnych, jak i podłogowych oraz informacje zw. z metodami regulacji mocy cieplnej grzejników, jak i wpływu konfiguracji ich podłączenia na moc. Ponadto uzupełniono rozdział dotyczący komfortu cieplnego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

EGZ.

Technika chłodnicza. wyd.2.poprawione. PWN

Technika chłodnicza.  wyd.2.poprawione. PWN
Technika chłodnicza. wyd.2.poprawione. PWN

Przedstawiamy kolejne, 2. wydanie bestsellerowego poradnika – kompendium dotyczącego techniki chłodniczej, mocno związanego z certyfikacją zawodu Technika chłodnicza oraz inżynieria wykonującego związane z tym czynności.

Razem z niedawno wydanym podręcznikiem Chłodnictwo i klimatyzacja tworzą wyczerpujący pakiet wiedzy dotyczący chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.

Dużą zaletą poradnika Technika chłodnicza jest przystępna forma oraz bogate materiały praktyczne.

Zaletą książki, którą potwierdzają Autorom jej Czytelnicy: ułatwienie do przygotowania do uzyskania certyfikatu uprawniającego do zajmowania się chłodnictwem i pompami ciepła. Poradnik to kompendium wiedzy dla wszystkich pracujących w obszarze chłodnictwa (i pomp ciepła) – zarówno w okresie uzyskiwania uprawnień, jak i w trakcie wykonywania zawodu.

Autorami tej publikacji są wybitni specjaliści w zakresie techniki chłodniczej i pomp ciepła: Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew, Jerzy Gagan, Piotr Baj.

Książka kierowana jest do profesjonalistów – inżynierów przygotowujących się do egzaminów zawodowych, obsługujących urządzenia chłodnicze, ale również przyda się studentom techniki cieplnej czy chłodnictwa i klimatyzacji.

FRAGMENT WSTĘPU:

Układy chłodnicze oraz pompy ciepła znajdują powszechne zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, takich jak: technologia chłodnicza żywności, przemysł chemiczny, medycyna oraz w życiu codziennym: domowe oraz handlowe urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze, klimatyzacja pomieszczeń, klimatyzacja samochodowa, nowoczesne systemy ogrzewania za pomocą pomp ciepła i inne. (…)

Zasadniczym celem niniejszego poradnika jest prezentacja niezbędnego zakresu wiedzy z punktu widzenia spełnienia wymogów regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska, a w tym przede wszystkim – związanych z ograniczeniem emisji tzw. F-gazów do atmosfery. Zawarto także informacje dotyczące postępowania z substancjami kontrolowanymi, czyli niszczącymi warstwę ozonową. Tym niemniej  w poradniku uwypuklono także zagadnienia związane z zastosowaniem bezpiecznych dla środowiska czynników roboczych, a także poprawy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła oraz minimalizacji emisji czynników do atmosfery.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

egz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl