Ekologia

Ergonomia wobec wyzwań gospodarki odpadami.

Ergonomia wobec wyzwań gospodarki odpadami.
Ergonomia wobec wyzwań gospodarki odpadami.

Praca zbiorowa „Ergonomia wobec wyzwań gospodarki odpadami” koncentruje się na ilościowym i jakościowym problemie wzrostu odpadów komunalnych i przemysłowych oraz podejmuje refleksje nad tym, jak dostosować pracę ludzką i środowisko tej pracy, aby nie prowadziło to do ich degradacji.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

72,70 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 69,24 zł

EGZ.

Naturalna technologia wody. Nowe rozwiązania pozyskiwania,uzdatniania i dostawy użytkownikom.

Naturalna technologia wody. Nowe rozwiązania pozyskiwania,uzdatniania i dostawy użytkownikom.
Naturalna technologia wody. Nowe rozwiązania pozyskiwania,uzdatniania i dostawy użytkownikom.

Książka dotyczy nowych rozwiązań pozyskiwania wody, jej uzdatniania i dostawy użytkownikom.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

EGZ.

Sterowanie rozmyte w w inżynierii środowiska

Sterowanie rozmyte w w inżynierii środowiska
Sterowanie rozmyte w w inżynierii środowiska

Treść niniejszej książki pokazuje możliwości implementacji rozmytego sterowania deskryptywnego na potrzeby sterowania w systemach technologicznych z zakresu Inżynierii Środowiska.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,70 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,81 zł

EGZ.

Wpływ oczyszczonych ścieków komunalnych poddanych dezynfekcji na organizmy wodne.

Wpływ oczyszczonych ścieków komunalnych poddanych dezynfekcji na organizmy wodne.
Wpływ oczyszczonych ścieków komunalnych poddanych dezynfekcji na organizmy wodne.

Przedmiotem prezentowanej pracy jest szeroka analiza wpływu dezynfekcji komunalnych ścieków oczyszczonych powodującej efektywną inaktywację mikroorganizmów na biocenozy wodne, przeprowadzona na podstawie badań mikrobiologicznych i ekotoksykologicznych, konwencjonalnych oraz na poziomie molekularnym.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności za spienioną warstwą termoizolacyjną.

Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności za spienioną warstwą termoizolacyjną.
Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności za spienioną warstwą termoizolacyjną.

Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną / Sławomir Lisiecki ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013. 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

43,80 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,71 zł

EGZ.

Ekohydrologia

Ekohydrologia
Ekohydrologia

Ekohydrologia to nauka zajmująca się badaniem i integracją procesów biologicznych i hydrologicznych oraz ich wykorzystaniem dla łączenia wiedzy technicznej i ekologicznej w celu poprawy potencjału środowiskowego i jakości wody przez opracowywanie rozwiązań bliskich naturze i rozwiązań systemowych w gospodarce wodnej.

Dostępność: brak towaru

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

Rtęć w środowisku.

Rtęć w środowisku.
Rtęć w środowisku.

Rtęć w środowisku.

Gworek Barbara, Dmuchowski Wojciech, Bemowska Olga, Kucharczak Katarzyna, Wrzosek-Jakubowska Justyna, Borzyszkowski Jan

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.

Jednolita klasyfikacja odpadów.

Jednolita klasyfikacja odpadów.
Jednolita klasyfikacja odpadów.

Jednolita klasyfikacja odpadów.

Aleksandrowicz Alicja, Borkiewicz Jerzy, Kempa Edward, Mieczkowska Ewa, Morgen-Lewińska Elżbieta, Polkowski Józef, Sieja Lidia, Siuta Jan (przewodniczączy zespołu), Szpadt Ryszard, Wasiak Grażyna

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

9,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 8,57 zł

EGZ.

Wykorzystanie trzciny do odwadniania i mineralizacji osadów stabilizowanych w warunkach beztlenowych.

Wykorzystanie trzciny do odwadniania i mineralizacji osadów stabilizowanych w warunkach beztlenowych.
Wykorzystanie trzciny do odwadniania i mineralizacji osadów stabilizowanych w warunkach beztlenowych.

W celu intensyfikacji procesu odwadniania w warunkach naturalnych osadów, powstających w procesie oczyszczania ścieków, wykorzystuje się rośliny ekosystemów bagiennych, najczęściej trzcinę pospolitą (Phragmites australis).

Efekt odwadniania osadów na poletkach trzcinowych jest bardzo dobry ze względu na szybkie tempo pobierania wody przez trzcinę i jej wydalanie w postaci pary wodnej. Poza tym można stosować wielowarstwowe zalewy bez konieczności zdejmowania odwodnionego osadu przez długi okres, nawet 10-12 lat. Taki sposób odwadniania osadów może stanowić alternatywne rozwiązanie do metod mechanicznych (wirówki, prasy filtracyjne), tym bardziej, że jest to metoda tania i łatwa w eksploatacji.

Monografia stanowi cenne studium badawcze wykorzystania trzciny do odwadniania i mineralizacji osadów na poletku. Zaprezentowano w niej wyniki wieloletnich badań nad powyższym zagadnieniem. Przekazano także zalecenia do projektowania  i eksploatacji poletek trzcinowych do odwadniania osadu przefermentowanego.

Zainteresowanym powyższym tematem polecamy również monografię „Odwadnianie osadów ściekowych na poletkach z trzcina” (2002 r.) autorstwa Liliany Kalisz, Jadwigi Salbut i Aleksandry Nechay.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

EGZ.

Azbest w odpadach.

Azbest w odpadach.
Azbest w odpadach.

Słowo azbest z języka greckiego oznacza niewygasający. Mówiąc o azbeście na ogół mamy na myśli azbest chryzotylowy. Nazwa tego azbestu pochodzi od greckich słów chrystos – złoto oraz tilos – włókno. Azbest chryzotylowy zwany „jedwabiem świata techniki” stał się raczej jego niewygasającym problemem.

Spośród minerałów azbestowych trzy – krokidolit, chryzotyl i amozyt – stanowią zagrożenie dla zdrowia. Główną przyczyną kancerogenności tych minerałów jest kształt ich włókien – o długości powyżej 5 µm i średnicy poniżej 3 µm, oraz takich, w których proporcja długości do średnicy jest większa od trzech.

W książce scharakteryzowano minerały z grupy azbestu, a także jego zasoby i eksploatację. Przedstawiono zastosowanie azbestu, klasyfikację wyrobów azbestowych. Skoncentrowano się przede wszystkim jednak na omówieniu usuwania azbestu ze środowiska oraz prezentacji przepisów prawnych dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

EGZ.

Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w polsce.

Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w polsce.
Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w polsce.

Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w Polsce.

Siuta Jan, Żukowski Bogusław

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

EGZ.

Właściwości gleb i roślin w monitoringu środowiska leśnego.

Właściwości gleb i roślin w monitoringu środowiska leśnego.
Właściwości gleb i roślin w monitoringu środowiska leśnego.

Stan lasów na świecie, w tym w Europie, powinien być ciągle kontrolowany, ze względu na pogarszającą się jakość środowiska przyrodniczego.

Lasy stanowią ekosystemy kimaksowe, tj. takie, w których zbiorowiska roślinne osiągają w naszym regionie fizyczno-geograficznym najwyższy stopień zgodności z glebą – podstawowym elementem siedliska.

Pogorszenie stanu lasów, obserwowane co najmniej od półwiecza, wskazuje, że w różnych miejscach i w różnym czasie buforowość, czyli odporność siedlisk na różnego rodzaje stresy nie tylko się zmniejszyła, ale nierzadko została zniszczona.

W ocenie problemów dotyczących środowiska przyrodniczego funkcjonuje wiele wskaźników, które są wykorzystywane w sposób bezpośredni lub pośredni  do oceny negatywnych (lub pozytywnych) zjawisk występujących w poszczególnych elementach środowiska.

Opracowywanie jednak syntetycznych wskaźników, obejmujących wiele cech środowiska oraz tzw. odnośników (standardów) porównawczych jest podstawowym problemem monitoringu środowiska, w tym monitoringu lasów. Wskaźniki stanowią o szczegółowości oceny zmian (zjawisk) zachodzących w środowisku leśnym. Szczegółowe badania właściwości gleb i roślin oraz wzajemnych relacji były podstawą opracowania wskaźników przydatnych w monitoringu siedlisk borowych.

W monografii przedstawiono ogólną charakterystykę siedlisk borowych, właściwości gleb tych siedlisk, fitoindykacyjną waloryzację siedlisk borowych, skład chemiczny igliwia sosny, wskaźniki roślinne w monitoringu lasów oraz wykorzystanie właściwości  gleb i roślin w ocenie stanu środowiska leśnego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów pogórniczych w Polsce.

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów pogórniczych w Polsce.
Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów pogórniczych w Polsce.

Rekultywacja gruntów polega na przywracaniu ekologicznych i użytkowych (w tym kulturowych) wartości środowiska przyrodniczego gruntom zdegradowanym przez działalność przemysłową (w tym górniczą), rolną, komunalną i bytową oraz przez żywioły natury.

Autorzy monografii dokonali przeglądu zmian i spójności uregulowań prawnych w zakresie ochrony, rekultywacji i zagospodarowania pogórniczych gruntów. W opracowaniu przedstawiono dorobek naukowo-techniczny i wdrożeniowy polskiego górnictwa, stanowiący podstawę opracowania i ustanowienia prawa dotyczącego ochrony, rekultywacji i zagospodarowania pogórniczych gruntów. Oprócz danych statystycznych o przekazywaniu gruntów rolnych i leśnych na potrzeby górnictwa oraz o wykonywaniu zadań rekultywacyjnych i porekultywacyjnego zagospodarowania gruntów, w opracowaniu zawarto wiele istotnych treści z określonych opracowań Wyższego Urzędu Górniczego oraz z raportu Najwyższej Izby Kontroli o analityczno-problemowym charakterze.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

EGZ.

Technologie rekultywacji gleb.

Technologie rekultywacji gleb.
Technologie rekultywacji gleb.

Technologie rekultywacji gleb.

Gworek Barbara, Barański Andrzej, Kondzielski Igor, Kucharski Rafał, Sas-Nowosielska Aleksandra, Małkowski Eugeniusz, Nogaj Katarzyna, Rzychoń Dorota, Worsztynowicz Adam

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

34,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,38 zł

EGZ.

Wskaźnikowa rola roślinności leśnej w diagnozie stanu siedlisk.

Wskaźnikowa rola roślinności leśnej w diagnozie stanu siedlisk.
Wskaźnikowa rola roślinności leśnej w diagnozie stanu siedlisk.

Wskaźnikowa rola roślinności leśnej w diagnozie stanu siedlisk.

Dostępność: brak towaru

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

Skład chemiczny roślin, jego interpretacja i wykorzystanie w ochronie środowiska.

Skład chemiczny roślin, jego interpretacja i wykorzystanie w ochronie środowiska.
Skład chemiczny roślin, jego interpretacja i wykorzystanie w ochronie środowiska.

Znaczenie roślin w krążeniu składników mineralnych w przyrodzie trudno przecenić, rośliny bowiem wiążą składniki będące w stanie wolnym (w glebie, wodzie, powietrzu) w substancje organiczne, rozpoczynając ich obieg biologiczny. Interpretacja składu chemicznego roślin może być wykorzystana w diagnostyce środowiska, m.in. określeniu oddziaływanie nawożenia czy zanieczyszczeń otoczenia na ich skład mineralny.

Przedmiotem książki Skład chemiczny roślin, jego interpretacja i wykorzystanie w ochronie środowiska jest interpretacja składu chemicznego (mineralnego) różnych gatunków roślin w aspekcie oceny związku między jakością środowiska a jakością produkowanej biomasy. Szczególną uwagę zwrócono na metody interpretacji zawartości składników w roślinach, potrzeby pokarmowe roślin i warunki konieczne do zabezpieczenia tych potrzeb, a przede wszystkim na zaburzenia relacji między składnikami wskutek oddziaływania różnych czynników.

Zastosowanie metody ANE (Accumulation Nutrient Elements) pozwoliło na poszerzenie możliwości wykorzystania składu chemicznego roślin w ocenie ilościowo-jakościowego przepływu składników w środowisku i zaburzeń tego przepływu w skutek dopływu poszczególnych składników do środowiska, m.in. wskutek nawożenia czy zanieczyszczenia gleby, wody czy powietrza.

Dostępność: brak towaru

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl