Elektryczność

Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023

Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023
Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023

Poradnik projektanta elektryka tom 1 i tom 2, wydanie VI 
Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną

rok wydania: 2021, wydanie szóste uaktualnione i rozszerzone, dodruk 2023

ISBN: 978-83-64094-68-2 (tom 1) 978-83-64094-69-9 (tom 2), komplet 978-83-64094-70-5

 

Podobnie jak w poprzednich wydaniach, zamieściliśmy w nim podstawową wiedzę niezbędną do opracowania projektu zasilania osiedla mieszkaniowego, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, tymczasowego zasilania imprezy masowej, terenu budowy oraz zasilania gwarantowanego. Naszym celem było stworzenie podręcznego poradnika, w którym zostałyby zamieszczone zasady projektowania zasilania obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej – zarówno z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, jak i z zespołu prądotwórczego i innych dostępnych na rynku źródeł zasilania. Mamy nadzieję, że szóste wydanie książki okaże się równie interesujące jak wydania poprzednie. W tym wydaniu oprócz uaktualnienia treści, zamieściliśmy szereg wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która stanowi jeden z najważniejszych elementów każdego budynku lub obiektu budowlanego.

W książce świadomie pominięto zagadnienia związane z technologią BIM (ang. Building Information Modeling) z uwagi na fakt, iż autorzy skupiają się na zagadnieniach fizycznych, prawnych i uniwersalnych rozwiązaniach stosowanych przy projektowaniu. Z punktu widzenia procesu projektowania technologia BIM (jak i inne) wspomaga ten proces, natomiast go nie zastępuje. Nadal to na projektancie spoczywa wykonanie wszystkich niezbędnych obliczeń oraz zaplanowanie instalacji w oparciu o wymagania opisane w niniejszym poradniku.

Rozwój budownictwa jednorodzinnego spowodował wiele zmian w podejściu do projektowania zasilania budynków mieszkalnych. Na terenach nowo powstających osiedli mieszkaniowych często projektuje się obiekty użyteczności publicznej, takie jak: banki, przychodnie lekarskie i inne. Większość z nich wymaga, poza zasilaniem podstawowym, zasilania rezerwowego, a niektóre – również zasilania awaryjnego (często zasilania gwarantowanego).

 

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

288,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 274,29 zł

EGZ.

Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe

Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe
Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe

 Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 Kabe

 Spis treści
Wstęp ........................................................................................................................................... 11
1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI ................................................... 13
1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa .................................................................... 13
1.1.1. Obwód elektryczny ................................................................................................... 13
1.1.2. Prąd i napięcie ......................................................................................................... 13
1.1.3. Prawo Ohma ............................................................................................................ 15
1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów .................................................. 15
1.1.5. Źródła prądu elektrycznego ..................................................................................... 16
1.1.6. Prawa Kirchhoffa ...................................................................................................... 17
1.1.7. Moc i energia prądu stałego. Prawo Joule'a-Lenza ................................................. 18
1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów............................................................................ 19
1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne ................................................................... 22
1.2.1. Pole magnetyczne ................................................................................................... 22
1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej .................................................................... 22
1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne .................................................................................... 24
1.2.4. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego ............................. 24
1.3. Prąd przemienny jednofazowy .......................................................................................... 26
1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego ................................................. 26
1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją .................................. 27
1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów ................................................................. 30
1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego ............................................................... 32
1.4. Prąd przemienny trójfazowy .............................................................................................. 32
1.4.1. Układy połączeń ....................................................................................................... 32
1.4.2. Moc prądu trójfazowego........................................................................................... 33
1.5. Prądy niesinusoidalne ....................................................................................................... 33
1.5.1. Wyższe harmoniczne ............................................................................................... 34
1.5.2. Szkodliwe oddziaływanie wyższych harmonicznych ................................................ 35
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV ........................................................ 37
2.1. Wiadomości ogólne ........................................................................................................... 37
2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka .................................. 37
2.1.2. Warunki środowiskowe ............................................................................................ 38
2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych ................................................... 39
2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych ................................. 40
2.1.5. Napięcia i układy sieciowe ....................................................................................... 41
2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków ......................................................................... 48
2.1.7. Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego...................................................................... 50
2.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych ......................... 51
2.2.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) ........................................... 52
2.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) ............................................... 53
2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania ........... 54
6
2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie izolacji ochronnej ........................................... 71
2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej .................................. 73
2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia
zapewnionego przez SELV i PELV .............................................................. 74
2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń ................. 76
2.2.3. Ochrona uzupełniająca ............................................................................................ 77
2.2.4. Połączenia wyrównawcze ochronne ........................................................................ 80
2.2.5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, wyrównawcze i uziemiające ........................ 82
2.2.6. Uziomy i przewody uziemiające ............................................................................... 85
2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej
w zależności od warunków środowiskowych ........................................................... 90
2.2.7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy (łazienki) ........ 90
2.2.7.2. Tereny budowy i rozbiórki ........................................................................... 93
2.2.7.3. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze ........................................................... 96
2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych ...................................................................... 96
2.3. Ochrona przed elektrycznością statyczną ......................................................................... 99
2.3.1. Elektryzowanie obiektów i wyładowania elektrostatyczne ....................................... 99
2.3.2. Rodzaje zagrożeń elektrycznością statyczną ........................................................ 103
2.3.3. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną
(ochrona antyelektrostatyczna) .............................................................................. 107
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (POWYŻEJ 1 kV) .................... 113
3.1. Wiadomości podstawowe ................................................................................................ 113
3.2. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) .................................................. 114
3.3. Środki ochrony ludzi przy uszkodzeniu ........................................................................... 117
4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ...................... 120
4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych ....................................... 120
4.1.1. Wiadomości ogólne ................................................................................................ 120
4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją
urządzeń elektroenergetycznych ........................................................................... 122
4.1.3. Prace eksploatacyjne ............................................................................................. 124
4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji ................................................................ 125
4.2. Elektryczne urządzenia napędowe .................................................................................. 127
4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych .............................................................. 127
4.2.1.1. Silniki indukcyjne ....................................................................................... 128
4.2.1.2. Silniki prądu stałego .................................................................................. 138
4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe.......................... 143
4.2.1.4. Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych .................... 144
4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych ..................................................... 145
4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych ............................................... 148
4.2.2.1. Wiadomości ogólne ................................................................................... 148
4.2.2.2. Oględziny i przeglądy ................................................................................ 150
4.3. Transformatory energetyczne.......................................................................................... 153
4.3.1. Budowa i działanie transformatorów ...................................................................... 153
4.3.2. Eksploatacja transformatorów ................................................................................ 162
7
4.4. Stacje elektroenergetyczne ............................................................................................. 166
4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznych .................................................................... 166
4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych ............................................................ 172
4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe ............................................. 172
4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznych .................................................... 173
4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznych .................................................... 176
4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne .......................................................................... 179
4.5.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami roboczymi gołymi ................... 179
4.5.1.1. Budowa linii napowietrznych z przewodami roboczymi gołymi ................. 179
4.5.1.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych ................................................ 193
4.5.1.3. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych ........................ 195
4.5.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami
izolowanymi ........................................................................................................... 198
4.5.2.1. Budowa linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi .................... 198
4.5.2.2. Eksploatacja linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi ............. 204
4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe .................................................................................. 205
4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne .......................................................... 205
4.6.2. Osprzęt kablowy .................................................................................................... 207
4.6.3. Układanie kabli ....................................................................................................... 208
4.6.3.1. Zasady układania kabli ............................................................................. 208
4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi ............................................................................. 210
4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach ................................... 216
4.6.4. Oznaczenia linii kablowych .................................................................................... 219
4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji ...................................................... 220
4.6.6. Eksploatacja linii kablowych ................................................................................... 222
4.6.6.1. Oględziny i przeglądy linii kablowych ........................................................ 222
4.6.6.2. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii kablowych .......... 223
4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych
nienormalnych objawów pracy linii kablowych .......................................... 224
4.7. Instalacje elektryczne ...................................................................................................... 225
4.7.1. Zasilanie energią elektryczną budynków mieszkalnych ......................................... 225
4.7.2. Rozdział energii w budynkach mieszkalnych ......................................................... 226
4.7.3. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń ............................................ 228
4.7.4. Przewody elektroenergetyczne i sprzęt instalacyjny .............................................. 232
4.7.5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym ............................................ 242
4.7.6. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn ............................... 244
4.7.7. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych .................................................... 248
4.7.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych ..................................................................... 249
4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej .................................................... 251
4.8.1. Budowa baterii kondensatorów .............................................................................. 251
4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów ........................... 254
4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej ................................................. 255
4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej ............................. 256
4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy .............................................. 256
4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów ........................................... 258
4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne ............................................................................ 259
8
4.9. Spawarki i zgrzewarki ...................................................................................................... 260
4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek .................................................................................. 260
4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek ............................................................................... 264
4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek ..................................................................... 265
4.9.3.1. Zagadnienia ogólne ................................................................................... 265
4.9.3.2. Oględziny i przeglądy ................................................................................ 267
4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego .......................................................................... 269
4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych ............................................... 269
4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego .............. 270
4.10.3. Użytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego ........................................... 272
4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe ................................................................ 272
4.11.1. Urządzenia prostownikowe............................................................................... 272
4.11.2. Urządzenia akumulatorowe .............................................................................. 275
4.11.2.1. Baterie akumulatorów ....................................................................... 275
4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów ................................................................. 276
4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych ............... 280
4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń
prostownikowych i akumulatorowych .............................................................. 283
4.12. Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne ............................................................... 284
4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych .......................... 284
4.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów
prądotwórczych ................................................................................................ 289
4.12.3. Eksploatacja zespołów prądotwórczych ........................................................... 291
4.12.3.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy ................ 291
4.12.3.2. Obsługa zespołów prądotwórczych .................................................. 294
4.13. Urządzenia elektrotermiczne ......................................................................................... 296
4.13.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych .............................................. 296
4.13.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych ...................................................... 305
4.13.2.1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urządzeń
elektrotermicznych ............................................................................ 305
4.13.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych .......... 306
4.14. Urządzenia do elektrolizy .............................................................................................. 308
4.14.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy ......................................... 308
4.14.2. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy ............................................................... 310
4.14.2.1. Podstawowe czynności eksploatacyjno-ruchowe ............................. 310
4.14.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy ................... 312
4.14.3. Zakres badań technicznych urządzeń do elektrolizy [L18] ............................... 313
4.15. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego ..................................................................... 314
4.15.1. Montaż .............................................................................................................. 314
4.15.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego ............................. 317
4.15.3. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elektrycznego
oświetlenia ulicznego ....................................................................................... 319
4.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym ......................................... 320
4.16.1. Zagrożenia wybuchem ..................................................................................... 320
4.16.2. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym ............................ 322
4.16.3. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem .............................. 328
9
4.16.4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem ........ 331
4.17. Urządzenia piorunochronne .......................................................................................... 336
4.17.1. Budowa urządzeń piorunochronnych (LPS) ..................................................... 336
4.17.2. Wewnętrzna ochrona odgromowa.................................................................... 348
4.17.3. Badania urządzeń piorunochronnych ............................................................... 351
4.18. Urządzenia energoelektroniczne ................................................................................... 355
4.18.1. Budowa urządzeń energoelektronicznych........................................................ 355
4.18.2. Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych ................................................ 364
4.19. Prądnice synchroniczne ................................................................................................ 371
4.19.1. Budowa i zasada działania prądnic synchronicznych ...................................... 371
4.19.2. Eksploatacja prądnic synchronicznych............................................................. 375
4.20. Systemy (instalacje) fotowoltaiczne (PV) ...................................................................... 383
4.20.1. Budowa systemów fotowoltaicznych (PV) ........................................................ 383
4.20.2. Prace eksploatacyjne przy urządzeniach fotowoltaicznych (PV) ..................... 391
4.21. Elektrownie wiatrowe ..................................................................................................... 394
4.21.1. Budowa elektrowni wiatrowej ........................................................................... 394
4.21.2. Eksploatacja elektrowni wiatrowych ................................................................. 403
4.22. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej
i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej ......................................................... 405
5. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ.......... 412
5.1. Straty energii ................................................................................................................... 412
5.2. Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych................................................. 415
5.3. Kompensowanie mocy biernej ........................................................................................ 416
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ............................................................................... 418
6.1. Wiadomości ogólne ......................................................................................................... 418
6.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych ...... 420

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

142,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 135,24 zł

egz.

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej.

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej.
Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej.

Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej

W książce autorzy omawiają cyfrowe przetwarzanie sygnałów w układach automatyki elektroenergetycznej, filtrację cyfrową, terorię pomiarów cyfrowych, oraz podstawy podejmowania decyzji.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

egz

Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych

Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych
Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych
W pracy przedstawiono analizę sygnału pomiarowego (przemieszczeń powierzchni wirujących obiektów, przyspieszenia drgań powierzchni obudowy, prądów fazowych, strumienia rozproszenia na zewnątrz maszyny) pod kątem ilościowych i jakościowych...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

egz.

Analiza, synteza i modelowanie rozpływu prądu w torach wielkoprądowych i zestykach

Analiza, synteza i modelowanie rozpływu prądu w torach wielkoprądowych i zestykach
Analiza, synteza i modelowanie rozpływu prądu w torach wielkoprądowych i zestykach
W pracy omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące tematyki obciążalności torów prądowych, zestyków i aparatów elektrycznych, ich doboru oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Podano podstawową terminologię, definicje i zale...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,76 zł

egz.

Aparaty elektryczne 1. Podstawy doboru. INPE 33

Aparaty elektryczne 1. Podstawy doboru. INPE 33
Aparaty elektryczne 1. Podstawy doboru. INPE 33

Zeszyt 33 Podręcznika INPE dla Elektryków stanowi pierwszą część podręcznika opracowanego przez profesora  Politechniki Warszawskiej  Jana Maksymiuka, wybitnego specjalisty z dziedziny aparatów elektrycznych. 

Aut...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

16,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 14,81 zł

EGZ.

Aparaty elektryczne 2. Podstawy ekspolatacji. INPE 34

Aparaty elektryczne 2. Podstawy ekspolatacji. INPE 34
Aparaty elektryczne 2. Podstawy ekspolatacji. INPE 34

SPIS TREŚCI
I. Aparaty elektryczne jako przedmiot działań
obsługowych 6
1.1. Zużycie i starzenie aparatów elektrycznych 6
1.2. Aparaty elektryczne w kontekście zarządzania zasobami 6
2. Przegląd danych dotycząc...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

16,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 14,81 zł

EGZ.

Aparaty i urządzenia elektryczne /WSiP/

Aparaty i urządzenia elektryczne /WSiP/
Aparaty i urządzenia elektryczne /WSiP/
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów szkół zasadniczych do nauczania w zawodzie elektromechanik, elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznych, elektromonter oraz w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych na poziomie liceum zawo...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

62,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 59,62 zł

EGZ.

Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce

Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce
Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce
brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.

Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków. 2018. Kabe

Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków. 2018. Kabe
Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków. 2018. Kabe

W książce w sposób wyczerpujący, a zarazem przystępny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy rozwinięto temat będący jej tytułem.
Książka jest przeznaczona dla elektryków wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz dla elektryków przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w tym zakresie. Książka ta przeznaczona jest również dla osób dozoru, uczestniczących w sprawdzeniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

84,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 80,00 zł

egz.

Badania laboratoryjne maszyn elektrycznych..

Badania laboratoryjne maszyn elektrycznych..
Badania laboratoryjne maszyn elektrycznych..

Podręcznik obejmuje badania maszyn w stanach ustalonych, czyli wyznaczanie charakterystyk maszyn dla podstawowych stanów, do których zalicza się: stan jałowy, stan zwarcia, obciążenie i charakterystyki, określane umownie mianem charakterystyk eksploatacyjnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia korelacji wyznaczanych charakterystyk, parametrów i wielkości fizycznych z badanymi stanami pracy maszyn, przyjętymi metodami, układami i technikami pomiarowymi.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.

Badanie bezpieczeństwa urządzeńelektrycznych.Książka z płytą

Badanie bezpieczeństwa urządzeńelektrycznych.Książka z płytą
Badanie bezpieczeństwa urządzeńelektrycznych.Książka z płytą
rok wydania: 2010 stron: 64 + CD-ROM oprawa: miękka format: 15 x 20,5 cm W związku z tym, że jest wiele wątpliwości dotyczących wymagań oraz metod przeprowadzania badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, postanowiliśmy, na baz...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

egz

Badanie oświetlenia

Badanie oświetlenia
Badanie oświetlenia

WSTĘP•7
WIELKOŚCI ŚWIETLNE (FOTOMETRYCZNE)•10
Strumień świetlny [Φ] 10
Światłość [I] 10
Luminancja [L] 10
Natężenie oświetlenia [E] 10
KRYTERIA OŚWIETLENIA •11
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA•15

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,10 zł

egz

Badanie oświetlenia+płyta CD

Badanie oświetlenia+płyta CD
Badanie oświetlenia+płyta CD
- oświetlenie miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz - oświetlenie ewakuacyjne - oświetlenie dzienne
 
 

Dostępność: brak towaru

Cena:

36,75 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 35,00 zł

Bezpieczeństwo GR.1 pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń

Bezpieczeństwo GR.1 pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń
Bezpieczeństwo GR.1 pracy na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elek...

Dostępność: brak towaru

Cena:

59,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 57,05 zł

Bezpieczeństwo GR.2 pracy na stnowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń

Bezpieczeństwo GR.2 pracy na stnowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń
Bezpieczeństwo GR.2 pracy na stnowiskach związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń
Urządzenia wytwarzające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energet...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 57,05 zł

egz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl