Elektryczność

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii. Niezbędnik elektryka 2024

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii. Niezbędnik elektryka 2024
Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii. Niezbędnik elektryka 2024

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii. Niezbędnik elektryka 2024

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 2024

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 2024
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 2024

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 2024

Aktualne wydanie uwzględnia zmiany wynikłe z wycofania bez zastąpienia w dniu 10 maja 2017 r. przez prezesa PKN normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

Zawarte w publikacji tabele dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów są zgodne z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

43,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,95 zł

EGZ.

Analiza zagrożenia piorunowego i sposobów jego ograniczenia w liniach napowietrznych 110kV - 400 kV

Analiza zagrożenia piorunowego i sposobów jego ograniczenia w liniach napowietrznych 110kV - 400 kV
Analiza zagrożenia piorunowego i sposobów jego ograniczenia w liniach napowietrznych 110kV - 400 kV

Przedmiotem prezentowanej monografii są zagadnienia związane z analizą możliwości dokonania dokładniejszej oceny zagrożenia piorunowego linii i udoskonaleniem sposobów ograniczenia tego zagrożenia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

30,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,57 zł

EGZ.

Monter instalacji elektrycznych.

Monter instalacji elektrycznych.
Monter instalacji elektrycznych.

W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych

oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony

przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące

normy i przepisy.

Książka adresowana jest do osób zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Może być też przydatna uczniom zasadniczych i średnich szkół zawodowych o kierunku elektrycznym.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

egz.

Stykowe elektryczne układy sterowania. wyd.2 uzupełnione.

Stykowe elektryczne układy sterowania. wyd.2 uzupełnione.
Stykowe elektryczne układy sterowania. wyd.2 uzupełnione.
Stykowe elektryczne układy sterowania - wydanie II uzupełnione

Oto drugie, uzupełnione wydanie znakomitego przewodnika po stykowym elektrycznym sterowani, czyli celowym oddziaływaniu sygnałów wejściowych na wyjścia zgodnie z odpowiednimi algorytmami sterowania. Omawia proces, jaki zachodzi w układach stykowo-przekaźnikowych, stanowi też poradnik montażu własnych układów. Zawiera wiedzę z zakresu projektowania, montażu i uruchamiania układów stykowo-przekaźnikowych, a także zasad ich działania i sterowania nimi. Pozwala też szczegółowo poznać działanie układu po podłączeniu zasilania i uruchomieniu poszczególnych elementów układu.

Opanowaniu tych zagadnień sprzyja innowacyjny , przejrzysty sposób analizy działania układów sterowania. Rozwijać umiejętności pomaga również zbiór przykładowych stykowych elektrycznych układów sterowania, które można zmontować samodzielnie. To doskonały poradnik dla osób, które chcą się nauczyć podstaw projektowania i analizy działania zmontowanego stykowego układu sterowania elektrycznego. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów kształcących się w zawodach z branż: elektrycznej, mechatronicznej i automatycznej, rozpoczynających przygodę z projektowaniem i montowaniem elektrycznych stykowych układów sterowania. Może stanowić uzupełnienie wiedzy zdobywanej w technikum w ramach kwalifikacji: technik elektryk, technik mechatronik i technik automatyk.

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

Monter instalacji elektrycznych. 2023

Monter instalacji elektrycznych. 2023
Monter instalacji elektrycznych. 2023

W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych
oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony
przeciw-porażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące
normy i przepisy. Książka adresowana jest do osób zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych.

Jest też przydatna uczniom zasadniczych i średnich szkół zawodowych o kierunku elektrycznym.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

57,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 54,29 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny - Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy, wyd. XI, stan prawny IV. 2023

Egzamin kwalifikacyjny - Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy, wyd. XI, stan prawny IV. 2023
Egzamin kwalifikacyjny - Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy, wyd. XI, stan prawny IV. 2023

Egzamin kwalifikacyjny - Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy, wyd. XI, stan prawny kwiecień 2023

Egzamin kwalifikacyjny”. Pozycja ta wypełnia lukę na rynku księgarskim, ponieważ jest pierwszym podręcznikiem, który zawiera w przystępnej formie wszystkie niezbędne informacje dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, zasady ochrony przeciwporażeniowej powyżej 1 kV, a także omawia zagadnienia wchodzące w zakres egzaminu kwalifikacyjnego.
Powinny z niej skorzystać osoby ubiegające się o dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru wymagane przy obsłudze, montażu, konserwacji oraz pomiarach ochronnych.

Wbrew mylnemu przekonaniu (rozpowszechnianemu przez niektóre organizacje naukowo‐techniczne) przy eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV mogą być zatrudnione osoby nieposiadające wykształcenia elektrycznego, od których wymaga się złożenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w takim samym zakresie, jaki obejmuje elektryków. Pozycja ta ma ułatwić przyswojenie określonej wiedzy w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV. Forma, w jakiej została napisana, nie pozwala tylko na wyuczenie się pytań i odpowiedzi, ponieważ komisja może zadać pytanie w zupełnie innej formie i poruszające kilka zagadnień. Książka ma dużą wartość dydaktyczną, ponieważ prezentowane odpowiedzi poruszają szersze problemy niż pytania, a czytelnik zmuszony jest do opanowania znacznej ilości materiału, pozwalającej uporządkować posiadaną wiedzę. Należy jednak pamiętać, że jest to rodzaj podręcznika dla samouków i nie może być traktowany jak zestaw testów dający gwarancję zdania egzaminu.
Znaczna część materiału została zilustrowana rysunkami ułatwiającymi zrozumienie istoty ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz zasad poprawnego wykonania pomiarów ochronnych i oceny stanu bezpieczeństwa urządzenia lub instalacji. Książkę opracowano na podstawie norm i przepisów przeredagowanych przez autora do formy zrozumiałej dla Czytelników, a co najważniejsze – zgromadzonych w jednej publikacji.
Mam nadzieję, że spełni ona oczekiwania Czytelników, pozwalając na szybkie i przyjemne opanowanie trudnej sztuki bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych.

mgr inż. Julian Wiatr

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

95,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 90,48 zł

egz.

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych. Opisano w nim zasady bhp podczas wykonywania prac elektrycznych, technologię pracy elektryka, zasady montażu układów instalacyjnych, metody montażu instalacji elektrycznych, dobór i montaż zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych oraz montaż rozdzielnic niskiego napięcia, jak również zasady wykonywania prac konserwacyjnych, diagnozowania i naprawy instalacji elektrycznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

87,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 82,86 zł

egz.

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia

Przedstawiamy wyjątkową propozycję książkową dotyczącą niezwykle istotnego zagadnienia techniki (a dokładnie elektrotechniki), jakim są zabezpieczenia w sieciach niskiego napięcia.

Książka Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia ma na celu przedstawienie w bardzo zwięzły sposób najważniejszych zasad projektowania i oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach niskiego napięcia.

Czytelnik znajdzie tutaj opis skutków przepływu przez człowieka prądu stałego, przemiennego czy powszechnie także występującego prądu odkształconego zawierającego wiele wyższych harmonicznych. Będzie można przeczytać tutaj o zastosowaniu środków ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, ochronie przy uszkodzeniu czy ochronie uzupełniającej.

Znajdą się również istotne kwestie ochrony w szeroko stosowanych, wybranych instalacji specjalnych, w tym w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic, na placach budowy i robót rozbiórkowych, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, instalacjach z fotowoltaicznymi źródłami energii, instalacjach ładowania pojazdów elektrycznych, a także rzadko opisywanych instalacjach niskiego napięcia w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV.

Scharakteryzowano zabezpieczenia stosowane w sieciach i instalacjach niskiego napięcia, w szczególności wyłączniki różnicowoprądowe.

Najwięcej uwagi poświęcono ocenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie zasilania, które jest powszechnie stosowanym środkiem ochrony przy uszkodzeniu i w odniesieniu do niego najczęściej występują nieporozumienia interpretacyjne.

Publikację Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia kierujemy do szerokiego grona odbiorców – do studentów i wykładowców uczelni technicznych, projektantów i wykonawców sieci i instalacji elektroenergetycznych, operatorów elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia, ale również wykładowców i uczestników kursów przygotowujących do egzaminów pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane albo świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (E) oraz w zakresie dozoru (D) w odniesieniu do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-9 PDF

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-9 PDF
Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-9 PDF

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

10,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 10,00 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-7 PDF

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-7 PDF
Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-7 PDF

Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Elektryczna sieć trakcyjna. Urządzenia elektrotermiczne. Elektryczne spawarki i zgrzewarki. Urządzenia do elektrolizy. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe.

SPIS TREŚCI:

I. SIECI ELEKTRYCZNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO - pytania 1-22 ... 5

II. ELEKTRYCZNA SIEĆ TRAKCYJNA - pytania 23-49 ... 17

III. URZĄDZENIA ELEKTROTERMICZNE - pytania 50-71 ... 32

IV. ELEKTRYCZNE SPAWARKI I ZGRZEWARKI - pytania 72-88 ... 48

V. URZĄDZENIA DO ELEKTROLIZY - pytania 89-106 ... 59

VI. URZĄDZENIA PROSTOWNIKOWE I AKUMULATOROWE - pytania 107-130 ... 69

Literatura ... 84

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

12,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 12,00 zł

egz

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-8 PDF

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-8 PDF
Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-8 PDF

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektromagnetycznej.

SPIS TREŚCI:

I. UKŁADY APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ W ENERGETYCE - pytania 1-16 ... 5

II. ELEKTROENERGETYCZNA AUTOMATYKA ZABEZPIECZENIOWA - pytania 17-31 ... 13

III. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I MONTAŻ APARATURY - pytania 32-50 ... 19

IV. ZASADY EKSPLOATACJI - pytania 51-55 ... 30

Literatura ... 34

Wykaz PN związanych z tematyką zeszytu ... 34

Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką zeszytu ... 35

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

9,45 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 9,00 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-2 PDF

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-2 PDF
Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-2 PDF

Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.


SPIS TREŚCI:

I. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI I RUCHU SIECI, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETY­CZNYCH - pytania 1-23 [5]

II. SŁUŻBY EKSPLOATACYJNE I UPRAWNIENIA KWALI­FIKACYJNE - pytania 24-30 [15]

III. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - pytania 31-45 [20]

IV. PRZYŁĄCZANIE URZĄDZEŃ I INSTALACJI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - pytania 46-58 [26]

V. RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII I PROGRA­MOWANIE PRACY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH - pytania 59-67 [32]

VI. ZASADY DYSPONOWANIA MOCĄ URZĄDZEŃ PRZY­ŁĄCZONYCH DO SIECI - pytania 68-73 [40]

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA A EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH - pytania 74-89 [42]

Literatura [50]

Wykaz PN związanych z tematyką zeszytu [50]

Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką zeszytu [51]

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

10,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 10,00 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-5 PDF

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-5 PDF
Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-5 PDF

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

SPIS TREŚCI:

I. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE O NAPIĘCIU DO 1 kV - pytania 1-30 ... 5

II. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE O NAPIĘCIU DO 1 kV - pytania 31-50 ... 20

III. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE W BUDYNKACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - pytania 51-75 ... 31

IV. ELEKTRYCZNE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE - pytania 76-85 ... 48

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM - pytania 86-104 ... 51

VI. ZASADY EKSPLOATACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – pytania 105-116 ... 64

VII. ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA NAPĘDOWE – pytania 117-131 ... 71

VIII. URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE – pytania 132-144 ... 83

IX. BATERIE KONDENSATORÓW NISKIEGO NAPIĘCIA – pytania 145-163 ... 91

Literatura ... 108

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

12,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 12,00 zł

egz

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-4 PDF

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-4 PDF
Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-4 PDF

Urządzenia prądotwórcze i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

11,55 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 11,00 zł

egz

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-6 PDF

Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-6 PDF
Egzamin kwalifikacyjny SEP (D i E) zeszyt-6 PDF

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

16,80 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 16,00 zł

egz
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl