Energia Odnawialna

Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie.

Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie.
Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie.

Monografia o interdyscyplinarnym charakterze, kompleksowo ujmująca zagadnienia związane z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Scharakteryzowano promieniowanie słoneczne, opisano zasady doboru optymalnego kąta nachylenia odbiornika tego promieniowania oraz konwersję fotowoltaiczną. Opisano budowę, charakterystyki i technologie produkcji ogniw fotowoltaicznych oraz różne konfiguracje systemów fotowoltaicznych zasilających obiekty stacjonarne. Poruszono także zagadnienie zasilania środków transportu energią słoneczną oraz aspekty prawne, społeczne, ekonomiczne i normalizacyjne dotyczące wykorzystania ogniw słonecznych, jak również problematykę recyklingu modułów fotowoltaicznych. Ponadto przedstawiono metody konwersji energii słonecznej w energię cieplną oraz przykłady zastosowań kolektorów cieplnych w Polsce i na świecie.Książka jest przeznaczona dla ekologów i inżynierów zajmujących się odnawialnymi źródłami energii i działaniami proekologicznymi oraz dla studentów szkół wyższych i studiów podyplomowych, przede wszystkim o specjalnościach: energetyka, elektrotechnika, elektronika, fizyka, budownictwo, ekologia transportu i ochrona środowiska.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

94,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 90,00 zł

EGZ.

Ciepłownictwo. Obliczenia, projektowanie ,energooszczędność. wyd.4

Ciepłownictwo. Obliczenia, projektowanie ,energooszczędność. wyd.4
Ciepłownictwo. Obliczenia, projektowanie ,energooszczędność. wyd.4

Ciepłownictwo

Wydawnictwo Naukowe PWN przedstawia nowe, uaktualnione wydanie cenionej na rynku publikacji poświęconej systemom ciepłowniczym i projektowaniu sieci cieplnych.

CIEPŁOWNICTWO. Obliczenia. Projektowanie. Energooszczędność wyd. 4, uaktualnione obejmuje cały zakres zagadnień naukowo-technicznych dotyczących dziedziny zaopatrzenia odbiorców w ciepło – zarówno dla projektantów, wykonawców, użytkowników.

Z uwagi na poruszane w książce tematy jest ona podzielona na 3 główne części:

  1. Podstawy obliczeń i projektowania sieci cieplnych
  2. Podstawy obliczeń i projektowania węzłów cieplnych
  3. Oszczędzanie energii w ciepłownictwie

Najważniejsze zmiany wobec poprzedniego wydania tej publikacji to:

- uaktualnione przepisy, normy, rozporządzenia i taryfy

- obliczenia i projektowanie układów ciepłowniczych, sporządzanie bilansu i obciążenia cieplnego

- analiza opłacalności stosowania różnych rodzajów energii pierwotnej w budownictwie

IV wydanie Ciepłownictwa zostało napisane przez uznanego eksperta z tej dziedziny – profesora Aleksandra Szkarowskiego oraz Agnieszkę Maliszewską – oboje są wykładowcami Politechniki Koszalińskiej.

Książka ta, podobnie jak jej poprzednie wydania – doskonale wpisuje się w potrzeby rynku profesjonalnego – jest książką pierwszego wyboru dla inżynierów, instalatorów, projektantów systemów ciepłowniczych, a dzięki swoim walorom podręcznika akademickiego pomaga studentom kierunków technicznych, takich jak: inżynieria środowiska, energetyka, instalacje energii odnawialnej, budownictwo i inne.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Podstawy projektowania instalacji sił wodnych. Reprint 1936.

Podstawy projektowania instalacji sił wodnych. Reprint 1936.
Podstawy projektowania instalacji sił wodnych. Reprint 1936.

Podstawy projektowania instalacji sił wodnych. Reprint 1936

Podręcznik dla inżynierów, studentów i właścicieli sił wodnych.

 

Spis treści

I. Zalety i wady silników wodnych.

II. Wykorzystanie energji wody. Akcyjne i reakcyjne turbiny. Obliczenie siły wodnej. Instalacja na mały spad. Instalacja na duży spad. Przykład cyfrowy obliczenia mocy instalacji wodnej III. Obliczenie strat w przewodach. Średnia szybkość i promień tarcia. Równanie Bazina. Mierzenie średniej szybkości przepływu. Poprzeczne przekroje kanałów ziemnych. Przykład cyfrowy obliczenia strat w kanale.

IV. Obliczenie rozporządzalnej ilości wody. Roczny podział stanu wody. Wzory Iszkowskiego. Wielkość dorzecza. Opady roczne w Polsce. Stacje hydrometryczne. Przykład cyfrowy określenia ilości wody na zasadzie średniej produkcji młyna.

V. O piętrzeniu. Rola stawów. Linja cofki w korycie rzeki. Wzór Ruhlmana. Jego stosowanie. Przykład cyfrowy. Obliczenie cofki dla wielkiej wody.

VI. Roboty geodezyjne. Badania wstępne, niwelacja, zdjęcie profilów poprzecznych. Wygotowanie map pomiarowych.

VII. Roboty budowlane w związku z piętrzeniem. Dane dla projektowania jazu. Tamy ziemne, ich budowa i wymiary. Jazy drewniane. Tamy górskie.

VIII. Doprowadzenie wody do turbin. Ruszty. Odpiaszczacze. Szluzy. Tunele. Wymiary, koszta. Rury i ich armatura. Uderzenie w rurach, zapobieganie. Tabelka dla obliczenia wzrostu ciśnienia w rurach.

IX. O rurach stosowanych jako przewody do turbin. Rury drewniane

X. Oczyszczanie wody od mułu, żwiru i piasku. Cel oczyszczenia. Oddzielenie kamieni. Oddzielenie piasku i mułu.

XI. Wybór turbiny. Typy nowoczesne. Odmiany turbin Francissa. Obroty charakterystyczne i różnice w sprawności. Wybór turbiny na podstawie wykresu sprawności. Pagórek sprawności i użycie tego wykresu w celu obliczeń sprawności dla zmiennych spadów. Przykład cyfrowy.

XII. Regulacja mocy i obrotów turbiny. Regulacja ręczna. Regulacja automatyczna oporowa. Regulacja automatyczna wpustowa. Wzory dla obliczenia koła zamachowego i pracy regulacyjnej.

XIII. Wybór schematu instalacyj i placu dla budowy. Konstrukcje rur ssących. Kamery otwarte. Na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu budynku maszynowego. Kamery turbinowe drewniane. Działanie rury ssącej, jej formy .

XIV. Małe elektrownie wodne. Sprzyjające warunki dla ich rozpowszechnienia. Nowoczesny typ instalacji.

XV. Prawo wodne i instrukcje dla sporządzenia planów wodnych.

Agregat wodno-elektryczny.

Tablice orientacyjne za tekstem.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

EGZ.

Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego odnawialnych źródeł energii oraz energetyki.

 Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego odnawialnych źródeł energii oraz energetyki.
Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego odnawialnych źródeł energii oraz energetyki.

Monografia obejmuje analizę odpadów jako źródła energii odnawialnej oraz przyszłościowego zasobu surowcowego i energetycznego w zgodzie z wytycznymi założeń idei GOZ.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

23,10 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,00 zł

EGZ.

Ochrona klimatu i środowiska. Wybrane zagadnienia.

Ochrona klimatu i środowiska. Wybrane zagadnienia.
Ochrona klimatu i środowiska. Wybrane zagadnienia.

Ochrona klimatu i środowiska. Nowoczesna energetyka. Wybrane zagadnienia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,30 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,00 zł

EGZ.

Metodyka kształcenia kursowego

Metodyka kształcenia kursowego
Metodyka kształcenia kursowego

Dydaktyka kształcenia, pomiar wyników kształcenia zawodowego, program nauczania dla instalatorów mikroinstalacji zasilanych energia odnawialną.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat.

Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Aerodynamika turbin wiatrowych.

Aerodynamika turbin wiatrowych.
Aerodynamika turbin wiatrowych.

Monografia Aerodynamika turbin wiatrowych. Wybrane aspekty jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z aerodynamiką turbin oraz farm wiatrowych. Zaprezentowano w niej główne teorie i metody projektowania turbin oraz farm wiatrowych. Przedstawiono także uproszczoną analizę ekonomiczną oraz możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do wsparcia w procesie projektowania turbin wiatrowych. W książce omówiono też zagadnienia eksploatacyjne negatywnie wpływające na aerodynamikę turbin wiatrowych, takie jak zabrudzenia, erozja czy oblodzenie. W ostatnim rozdziale omówiony jest wpływ wielkoskalowej energetyki wiatrowej na otoczenie społeczne, środowisko naturalne oraz klimat.

Niniejsza publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów kierunków związanych z energetyką, jak i dla wszystkich osób zainteresowanych poruszaną w niej tematyką.

Dostępność: brak towaru

Cena:

89,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 84,76 zł

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. wyd.XVII 2024

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.  wyd.XVII 2024
Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. wyd.XVII 2024

Jest to kolejne wydanie serii książek, które opublikowałem z dziedziny praktycz-
nego wykorzystania OZE. Starałem się przedstawić w niej w sposób kompleksowy,
zagadnienia związane z wykorzystaniem energii: słonecznej, geotermalnej, wodnej,
wiatrowej, biomasy, wodoru i sposobie jej magazynowania.
W opracowaniu tym szczególną uwagę zwróciłem na wpływ, jaki mają urządze-
nia zasilane z OZE na rozwój naszej gospodarki, ochronę środowiska oraz tworzenie
nowych miejsc pracy.
Treść książki dostosowałem do wymogów podstaw programowych dla zawodu
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Dokonałem aktualizacji danych, przedstawiłem najnowsze rozwiązania technicz-
ne urządzeń zasilanych z OZE.
W książce wykorzystałem szereg cząstkowych opracowań znajdujących się w in-
nych publikacjach, na stronach internetowych, w broszurach informacyjnych firm
produkujących i instalujących urządzenia OZE.
Dużą trudność sprawiło mi szacowanie kosztów urządzeń zasilanych z OZE,
omawianych w podręczniku, jak również określenie wartości nośników energii (dy-
namiczne zmiany).
Podręcznik ten powstał zgodnie z wymogami podstaw programu kształcenia
dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930). Jest
on kompatybilny z wymogami stawianymi przez Dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Radę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych –
2009/28/ WE, z dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz Dyrektywę 2018/2001/WE RED II.
Wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania tej książki. Kieruję również słowa uznania do osób, które zajmują się: ba-
daniami naukowymi, edukacją, finansowaniem, produkcją oraz montażem urządzeń
wykorzystujących OZE.
Osobom, firmom, które zainstalowały urządzenia wykorzystujące OZE, gratuluję
wyboru, życzę im, aby urządzenia te pracowały niezawodnie oraz przynosiły wymier-
ne korzyści finansowe.
Książka ta ma również inspirować młodzież do zdobywania wiedzy z zakresu OZE,
aby w przyszłości zakładali własne firmy produkując i instalując urządzenia wyko-
rzystujące OZE lub podejmowali pracę w istniejących już firmach z branży OZE.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do wzrostu popularności
OZE w naszym kraju oraz dynamicznego rozwoju firm produkujących i instalują-
cych urządzenia zasilane z OZE. Efektem popularyzacji OZE będzie czystsze powie-
trze w naszym kraju, wzrost zamożności społeczeństwa, oszczędzanie tradycyjnych
nośników energii oraz częściowe uniezależnienie się od dostaw surowców (ropa,
gaz) z zagranicy. Polska wywiąże się także z międzynarodowych umów dotyczących
wykorzystania OZE.
Oczekuję od Państwa uwag merytorycznych do treści zawartych w książce, które
w miarę możliwości uwzględnię w kolejnych wydaniach.
Testy i zadania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami zamieściłem w książce
„Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii”.
dr inż. RyszardTytko

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych. 2023

Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych. 2023
Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych. 2023

Niezbędnik elektryka” poświęcona tak popularnym w ostatnim czasie zagadnieniom jak projektowanie i właściwa eksploatacja instalacji fotowoltaicznych.
Publikacja prezentuje praktyczne podejście do projektowania systemów fotowoltaicznych w odniesieniu do wymagań wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poruszono w niej między innymi zagadnienia związane z ograniczeniem mocy generatora PV w układach współpracujących z siecią elektroenergetyczną oraz omówiono metodykę neutralizacji tych ograniczeń. Opisane zostały m.in. zasady doboru przewodów i ich zabezpieczeń, metody projektowania ochrony odgromowej oraz ochrony przeciwporażeniowej zarówno po stronie stałoprądowej oraz przemiennoprądowej.

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

55,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 52,38 zł

EGZ.

Wybrane zagadnienia prognozowania produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych nośników energii

Wybrane zagadnienia prognozowania produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych nośników energii
Wybrane zagadnienia prognozowania produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych nośników energii

monografia dotyczy zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce. Tematyka ta jest istotna zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Opracowanie zawiera opis wybranych zagadnień dotyczących prognozowania produkcji energii elektrycznej w OZE, łącznie z przedstawieniem i analizą przykładowych prognoz w tym zakresie. Zakres tematyczny obejmuje różne technologie wytwarzania energii w OZE, jak również różne horyzonty prognostyczne. Horyzont krótkoterminowy dotyczy różnych nośników energii (wiatru, słońca i wody), zaś horyzont średnioterminowy i długoterminowy potencjału energetycznego z OZE. Wydaje się, że monografia ta może mieć duże znaczenie, zarówno poznawcze, jak i praktyczne.
 
Monografia składa się z wstępu, siedmiu rozdziałów merytorycznych oraz podsumowania. Pierwszy rozdział merytoryczny poświęcony jest technicznym i ekonomicznym aspektom wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. W rozdziale drugim omówiono kryteria jakości wykonywanych prognoz. Wybrane zagadnienia dotyczące zastosowań prognoz produkcji energii elektrycznej z OZE z punktu widzenia ich wykorzystania w systemach elektroenergetycznych zostały zaprezentowane w rozdziale trzecim. Zagadnienie prognozowania krótkoterminowego produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z energii wiatru, z energii słońca oraz z energii wody zostało przedstawione odpowiednio w rozdziałach czwartym, piątym i szóstym. Rozdział siódmy został poświęcony prognozowaniu średnioterminowemu i długoterminowemu potencjału energetycznego z energii słońca.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.

Wykorzystanie energii wiatru + e-book wyciąg ustawy OZE.

Wykorzystanie energii wiatru + e-book wyciąg ustawy OZE.
Wykorzystanie energii wiatru + e-book wyciąg ustawy OZE.

WYKORZYSTANIE ENERGII WIATRU

Wiatraki, Farmy wiatrowe     Autor: Zygmunt Katolik
+ do pobrania gratis – wyciąg z ustawy o odnawialnych źródłach energii (plik PDF)

stan prawny 15 marca 2023 r.

Książka, będąca kontynuacją cyklu o odnawialnych źródłach energii (poprzednia pozycja to „Wykorzystanie energii słonecznej”)

jest adresowana do projektantów i przyszłych użytkowników elektrowni wiatrowych.

Książka składa się z sześciu rozdziałów poświęconych osobnym zagadnieniom.

Jej specyfika polega na skupieniu się na niewielkich obiektach, wykorzystujących energię wiatru do zasilania własnych instalacji energetycznych. Zagadnienia budowy dużych obiektów energetyki wiatrowej są domeną energetyki zawodowej i zasługują na odrębne potraktowanie.

Rozdział I pozwala poznać naturę wiatru, jego charakterystykę i pomiar najważniejszych parametrów: prędkości i kierunku.

Rozdział II jest rysem historycznym rozwoju energetyki wiatrowej na przestrzeni wieków na świecie i w Polsce.

Rozdział III opisuje podstawy fizyczne energii wiatru. Są w nim zawarte wzory fizyczne określające zasoby energetyczne wiatru, ale także wzory i procedury pozwalające na dobór parametrów eksploatacyjnych elektrowni wiatrowej. Zdefiniowano efektywność obiektów energetyki wiatrowej i pokrótce opisano zasadę ich działania: konwersji energii wiatru na inne formy energii.

Rozdział IV omawia klasyfikację i konstrukcję „wiatraków” czyli silników wiatrowych.

Rozdział V najbardziej obszerny rozdział, omawia elektrownie wiatrowe w różnych kryteriach klasyfikacji: ze względu na lokalizację, moc, rodzaj turbiny, rodzaj generatora, itd. Są w nim także podane zasady doboru parametrów eksploatacyjnych elektrowni wiatrowej, a także wytyczne konserwacji, remontów i ochrony elektrowni przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Rozdział VI omawia rachunek ekonomiczny opłacalności budowy elektrowni wiatrowej. Zaprezentowano w nim metodykę oceny opłacalności inwestycji UNIDO, a także metodę kosztów w cyklu życia inwestycji.

Książka zawiera 129 rysunków i 24 tabele, które ułatwiają jej zrozumienie.

Uzupełnienie treści merytorycznych stanowi spis literatury, który może być przydatny dla Czytelników pragnących pogłębić wiedzę w tym zakresie.

W publikacji wykorzystano dostępne materiały źródłowe stanowiące opracowania poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii oraz informacje publikowane w źródłach internetowych.

Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów szkół wyższych o kierunku energetycznym, uczestników studiów podyplomowych o specjalności energetyka – odnawialne źródła energii, do uczniów techników energetycznych, osób przygotowujących się do zainstalowania systemów wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł w budynkach, do osób zajmujących się na co dzień tematyką odnawialnych źródeł energii oraz wszystkich Czytelników, którzy chcieliby zgłębić wiedzę w zakresie metod oraz technologii produkcji energii elektrycznej i cieplnej na podstawie odnawialnych źródeł energii, jakim jest wiatr. Polecamy ją również tym, którym zależy na ochronie środowiska naturalnego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

129,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 122,86 zł

EGZ.

Ogrzewanie i klimatyzacja budynków wspomagane energią elektry

Ogrzewanie i klimatyzacja budynków wspomagane energią elektry
Ogrzewanie i klimatyzacja budynków wspomagane energią elektry

Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik o związkach między elektryczną energią odnawialną a szeroko rozumianą branżą instalacyjno-grzewczą, ponieważ ich niebagatelne już dziś znaczenie w obliczu dekarbonizacji będzie się tylko zwiększać.


O ile takie filary dekarbonizacji gospodarki, jak wykorzystanie „gazów zielonych” (np. wodoru), pozostają wciąż terra incognita, o tyle elektryfikacja przebiega praktycznie na naszych oczach. Przy projektowaniu instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych stosunkowo łatwo sięgnąć po rozwiązania oparte na energii elektrycznej, w coraz większym stopniu „czystej”, czyli ze źródeł odnawialnych – tych prosumenckich i miejscowych oraz z sieci energetycznej, mającej coraz większy udział OZE.

Jednocześnie nieunikniony wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną stawia przed inżynierami cel zwiększania efektywności energetycznej instalacji zależnych od wentylatorów, pomp i urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie ciepła i chłodu – nie tylko poprzez projektowanie regulacji, sterowania i współpracy urządzeń, ale też wykorzystanie potencjału OZE i magazynowania energii.
Rośnie rola energii z OZE wytwarzanej w obszarze budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu – najczęściej instalacji PV, ale też np. małych turbin wiatrowych czy nawet pomp ciepła. Możliwości zarówno bezpośredniej konsumpcji wytworzonej energii, jak i jej odroczenia dzięki magazynowaniu przyczyniają się do rosnącej popularności różnych rodzajów urządzeń – np. pomp ciepła do c.o. i c.w.u., urządzeń wykorzystujących efekt akumulacji ciepła, takich jak grzejniki akumulacyjne lub ogrzewanie podłogowe zatopione w betonowej płycie grzejnej, czy zasobników c.w.u. z grzałkami elektrycznymi (będącymi w świetle programu „Mój Prąd” magazynami ciepła).

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,41 zł

EGZ.

Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Wybrane aspekty

Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Wybrane aspekty
Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Wybrane aspekty

Monografia prezentuje wybrane problemy badawcze rozpatrywane w ramach szóstego Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB6) Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W pracy znalazły się między innymi tematy z zakresu ochrony powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska wodnego, oczyszczania ścieków i budownictwa energooszczędnego

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

21,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,00 zł

EGZ.

Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym.

Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym.
Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym.

Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym

W książce przedstawiona jest problematyka związana z pracą elektrowni i farm w systemie elektroenergetycznym. Opisane zostało oddziaływanie tych źródeł energii na system elektroenergetyczny, wskazane możliwości sterowania elektrowniami i farmami wiatrowymi w podstawowych procesach regulacyjnych, jakie w systemach elektroenergetycznych są realizowane, a także możliwości i konieczność udziału elektrowni i farm wiatrowych w obronie i odbudowie systemu elektroenergetycznego po black out’cie. Przedstawiona jest również analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji w farmę wiatrową.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

egz.

Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Dostępność: brak towaru

Cena:

100,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 95,24 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl