Fizyka

Wstęp do równań fizyki matematycznej.

Wstęp do równań fizyki matematycznej.
Wstęp do równań fizyki matematycznej.

Wstęp do równań fizyki matematycznej.

Teoria równań różniczkowych cząstkowych jest obecnie szeroką dyscypliną
wykorzystującą i inspirującą wiele innych działów matematyki, a także fizyki biologii, ekonomii oraz ekologii. Nie jest możliwe podanie wyczerpującego opisu tej dyscypliny podczas jednego kursu z tego przedmiotu. Dlatego ninieisza publikacja jest wprowadzeniem wybranych klasycznych oraz pewnych nowoczesnych zagadnień fizyki matematycznej i ich zastosowań.
Mamy nadzieję, że wybór tematów sprawi, iż książka szybko poprowadzi czytelnika od ogólnej teorii do bardziej specjalistycznych zastosowań, a także do inspirujących zagadnień badawczych. Publikacja ta powinna być użyteczna nie tylko dla matematyków, ale również dla informatyków, fizyków i mechaników, ze względu na dobór tematów.
W celu pełnego zrozumienia treści zawartych w tej książce czytelnik powinien opanować wiadomości z kursów z algebry, topologii, analizy matematycznej oraz analizy funkcjonalnej wykładanych podczas początkowych lat studiów na uniwersytetach i uczelniach technicznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

OBRONA ''FIZYKI'' ARYSTOTELESA. Matematycznie ujednolicona rekonstrukcja niesprzecznej z obserwacją dynamiki Arystotelesa.

OBRONA ''FIZYKI'' ARYSTOTELESA. Matematycznie ujednolicona rekonstrukcja niesprzecznej z obserwacją dynamiki Arystotelesa.
OBRONA ''FIZYKI'' ARYSTOTELESA. Matematycznie ujednolicona rekonstrukcja niesprzecznej z obserwacją dynamiki Arystotelesa.

OBRONA ''FIZYKI'' ARYSTOTELESA. Matematycznie ujednolicona rekonstrukcja niesprzecznej z obserwacją dynamiki Arystotelesa

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Książka o teorii względności.

Książka o teorii względności.
Książka o teorii względności.

 Książka o teorii względności.
Na początku 2022 roku na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej nadarzyła się okazja, aby z dr. Witoldem Kruczkiem spotkać się osobiście – zorganizowaliśmy obchody jego setnych urodzin! Podczas spotkania widać było, że wśród przybyłych darzony jest wielkim szacunkiem – wśród studentów z lekkim niedowierzaniem, że właśnie rozmawiają z człowiekiem urodzonym w czasach, o których pisało się sprawdziany na lekcjach historii, walczącym w II wojnie światowej, gdy był w ich wieku, a wśród profesorów padały podziękowania za świetną dydaktykę, którą im zapewniał, gdy byli studentami. Według ich relacji sale wykładowe na zajęciach z dr. Kruczkiem zawsze były wypełnione, ponieważ z niezwykłą energią prezentował fizykę w praktyce – poprzez pokazy i doświadczenia.
 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,10 zł

EGZ.

Fizyka metali. Laboratorium.

Fizyka metali. Laboratorium.
Fizyka metali. Laboratorium.

Fizyka metali. Laboratorium.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Laboratorium podstaw techniki świetlnej.

Laboratorium podstaw techniki świetlnej.
Laboratorium podstaw techniki świetlnej.

Intensywny wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości oświetlenie i sprzęt oświetleniowy sprawiają, że na rynku pracy potrzebni są specjaliści z zakresu techniki świetlnej. Muszą być oni wykształceni w kierunku analiz rożnych aspektów oświetlenia elektrycznego, a przede wszystkim jego mierzalnych parametrów elektrycznych, fotometrycznych, kolorymetrycznych i eksploatacyjnych.
 
Prezentowany podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków inżynierskich, na których omawiane są zagadnienia oświetleniowe. Przedstawiono w nim propozycje ćwiczeń laboratoryjnych, które umożliwiają poszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia z zakresu techniki świetlnej. Wykonanie ćwiczeń jest również związane z nabyciem praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych źródeł światła, opraw oświetleniowych, instalacji oświetleniowych i materiałów oraz analizowania uzyskanych wyników w odniesieniu do obowiązujących norm, stanu wiedzy i techniki. Wszystkie propozycje ćwiczeń zawierają opisy najbardziej istotnych zagadnień związanych z pomiarami i odniesienia do aktualnej literatury przedmiotu. Dlatego, podręcznik będzie przydatny zarówno dla osób wdrażających się w zagadnienia techniki świetlnej, jak i tych, które już pracują zawodowo w branży oświetleniowej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Podstawy fizyki. 2023

Podstawy fizyki. 2023
Podstawy fizyki. 2023

Podręcznik powstał na podstawie wykładów fizyki ogólnej prowadzonych przez autorów dla studentów różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej, a przede wszystkim studentów Wydziału Fizyki, dlatego treść dostosowana jest głównie do wymagań programowych tego właśnie wydziału. Podręcznik może być również przydatny dla studentów innych wydziałów (także innych szkół technicznych), a także wydziałów uniwersyteckich. Zrozumienie przedstawionego w podręczniku materiału wymaga znajomości (początkowo w niewielkim stopniu) analizy matematycznej i algebry. Ponieważ zazwyczaj przedmioty te są wykładane na pierwszych semestrach studiów (równolegle z fizyką) starano się, aby bardziej zaawansowany aparat matematyczny wprowadzany był stopniowo i aby nowym pojęciom matematycznym nadawać interpretację fizyczną. Większość materiału wyłożono w sposób tradycyjny, bowiem ograniczona objętość podręcznika nie pozwalała na eksperymentowanie w tym zakresie. W obecnym wydaniu dokonano wielu zmian. Przede wszystkim wprowadzono nowe definicje i siedem podstawowych jednostek miar, które obowiązują od 20 maja 2019 roku. Do treści poszczególnych rozdziałów (zwłaszcza 11–14) wprowadzono szereg zmian merytorycznych. Dla wygody Czytelnika poszerzono indeks przedmiotowy, dodano tablicę stałych fizycznych, tablicę pochodnych podstawowych funkcji oraz kilka ważniejszych wzorów trygonometrycznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

75,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 71,43 zł

EGZ.

Mechanika klasyczna. Tom 2

Mechanika klasyczna. Tom 2
Mechanika klasyczna. Tom 2

Mechanika klasyczna Tom 2

Mechanika to nauka o ruchu ciał - o tym w jaki sposób elektrony poruszają się w kineskopie telewizora, jak leci piłka wyrzucona w powietrze, w jaki sposób kometa porusza się wokół Słońca...

Książka doskonałego dydaktyka J.R. Taylora prezentuje mechanikę klasyczną w kontekście współczesnej fizyki. To nowoczesny podręcznik na miarę XXI wieku. Z uwagi na wybór tematów, formalizmu, zadań i przykładów - przystępny i wyjątkowo przyjazny dla czytelnika.

Przyswajanie i systematyzowanie wiedzy ułatwiają:

 • proste i jasne definicje wprowadzanych pojęć;
 • duża liczba dobrze dobranych przykładów, często "z życia wziętych";
 • liczne zadania o różnym stopniu trudności, umożliwiające sprawdzenie i utrwalenie nabytej wiedzy;
 • zadania do rozwiązania przy użyciu komputera.

 

Tom 2 zawiera zagadnienia bardziej zaawansowane, omawiane zwykle w ramach wykładu mechaniki teoretycznej, które można studiować niezależnie od siebie:

 

 • mechanikę nieliniową i chaos;
 • mechanikę hamiltonowską;
 • teorię zderzeń;
 • szczególną teorię względności;
 • mechanikę ośrodków ciągłych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów fizyki, astronomii, matematyki, elektroniki i telekomunikacji, energetyki, chemii oraz wykładowców i pracowników naukowych.

Opinia wykładowcy:

Autor wykazuje niezwykły talent pisania przejrzyście, uprzedza ewentualne wątpliwości i trudności, jakie może mieć student. Rzadko spotyka się podręczniki napisane z takim stopniem dydaktycznej doskonałości. Podręcznik jest tak bardzo, jak tylko można, przystosowany do systematycznej nauki. [...]

(Prof. dr hab. Andrzej Szymucha, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Mechanika klasyczna. Tom -1

Mechanika klasyczna. Tom -1
Mechanika klasyczna. Tom -1

Mechanika klasyczna Tom 1

Mechanika to nauka o ruchu ciał - o tym w jaki sposób elektrony poruszają się w kineskopie telewizora, jak leci piłka wyrzucona w powietrze, w jaki sposób kometa porusza się wokół Słońca...

Książka doskonałego dydaktyka J.R. Taylora prezentuje mechanikę klasyczną w kontekście współczesnej fizyki. To nowoczesny podręcznik na miarę XXI wieku. Z uwagi na wybór tematów, formalizmu, zadań i przykładów - przystępny i wyjątkowo przyjazny dla czytelnika.

Przyswajanie i systematyzowanie wiedzy ułatwiają:

 • proste i jasne definicje wprowadzanych pojęć;
 • duża liczba dobrze dobranych przykładów, często "z życia wziętych";
 • liczne zadania o różnym stopniu trudności, umożliwiające sprawdzenie i utrwalenie nabytej wiedzy;
 • zadania do rozwiązania przy użyciu komputera.

W tomie 1 krok po kroku omówiono podstawowe zagadnienia mechaniki klasycznej:

 • zasady dynamiki Newtona;
 • pęd i moment pędu;
 • różne rodzaje energii;
 • drgania;
 • warunek wariacyjny;
 • rachunek Langrange'a;
 • mechanikę w nieinercjalnych układach odniesienia;
 • ruch bryły sztywnej;
 • oscylatory sprzężone.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów fizyki, astronomii, matematyki, elektroniki i telekomunikacji, energetyki, chemii oraz wykładowców i pracowników naukowych.

Opinia wykładowcy:

Autor wykazuje niezwykły talent pisania przejrzyście, uprzedza ewentualne wątpliwości i trudności, jakie może mieć student. Rzadko spotyka się podręczniki napisane z takim stopniem dydaktycznej doskonałości. Podręcznik jest tak bardzo, jak tylko można, przystosowany do systematycznej nauki.

(Prof. dr hab. Andrzej Szymucha, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023
Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Książka jest trzecim wydaniem zapisu wykładów z fizyki, które od wielu lat prowadzę
dla studentów różnych kierunków studiów w Politechnice Śląskiej. Różnice w programach
powodują, że zestaw zagadnień opisanych w książce znacznie wykracza poza materiał
kursu fizyki dla konkretnego kierunku studiów.
Główną zmianą w stosunku do wydania drugiego jest opracowany od nowa rozdział
poświęcony cząstkom elementarnym i podstawom Modelu Standardowego. Uzupełniony
został opis zjawisk termoelektrycznych. Poprawiono zauważone błędy edytorskie.
W związku z różnym stopniem przygotowania słuchaczy wykładów, a prawdopodobnie
również Czytelników, starałem się, na ile jest to oczywiście możliwe, przekazać podstawowe
wiadomości z fizyki w sposób usystematyzowany, bez odwoływania się do wcześniej
zdobytej wiedzy. Na końcu Czytelnik znajdzie rozdział poświęcony przydatnym w korzystaniu
z podręcznika wiadomościom z matyki. Zakładam, że korzystający z książki mieli
wcześniej kontakt z fizyką, przynajmniej na poziomie podstawowym i znają matematykę
w zakresie szkoły średniej.
W książce znajdziecie Państwo wiadomości ze wszystkich podstawowych działów fizyki.
Moim celem było ich przedstawienie w formie możliwie skondensowanej, jednak bez
utraty logiki wyprowadzeń. Dlatego w większości przypadków starałem się wychodzić od
podstawowych praw i zasad, i przedstawiać tok rozumowania prowadzący do kolejnych
wniosków. Unikałem stwierdzeń: „jak powszechnie wiadomo”, „po prostych przekształceniach
otrzymujemy”, itp. Starałem się przedstawiać pełne wyprowadzenia większości
wzorów. Zrezygnowałem natomiast z odniesień do historii fizyki, opisywania przykładów
zastosowań praktycznych opisywanych zjawisk, czy przedstawiania rozwiązań wybranych
zadań. Moim zdaniem temu celowi służą wykłady i ćwiczenia. Podręcznik ma przede
wszystkim ułatwić przygotowanie się do zajęć i egzaminów i umożliwić szybkie znalezienie
potrzebnych definicji, praw i wzorów. Proszę jednak pamiętać, że podręcznik nie jest
pełnym kursem fizyki ogólnej. Brak w nim na przykład szerszego przedstawienia wiadomości
z optyki geometrycznej, opisu prądu elektrycznego w gazach i elektrolitach, itd. Są
to zagadnienia, które nie wchodzą w standardy kształcenia inżynierów w zakresie fizyki
i dlatego zostały pominięte. Nie oznacza to, że nie mogą się okazać przydatne. Część z nich
jest omawiana w ramach innych przedmiotów wykładanych na studiach technicznych.
Mam nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników, a studentom
ułatwi „przebrnięcie” przez fizykę. Jeżeli książka ta przyczyni się do dostrzeżenia
przez studentów, że fizyka nie jest zbiorem oderwanych wzorów i regułek, ale nauką logiczną,
mającą zastosowanie do opisu otaczającego nas świata, to będę to uważał za
największy sukces.
Przygotowując trzecie, uzupełnione i poszerzone wydanie podręcznika korzystałem
z uwag przekazanych przez dotychczasowych Czytelników. Dotyczyły one tak błędów
edycyjnych, jak i fragmentów niejasnych lub wymagających uzupełnienia. Poprawiłem
również kilka dostrzeżonych błędów o charakterze merytorycznym. Chcę w tym miejscu
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do poprawienia poziomu merytorycznego
i edycyjnego książki. Jednocześnie proszę o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących niniejszego
wydania. Na pewno w nie udało mi się również w nim uniknąć błędów. Wszelkie
uwagi proszę przekazywać pocztą elektroniczną na adres jerzy.bodzenta@polsl.pl. Podobnie
jak w przypadku poprzednich wydań, jeżeli będzie to konieczne, przygotuję erratę,
która będzie dostępna na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Uwagi Czytelników
są dla mnie niezmiernie cenne i za wszystkie z góry dziękuję.
Jerzy Bodzenta

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Molekularna teoria biopotencjału.

Molekularna teoria biopotencjału.
Molekularna teoria biopotencjału.

Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Teoria pozwala na uporządkowanie i zrozumienie obserwacji, a przede wszystkim na przewidywanie, co się wydarzy, jeśli zmienimy warunki eksperymentu. Teoria przyspiesza rozwój doświadczeń i konstrukcji.
 

Znaczenie prawidłowej interpretacji EKG czy EEG jest ogromne, ponieważ decyduje o rozpoznaniu i terapii. Jednak po dziś dzień mamy problem z wyborem języka opisu, który byłby zrozumiały.

 
Celem autora jest pokazanie, że: zjawiska fizyczne, na których zbudowana jest diagnostyka EKG dają się sprowadzić do kilku prostych zasad; wiele zjawisk elektrycznych, zachodzących w organizmie, da się rozumieć intuicyjnie; interpretacja doświadczeń z zakresu zjawisk elektrycznych nie wymaga specjalistycznej wiedzy matematycznej.
 
W Molekularnej Teorii Biopotencjału autor stawia pytania i zaprasza do poszukiwań nie tylko fizyków, ale także klinicystów, bioinżynierów, neuroinformatyków i przedstawicieli innych nauk podstawowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Modelowanie procesów transportu masy.

Modelowanie procesów transportu masy.
Modelowanie procesów transportu masy.

W monografii przedstawiono najnowsze kierunki w modelowaniu procesów dyfuzji wzajemnej i reakcyjnej, prowadzących do rozwoju nowoczesnych materiałów. Opierając się na badaniach własnych, zdefiniowano fizyczne podstawy i matematyczne modele opisujące zjawiska zachodzące podczas procesu wymiany masy. W początkowych rozdziałach monografii przedstawiono klasyczne równania dyfuzji - prawa Ficka oraz metodę Darkena, uogólniono metody matematyczne oraz wprowadzono prawo zachowania masy, zasadę ciągłości objętości i prawo zachowania pędu. Tak uogólniona metoda Darkena pozwoliła na scharakteryzowanie procesu dyfuzji z uwzględnieniem pola naprężeń sprężystych. W modelach fizycznych i matematycznych ujęto efekty Kirkendalla i Frenkla towarzyszące procesowi dyfuzji. Efekt Kirkendalla i jego matematyczną interpretację oparto na następujących założeniach: 1) cząstkowe strumienie dyfuzji składników powodują strumień wakansów przepływający przez parę dyfuzyjną, 2) wakanse powstają i zanikają na dyslokacjach, tworząc wiele płaszczyzn Kirkendalla. Matematyczny opis modelu Darkena uwzględniający powstawanie wielu płaszczyzn Kirkendalla zakłada niezerowy strumień wakansów. Oznacza to, że w materiale istnieje wiele dyslokacji (źródeł wakansów). Defekty te w warunkach podwyższonej temperatury i dużego obciążenia powodują powstawanie pustek (efekt Frenkla).

Kolejne rozdziały zawierają matematyczny opis procesu dyfuzji reakcyjnej - powstawanie oraz rozrost kryształów nowych faz pośrednich na skutek reakcji między składnikami pary dyfuzyjnej. Model matematyczny polega na określeniu równania bilansu masy dla objętości kryształów fazy o przemieszczających się granicach międzyfazowych. Scharakteryzowano proces dyfuzji reakcyjnej w układach wieloskładnikowych. W modelu matematycznym założono tworzenie się obszarów współistnienia kilku faz. W modelu dyfuzji wzajemnej w trójskładnikowych układach równowagi fazowej uwzględniono więc możliwość symulacji ilościowego transportu masy w przestrzeniach współistnienia tworzących się kryształów poszczególnych faz.

Monografię kończy rozdział dotyczący wybranych, dotychczas nierozwiązanych problemów, które są przedmiotem zainteresowania wielu specjalistów i ośrodków naukowych. Należą do nich metody: 1) jednoznacznego wyznaczania współczynników dyfuzji przy znanych, eksperymentalnie określonych profilach stężeń składników, 2) modelowanie procesów dyfuzji reakcyjnej w stopach wieloskładnikowych z uwzględnieniem więcej niż trzech składników, 3) jednoznaczne wyznaczenie ścieżki dyfuzji w układach trzyskładnikowych podczas procesu dyfuzji reakcyjnej.

W monografii szczególną uwagę zwrócono na ilościowe modele transportu masy. Opracowanie takich modeli fizycznych wymaga zastosowania wiedzy zarówno doświadczalnej, jak i matematycznej. Podstawowym problemem jest duża złożoność opisywanych zagadnień oraz nie zawsze rozwiązane podstawy fizyczne procesu. Rozwiązania numeryczne przedstawione w załącznikach pozwalają na szybkie zaznajomienie się z opracowanymi wynikami symulacji.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Metody matematyczne fizyki.

Metody matematyczne fizyki.
Metody matematyczne fizyki.
Skrypt został opracowany z myślą o studentach fizyki technicznej Politechniki Warszawskiej, dla których byłby głównym źródłem wiadomości z metod matematycznych fizyki. Przedmiot o tym tytule wykładany jest na drugim roku studiów, dlatego do zrozumienia materiału wystarczająca jest znajomość podstawowej analizy matematycznej i algebry wyższej na poziomie pierwszego roku studiów.
 
W ramach kursu metod matematycznych fizyki omawiane są tylko takie problemy bezpośrednio użyteczne w fizyce. Sposób ich przedstawienia jest podporządkowany potrzebom fizyki. Unikane są czasochłonne, częstokroć żmudne, wyprowadzenia i rozważania, mające niemal wyłącznie wartość matematyczną, a odwracające uwagę od wartości zastosowawczych. Dzięki temu nie gubi się cel, jakim jest nabycie sprawności w praktycznym posługiwaniu się rozważanym aparatem matematycznym. Pragmatyzm niekiedy kosztem ścisłości matematycznej to główne przesłanie, jakie towarzyszyło autorowi przy pisaniu tego opracowania.
 
W skrypcie przedstawione zostały zagadnienia obejmujące funkcje specjalne (funkcje Eulera, wielomiany ortogonalne, funkcje Bessela), dystrybucje, analiza Fouriera (w ujęciu dystrybucyjnym), funkcje Greena, operatory w przestrzeniach Hilberta, metoda drugiej kwantyzacji, operatorowe funkcje Greena. Każdy rozdział uzupełniony jest o zestaw odpowiednich zadań.
Wydanie: 5 popr., 2022

Dostępność: brak towaru

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

Zadania i przykłady z fizyki. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, wydanie ósme poprawione i rozszerzone

Zadania i przykłady z fizyki. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, wydanie ósme poprawione i rozszerzone
Zadania i przykłady z fizyki. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, wydanie ósme poprawione i rozszerzone

Zadania i przykłady z fizyki. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, wydanie ósme poprawione i rozszerzone

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

33,40 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,81 zł

EGZ.

Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów wyd. 9

Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów wyd. 9
Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów wyd. 9

Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów

 

Zwięzły wykład podstawowych działów fizyki: mechaniki, elektrodynamiki i nauki o substancji. Posiada przejrzysty układ tekstu. Zagadnienia zilustrowane licznymi rysunkami, przykładami i rozwiązanymi zadaniami. Każdy rozdział zakończony podsumowaniem oraz zadaniami i pytaniami ułatwiającymi przyswojenie wiedzy. Książka zawiera także podstawowe wiadomości z matematyki, wartości podstawowych stałych fizycznych oraz tablice jednostek fizycznych układu SI.

Dostępność: brak towaru

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

Fizyka w działaniu

Fizyka w działaniu
Fizyka w działaniu

Fizyka w działaniu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

65,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 61,90 zł

EGZ.

Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami cz.1.

Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami cz.1.
Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami cz.1.

Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami, cz. I powstał z myślą o studentach uczelni technicznych, którzy w programie studiów mają zajęcia z fizyki. Inspiracją do jego napisania były doświadczenia autorów wynikające z wieloletniej pracy ze studentami Politechniki Rzeszowskiej różnych kierunków. Niniejszy podręcznik ma na celu przybliżyć studentom prawa fizyki i nauczyć posługiwania się nimi w praktyce. Umiejętność ta jest niezbędna dla każdego studenta wyższej uczelni technicznej. Teoretyczne podstawy fizyki i ich zastosowania ilustrowane prostymi przykładami są przekazywane studentom w trakcie wykładów. W podręczniku ograniczyliśmy się tylko do krótkiego i zwięzłego przypomnienia podstawowych założeń i metod danego działu fizyki. Przyjęliśmy metodę pokazania, jak w praktyce te prawa fizyki należy stosować. Przedstawione sposoby rozwiązywania problemów w wielu przypadkach nie są jedynymi metodami. Wybierając problemy, staraliśmy się, jeśli to tylko było możliwe, by były one modelami zjawisk obserwowanych w otoczeniu. Z doświadczenia wiemy, że rozwiązywania problemów nie można się nauczyć, patrząc jedynie, jak ktoś inny je rozwiązuje. Bez pracy samodzielnej nie można przyswoić żadnej wiedzy. Dlatego też proponujemy korzystającym z podręcznika uważne przeanalizowanie rozwiązań problemów celem dobrego zrozumienia praw fizyki. Jako formę sprawdzenia nabytych umiejętności zachęcamy do samodzielnego rozwiązania zadań zamieszczonych na końcu każdego rozdziału. Podręcznik będzie również pomocny nauczycielom akademickim, gdyż pozwoli na korzystanie z jednolitej i łatwo dostępnej, uzupełniającej zajęcia literatury. Jest to tym bardziej istotne, że czas przewidziany na ćwiczenia rachunkowe z fizyki jest bardzo ograniczony. Część zadań zamieszczonych w podręczniku ma swoje źródło w cytowanej literaturze, inne są zadaniami rozwiązywanymi od lat ze studentami i ich autorstwa nie jesteśmy w stanie ustalić. Natomiast przedstawione metody rozwiązywania tych problemów są naszego autorstwa. Stopień trudności zamieszczonych zadań jest zróżnicowany. Niektóre z nich mogą być z powodzeniem rozwiązywane przez uczniów szkół średnich. Są one przeznaczone dla studentów, którzy spotykają się z wieloma pojęciami po raz pierwszy, inne zaś, o dużym stopniu trudności, dla studentów w sposób szczególny zainteresowanych przedmiotem. Podręcznik jest podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono problemy z mechaniki klasycznej i szczególnej teorii względności. Druga część zawiera termodynamikę, elektromagnetyzm, optykę, elementy mechaniki kwantowej i fizyki jądra atomowego

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

egz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl