Gazownictwo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wydanie 8.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wydanie 8.
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wydanie 8.

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

egz.
  • nowość

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym.

Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją).

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 66,67 zł

egz.

Dynamika gazów.

Dynamika gazów.
Dynamika gazów.

Dynamika gazów

Dostępność: brak towaru

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

Systemy sieci gazowych.

Systemy sieci gazowych.
Systemy sieci gazowych.

Systemy sieci gazowych

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

Jak uzyskać certyfikat F-Gazowy.

Jak uzyskać certyfikat F-Gazowy.
Jak uzyskać certyfikat F-Gazowy.

Głównym tematem tej książki jest certyfikat f-gazowy, jego funkcja w działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej oraz droga do jego uzyskania przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną.

Książka adresowana jest do osób fizycznych zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji zawierających f-gazy (obsługa, konserwacja) i do przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest instalowanie, serwisowanie i naprawa tych urządzeń.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Paliwa gazowe. Podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania

Paliwa gazowe. Podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania
Paliwa gazowe. Podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania

brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Chromatografia gazowa teoria i praktyka w.3.

Chromatografia gazowa teoria i praktyka w.3.
Chromatografia gazowa teoria i praktyka w.3.

Chromatografia gazowa jest jedną z najważniejszych metod analitycznych mających zastosowanie w wielu dziedzinach, a chromatograf gazowy – najbardziej rozpowszechnionym przyrządem analitycznym w laboratoriach na świecie. Oto najpełniejsze w języku polskim opracowanie poświęcone chromatografii gazowej napisane przez wybitnych polskich specjalistów z dziedziny chemii analitycznej. Przedstawiono w nim istotę chromatografii gazowej, podano informacje dotyczące aparatury i materiałów chromatograficznych oraz zamieszczono przykłady analiz chromatograficznych.

Jest to podręcznik skierowany do studentów i absolwentów wydziałów chemicznych i pokrewnych. Może być także cennym źródłem informacji dla pracowników laboratoriów chemicznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

EGZ.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wyd.6

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wyd.6
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wyd.6

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego jednego z działów energetyki, tzn. energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

egz.

Instalacje i sieci gazowe.

Instalacje i sieci gazowe.
Instalacje i sieci gazowe.

W książce omówiono instalacje i sieci gazowe. Przedstawiono w niej zasady projektowania i wykonywania instalacji.
 Książka jest adresowana do projektantów i wykonawców instalacji i sieci gazowych. Może też być pomocą dla uczniów zasadniczych i średnich szkół technicznych o odpowiednich kierunkach kształcenia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

72,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 68,57 zł

EGZ.

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik Inżyniera.

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik Inżyniera.
Sieci i instalacje gazowe. Poradnik Inżyniera.

Po latach nieobecności na rynku księgarskim do czytelników trafia czwarte, zmienione, rozszerzone wydanie cenionego poradnika, autorstwa Konrada Bąkowskiego, doświadczonego specjalisty-praktyka -w  dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
W książce przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń zasilanych gazem opierając się m.in. na materiałach informacyjnych producentów i dystrybutorów. Wszystkie zagadnienia opracowano, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także postanowienia znowelizowanych Polskich Norm, Europejskich Norm oraz Zakładowych Norm Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zmiany w obecnym wydaniu, w stosunku do poprzedniego, dotyczą przede wszystkim:
-układów zasilania gazem ziemnym,
-układów prądowo-grzewczych współpracujących ze źródłami energii odnawialnej,
-biogazowni rolniczych,
-proekologicznego użytkowania urządzeń gazowych,
-współpracy gazowych kotłów kondensacyjnych z kolektorami słonecznymi.

Materiał podano w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący, stosownie do potrzeb osób zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem; tekst zilustrowano starannie dobranymi ilustracjami i tablicami.
Poradanik jest przeznaczony dla inżynierów projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru techniczno-eksploatacyjnego instalacji i sieci gazowych. Przydatny jest również studentom uczelni technicznych, zwłaszcza kierunku inżynieria środowiska, energetyka i budownictwo.

Dostępność: brak towaru

Cena:

114,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 108,57 zł

Jak wymienić stary kocioł. Poradnik.

Jak wymienić stary kocioł. Poradnik.
Jak wymienić stary kocioł. Poradnik.

W książce w sposób przystępny przedstawiono problematykę ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, a przede wszystkim sposoby ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń przez piece i kotły służące do ogrzewania pomieszczeń. Omówiono też sposoby postępowania zmierzające do wymiany pieców i kotłów na spełniające wymogi w zakresie ochrony powietrza.
Adresatami książki są użytkownicy zobowiązani do wymiany posiadanych urządzeń.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

22,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,95 zł

egz.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe

 

Najistotniejszymi zagadnieniami w ochronie środowiska są eliminowanie lub ograniczanie ilości zanieczyszczeń gazowych i stałych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, m.in. dzięki stosowaniu w zakładach odpowiednich instalacji oczyszczających gazy odlotowe oraz kontrolowanie i sterowanie poziomem ich emisji.

W książce przedstawiono:

 

  • budowę urządzeń stosowanych do usuwania pyłów z gazów;
  • dobór i tworzenie konfiguracji systemów odpylających;
  • wymagania stawiane instalacjom eksploatowanym w strefach zagrożonych wybuchem;
  • zależności potrzebne do obliczania poziomów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających zarówno przy standardowych, jak i wybranych procesach technologicznych;
  • metody stosowane do obliczania emisji zanieczyszczeń;
  • zależności potrzebne do określania wielkości emitowanych cząstek, doboru parametrów pracy i wymaganej skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, a także przeliczania jednostek stężeń;
  • problematykę obliczania emisji ditlenku węgla zgodnie z wymogami unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń.

 

Analizowane zagadnienia przedstawiono w świetle obowiązujących wymogów norm i ustaw. Istotną część pracy stanowi zbiór przykładów 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

EGZ.

Ochrona budynków przed zagrożeniem wybuchem gazu

Ochrona budynków przed zagrożeniem wybuchem gazu
Ochrona budynków przed zagrożeniem wybuchem gazu
Komentowane przez media przypadki wybuchów gazu spowodowały uwrażliwienie opinii publicznej na ten rodzaj zagrożenia, co negatywnie wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa użytkowników gazu i mogło zmniejszyć zainteresowanie tym paliwem. W ta...

Dostępność: brak towaru

Cena:

50,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,62 zł

Gazownie T-2 Katalog. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Gazownie T-2 Katalog. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Gazownie T-2 Katalog. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Książka jest bardzo interesującą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące oświetlenia miast w Wielkim Księstwie Poznańskim, zarówno przed, jak i po budowie pierwszych gazowni. Dowiadujemy się z niej m.in., j...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

139,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 133,24 zł

EGZ.

Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone

Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone
Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone
W książce zostały przedstawione podstawowe prawa i metody obliczania ustalonych jednowymiarowych przepływów gazów, w tym:
  • wyprowadzenie równań praw zachowania masy, pędu i energii dla gazów,
  • określenie, warunki wys...

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

Gazownie T-1 Zarys dziejów. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Gazownie T-1 Zarys dziejów. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Gazownie T-1 Zarys dziejów. Zakłady Przemysłu Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Książka jest bardzo interesującą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące oświetlenia miast w Wielkim Księstwie Poznańskim, zarówno przed, jak i po budowie pierwszych gazowni. Dowiadujemy się z niej m.in., jak i prze...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 95,14 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl