Kategorie
Wydawca

https://polskaksiegarniapl.shoparena.pl/pl_PL/i/Certyfikat-dla-malych-ksiegarni/25

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

geodezja

Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomości.

Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomości.
Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomości.

W monografii przedstawiono kierunki rozwoju katastru i gospodarki nieruchomościami w świecie i odniesiono je do Polski. Zaproponowano rozwiązania z tego zakresu w polskich warunkach prawno-organizacyjnych, gospodarczych i technicznych.

Zaprezentowano kierunki zmian w strukturze powierzchniowej gospodarstw rolnych oraz problematykę kształtowania krajobrazu w procesie scalania gruntów, co ma duże znaczenie praktyczne, gdyż uwzględnienie aspektów ekologicznych i krajobrazowych niesie również wartości ekonomiczne.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 16,00 zł (netto: 15,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
W monografii wykazano związki planowania przestrzennego z działaniami w poszczególnych gminach i obrębach ewidencyjnych. Przedstawiono i dokonano analizy różnych aspektów scalania gruntów. Omówiono m.in.: jeden ze wskaźników kierunków roz...

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 33,00 zł (netto: 31,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Wybrane aspekty przestrzenne iekonom.gosp.nieruchomościami

Wybrane aspekty przestrzenne iekonom.gosp.nieruchomościami
Wybrane aspekty przestrzenne iekonom.gosp.nieruchomościami

Tom IV serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 28,00 zł (netto: 26,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Wybrane zagadnienia z podstaw teorii odwzorowań kartograficznych.

Wybrane zagadnienia z podstaw teorii odwzorowań kartograficznych.
Wybrane zagadnienia z podstaw teorii odwzorowań kartograficznych.

Skrypt jest przeznaczony do przedmiotów „kartografia matematyczna” i „teoria odwzorowań kartograficznych” prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii. Obejmuje teorię zniekształceń odwzorowawczych i klasyfikację odwzorowań kartograficznych

Dostępność: brak towaru

Cena: 26,00 zł (netto: 24,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Zadania geodezji t.1 w katastrze i gospodarce nieruchomościam

Zadania geodezji t.1 w katastrze i gospodarce nieruchomościam
Zadania geodezji t.1 w katastrze i gospodarce nieruchomościam

Przy określaniu walorów i cech fizycznych obiektów gruntowych niezbędna jest znajomość gleboznawstwa oraz umiejętność rozróżniania sposobów zagospodarowania i rodzajów użytkowania ziemi, dlatego również te zagadnienia zostały szczegółowo przedstawione. W rozdziale 7 omówiono problematykę ewidencji gruntów i budynków, której baza danych i dokumentacja stanowią podstawę działań podejmowanych w gospodarowaniu nieruchomościami. Omówienie tej problematyki poprzedzono informacjami na temat dawnych, historycznych systemów katastralnych i sposobów dokumentowania danych o gruntach i ich posiadaczach. Uzupełnieniem dla wiadomości z katastru jest rozdział, w którym przybliżono Czytelnikowi zagadnienia z zakresu ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i hipoteki oraz rejestracji danych o stanie prawnym nieruchomości

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 44,00 zł (netto: 41,90 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Zadania geodezji t.2 w katastrze i gospodarce nieruchomościami.

Zadania geodezji t.2 w katastrze i gospodarce nieruchomościami.
Zadania geodezji t.2 w katastrze i gospodarce nieruchomościami.

Tematyka objęta drugą częścią podręcznika Zadania geodezji w katastrze i gospodarce nieruchomościami jest kontynuacją wydanego w tym samym roku 2014 części pierwszej i stanowi dalsze poszerzenie wiadomości dotyczących znaczącego udziału prac geodezyjnych w dziedzinie ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarowania nieruchomościami, które jako obiekty podlegające licznym zmianom w czasie muszą być odpowiednio rejestrowane przy użyciu technik geodezyjnych, a także ewidencjonowane w bazie danych katastralnych.
Dla poprawnego wykonania podziałów nieruchomości, scaleń, wymian gruntów i wywłaszczeń konieczne jest sporządzanie projektów działek, które poprzez opracowanie geodezyjne umożliwiają najpierw usytuowanie obiektów gruntowych na mapie, po czym w wyniku pomiaru realizacyjnego zostają umiejscowione w terenie. Zagadnieniom projektowania działek poświęcony jest rozdział 10 niniejszej części.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 44,00 zł (netto: 41,90 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej
Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

Celem monografii jest prezentacja stanu wiedzy i doświadczeń autorów w zakresie stosowania technologii naziemnego skaningu laserowego w szeroko pojętej geodezji inżynieryjnej. Ważnym elementem opracowania jest ukazanie zastosowania skaningu laserowego na wybranych przykładach. Tematyka poszczególnych rozdziałów ukazuje szeroki zakres zainteresowań autorów opracowania reprezentujących kilka ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Zaprezentowane przykłady stanowią jedynie wycinek możliwych zastosowań naziemnego skaningu laserowego, niemniej jednak ukazują ogromną przydatność tej technologii w wielu zagadnieniach związanych z geodezją inżynieryjną, budownictwem i dziedzinami pokrewnymi. Technologia ta w zależności od charakteru obiektu może różnić się zastosowaniem, rozkładem stanowisk pomiarowych, punktów dostosowania czy platformą pomiarową, jednak za każdym razem będzie dostarczała chmurę punktów reprezentujących dany obiekt w przestrzeni trójwymiarowej.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 35,00 zł (netto: 33,33 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej i miejskiej

Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej i miejskiej
Ćwiczenia z geodezji inżynieryjnej i miejskiej

Skrypt stanowi pomoc dydaktyczną ułatwiającą opanowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z realizacją współczesnych zadań pomiarowych w obszarze geodezji inżynieryjnej i miejskiej. Zaprezentowane ćwiczenia odpowiadają wymaganiom sformułowanym w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla kierunku Geodezja i Kartografia.

Dostępność: brak towaru

Cena: 32,00 zł (netto: 30,48 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.
Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

W pracy zostały przedstawione wybrane procesy geodezyjnoprawne związane z nieruchomościami: rozgraniczenie nieruchomości, ustalanie przebiegu granic do celów ewidencji gruntów, podział nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz podział gruntów rolnych i leśnych, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz rozgraniczenie gruntów pod wodami. Omówiono ponadto zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które weszły w życie w lipcu tego roku, mające bezpośredni wpływ na sposób realizacji przedstawionych procesów

Dostępność: brak towaru

Cena: 20,00 zł (netto: 19,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych
Geodezyjne pomiary szczegółowe. Klasyczne metody pomiarowe sieci geodezyjnych

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów geodezyjnych studiów I i II stopnia. Może być także przydatny dla inżynierów i techników geodetów oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych.

Dostępność: brak towaru

Cena: 39,00 zł (netto: 37,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kartografia i Geomedia

Kartografia i Geomedia
Kartografia i Geomedia

Kartografia i Geomedia jest kolejną odsłoną popularnego podręcznika akademickiego Kartografia – zasady i zastosowania geowizualizacji. Nowe wydanie zostało uaktualnione i w znacznym stopniu rozszerzone o najnowsze trendy w kartografii, a szerzej geowizualizacji – zwłaszcza wizualizacji informacji geograficznej w najnowocześniejszych mediach, czyli geomediów.

Kartografia i Geowizualizacja prezentuje oryginalne spojrzenie na współczesną kartografię kładąc nacisk na pragmatyczne stosowanie jej dorobku w zarzadzaniu zasobem danych przestrzennych w procesie geomatycznym oraz w kierunku naukowych geowizualizacji i nowych geomediów.  

Książka jest zarazem podręcznikiem akademickim, monografią naukową i praktycznym kompendium dla specjalistów. Posiada doceniany i sprawdzony sposób przekazu wiedzy w postaci sekwencji tekstowych z odwołaniem do poglądowych schematów, barwnych rycin i specjalnie opracowanych przykładów map i wizualizacji.

Publikacja dostarcza czytelnikowi praktyczne informacje, niezbędne w procesie zbierania i przetwarzania informacji przestrzennej (geograficznej) w celu opracowania jej geowizualizacji, czy to w formie mapy, czy też wizualizacji ekranowej, interaktywnej, animowanej, mobilnej.

To kompendium adresowane jest do studentów kartografii, geodezji, geografii, geoinformacji i innych kierunków związanych z przestrzenią i środowiskiem oraz specjalistów z tych dziedzin. Ze względu na swój szeroki zakres treści i przystępność wykładu, recenzowany podręcznik może znaleźć szerokie zastosowanie jako podstawowy na kierunkach studiów, gdzie są wykładane przedmioty związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji przestrzennej. Znajdzie więc odbiorów wśród specjalistów związanych z geografią społeczno-gospodarczą i gospodarką przestrzenną oraz naukami o Ziemi (geografia fizyczna i geologia), ale też: archeologią, naukami biologicznymi, architekturą i urbanistyką oraz ekonomią.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 69,00 zł (netto: 65,71 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Klasyfikacja i kartografia gleb w PW. Bazy danych o glebach

Klasyfikacja i kartografia gleb w PW. Bazy danych o glebach
Klasyfikacja i kartografia gleb w PW. Bazy danych o glebach

Monografia ma charakter eseju naukowego, co upoważnia Autora do odejścia od jego sztywnej konstrukcji, pozwala na swobodny dobór źródeł według własnego uznania oraz posłużenia się anegdotą lub osobistymi doświadczeniami. Profesor Białousz korzysta obficie z tych przyzwoleń prezentując opracowania o tematyce szerszej niż sugeruje tytuł, obejmujące w przekroju historycznym kształtowanie się metodologii badań, oceny, nazewnictwa gleb oraz kartograficznego ujęcia ich wszechstronnej klasyfikacji na terenie Polski, odnosząc je także do osiągnięć światowych w tym zakresie. […]

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 75,00 zł (netto: 71,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.

Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.
Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.

Podstawy prawa geodezyjnego i budowlanego dla geodetów.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 19,90 zł (netto: 18,95 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce

Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce
Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce

W monografii i przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej prawnych i geodezyjnych aspektów regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce oraz sporządzanych do tego celu opracowań geodezyjnych. Przybliżono skalę i przyczyny zjawiska nieuregulowanego stanu prawnego oraz możliwości naprawy tej sytuacji, a także wyszczególniono wymagania stawiane sporządzanej dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 29,00 zł (netto: 27,62 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Problematyka integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Problematyka integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Problematyka integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Zakres rozwiązań projektowych wprowadzanych w procesie scalenia gruntów w Polsce jest ograniczony i niewystarczający”. Udowodnienie przyjętej tezy wymagało realizacji następujących celów szczegółowych: 1) ocena stanu gospodarki wodnej na obszarach wiejskich oraz przegląd obecnego stanu wiedzy dotyczącej prawnych i geodezyjnych aspektów integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi; 2) analiza i ocena zakresu wprowadzanych w założeniach do projektu scalenia gruntów w Polsce rozwiązań nakierowanych na poprawę stanu gospodarki wodnej w oparciu o reprezentatywną próbę badawczą.


Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 38,00 zł (netto: 36,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji.

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji.
Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji.

Na przewodnik składa się 9 zadań, które obejmują prace polowe z użyciem instrumentów i sprzętu geodezyjnego oraz prace kameralne (kontrola prac polowych, obliczenia i wyrównania obserwacji, przygotowanie danych do kartowania, tyczenia, kartowanie mapy, sporządzanie wykresów, rysunków, redagowanie sprawozdania, przygotowanie operatu itp.). Wykonanie każdego zadania jest omówione, zamieszczono także przykłady koniecznych dokumentów, a na końcu podano wzory formularzy geodezyjnych.

Dostępność: brak towaru

Cena: 18,00 zł (netto: 17,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji cz.I.

Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji cz.I.
Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji cz.I.

Dostępność: brak towaru

Cena: 36,00 zł (netto: 34,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Nie znalazłeś tego czego szukałeś zadzwoń

883-931-818

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl