Geologia

Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego.

Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego.
Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego.

Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego.

W monografii przedstawiono zastosowanie wybranych technik homogenizacji do oceny makroskopowej przewodności cieplnej gruntu jako ośrodka wielofazowego. Zaprezentowane zagadnienia są niezwykle istotne ze względu na stosowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii cieplnej z ośrodka gruntowego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

51,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 48,57 zł

EGZ.

Geologia Polski wyd.VI

Geologia Polski wyd.VI
Geologia Polski wyd.VI

Geologia Polski

 

Szóste, uzupełnione i poprawione wydanie jedynego na rynku podręcznika dotyczącego budowy geologicznej Polski.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o budowie geologicznej Polski. Przedstawia podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych. Zawiera liczne ilustracje, pytania kontrolne, ćwiczenia oraz testy sprawdzające, mające ułatwić przyswojenie prezentowanego w rozdziale materiału. Podsumowanie podręcznika stanowi tabela stratygraficzna z najważniejszymi wydarzeniami geologicznymi na obszarze Polski. Zaletą książki jest aktualność i nowoczesność podawanych informacji dotyczących geologii Polski, jej geologicznej przeszłości, a także występowania surowców mineralnych niemal we wszystkich systemach geologicznych. Książka ma służyć przede wszystkim celom dydaktycznym, dlatego na końcu każdego rozdziału znalazły się zarówno ćwiczenia do samodzielnego wykonania, jak i pytania kontrolne oraz testy sprawdzające, mające ułatwić przyswojenie prezentowanego w rozdziale materiału.

Publikacja przeznaczona dla studentów geologii, geografii, górnictwa oraz ochrony środowiska. Mogą z niej także korzystać geolodzy czynni zawodowo i pracownicy centralnych urzędów państwowych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

74,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 70,48 zł

Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu; magnetyzm w Polsce, hipoteza domen magnetycznych, magnesy ze stali.

Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu; magnetyzm w Polsce, hipoteza domen magnetycznych,  magnesy ze stali.
Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu; magnetyzm w Polsce, hipoteza domen magnetycznych, magnesy ze stali.

Wybrane zagadnienia z historii magnetyzmu; magnetyzm w Polsce, hipoteza domen magnetycznych, magnesy ze stali.

Dostępność: brak towaru

Cena:

44,30 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 42,19 zł

Podstawy projektowania geotechnicznego.

Podstawy projektowania geotechnicznego.
Podstawy projektowania geotechnicznego.

Podstawy projektowania geotechnicznego

Dostępność: brak towaru

Cena:

36,70 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,95 zł

Dynamika wód podziemnych w środowisku porowym. Podręcznik

Dynamika wód podziemnych w środowisku porowym. Podręcznik
Dynamika wód podziemnych w środowisku porowym. Podręcznik

Dynamika wód podziemnych w ośrodku porowym

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,30 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 42,19 zł

EGZ.

Modelowanie zjawiska rozchodzenia się drgań powstałych od impulsów technologicznych w ośrodku gruntowym.

Modelowanie zjawiska rozchodzenia się drgań powstałych od impulsów technologicznych w ośrodku gruntowym.
Modelowanie zjawiska rozchodzenia się drgań powstałych od impulsów technologicznych w ośrodku gruntowym.

Monografia dotyczy analizy powstawania i propagacji drgań w ośrodku gruntowym, które są skutkiem wywołanego impulsu lub innego rodzaju wymuszeń dynamicznych towarzyszącym technologiom wykorzystywanym w geotechnice. Zjawisko można zaliczyć do wpływów parasejsmicznych, które często są powodem powstania uszkodzeń obiektów budowlanych poddanych tego rodzaju oddziaływaniom. Głównym celem pracy jest analiza zasięgu destrukcyjnego oddziaływania na sąsiedztwo robót wykorzystujących wstrząsy i drgania.

Dostępność: brak towaru

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

Geotechnika eksperymentalna. Sprawdzone metody, współczesne rozwiązania.

Geotechnika eksperymentalna. Sprawdzone metody, współczesne rozwiązania.
Geotechnika eksperymentalna. Sprawdzone metody, współczesne rozwiązania.

W monografii przedstawiono podstawowe metody i techniki badawcze gruntów, które wnikliwie oceniono pod kątem zachowania jednorodności stanu naprężenia i odkształcenia oraz jakości otrzymywanych parametrów. Zaprezentowano nowe rozwiązania stosowane z powodzeniem w skomplikowanych projektach badawczych. Całość została opatrzona komentarzami i spostrzeżeniami własnymi autorki. Dużo miejsca poświęcono aparaturze dostępnej w laboratoriach geotechnicznych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

Podstawy mineralogii.

Podstawy mineralogii.
Podstawy mineralogii.

Podstawy mineralogii.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

20,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 19,05 zł

egz

Makroskopowe rozpoznawanie skałi gruntów

Makroskopowe rozpoznawanie skałi gruntów
Makroskopowe rozpoznawanie skałi gruntów

Troć Maciej
Wojtasik T. Andrzej

Książka, pomyślana jako uzupełnienie zajęć praktycznych, ma pomóc w przygotowaniu do ćwiczeń z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki, prowadzonych na kierunku budownictwo na uczelniach technicznych. Może być także przydatnym źródłem informacji dla praktykujących geologów i geotechników prowadzących badania terenowe i laboratoryjne. Podano w niej podstawowe informacje teoretyczne pomocne w rozpoznawaniu skał i gruntów. Pierwsza część jest poświęcona makroskopowemu rozpoznawaniu skał, przy czym opis minerałów i skał ograniczono do zakresu niezbędnego dla studiujących na uczelniach technicznych. Część druga dotyczy makroskopowego rozpoznawania gruntów. Inspiracją do jej napisania było pojawienie się nowych norm z tego zakresu. Autorzy zaprezentowali sposoby opisu, klasyfikacji i rozpoznawania gruntów z uwzględnieniem wymogów podanych w nowych i starych normach

Dostępność: brak towaru

Cena:

33,99 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,37 zł

English for Students of Geology

English for Students of Geology
English for Students of Geology

This book is addressed to students of geology at upper intermediate and advanced levels (B2-C2). It is designed as a resource book for academic teachers who are interested in stimulating their students' desire to acquire the linguistic skills necessary to talk about issues related to geology in English. There are 12 units in the book, each based on a particular theme. The units are comprised of text-based activities, which focus on the acquisition and consolidation of the thematic vocabulary as well as stimulate discussions and develop confidence in using English when speaking about geology. At the end of the book a key and glossary can be found covering the answers to the exercises, instructions how to use the material in particular units and the English-Polish translation of the key vocabulary. In addition, the book contains a CD with the tracks of all listening exercises. This book is a modest attempt to bridge the gap between the subject matter of geology and the indispensable tool to practise it - the English language.

Dostępność: brak towaru

Cena:

15,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 14,29 zł

Hydrogeologia w praktyce, praktyka w hydrogeologii.

Hydrogeologia w praktyce, praktyka w hydrogeologii.
Hydrogeologia w praktyce, praktyka w hydrogeologii.

Książka jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko hydrogeologów, związane z promowaniem rozwiązań będących efektem badań naukowych przez nich prowadzonych oraz praktycznych doświadczeń z wykorzystywania wiedzy hydrogeologicznej. Wskazano w niej istotne problemy hydrogeologiczne i sposoby ich rozwiązywania w praktyce przez przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje gospodarujące wodami. Skoncentrowano się nie tylko na sposobach gospodarowania wodami podziemnymi, ich zasobach, jakości i energii, ale także na wszelkich aspektach środowiskowych, w tym związanych z bezpieczeństwem przemysłowym, powszechnym i środowiskowym. W szczególny sposób kwestie te dotyczą przedsiębiorstw górniczych różnego typu – od górnictwa otworowego i odkrywkowego, po podziemne. Zaprezentowano wyniki różnych prac wdrożeniowych, badawczych i badawczo-rozwojowych. Niektóre z nich znalazły już zastosowanie w praktyce, a dla niektórych takie zastosowanie, na większą lub mniejszą skalę, jest dopiero poszukiwane. Przedstawiono także rozwiązania wypracowane na drodze doświadczeń lub badań, które mogą być przydatne w pracy hydrogeologów lub administracji geologicznej. Ważne są także poruszane w książce problemy formalnoprawne i problemy dotyczące wpływu „otoczenia prawno-administracyjnego” na skuteczność działań w hydrogeologii, zwłaszcza działań wdrożeniowych związanych z oceną warunków hydrogeologicznych, bezpieczeństwem przemysłowym i środowiskowym oraz możliwością wykorzystywania zasobów wód.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

65,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 61,90 zł

EGZ.

Fenomen Tunguskiej katastrofy kosmicznej z 1908 roku

Fenomen Tunguskiej katastrofy kosmicznej z 1908 roku
Fenomen Tunguskiej katastrofy kosmicznej z 1908 roku
Kolejna, czternasta, pozycja cyklu "Nauka dla Ciekawych" poświęcona jest nieskutecznym poszukiwaniom wielkiego meteorytu tunguskiego i próbom wyjaśnienia przyczyny katastrofy tunguskiej. Na ten temat jest wiele hipotez, w tym i hipotezy nieprawdopodobne. O opracowanie tunguskiej historii redakcja serii zwróciła się do dr. Marka Żbika, geologa i planetologa z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie mieszkańca Australii. Dr Marek Żbik, będąc studentem Wydziału Geologii, dodatkowo "pobierał nauki" u polskiego astronoma, prof. Włodzimierza Zonna na Wydziale Astronomii. Autor miał i ma naukowe kontakty m.in. z uczonymi z Rosyjskiej Akademii Nauk i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa, którzy nadal bezskutecznie tropią wielki meteoryt tunguski i usiłują wyjaśnić przyczynę kosmicznego wybuchu. Uzyskał od nich nowe informacje i unikalne fotografie ukazujące skutki tego wydarzenia.

Dostępność: brak towaru

Cena:

11,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 10,48 zł

Geostrada Sudecka I.Przewodnikgeologiczny

Geostrada Sudecka I.Przewodnikgeologiczny
Geostrada Sudecka I.Przewodnikgeologiczny

"Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. Opracowanie omawia poszczególne jednostki geologiczne, na których obszarze położone są przedstawiane stanowiska.

W tomie I zaprezentowano osiem geostanowisk położonych na obszarach masywu łużyckiego, niecki żytawskiej oraz metamorfiku izerskiego. Wśród geostanowisk znalazły się obszary dawnej i współczesnej eksploatacji kopalin, zapory wodne oraz różnego rodzaju obiekty geologiczne i formy morfologiczne. W przewodniku w sposób ciekawy i kompetentny zaprezentowano historię i budowę geologiczną Sudetów oraz omawianych obszarów wraz z doskonałymi opisami poszczególnych geostanowisk.

Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów oraz pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. Bogaty materiał ilustracyjny, obejmujący mapy, profile i przekroje geologiczne, szkice topograficzne i sytuacyjne, a przede wszystkim doskonałej jakości zdjęcia, stanowi o wyjątkowości tej pracy, którą można traktować jako przewodnik turystyczny, ale także jako album i informator o miejscach występowania kolekcjonerskich odmian minerałów, skał i skamieniałości. Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia bibliografia i indeks haseł rzeczowych, geograficznych oraz osobowych bardzo ułatwiający korzystanie z publikacji.

Dostępność: brak towaru

Cena:

60,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 57,14 zł

Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa T-2

Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa T-2
Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa T-2

Geologia inżynierska to dział geologii zajmujący się badaniem przypowierzchniowej części litosfery na potrzeby projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu inżynierowi budownictwa do prawidłowego i bezpiecznego zaprojektowania i wykonania fundamentów budynku czy budowli.

Niniejsza publikacja powstała z myślą o wszystkich osobach, które potrzebują kompendium wiedzy odnośnie podstawowych badań terenowych i laboratoryjnych gruntów oraz sposobu prezentacji ich wyników w dokumentacji geotechnicznej. 

Dostępność: brak towaru

Cena:

26,25 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 25,00 zł

Geostrada Sudecka III.Przewodnik geologiczny

Geostrada Sudecka III.Przewodnik geologiczny
Geostrada Sudecka III.Przewodnik geologiczny

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. Tom III przewodnika geologicznego po trasie Geostrady Sudeckiej opisuje obszary kopuły orlicko-śnieżnickiej oraz Sudetów Wschodnich. Zaprezentowano w nim osiemnaście geostanowisk, których doboru dokonano optymalnie, z uwzględnieniem wielu czynników i uwarunkowań. Omówiono różnego rodzaju zjawiska geologiczne i formy morfologiczne, a także obszary dawnej i współczesnej eksploatacji kopalin oraz tereny użytkowania leczniczych wód mineralnych. Opisy poszczególnych jednostek geologicznych oraz geostanowisk są merytoryczne i niezwykle ciekawe. Przewodnik zawiera obszerny glosariusz, wyczerpującą bibliografię, a także przydatny indeks. Praca jest wyjątkowo bogato ilustrowana; zamieszczono w niej kilkaset figur, w tym oryginalne i wysokiej jakości fotografie. Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia indeks haseł rzeczowych, geograficznych i osobowych bardzo ułatwiający "poruszanie się" po publikacji. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów i pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi.

Dostępność: brak towaru

Cena:

60,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 57,14 zł

Geostrada Sudecka II.Przewodnikgeologiczny

Geostrada Sudecka II.Przewodnikgeologiczny
Geostrada Sudecka II.Przewodnikgeologiczny

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. W tomie drugim przewodnika opisano dwa główne piętra strukturalne jednostki kaczawskiej, którymi są metamorfik kaczawski i synklinorium północnosudeckie, a także metamorfik Rudaw Janowickich oraz synklinorium śródsudeckie.
W tomie drugim opisano siedemnaście geostanowisk określanych jako obiekty geoturystyczne, zlokalizowanych wzdłuż trasy Geostrady Zachodniosudeckiej i Środkowosudeckiej. Wybrane stanowiska są interesujące pod względem turystycznym, walorów estetycznych oraz wartości naukowej i edukacyjnej. Są nimi różnego rodzaju obiekty geologiczne (skałki bazaltowe, piaskowcowe, skalne grzyby), formy morfologiczne (odsłonięcia law poduszkowych, zlepieńców permskich, torfowiska), obszary dawnej i aktualnej eksploatacji kopalin (kamieniołomy: wapieni krystalicznych, melafirów, łupków pirytonośnych), a także ścieżki edukacyjne i trasy turystyczne. Opisy poszczególnych geostanowisk są merytoryczne, wszechstronne i wyczerpujące, poprzedzają je dokładne informacje dotyczące lokalizacji (dane geograficzne, administracyjne i geologiczne) oraz waloryzacji. Opisy obiektów geoturystycznych stanowią kompletną prezentację całokształtu wiedzy geologicznej na ich temat, popartą rzetelnymi danymi literaturowymi oraz informacjami z historii eksploatacji różnych surowców skalnych i mineralnych oraz ciekawostkami dotyczącymi lokalnej architektury, zabytkowych budowli oraz charakterystycznej dla danego obszaru roślinności.
Bogata warstwa ilustracyjna, obejmująca mapy, profile i przekroje geologiczne, szkice topograficzne i sytuacyjne, a przede wszystkim ponad dwieście doskonałej jakości zdjęć, stanowi o wyjątkowości tej pracy, którą można traktować zarówno jako przewodnik turystyczny, jak i album.
Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia indeks haseł rzeczowych, geograficznych i osobowych bardzo ułatwiający "poruszanie się" po publikacji.
Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów i pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi.

Dostępność: brak towaru

Cena:

60,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 57,14 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl