Górnictwo

Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021.

Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021.
Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021.

Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 135,00 zł (netto: 128,57 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu

 ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu
ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu
ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu. Praca zbiorowa pod red. Eleonory Solik-Heliasz. Katowice, GIG 2009 (format A3, 101 kolorowych map). Autorzy: Eleonora Solik-Heliasz1), Maria Karwasiecka...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 99,00 zł (netto: 94,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Badania geofizyczne w kopalniach.

 Badania geofizyczne w kopalniach.
Badania geofizyczne w kopalniach.
W monografii połączono ważne problemy związane z retrospektywnym spojrzeniem na rozwój geofizyki górniczej w Polsce, z oceną uzyskanego pod koniec XX w. poziomu merytorycznego podstawowych rozwiązań metodologicznych i perspektywicznym spojrz...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 80,00 zł (netto: 76,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu

 Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu
Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu
Przedstawiono zagrożenie tąpaniami w górnictwie światowym i wynikające z tego stosowanie metod oceny wpływu zjawisk dynamicznych na wyrobiska podziemne. Do metod tych należy metoda pomiarów prędkości drgań cząstek górotworu (PPV) w chodn...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 1: Górnictwo i Środowisko

 Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 1: Górnictwo i Środowisko
Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 1: Górnictwo i Środowisko
Poszczególne rozdziały książki zostały poświęcone: złożom węgla kamiennego w Polsce, specyfice środowiska pracy w kopalni podziemnej, eksploatacji pokładów węgla, obudowie górniczej i jej akcesoriom, zagrożeniu zawałami, zagrożeniu ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 99,00 zł (netto: 94,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych

 Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych
Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych

W książce Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych omówiono szereg zagadnień związanych z projektowaniem, wykonywaniem i weryfikacją wytrzymałościową konstrukcji przedmiotowej obudowy. Przedstawiono proces projektowania i kwestie związane ze stosowaniem tego typu obudowy, dokonano także przeglądu metod doboru obudowy połączeń wyrobisk i poruszono problematykę z zakresu wykonawstwa tej obudowy, a także jej weryfikacji wytrzymałościowej. Przedstawiono programy komputerowe wspomagające proces projektowania. Dokonano przeglądu ciekawszych konstrukcji zaprojektowanych w ostatnim ćwierćwieczu w Głównym Instytucie Górnictwa. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla kopalń, w szczególności dla ich służb zajmujących się gospodarką materiałową, przygotowaniem produkcji oraz wykonywaniem obudowy. Daje pogląd na możliwości produkcyjne i wykonawcze różnych typów portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 65,00 zł (netto: 61,90 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie

 Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie
Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie
Generowanie i gromadzenie dużych ilości danych wymaga odpowiedniego podejścia w celu pełnego wykorzystania zawartych w nich informacji. Wiąże się to z zastosowaniem i rozwijaniem narzędzi informatyczno-matematycznych, które z jednej strony u...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,00 zł (netto: 37,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Niekonwencjonalne metody wykorzystywania węgla kamiennego do otrzymywania gazu bogatego w wodór.

 Niekonwencjonalne metody wykorzystywania węgla kamiennego do otrzymywania gazu bogatego w wodór.
Niekonwencjonalne metody wykorzystywania węgla kamiennego do otrzymywania gazu bogatego w wodór.
W publikacji przedstawiono niekonwencjonalne metody wykorzystywania popiołów lotnych w ochronie środowiska. W kolejnych rozdziałach zostały omówione fizykochemiczne właściwości popiołów i wybrane termodynamiczne i kinetyczne ich parametry,...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 45,00 zł (netto: 42,86 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż

 Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż
Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż
Książka stanowi syntezę aktualnej wiedzy o ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż, głównie z zakresu trzech specjalności dyscypliny górnictwo: projektowania i budownictwa górniczego, technologii górniczych oraz ekonomiki ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 50,00 zł (netto: 47,62 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego

 Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego
Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego
W książce zawarto podstawowe wiadomości z zakresu podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Przedstawiono geologiczne aspekty zalegania złóż węgla kamiennego, strukturę i model kopalń, zagrożenia naturalne występujące w podzie...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 89,00 zł (netto: 84,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne

 Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne
Ratownictwo górnicze w kopalniach węgla kamiennego. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne
Książka jest efektem projektu „Kierunki modernizacji funkcjonowania ratownictwa górniczego w branży górnictwa węgla kamiennego, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i społecznych”. Przedstawiono w niej funkcjonowanie ratownictwa w ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Stalowe obudowy odrzwiowe. Nowe rozwiązania konstrukcyjne i metody projektowania

 Stalowe obudowy odrzwiowe. Nowe rozwiązania konstrukcyjne i metody projektowania
Stalowe obudowy odrzwiowe. Nowe rozwiązania konstrukcyjne i metody projektowania
W książce przedstawiono dotychczasowe dokonania z zakresu stalowych obudów odrzwiowych. Scharakteryzowano typy obudów stalowych do zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i komorowych. Omówiono podstawowe elementy służące do wykonywania odrzwi ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 60,00 zł (netto: 57,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Zasady prewencji zagrożenia pochodnymi radonu przy projektowaniu wyrobisk górniczych oraz prowadzeniu eksploatacji w warunkach zagrożenia.

 Zasady prewencji zagrożenia pochodnymi radonu przy projektowaniu wyrobisk górniczych oraz prowadzeniu eksploatacji w warunkach zagrożenia.
Zasady prewencji zagrożenia pochodnymi radonu przy projektowaniu wyrobisk górniczych oraz prowadzeniu eksploatacji w warunkach zagrożenia.
„Zasady...” zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Komisję ds. Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych, działającą przy Głównym Instytucie Górnictwa. Obejmują one: projektowanie pól eksploatacyjnych w wa...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 20,00 zł (netto: 19,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Zatapianie i odwadnianie zlikwidowanych kopalń południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

 Zatapianie i odwadnianie zlikwidowanych kopalń południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Zatapianie i odwadnianie zlikwidowanych kopalń południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
W książce przedstawiono przebieg zatapiania kopalń w GZW, w tym kopalń węgla kamiennego "Morcinek" i "Moszczenica" oraz odwadnianie kopalń "Rymer", "Żory", "1 Maja" i koaplni budowanej w Polu Wars...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,00 zł (netto: 37,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Aerozole, pyły, dymy, mgły.

Aerozole,  pyły, dymy, mgły.
Aerozole, pyły, dymy, mgły.
Przedstawiony tekst stanowi część większego wydawnictwa z 1999 roku pt.: „Czynniki toksyczne na stanowiskach pracy” pod red. Helmuta Greima. Zawiera aktualne, przedstawione w jednolitej formie, zasadnicze pojęcia, poglądy i międzynarodowe ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 20,00 zł (netto: 19,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Analiza badań odporności dynamicznej elemetów i zespołów obudów górniczych

Analiza badań odporności dynamicznej elemetów i zespołów obudów górniczych
Analiza badań odporności dynamicznej elemetów i zespołów obudów górniczych
Spis Treści

Wprowadzenie

1. charakterystyka metod badań odporności dynamicznej obudowy górniczej
1.1. Obudowa ścianowa
1.2. Obudowa podporowa
1.3. obudowa kotwowa

2. Wyni...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 25,00 zł (netto: 23,81 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl