Górnictwo

Górnik strzałowy w kopalniach węgla kamiennego.

Górnik strzałowy w kopalniach węgla kamiennego.
Górnik strzałowy w kopalniach węgla kamiennego.

Górnik strzałowy w kopalniach węgla kamiennego.

Książka niezwykle przydatna, napisana językiem prostym i zrozumiałym,była mi niezwykle pomocna,

wychowała się na niej rzesza górników strzałowych, instruktorów strzałowych i osób dozoru.

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

Bar w wodach kopalnianych południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Bar w wodach kopalnianych południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
Bar w wodach kopalnianych południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Niniejsza monografia jest przeznaczona dla hydrogeologów, geologów, pracowników działów ochrony środowiska oraz wentylacji kopalń węgla kamiennego, a także studentów, głównie kierunku górniczego, geologicznego oraz ochrony środowiska. W monografii charakterystyka chemizmu wód i jednostki zawartości baru i ich jonów jest zgodny z klasyfikacją wód, uwzględniającą ich mineralizację, zasolenie przedstawioną w Słowniku Hydrogeologicznym podobnie jak jednostki zawartości jonu barowego i innych składników wód.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

13,65 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 13,00 zł

EGZ.

Zarządzanie w inżynierii bezpieczeństwa. Wybrane aspekty.

Zarządzanie w inżynierii bezpieczeństwa. Wybrane aspekty.
Zarządzanie w inżynierii bezpieczeństwa. Wybrane aspekty.

Inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wiele teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa człowieka w następujących obszarach: technicznym, ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i logistycznym. Celem niniejszej monografii jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień związanych między innymi z wymienionymi, głównymi aspektami inżynierii bezpieczeństwa wraz z elementami zarządzania w konkretnych sytuacjach.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,25 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 25,00 zł

EGZ.

Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii wyd.2

Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii wyd.2
Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii wyd.2

Podręcznik zawiera praktyczne podstawy geologii, w tym geologii strukturalnej, mineralogii i petrografii oraz paleontologii. Przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni technicznych, mających w programie elementy geologii.

Szczególnie polecany jest dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, jako przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu geologia ogólna oraz z przedmiotu paleontologia. Może służyć jako pomoc dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, będąc uzupełnieniem wiadomości przekazywanych na ćwiczeniach i wykładach.

Dostępność: brak towaru

Cena:

22,05 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 21,00 zł

Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE

Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE
Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE

Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE

Dostępność: brak towaru

Cena:

169,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 137,40 zł

Vademecum GÓRNICZE. Zbiór podstawowej wiedzy pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie górniczym.

Vademecum GÓRNICZE. Zbiór podstawowej wiedzy pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie górniczym.
Vademecum GÓRNICZE. Zbiór podstawowej wiedzy pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie górniczym.

Vademecum GÓRNICZE. wydanie 2023 rok

Zbiór podstawowej wiedzy pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie górniczym.

 

Spis treści:

WIEDZA OGÓLNA
I. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GEOLOGII
II. DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA
III. RYZYKO ZAWODOWE
IV. PODSTAWOWE DEFINICJE OBOWIĄZUJĄCE W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH
V. ZAGROŻENIA NATURALNE W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJACYCH WĘGIEL KAMIENNY
VI. METANOMETRIA AUTOMATYCZNA PRZODEK KOMBAJNOWY ORAZ ŚCIANA. PRZEWIETRZANA NA „U".
VII. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W PRZYPADKU USZKODZENIA METANOMETRII AUTOMATYCZNEJ
VIII. POMIARY I DOKUMENTOWANIE POMIARÓW METANU - TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA.
IX. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA I DOKUMENTOWANIA POMIARÓW METANU OKREŚLONE W INSTRUKCJACH KOPALNIANYCH
X. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEKROCZENIA STĘŻENIA METANU W POWIETRZU ORAZ NAD OBUDOWĄ
XI. KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE METANOWE.
XII. URABIANIE KOMBAJNAMI ZWIĘZŁYCH SKAŁ O DUŻEJ I ŚREDNIEJ SKŁONNOŚCI DO ISKRZENIA
XIII. CHARAKTERYSTYKA POWIETRZA KOPALNIANEGO
XIV. PRZEWIETRZANIE ZA POMOCĄ LUTNIOCIAGÓW, POMOCNICZYMI URZADZENIAM I WENTYLACYJNYMI LUB PRZEZ DYFUZJĘ
XV. DOPUSZCZALNE PRĘDKOŚCI POWIETRZA XVI. SPOSOBY OCHRONY PRZED WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO
XVII. SYGNAŁY OBOWIAZUJACE PODCZAS KONTAKTU ZAŁOGI Z ZASTĘPEM RATOWNICZYM
XVIII. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU NA DOLE.
XIX. POJĘCIE POŻARU PODZIEMNEGO - PODZIAŁ POZARÓW PODZIEMNYCH.
XX. PIERWSZY ETAP AKCJI RATOWNICZEJ DO CZASU PRZYBYCIA KRZG - OBOWIĄZKI DYSPOZYTORA RUCHU.
XXI. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA AKCJI RATOWNICZEJ POD ZIEMIĄ.
XXII. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BAZY RATOWNICZEJ.
XXIII. BAZA RATOWNICZA XXIV. ROZMIESZCZENIE GAŚNIC DLA WYROBISK, POMIESZCZEŃ, OBIEKTÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ
XXV. ROZMIESZCZENIE ZAWORÓW HYDRANTOWYCH 1 SZAFEK
XXVI. PODSTAWOWE DANE O RUROCIAGACH STOSOWANYCH NA RUCHU
XXVII. OBJAŚNIENIE ZNAKÓW STOSOWANYCH NA MAPACH GÓRNICZYCH
XXVIII. APARATY UCIECZKOWE - DANE TECHNICZNE ORAZ ZASADY PRZEPROWADZANIE KONTROLI APARATU
XXIX. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA XXX. TRANSPORT RĘCZNY XXXI. KOMBAJNY CHODNIKOWE
XXXII. SPĄGOŁADOWARKI XXXIII. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT NA WYSOKOSCI
XXXIV. PNEUMATYCZNE URZĄDZENIA MAŁEJ MECHANIZACJI
XXXV. HYDRAULICZNE URZĄDZENIA MAŁEJ MECHANIZACJI
XXXVI. POMPY ZATAPIALNE TYPU P

ROBOTY STRZAŁOWE
I. PODZIAŁ ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH
II. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT STRZAŁOWYCH
III. PRZYBITKA:
IV. CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ŁADOWANIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH
V. CZYNNOŚCI PRZED PIUNSTĄPIENIEM DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
VI. NIEODPALENIE WSZYSTKICH ŁADUNKÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
VII. LINIA STRZAŁOWA ELEKTRYCZNA
VIII. ROBOTY STRZAŁOWE Z UŻYCIEM ZAPALNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
IX. NIEWYPAŁ
X. MIEJSCA SCHRONIENIA OSÓB I STANOWISKA ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
XI. LIKWIDACJA NIEWYPAŁU W OTWORZE STRZAŁOWYM ZWYKŁYM
XII. OSOBY POSIADAJĄCE DOSTĘP DO SKŁADU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
XIII. PROCEDURA PRZY WYDAWANIU ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH
XIV. WYSTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI STRZAŁOWE
XV. PRZEWOŻENIE ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH POCIĄGIEM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH
XVI. WZÓR NA PRZEKAZANIE ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH POMIĘDZY ZMIANAMI

TRANSPORT KOPALNIANY
I. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE, KRYTERIA ZUŻYCIA ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANYCH PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH CIĘŻKICH:
II. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE, KRYTERIA ZUŻYCIA ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANYCH PRZENOŚNIKÓW ZGRZEBŁOWYCH LEKKICH
III. ZESPÓŁ PODAJNIKÓW TAŚMOWYCH PDT-BOA 800
IV. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE, KRYTERIA ZUŻYCIA TAŚMY ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
V. GABARYTY RUCHOWE - ODSTAWA UROBKU
VI. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE, KRYTERIA ZUŻYCIA ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANYCH KOLEJEK SPĄGOWYCH
VII. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE, KRYTERIA ZUŻYCIA ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANYCH KOLEJEK SZYNOWYCH PODWIESZANYCH SPALINOWYCH - KSPS
VIII. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANYCH KOŁOWROTÓW ELEKTRYCZNYCH
IX. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANEGO KOŁOWROTU HYDRAULICZNEGO - KBH-5/TM
X. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ORAZ ZAKRES PRZEGLĄDÓW STOSOWANEGO KOŁOWROTU HYDRAULICZNEGO - VT.KLH-2/220
XI. PARAMETRY TECHNICZNE JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH I LOKOMOTYW STOSOWANYCH W PRZEWOZIE DOŁOWYM
XII. SYGNAŁY OBOWIAZUJACE PODCZAS TRANSPORTU XIII. ZNAKI KOLEJOWE XIV. GABARYTY RUCHOWE - TRANSPORT
XV. ZAPYCHAKI TOROWE ORAZ KOLEJKI PRZETOKOWE

OBUDOWA
I. OBUDOWA ŁUKOWA PODATNA ORAZ JEJ AKCESORIA
II. SEKCJE OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Raport roczny (2021) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego.

Raport roczny (2021) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego.
Raport roczny (2021) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego.

W Raporcie przedstawiono ogólną charakterystykę zagrożeń występujących w polskich kopalniach węgla kamiennego i stan zagrożeń: gazowych, pyłowego, pożarowego, klimatycznego, sejsmicznego, tąpaniami, radiacyjnego, zawałem i obwałem skał oraz zagrożeń występujących w zakładach przeróbki mechanicznej węgla w roku 2021 na tle danych statystycznych z ostatnich 10 lat.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

50,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,62 zł

EGZ.

Odporność udarowa kotew górniczych

Odporność udarowa kotew górniczych
Odporność udarowa kotew górniczych

Monografia jest podsumowaniem działalności naukowej jej autora w zakresie badań kotew przy obciążeniu dynamicznym o charakterze impulsowym (udarowym), którą nieprzerwanie od dwudziestu lat prowadzi w Głównym Instytucie Górnictwa. Inspiracją do napisania monografii była chęć zebrania wyników badań odporności udarowej różnych typów kotew górniczych, których rola w polskim i światowym górnictwie ciągle rośnie. Tematyka odporności udarowej kotew jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa pracy w kopalniach głębinowych węgla kamiennego i rud metali, gdzie na skutek wzmożonych naprężeń w górotworze i działalności górniczej, występują wstrząsy górotworu i tąpania. W monografii przedstawiono nowe wyniki badań kotew obecnie stosowanych w kopalniach na całym świecie, jak również wyniki badań już opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach, rozszerzone o dodatkowe wykresy, obliczenia i analizy dotyczące energii pochłanianej przez kotwy oraz właściwości mechanicznych stali przy obciążeniu dynamicznym. Nowością w monografii są przedstawione analizy i wyznaczone zależności pozwalające na określenie różnic między statycznymi a dynamicznymi przebiegami obciążenia i energią pochłanianą przez kotwy oraz modele matematyczne siły tarcia wewnętrznego i wydłużenia żerdzi kotwy przy obciążeniu udarowym. W monografii przedstawiono różnice odporności udarowej konstrukcji różnych typów żerdzi i gatunków stali przy dużych prędkościach odkształcania żerdzi wykonanych w postaci: prętów gładkich i żebrowanych, prętów żebrowanych spiralnie z gwintem na całej długości, żerdzi wykonanych z profilów rurowych z gwintem falistym oraz kotew linowych i strunowych. Określono również energię pochłanianą przez kotwy do momentu ich zniszczenia przy wielokrotnym obciążeniu, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy kotwy pracują w warunkach znacznej aktywności sejsmicznej górotworu. Zaprezentowano wykorzystanie kamery termowizyjnej do lokalizacji miejsc niebezpiecznych w konstrukcji kotwy podczas badań i analizy rozkładu temperatury na długości badanej kotwy. Analizę wytrzymałościową wzbogacono ponadto o obserwacje z kamery cyfrowej, którą rejestrowano przebiegi prób. Pozwoliło to na określenie charakteru znisz-czenia elementów kotew i zjawisk dynamicznych zachodzących podczas prób, które ze względu na krótkotrwały charakter, nie były możliwe wcześniej do uchwycenia przez badaczy.

Dostępność: brak towaru

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego.

Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego.
Zarys rozwoju technologii górnictwa podziemnego.

Książka – obecnie drugie wydanie - zawiera wybrane informacje dotyczące rozwoju technologii górniczych począwszy od epoki kamiennej a skończywszy na współcześnie stosowanych kombajnach węglowych i obudowach zmechanizowanych. Opisano też górnicze tradycje, nieodłączny element tego zawodu. Przedstawiono również informacje dotyczące zabytków górnictwa w Polsce takich jak: Kopalnia Soli w Wieliczce, kopalnie w Tarnowskich Górach i w Złotym Stoku. Informacje te mogą być, oczywiście, interesujące nie tylko dla studentów.

Dostępność: brak towaru

Cena:

14,70 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 14,00 zł

Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych

Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych
Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych

Mioty hydrauliczne są stosowane w wielu gałęziach przemysłowych — zwłaszcza w górnictwie i sks.lnictwie (rozbijanie brył, urabianie ca-lizny skalnej) oraz w inżynierii lądowej i budownictwie (prace wybu-rzeniowe, drążenie tuneli, wykonywanie wykopów fundamentowych). Istotą działania tych urządzeń jest proces roboczy, którego atrybuta-mi są wymuszenie hydrauliczne oraz wymuszenie udarowe. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne układów roboczych mło-tów hydraulicznych stanowią kompromis między dążeniem do mak-symalnego wykorzystania wymuszenia hydraulicznego (zwiększenie prędkości uderzenia) a koniecznością łagodzenia negatywnych skut-ków wymuszenia udarowego (nadmierne wytężenie elementów ukła-dów roboczych). W pracy w sposób wieloaspektowy przedstawiono problematykę syntezowania podstawowych charakterystyk procesu roboczego mio-tów oraz charakterystyk procesów resztkowych towarzyszących pro-cesowi roboczemu. Syntezę charakterystyk procesu roboczego oparto na modelach strukturalnych procesów wymuszenia hydraulicznego i wymuszenia udarowego, w których wykorzystano analityczne modele matematycz-ne oraz modele numeryczne weryfikowane na stanowiskach doświad-czalnych. Charakterystyki te mogą stanowić podstawę racjonalnego doboru młotów do warunków eksploatacyjnych. Syntezę charakterystyk procesów resztkowych oparto na wyzna-czonych doświadczalnie modelach funkcjonalnych opisujących trans-formację procesów towarzyszących (drgania, hałas, ciepło) w układach roboczych w mierzalne sygnały wyjściowe (przyspieszenie drgań, ci-śnienie akustyczne, temperatura). Charakterystyki procesów resztko-wych mogą być wykorzystane do diagnozowania stanu technicznego układów roboczych młotów i do oceny skali zagrożeń emitowanych do środowiska.


ISBN 978-83-4493-82 3-5

Dostępność: brak towaru

Cena:

31,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,00 zł

Niezawodność w zagadnieniach mechanizacji górnictwa i robót ziemnych

Niezawodność w zagadnieniach mechanizacji górnictwa i robót ziemnych
Niezawodność w zagadnieniach mechanizacji górnictwa i robót ziemnych

Niezawodność w zagadnieniach mechanizacji górnictwa i robót ziemnych

 
 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

34,65 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,00 zł

egz.

Kinematyka tworzenia się tlenków azotu podczas ciśnie.spalani

Kinematyka tworzenia się tlenków azotu podczas ciśnie.spalani
Kinematyka tworzenia się tlenków azotu podczas ciśnie.spalani

Kinematyka tworzenia się tlenków azotu podczas ciśnieniowego spalania węgla

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,25 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 25,00 zł

EGZ.

Ratownictwo górnicze.

Ratownictwo górnicze.
Ratownictwo górnicze.

Celem książki jest dostarczenie czytelnikowi podstawowej wiedzy o ratownictwie górniczym w Polsce, jego organizacji i obowiązujących w tym zakresie przepisach, a także o sprzęcie stosowanym aktualnie w ratownictwie górniczym. Sporo uwagi poświęcono również omówieniu zagrożeń naturalnych oraz ich profilaktyce. Zwrócono baczną uwagę na ogólną organizację akcji ratowniczej oraz na organizację akcji ratowniczej w sytuacji uaktywnienia się różnych zagrożeń, zwłaszcza naturalnych. Publikacja uwzględnia liczne zmiany w przepisach dotyczących ratownictwa górniczego, które nastąpiły w związku z nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego. Rozpatrywano stan prawny i organizacyjny ratownictwa górniczego w Polsce obowiązujący na dzień 30.10. 2013 r. Książka może być pomocna dla studentów górnictwa oraz pracowników dozoru zatrudnionych kopalni.

Dostępność: brak towaru

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

Projektowanie rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych. Przykłady obliczeniowe.

Projektowanie rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych. Przykłady obliczeniowe.
Projektowanie rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych. Przykłady obliczeniowe.

Podręcznik omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym przewietrzaniem podziemnych kopalń węgla kamiennego. Materiał może stanowić pomoc dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii, w szczególności na specjalnościach eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów oraz budownictwo podziemne i ochrona powierzchni. Podręcznik może być także kompendium wiedzy dla inżynierów wentylacji.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

16,80 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 16,00 zł

egz.

Modelowanie przepływów wielofazowych z wykorzystaniem dostępnych technik obliczeniowych. Podstawy modelowania numerycznego – przykłady i walidacja.

Modelowanie przepływów wielofazowych z wykorzystaniem dostępnych technik obliczeniowych. Podstawy modelowania numerycznego – przykłady i walidacja.
Modelowanie przepływów wielofazowych z wykorzystaniem dostępnych technik obliczeniowych. Podstawy modelowania numerycznego – przykłady i walidacja.
W monografii została skonsolidowana wiedza z zakresu wykorzystania technik numerycznych do modelowania przepływów wielofazowych. Zostały w niej przytoczone podstawowe informacje o dostępnych technikach obliczeniowych, wskazując na ich wady oraz zalety. Przedstawione zostały przykłady obliczeniowe dla skal laboratoryjnych oraz instalacji przemysłowych. 
 

Dostępność: brak towaru

Cena:

36,75 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 35,00 zł

Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego.

Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego.
Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego.

W monografii zawarto opis deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją pokładów węgla kamiennego prowadzoną w zlikwidowanym już Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym (DZW), przez czynne kopalnie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) i przez kopalnię Bogdanka w nowym Lubelskim Zagłębiu Węglowym (LZW). Opisano także deformacje powierzchni, które powstały w wyniku zakończonej eksploatacji węgla kamiennego prowadzonej w Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, jak i prowadzonej obecnie eksploatacji w Rosji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Tematyka kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, oprócz historycznych już wyników pomiarów deformacji w górotworze i na powierzchni, objęła także kwestie związane z likwidacją kopalń w aspekcie ochrony powierzchni. Jest to pierwsze w pełni zlikwidowane zagłębie węglowe w Polsce. Najwięcej doświadczeń i wyników pomiarów deformacji dotyczy GZW, w którym prowadzono eksploatację z podsadzką hydrauliczną pod śródmieściem Katowic i Bytomia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

73,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 69,52 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl