klimatyzacja, wentylacja

Klimatyzacja, Wentylacja

Wentylacja pożarowa. Oddymianie.

Wentylacja pożarowa. Oddymianie.
Wentylacja pożarowa. Oddymianie.

W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne problemy związane z wentylacją pożarową.

Dostępność: brak towaru

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

Wentylacja i klimatyzacja 2024. Projektowanie i nadzór inwestorski + programy kalkulacyjne.

Wentylacja i klimatyzacja 2024. Projektowanie i nadzór inwestorski + programy kalkulacyjne.
Wentylacja i klimatyzacja 2024. Projektowanie i nadzór inwestorski + programy kalkulacyjne.

Wentylacja i klimatyzacja. Projektowanie i nadzór inwestorski + programy kalkulacyjne 2024

Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień projektowania i użytkowania instalacji wentylacji i klimatyzacji komfortu oraz wentylacji i klimatyzacji technologicznej w budynkach mieszkalnych, a także obiektach o specjalnym przeznaczeniu (banki, rezydencje, sale zebrań, sale widowiskowe i koncertowe).

Jest poradnikiem umożliwiającym zapoznanie się z zagadnieniami projektowania i eksploatacji instalacji.

Książka jest adresowana do projektantów i inspektorów nadzoru instalacji wentylacji i klimatyzacji, ale mogą z niej korzystać także wykonawcy robót. Książka może też być przydatna dla studentów inżynierii środowiska i infrastruktury obiektów budowlanych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

169,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 160,95 zł

EGZ.

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane. Wyd.3

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane. Wyd.3
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane. Wyd.3

Podręcznik jest ostatnią częścią trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów przede wszystkim kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów, pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie. W podręczniku przedstawiono zaawansowane zagadnienia w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji z 3 grup tematycznych: zastosowanie energooszczędnych urządzeń, systemy klimatyzacji w obiektach wielopomieszczeniowych oraz wentylacja i klimatyzacja w obiektach o specjalnych wymaganiach.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,10 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 42,00 zł

EGZ.

Przekazywanie ciepła i wymienniki.

Przekazywanie ciepła i wymienniki.
Przekazywanie ciepła i wymienniki.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

EGZ.

Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy.

Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy.
Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy.

Dr inż. Aleksander Pełech, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej – rocznik 1968; doktorat pod kierunkiem prof. Jana Ferencowicza – 1975 r.

Od 1968 r. pracownik Katedry Ogrzewania i Wentylacji, obecnie Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Wydziału Inżynierii Środowiska PWr. W latach 1982–1989 i 2004–2006 kierownik Zakładu Klimatyzacji i Wentylacji; 1997–2002 prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Członek Sekcji Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Autor ok. 60 publikacji i ponad 100 niepublikowanych opracowań, ekspertyz i opinii.

Podręcznik niniejszy skierowany jest głównie do studentów wydziałów inżynierii środowiska uczelni technicznych. Może być przydatny dla studentów innych wydziałów politechnik (architektury, budownictwa, energetyki) oraz akademii rolniczych, na których prowadzone są specjalności związane z projektowaniem instalacji wewnętrznych w budynkach, a także dla inżynierów pracujących w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji.

W trzynastu rozdziałach przedstawiono podstawy projektowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budownictwie powszechnym i w obiektach przemysłowych.

W zamyśle autora książka ta ma być przewodnikiem po zawiłościach wyboru najkorzystniejszego spośród wielu istniejących systemów wentylacji czy klimatyzacji, pomocą w obliczeniach i informatorem o niezbędnych do prawidłowego działania tych urządzeń systemach sterowania, wibroizolacji i akustyki.

Autor opracował podręcznik nie tylko korzystając z bogatej literatury fachowej, ale również w dużej mierze z doświadczeń i osiągnięć swoich własnych prac naukowo-badawczych i projektowych. W wyniku tego, recenzowany podręcznik nie tylko służyć będzie jako bardzo dobra pomoc studialna, ale również będzie stanowił nowoczesny materiał, w pełni przydatny do projektowania oraz wykonywania urządzeń i systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
— Z recenzji prof. Stanisława Majerskiego

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

96,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 91,43 zł

EGZ.

Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarz.

Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarz.
Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarz.

zbiór zadań stanowi wybór najciekawszych i najbardziej reprezentatyw­nych problemów z zakresu wentylacji i klimatyzacji różnych pomieszczeń. Poczyna­jąc od najprostszych ćwiczeń rachunkowych – dotyczących obliczeń parametrów stanu powie­trza wilgotnego, obli­czeń zjawisk jednostkowych, tj. strumienia powietrza wentylu­jącego na podstawie różnych założeń oraz mocy wymienników ciepła, niezbędnych do uzdat­niania powietrza – do pełnych obliczeń urządzeń klimatyzacyjnych.
W książce pokazano, jak wykonuje się bilanse ciepła pomieszcze­nia w okresie ciepłym i zimnym. Wprowa­dzono zagadnienia oszczędzania energii przez odpowiedni wybór systemu uzdatnia­nia po­wietrza, stoso­wanie obiegu powietrza, odzysku ciepła z powietrza usuwanego i wyko­rzystania niekon­wencjonalnego źródła energii, jakim jest np. wymiennik gruntowy.
W celu lepszego zaznajomienia Czytelników ze specyfiką projektowania urządzeń wen­tyla­cyjnych i klimatyzacyjnych do opracowania przykładowych rozwiązań wybrano zarówno pomieszczenia użyteczności publicznej, jak i pomieszczenia przemysłowe z różną technologią.
Większość zadań opatrzono komentarzem, w którym zawarto zasady prawidłowego roz­wią­zywania zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń z uwzględnieniem funkcjonalności systemów, zasad re­gula­cji i zabezpieczeń, oszczędności energii oraz wykonania analizy całorocznego działania sys­temu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

EGZ.

Modelowanie wymienników do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych.

Modelowanie wymienników do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych.
Modelowanie wymienników do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych.

monografia skierowana jest do tych, którzy zajmują się modelowaniem matematycznym działania wymienników ciepła. Przedstawiono w niej sześć urządzeń przeznaczonych do odzyskiwania ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Każdy z wymienników ciepła charakteryzuje określona specyfika funkcjonowania powodująca występowanie wielu bardzo znaczących i nieznanych dotąd zjawisk – szczególnie dostrzegalnych podczas ich eksploatacji zimą. Główny powód występo­wania tych zjawisk to kondensacja pary wodnej, czyli niezwykle korzystny wpływ strumienia ciepła przejścia fazowego. Ale nieumiejętne wykorzystanie strumienia ciepła kondensacji prowadzi do szalenie niebezpiecznego efektu, jakim jest szronie­nie wypełnień wymienników ciepła. Skutkiem tego mogą zostać zablokowane przez szron kanaliki powietrzne prowadzące do uszkodzenia lub nawet zniszczenia urządzenia. W celu precyzyjnej identyfikacji zachowania urządzeń wentylacyjnych wymagane jest zatem opracowanie modeli matematycznych wymienników ciepła niezbędnych do napisania programów komputerowych. Dzięki temu można bezpiecznie analizować funkcjonowanie urządzeń – określać lokalne strefy aktywnej wymiany ciepła i masy oraz śledzić zmiany w nich zachodzące w funkcji parametrów działania wymienników ciepła. Ponadto pozytywne rezultaty walidacji programów umożliwiają wyznaczenie progowych parametrów termodynamicznych strumieni powietrza, co skutkuje szansą na zmniejszenie ryzyka szronienia tych urządzeń.
Bezpieczeństwo działania wymienników ciepła jest szczególnie istotne, ponieważ przemiany fazowe strumieni powietrza wywierają zasadniczy wpływ na ich spraw­ność. Poza tym wprowadzane stopniowo przepisy i regulacje prawne zobowiązują do budowy coraz nowszych, a przez to bardziej efektywnych systemów wentylacyjnych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

110,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 104,76 zł

EGZ.

Wentylacja. 2022

Wentylacja. 2022
Wentylacja. 2022

Informacje zawarte w książce obejmują wytyczne dotyczące projektowania instalacji wentylacyjnych. Zamieszczono w niej podstawowe parametry powietrza, opis zjawisk termodynamicznych dotyczących powietrza, wzory obliczeniowe określające wielkości przewodów wentylacyjnych, wymagań ich szczelności i wytrzymałości, sposobów prowadzenia i mocowania. Opisano elementy instalacji wentylacyjnych, ich konstrukcje i funkcje. Bardzo szczegółowo przedstawiono metody i urządzenia do odzyskiwania energii cieplnej z usuwanego (zużytego) powietrza. Rozważania teoretyczne poparto licznymi przykładami projektowo-obliczeniowymi.

Dostępność: brak towaru

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza.

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza.
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza.

Podręcznik stanowi pierwszą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Opracowany został na podstawie długoletnich doświadczeń autorki w nauczaniu projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie. W podręczniku przedstawiono, w formie przykładów z rozwiązaniem poprzedzonych wprowadzeniem teoretycznym, zagadnienia związane z projektowaniem uzdatniania powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej ogólnej oraz klimatyzacji.

Dostępność: brak towaru

Cena:

35,70 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,00 zł

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody.

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody.
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody.

Podręcznik stanowi drugą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Jest to już kolejne, trzecie wydanie, opracowane na podstawie długoletnich doświadczeń autorki w nauczaniu projektowania i klimatyzacji. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie.

W podręczniku przedstawiono, w formie przykładów obliczeniowych lub projektowych z rozwiązaniem, poprzedzonych wprowadzeniem teoretycznym, zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń oraz przewodów wchodzących w skład instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,05 zł

egz.

Wentylacja i klimatyzacja z nagrzewnicami strefowymi na wykresach i-x powietrza wilgotnego.

Wentylacja i klimatyzacja z nagrzewnicami strefowymi na wykresach i-x powietrza wilgotnego.
Wentylacja i klimatyzacja z nagrzewnicami strefowymi na wykresach i-x powietrza wilgotnego.

Wentylacja i klimatyzacja z nagrzewnicami strefowymi na wykresach i-x powietrza wilgotnego


Spis treści
Wstęp
Systemy klimatyzacji z nagrzewnicami strefowymi
Systemy klimatyzacji z nagrzewnicami strefowymi z recyrkulacją
Systemy wentylacji ze strefowymi nagrzewnicami i ogrzewaniem powietrznym
Systemy Klimatyzacji ze strefowymi nagrzewnicami i ogrzewaniem powietrznym
Przykłady nagrzewnic strefowych dla wentylacji i klimatyzacji
Literatura

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,76 zł

egz.

Wentylacja awaryjna obiektów budowlanych.

Wentylacja awaryjna obiektów budowlanych.
Wentylacja awaryjna obiektów budowlanych.

Celem monografii jest podsumowanie dokonań autorki na polu badań związanych z wentylacją awaryjną. Może ona służyć jako praktyczne źródło wiedzy technicznej do projektowania opisanych systemów w obszarach, które dotychczas nie były szczegółowo zbadane. Pomocna w realizacji celu może być bogata szata graficzna – ponad 80 zdjęć i ilustracji z przeprowadzonych symulacji CFD oraz wykresów i tabel prezentujących wyniki badań. Autorka dąży do ich przedstawienia z punktu widzenia udziału w ogólnej strategii ochrony przeciwpożarowej budynków, w których są one stosowane. Pracę kończy wykaz literatury, który stanowi wybór najważniejszych, cytowanych w monografii pozycji dotyczących podjętej tematyki i zakresu badań (ze "Wstępu").

Dostępność: brak towaru

Cena:

58,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 55,24 zł

Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów, 2018

Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów, 2018
Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów, 2018

"Niniejsza monografia powstała z uwagi na brak literatury omawiającej problemy związane z wentylacją i klimatyzacją laboratoriów różnych rodzajów. Pomimo istnienia pewnych branżowych wytycznych dotyczących wymagań dla laboratoriów oraz pojedynczych opracowań i artykułów zwracających uwagę na problem wentylacji i klimatyzacji w obiektach tego typu, na rynku wydawniczym nie pojawiła się dotychczas monografia zawierająca zagregowaną, dostępną wiedzę w tym zakresie. Sytuacja ta stała się impulsem do powstania niniejszej publikacji. W rozdziale pierwszym omówiono zalecenia ogólne stawiane systemom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym pomieszczeń laboratoryjnych. Należy zaznaczyć, że pojęcie laboratorium nie dotyczy wyłącznie pomieszczenia, w którym wykonywane są bezpośrednio badania i eksperymenty. Do strefy laboratorium zalicza się m.in. magazyny odczynników niezbędnych w laboratorium, pomieszczenia socjalne personelu czy pomieszczenia odzieży ochronnej. Sprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach laboratoryjnych jest jedną z podstawowych metod ochrony zdrowia personelu oraz ochrony obiektu przed pożarem lub eksplozją, natomiast zastosowanie klimatyzacji ma na celu przede wszystkim spełnienie wymagań dotyczących utrzymania odpowiednich warunków badawczych otoczenia oraz zapewnienia komfortu osobom lub zwierzętom – w przypadku laboratoriów zwierzęcych – przebywającym w laboratorium. W rozdziale drugim zaprezentowano systemy wentylacji i klimatyzacji wybranych rodzajów laboratoriów oraz omówiono stosowane rozwiązania techniczne. Można w nim znaleźć informacje na temat wentylacji np. laboratoriów medycznych, chemicznych, fizycznych. W większości spotykanych obiektów tego typu powstają szkodliwe gazy, pary, pyły, w tym pyły promieniotwórcze i aerozole radioaktywne, bioaerozole szkodliwe dla zdrowia, występuje zjonizowanie powietrza. Brak odpowiedniej wymiany powietrza w laboratorium jest przyczyną wzrostu stężenia zanieczyszczeń. Na ogół wentylacja naturalna jest ze względów bezpieczeństwa niewystarczająca i konieczna jest wentylacja mechaniczna. W laboratoriach, w których emitowane są szkodliwe zanieczyszczenia, zastosowanie znajduje wentylacja podciśnieniowa. Wentylacja mechaniczna o odpowiednio dużej wydajności, wyposażona w odpowiedni system filtracji i sposób rozdziału powietrza jest konieczna również w laboratoriach tzw. czystych, w których w zależności od stawianych wymagań powietrze powinno mieć odpowiednią klasę czystości pyłowej lub mikrobiologicznej. Doprowadzanie czystego, pozbawionego zanieczyszczeń powietrza i usuwanie zużytego, zanieczyszczonego zmniejsza ryzyko skażenia badanego materiału. W laboratoriach zaliczanych do clean rooms zastosowanie znajduje wentylacja nadciśnieniowa. W każdym laboratorium stosuje się pewne rozwiązania z zakresu wentylacji, umożliwiające usuwanie emitowanych do powietrza zanieczyszczeń i ograniczające ich rozprzestrzenianie się w pomieszczeniu. Zaliczyć do nich należy m.in. odciągi miejscowe, okapy, komory bezpiecznej pracy, digestoria. Urządzenia i rozwiązania techniczne spełniające te funkcje zaprezentowano w kolejnym, trzecim rozdziale. Rozdział trzeci (ostatni) natomiast zawiera krajowe wymagania prawne dotyczące stosowania wentylacji i klimatyzacji w laboratoriach z krótkim komentarzem autora opracowania. Książka ta, z uwagi na jej zakres tematyczny, może być podręcznikiem i poradnikiem dla wielu Czytelników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją instalacji, dla studentów i słuchaczy kierunków związanych z wentylacją pomieszczeń, a także dla każdego Czytelnika zainteresowanego zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji."

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.

Projektowanie klimatyzacji w obiektach basenowych

Projektowanie klimatyzacji w obiektach basenowych
Projektowanie klimatyzacji w obiektach basenowych

podejmuje szeroko rozumiane zagadnienie techniki basenowej.Pojęcie to dotyczy nie tylko technologii przygotowania (uzdatniania) wody basenowej, lecz również zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego zarówno w aspekcie komfortu przebywania użytkowników, jak i ochrony obiektu basenowego (budynku) przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Może służyć w procesie dydaktycznym, zarówno pracownikom naukowym, jak i studentom.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Wentylacja, tablice do obliczeń strat ciśnienia.

Wentylacja, tablice do obliczeń strat ciśnienia.
Wentylacja, tablice do obliczeń strat ciśnienia.

Książka zawiera tablice liczbowe oraz nomogramy ułatwiające projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych. Oprócz tablic zamieszczono również podstawowy materiał teoretyczny, dotyczący przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych, a także obliczania liniowych, miejscowych i całkowitych strat ciśnienia w tych przewodach. Dane zamieszczone w opracowaniu pozwalają na zwiększenie dokładności obliczeń strat ciśnienia w przewodach wentylacyjnych. Stwarzają możliwość szybkiego i precyzyjnego doboru średnic przewodów. Właściwie wykorzystane umożliwiają obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemów wentylacji.

Dostępność: brak towaru

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

Opory przepływu w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła

Opory przepływu w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła
Opory przepływu w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła

Niezgoda-Żelasko Beata, Zalewski Wojciech
Opory przepływu w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

21,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,00 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl