Logistyka

DOKUMENTACJA LOGISTYCZNA UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE

DOKUMENTACJA LOGISTYCZNA UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE
DOKUMENTACJA LOGISTYCZNA UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE

W monografii zebrano najważniejsze regulacje prawne z podziałem na obszary (fazy) działalności logistycznej. Przedstawiono również opis i wzory podstawowych dokumentów niezbędnych w obsłudze logistycznej. Celem monografii jest przedstawienie uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i prawnych (formalnych) oraz ekonomicznych dla stosowania dokumentacji logistycznej w przedsiębiorstwach. Celami szczegółowymi są: przegląd i usystematyzowanie uregulowań prawnych dotyczących dokumentacji w poszczególnych obszarach logistyki, ukazanie rodzajów dokumentów oraz wymogów w zakresie ich sporządzania, oraz przedstawienie sytuacji i tendencji w zakresie stosowania narzędzi do przekazywania informacji i tworzenia dokumentów w przedsiębiorstwach.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

25,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 23,81 zł

EGZ.

Egzamin kwalifikacyjny do zawodu technik logistyk 6 zestawów przykładowych testów i zadań z rozwiązaniami

Egzamin kwalifikacyjny do zawodu technik logistyk 6 zestawów przykładowych testów i zadań z rozwiązaniami
Egzamin kwalifikacyjny do zawodu technik logistyk 6 zestawów przykładowych testów i zadań z rozwiązaniami

W książce w sposób skrócony przedstawiono podstawowe zagadnienia i pojęcia logistyki. Jednak zasadnicza część książki to zestawy zadań i problemów egzaminacyjnych dla techników logistyków. Książka adresowana jest do uczniów szk...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Ekonomika logistyki. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk /Difin/

Ekonomika logistyki. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk /Difin/
Ekonomika logistyki. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk /Difin/

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Uwzględniono w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych.
Zawarty w podręczniku materiał nauczania został pogrupowany w 19 rozdziałach. Autorzy w systematyczny i logicznie spójny sposób omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości, majątku przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia dokumentacji księgowej i ewidencji majątku trwałego i obrotowego. Znaczna część podręcznika poświęcona została kosztom, ich kwalifikacji i zasad ewidencji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów logistyki. Ostanie rozdziały zawierają wiadomości z dziedziny statystyki, analizy statycznej i wnioskowania statystycznego.

Dostępność: brak towaru

Cena:

31,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 29,52 zł

Infrastruktura logist.T-1.w transporcie. Środki transport. w.2.

Infrastruktura logist.T-1.w transporcie. Środki transport. w.2.
Infrastruktura logist.T-1.w transporcie. Środki transport. w.2.

Pierwszy tom podręcznika zatytułowanym "Środki transportu" przedstawiono zagadnienia związane z doborem i eksploatacją środków transportowych, stosowanych przy przewozach ładunków w transporcie dalekim i przemysłowym. Opracowując poszczególne rozdziały starano się zwrócić szczególną uwagę Czytelnika na charakterystykę i wzajemne powiązanie różnych środków transportu w celu optymalnej realizacji zadań transportowych. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów uczelni technicznych kierunków kształcenia: transport, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Dostępność: brak towaru

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

Logistyka dla inżynierów

Logistyka dla inżynierów
Logistyka dla inżynierów

Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

egz.

Logistyka dystrybucji. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Technik Logistyk.

Logistyka dystrybucji. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Technik Logistyk.
Logistyka dystrybucji. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Technik Logistyk.

MEN: 13 /2017

Omówiono istotę  łańcucha dystrybucji wraz z podstawowymi pojęciami, takimi jak: kanał dystrybucji, zasady współpracy i rozliczeń między partnerami w kanale dystrybucji oraz obowiązującą dokumentację.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

54,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 52,00 zł

egz.

Logistyka odzysku w opakowalnictwie /Difin/

Logistyka odzysku w opakowalnictwie /Difin/
Logistyka odzysku w opakowalnictwie /Difin/
Książka Logistyka odzysku w opakowalnictwie powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z prze...

Dostępność: brak towaru

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

Logistyka procesów produkcji.Podręcznik do zaw.tech.logistyk.

Logistyka procesów produkcji.Podręcznik do zaw.tech.logistyk.
Logistyka procesów produkcji.Podręcznik do zaw.tech.logistyk.

Logistyka produkcji łączy logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności związane z zaopatrzeniem w surowce, materiały i półprodukty oraz ich przejście przez wszystkie etapy produkcji aż do magazynu. Zgodnie z tak zdefiniowaną logistyką procesów produkcji w podręczniku omówiono zagadnienia zaopatrzenia i organizacji przepływów produkcyjnych oraz ich monitorowania. Zasady funkcjonowania procesu produkcyjnego wyjaśniono zarówno w ujęciu technologicznym, jak i z uwzględ­nieniem informatycznych systemów wspomagających. Dużo uwagi poświęcono gospodarce odpadami i ekologicznym metodom ich utylizacji  lub  ponownego  wykorzystania. 
Podręcznik jest bogato ilustrowany i zawiera liczne przykłady dokumentów  obowiązujących  w  przepływach  produkcyjnych. 
Każdy rozdział kończy się blokiem powtórzeniowym, na który składają się pytania kontrolne i zadania do samodzielnego wykonania, a sprawdzenie nabytej wiedzy umożliwiają zamieszczone prawidłowe  odpowiedzi. 
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 38/2016 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

34,65 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,00 zł

egz.

Logistyka usług.

Logistyka usług.
Logistyka usług.

Logistyka usług

Fenomen gwałtownego rozwoju usług w XXI w. pojawił się w gospodarce światowej równolegle z kreowaniem nowoczesnej logistyki w przedsiębiorstwach jako ogniwach międzynarodowego łańcucha dostaw. W książce przedstawiono, na podstawie najnowszych wyników badań empirycznych oraz w kontekście literatury przedmiotu, takie metody i techniki zarządzania logistycznego usługami, które warunkują uzyskanie przewagi konkurencji na rynkach globalnych.
Publikacja jest nowatorskim podejściem do międzynarodowej wymiany usług i przepływów gospodarczych. Szczególną wagę przypisano hybrydyzacji usług masowych specjalistycznych oraz centrów usług wspólnych, a także nowoczesnej infrastrukturze, niezbędnej do logistycznej obsługi usług. Książka przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, jak i dla menedżerów w praktyce gospodarczej.
Książka może stanowić znaczącą pozycję w literaturze, wnosząc nowe elementy poznawcze i metodyczne zarówno do teorii, jak i do praktycznych wdrożeniowych aspektów logistyki. (…) Dzięki swoim walorom poznawczym, nawiązującym szeroko do najnowszych światowych trendów i standardów w dziedzinie globalizacji i internacjonalizacji usług związanych ściśle z rozwojem i globalizacją procesów logistycznych oraz wzrastającą rolą biznesu międzynarodowego zyska duży rezonans w nauce oraz przyczyni się do wzbogacenia i urealnienia internacjonalizacji procesu kształcenia akademickiego w polskich uczelniach. 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Logistyka w jednostkach administracyjnych.

Logistyka w jednostkach administracyjnych.
Logistyka w jednostkach administracyjnych.

Logistyka w jednostkach administracyjnych

Dostępność: brak towaru

Cena:

34,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,38 zł

Logistyka w jednostkach gospodarczych

Logistyka w jednostkach gospodarczych
Logistyka w jednostkach gospodarczych
Podręcznik pt. Logistyka w jednostkach gospodarczych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, o...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

egz.

Logistyka w jednostkach gospodarczych.

Logistyka w jednostkach gospodarczych.
Logistyka w jednostkach gospodarczych.

Logistyka w jednostkach gospodarczych

Dostępność: brak towaru

Cena:

34,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,38 zł

Logistyka w łańcuchach dostaw. Wybrane zagadnienia.

Logistyka w łańcuchach dostaw. Wybrane zagadnienia.
Logistyka w łańcuchach dostaw. Wybrane zagadnienia.

Książka jest przeznaczona dla studentów, wykładowców i nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie szeroko pojętej, interdyscyplinarnej logistyki na kierunkach transport, logistyka lub zarządzanie. Problematyka poruszana w publikacji dotyczy zagadnień występujących w firmach 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,05 zł

egz.

Logistyka w Polsce raport 2011

Logistyka w Polsce raport 2011
Logistyka w Polsce raport 2011
Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) prezentuje Czytelnikom kolejny raport o stanie polskiej logistyki, obejmujący lata 2010-2011. Autorzy skupili się na prezentacji  poszczególnych  rynków  logistycznych w układzie makro ora...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

52,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 50,00 zł

EGZ.

Logistyka wobec nowych wyznań. Logistics 2010 mater.konfren.

Logistyka wobec nowych wyznań. Logistics 2010 mater.konfren.
Logistyka wobec nowych wyznań. Logistics 2010 mater.konfren.

„Logistyka wobec nowych wyzwań” to  tytuł tomu materiałów konferencyjnych Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2010.

Całość stanowi przegląd najnowszych koncepcji i rozwiązań dzisiejszej logi...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

41,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 39,05 zł

EGZ.

Logistyka. Pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej. Zasady pisania, studia przypadku

Logistyka. Pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej. Zasady pisania, studia przypadku
Logistyka. Pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej. Zasady pisania, studia przypadku
Podręcznik pomocny jest w aspektach metodycznych i praktycznych, w rozwiązywaniu konkretnego problemu badawczego, wykonaniu sprawozdania naukowego, zaprezentowania wyników pracy badawczej na odpowiednim poziomie naukowym i zawiera...

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,00 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl