Biznes, Ekonomia, Finanse

Odporność i konkurencyjność gospodarki w czasach nadzwyczajnych zagrożeń.

Odporność i konkurencyjność gospodarki w czasach nadzwyczajnych zagrożeń.
Odporność i konkurencyjność gospodarki w czasach nadzwyczajnych zagrożeń.

W obliczu nieustannych i dynamicznych przemian w gospodarkach poszczególnych krajów nieuniknione staje się konfrontowanie się z różnorodnymi zagrożeniami. Hipoteza badawcza dyskursu naukowego została sformułowana w sposób następujący: W czasach nadzwyczajnych globalnych zagrożeń utrzymaniu odporności i konkurencyjności gospodarki sprzyjać będzie wykorzystanie rekomendacji wynikających z koncepcji resilience oraz ekonomii klinicznej autorstwa Jeffreya Sachsa. Hipotezie badawczej podporządkowano strukturę książki i treść poszczególnych jej części. Publikacja składa się z sześciu głównych części: wstępu, czterech rozdziałów oraz konkluzji i rekomendacji. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w nim genezę oraz założenia teorii cykli koniunkturalnych i fluktuacji. Zaprezentowano w nim nie tylko teorie klasyczne (monetarne i niemonetarne), ale także nowsze poglądy lepiej uwzględniające rzeczywistość gospodarczą XXI wieku. Ważną częścią rozdziału są rozważania na temat synchronizacji cykli koniunkturalnych Polski z wybranymi krajami. Bardzo aktualny jest fragment poświęcony recesji jako fazie cyklu koniunkturalnego. Rozdział drugi to prezentacja ujęć teoretycznych konkurencyjności gospodarki narodowej. Istotną część rozdziału stanowi autorskie zdefiniowanie pojęcia konkurencyjności odpornej. W rozdziale tym przedstawiono także kierunki rozwoju badań nad konkurencyjnością i jej determinantami. Przedstawiono zarówno podejścia popytowe, jak i podażowe, podejmując dyskurs naukowy z wieloma z nich. Efektem tych rozważań jest zaproponowanie nowego dziesięcioelementowego modelu konkurencyjności gospodarki w zmiennych warunkach koniunkturalnych, uwzględniającego występowanie nadzwyczajnych zagrożeń. Rozdział trzeci jest próbą oceny konkurencyjności polskiej gospodarki z różnych perspektyw, na podstawie najnowszych globalnych rankingów. Diagnoza sytuacji jest wstępem do dalszych rozważań na temat zagrożeń, jakie mogą potencjalnie wpłynąć na zmianę sytuacji konkurencyjnej polskiej gospodarki. Przeprowadzona według m.in. kryterium rodzaju, przewidywalności klasyfikacja nadzwyczajnych zagrożeń jest tłem do projektowanego modelu odporności gospodarki narodowej. Rozdział czwarty jest próbą weryfikacji hipotezy pracy, stąd też przedstawiono w nim m.in. model resilience gospodarki narodowej. Model ten uwzględnia założenia ekonomii klinicznej, zaprezentowane na początku rozdziału, oraz nadzwyczajne zagrożenia. Istotną częścią rozdziału, a także samego proponowanego modelu jest zdefiniowanie koncepcji resilience i jej elementów składowych, a także wskazanie możliwości jej zastosowania w ekonomii i naukach o zarządzaniu i jakości. Liczne ważne wnioski cząstkowe zaprezentowano w poszczególnych rozdziałach publikacji. Natomiast wnioski o charakterze ogólnym, wynikające z całości rozważań, zawarto w części Konkluzje i rekomendacje. Publikację uzupełnia bibliografia (zawierająca prawie 200 pozycji) oraz spisy rysunków i tabel. Książka stanowi innowację w zakresie zderzenia problematyki odporności i konkurencyjności gospodarki z koncepcjami ekonomii klinicznej i nadzwyczajnych zagrożeń. Zarówno na polskim, jak i na zagranicznym rynku wydawniczym nie ma publikacji łączącej w sobie podjęte zagadnienia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.
  • nowość

Microinfluencer. Jak zarabiać na instagramie, mając małe konto?

Microinfluencer. Jak zarabiać na instagramie, mając małe konto?
Microinfluencer. Jak zarabiać na instagramie, mając małe konto?

Załóż profil. Publikuj. Zarabiaj

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.
  • nowość

Eventy. Jak organizować niezapomniane wydarzenia firmowe.

Eventy. Jak organizować niezapomniane wydarzenia firmowe.
Eventy. Jak organizować niezapomniane wydarzenia firmowe.

Organizuj niezapomniane, skuteczne wydarzenia wewnątrzfirmowe.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

EGZ.
  • nowość

Punkt skupienia. Uprość swoje życie, zwiększ produktywność i osiągaj wszystkie swoje cele!.

Punkt skupienia. Uprość swoje życie, zwiększ produktywność i osiągaj wszystkie swoje cele!.
Punkt skupienia. Uprość swoje życie, zwiększ produktywność i osiągaj wszystkie swoje cele!.

Skup się na tym, co ważne, a uzyskasz wyniki, które naprawdę się liczą!

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

EGZ.
  • nowość

Mistrzowskie domykanie transakcji. Klucz do zarabiania pieniędzy w sferze profesjonalnej sprzedaży.

Mistrzowskie domykanie transakcji. Klucz do zarabiania pieniędzy w sferze profesjonalnej sprzedaży.
Mistrzowskie domykanie transakcji. Klucz do zarabiania pieniędzy w sferze profesjonalnej sprzedaży.

Najlepsi sprzedawcy to tacy, którzy potrafią finalizować transakcje.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.
  • nowość

Pełne zaangażowanie! Inspiruj, motywuj i wydobywaj pełny potencjał ze swojego zespołu.

Pełne zaangażowanie! Inspiruj, motywuj i wydobywaj pełny potencjał ze swojego zespołu.
Pełne zaangażowanie! Inspiruj, motywuj i wydobywaj pełny potencjał ze swojego zespołu.

Ukierunkowanie energii ludzi na osiąganie maksymalnej efektywności jest wyjątkową umiejętnością menedżerów.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

EGZ.
  • nowość

Giełda. Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe.

Giełda. Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe.
Giełda. Poznaj podstawy i zacznij inwestować w papiery wartościowe.

Poznaj najważniejsze zasady obowiązujące na giełdzie.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

89,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 84,76 zł

EGZ.
  • nowość

Ochrona własności przemysłowej.

Ochrona własności przemysłowej.
Ochrona własności przemysłowej.

Ochrona własności przemysłowej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

65,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 61,90 zł

EGZ.

Istota zarządzania jakością. Podstawy planowania, dokumentowania i oceny systemu zarządzania. Wybrane zagadnienia.

Istota zarządzania jakością. Podstawy planowania, dokumentowania i oceny systemu zarządzania. Wybrane zagadnienia.
Istota zarządzania jakością. Podstawy planowania, dokumentowania i oceny systemu zarządzania. Wybrane zagadnienia.

Istota zarządzania jakością. Podstawy planowania, dokumentowania i oceny systemu zarządzania. Wybrane zagadnienia

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

EGZ.

Systemy produkcyjne zorientowane na człowieka.

Systemy produkcyjne zorientowane na człowieka.
Systemy produkcyjne zorientowane na człowieka.

Monografia ma istotne znaczenie, ponieważ może być dla przedsiębiorstw produkcyjnych przewodnikiem po technologiach i koncepcjach, które mogą pomóc w ciągłym doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań. (...) Przedstawione opracowania mają charakter utylitarny. Mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa produkcyjne do wdrażania koncepcji Przemysł 5.0 oraz budowy systemów produkcyjnych zorientowanych na człowieka, a także przez uczelnie do doskonalenia procesów dydaktycznych. Istotne są wyniki badań wykonanych w przedsiębiorstwach. Mogą być źródłem informacji dla przedsiębiorstw do porównania wdrażanych i planowanych do wdrożenia technologii oraz do budowy swojej strategii rozwoju.

Prof. dr hab. inż. Antoni Świć

Monografia jest adresowana zarówno do praktyków, jak i pracowników naukowych zajmujących się tematyką wdrażania technologii Przemysłu 4.0/Przemysłu 5.0, jak również dla studentów i doktorantów kierunków kształcenia związanych z inżynierią produkcji, takich jak zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn czy logistyka. Stanowi kompleksowe zestawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie wymaganych kompetencji dla potrzeb rozwoju przedsiębiorstw zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 i Przemysł 5.0. (...) Monografia stanowi nowe na polskim rynku wydawniczym kompleksowe zestawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej technologii Przemysłu 5.0, nowych kompetencji na rynku pracy oraz wyzwań dla menadżerów produkcji. Będzie wartościowym źródłem wiedzy w pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze inżynierii produkcji.

Prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

196,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 186,67 zł

EGZ.

TurboStrategia. 21 pewnych dróg do błyskawicznego wzrostu zysków.

TurboStrategia. 21 pewnych dróg do błyskawicznego wzrostu zysków.
TurboStrategia. 21 pewnych dróg do błyskawicznego wzrostu zysków.

TurboStrategia: spraw, by Twój biznes działał na najwyższych obrotach!

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

EGZ.

Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji.

Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji.
Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji.

Masz dość harowania na czyjś rachunek? Czujesz, że Twoja praca wysysa z Ciebie ostatnie soki? A może Twoim marzeniem jest prowadzenie własnej firmy i poczucie wolności, które daje taka praca? To świetnie!

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

EGZ.

Bądź bogaty. Teraz! Zarabiaj więcej, szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Bądź bogaty. Teraz! Zarabiaj więcej, szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Bądź bogaty. Teraz! Zarabiaj więcej, szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Pieniądze skłaniają do myślenia, budzą emocje i stają się przyczyną konfliktów. Napisano dziesiątki książek i artykułów o tym, czym są, jak je zarabiać i wydawać, kto je ma, a kto nie

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

EGZ.

Biblia copywritingu. Wydanie II poszerzone.

Biblia copywritingu. Wydanie II poszerzone.
Biblia copywritingu. Wydanie II poszerzone.

Tworzysz treści na strony WWW lub teksty do ulotek? Konstruujesz hasła reklamowe? Piszesz scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych?

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

EGZ.

Wideotwórca. Jak tworzyć filmy w social mediach.

Wideotwórca. Jak tworzyć filmy w social mediach.
Wideotwórca. Jak tworzyć filmy w social mediach.

Kamera, akcja, cięcie i... publikacja na YouTubie, Instagramie, TikToku.

Dostępność: brak towaru

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

10 zasad dowożenia projektów nierealnych. Jak odnosić sukcesy w trudnych i złożonych projektach informatycznych

10 zasad dowożenia projektów nierealnych. Jak odnosić sukcesy w trudnych i złożonych projektach informatycznych
10 zasad dowożenia projektów nierealnych. Jak odnosić sukcesy w trudnych i złożonych projektach informatycznych

Dlaczego projekty (zawsze) są opóźnione i jak temu zaradzić?

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl