Mechanika, Budowa Maszyn

Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji kołowych. Tom I

 Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji kołowych. Tom I
Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji kołowych. Tom I

Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji kołowych. Tom I.

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 66,19 zł

Aktywna i pasywna redukcja drgań układów mechanicznych metodami syntezy.

Aktywna i pasywna redukcja drgań układów mechanicznych metodami syntezy.
Aktywna i pasywna redukcja drgań układów mechanicznych metodami syntezy.

W pracy sformułowano i rozwiązano problem redukcji drgań dyskretnych układów mechanicznych ze względu na żądane własności dynamiczne. Tak postawiony problem wymagał zastosowania metod syntezy drgających układów mechanicznych. W tym celu sformułowano i sformalizowano ogólną metodę syntezy dyskretnych układów mechanicznych o żądanych własnościach a w szczególności mechanicznych układów dyskretnych drgających w określonych strefach częstości rezonansowych i antyrezonansowych. Ponadto sformułowano metodę proporcjonalnego rozkładu parametrów.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

25,20 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,00 zł

EGZ.

Antykorozyjne warstwy dyfuzyjnewytwarzane z par metali(Cr,Ti)

Antykorozyjne warstwy dyfuzyjnewytwarzane z par metali(Cr,Ti)
Antykorozyjne warstwy dyfuzyjnewytwarzane z par metali(Cr,Ti)
...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych.

Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych.
Balistyka wewnętrzna klasycznych broni lufowych.

Treści przedstawione w opracowaniu dotyczą balistyki wewnętrznej, która wykorzystuje podstawowe prawa termodynamiki i mechaniki płynów. Specyfika zjawiska strzału wymaga jednak odpowiedniego przystosowania tych praw ze względu na dynamikę strzału. Problemy te zostały przedstawione w rozdziale pierwszym omawiającym wybrane elementy teorii bilansów i drugim przedstawiającym modelowanie matematyczne zjawisk fizycznych balistyki wewnętrznej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych. testy UDT. 2020

Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych. testy UDT. 2020
Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych. testy UDT. 2020

Treść książki stanowią wybrane przepisy prawne dotyczące dźwigów, opisy budowy dźwigów hydraulicznych i poszczególnych ich elementów, zespołów oraz zakres obowiązków i czynności konserwatora, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Książka jest adresowana do konserwatorów dźwigów hydraulicznych oraz do innych osób związanych z ich eksploatacją.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko

Książka zawiera pytania testowe UDT i klucz odpowiedzi.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

47,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 44,76 zł

egz.

CATIA. Wykorzystanie metody elementów skończonych w obliczeniach inżynierskich

CATIA. Wykorzystanie metody elementów skończonych w obliczeniach inżynierskich
CATIA. Wykorzystanie metody elementów skończonych w obliczeniach inżynierskich

Odkryj możliwości analityczne pakietu CATIA V5!

 • Poznaj moduł GSA i naucz się go wykorzystywać w codziennej pracy
 • Przeprowadzaj analizy numeryczne metodą elementów skończonych

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,00 zł

Diagnostyka samochodowa. Badania laboratoryjne.

Diagnostyka samochodowa. Badania laboratoryjne.
Diagnostyka samochodowa. Badania laboratoryjne.

Diagnostyka samochodowa. Badania laboratoryjne.

Dostępność: brak towaru

Cena:

54,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 51,43 zł

Drgania i hałas w inżynierii maszyn.

Drgania i hałas w inżynierii maszyn.
Drgania i hałas w inżynierii maszyn.

Publikacja ta, napisana przez profesora Politechniki Wrocławskiej – Wydział Mechaniczny, odnosi się do istotnych inżynierskich zagadnień dotyczących drgań maszyn oraz redukcji hałasu.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Drgania mechaniczne.15 podstawowych wykładów

Drgania mechaniczne.15 podstawowych wykładów
Drgania mechaniczne.15 podstawowych wykładów

Główny podział książki na rozdziały oparto na kryterium liczby stopni swobody i liniowości równań. Z tego punktu widzenia wyodrębniono w formie rozdziałów drgania liniowego układu o jednym stopniu swobody (rozdział 2), drgania układów liniowych o wielu stopniach swobody (rozdział 4) oraz drgania liniowych jednowymiarowych układów ciągłych (rozdział 5). Wiadomości wstępne zawierające istotę, znaczenie i klasyfikację drgań, modelowanie procesów i układów drgających oraz elementy analizy i syntezy harmonicznej zawarto w rozdziale 1. Rozdział 3 jest poświęcony analizie i interpretacji drgań układów o jednym stopniu swobody – liniowych i nieliniowych – na płaszczyźnie fazowej. Opisane są punkty osobliwe jako położenia równowagi układu drgającego. Pokazano także charakter trajektorii fazowych w otoczeniu punktów osobliwych, z uwzględnieniem ich stateczności. Celem tego rozdziału jest zdobycie umiejętności szkicowania obrazów fazowych układów drgających i rozpoznawania ich właściwości bez rozwiązywania ich równań. W rozdziale 6 przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące właściwości układów nieliniowych o jednym stopniu swobody – swobodnych i wymuszonych harmonicznie – na podstawie ich analizy metodą Galerkina.
 
Książka ściśle wiąże się z podręcznikiem „Wykłady z mechaniki ogólnej”, wydanym po raz pierwszy w roku 2005 nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Trzecie, poprawione wydanie tej książki ukazało się w roku 2017. Często odwołuje się do wiedzy zawartej w tym podręczniku i łącznie z nim stanowi swoistą całość. Kompletna wiedza z mechaniki ogólnej zawarta w wymienionym podręczniku nie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia studiów w zakresie drgań mechanicznych, ale jej zrozumienie jest zdecydowanie pomocne w skutecznym opanowaniu wiedzy z zakresu drgań.

Dostępność: brak towaru

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna,kulowanie,(SHOT PEENING)

Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna,kulowanie,(SHOT PEENING)
Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna,kulowanie,(SHOT PEENING)
brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro

Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro

Monografia jest pierwszą w Polsce i prawdopodobnie jedną z pierwszych na świecie publikacją obejmującą kompleksowe badania dynamiki lotu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy mikro w układzie stałopłata (tzw. mikrosamolotów). Jednym z istotnych problemów podjętych w książce było wykorzystanie funkcji impulsowej do identyfikacji pochodnych aerodynamicznych obiektu latającego na zakresie bardzo małych liczb Reynoldsa, w szerokim zakresie kątów natarcia i zredukowanych częstości. Istotną częścią monografii jest rozdział poświęcony problemom stateczności dynamicznej mikrosamolotu, w szczególności poświęcony wykorzystaniu Teorii Układów Dynamicznych i Teorii Bifurkacji do analizy dynamiki lotu na dużych, nadkrytycznych kątach natarcia.
 
Monografia może być wykorzystywana na studiach magisterskich i doktoranckich na wydziałach lotniczych wyższych uczelni technicznych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Dynamika pneumatycznego koła jezdnego.

Dynamika pneumatycznego koła jezdnego.
Dynamika pneumatycznego koła jezdnego.

W książce przedstawiono budowę i właściwości pneumatycznego koła jezdnego.
Omówiono charakterystyki ogumienia w różnych stanach statycznych i dynamicznych obciążeń z uwzg...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

47,25 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,00 zł

egz.

Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC

Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC
Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC

Poznaj możliwości Edgecam! Wkrocz w świat programowania NC!

 • Odkryj środowisko Edgecam i oferowane przez nie narzędzia
 • Naucz się przygotowywać obróbkę i wybierać właściwą strategię
 • Poznaj operacje wiercenia oraz frezowania 3-, 4- i 5-osiowego

Obrabiarki sterowane numerycznie stały się standardowym wyposażeniem firm produkcyjnych i narzędziowych. Są wykorzystywane do wytwarzania komponentów mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (m.in. w branży lotniczej, motoryzacyjnej, medycznej, narzędziowej, naftowej). Rosnącej potrzebie stosowania tego typu maszyn towarzyszy zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów zdolnych do ich programowania oraz na sprawdzone rozwiązania, za pomocą których można tworzyć, testować, symulować i optymalizować programy NC, a także dobierać właściwe narzędzia. Jednym z takich rozwiązań jest środowisko Edgecam – niezwykle popularne i wszechstronne oprogramowanie, umożliwiające programowanie różnych typów obrabiarek CNC oraz wizualizację uzyskanych wyników.

Książka Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC przeznaczona jest dla uczniów i studentów kierunków technicznych, ich nauczycieli i wykładowców, a także programistów, technologów i operatorów CNC, którzy chcą poznać to środowisko i nauczyć się wykorzystywać je w praktyce. Przedstawia ona sposoby przygotowania plików 2D i 3D do obróbki, metody definiowania i edycji sekwencji obróbki, zastosowanie różnych narzędzi, możliwości związane z asocjatywnością danych CAD i CAM, a także zagadnienia związane z obróbką wiercenia i frezowania 3-, 4- i 5-osiowego. Znakomicie wprowadza w warsztat współczesnego programisty NC i daje solidne podstawy do dalszego rozwijania wiedzy na temat technologii CAM oraz profesjonalnego wykorzystania oprogramowania Edgecam.

 • Przygotowanie detali do obróbki
 • Definicja i wybór narzędzi skrawających
 • Zastosowanie odpowiedniej strategii obróbczej
 • Przeprowadzenie symulacji ścieżki narzędzia
 • Wizualizacja struktury obrobionej powierzchni
 • Wykrywanie kolizji
 • Generowanie kodu NC
 • Automatyzacja programowania

Zostań ekspertem środowiska Edgecam!

Dostępność: brak towaru

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

Generatory mocy obrabiarek elektroerozyjnych.

Generatory mocy obrabiarek elektroerozyjnych.
Generatory mocy obrabiarek elektroerozyjnych.

ISBN 9788365991294

Generatory mocy obrabiarek elektroerozyjnych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

29,40 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,00 zł

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2xCD.

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2xCD.
Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2xCD.
Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych...

Dostępność: brak towaru

Cena:

55,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 52,38 zł

Grafika inżynierska. Zasady rzutowania i wymiarowania

Grafika inżynierska. Zasady rzutowania i wymiarowania
Grafika inżynierska. Zasady rzutowania i wymiarowania

Grafika inżynierska. Zasady rzutowania i wymiarowania

Dostępność: brak towaru

Cena:

22,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,95 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl