Nauka Zawodu

Tokarstwo.

Tokarstwo.
Tokarstwo.

Powstawanie elementów wyrobu przez przetwarzanie lub przez łączenie różnych materiałów, a następnie powstawanie z tych elementów wyrobu kolcowego (finalnego) nazywa się wytwarzaniem i odbywa się w trakcie procesów wytwarzania, jakie są realizowane m.in. w zakładach produkcyjnych przemysłu maszynowego.

Technika wytwarzania zajmuje się doborem metod i środków wytwarzania oraz oceną stopnia ich wykorzystywania z punktu widzenia kryteriów technologicznych.

Obróbka skrawaniem jest częścią procesu wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych, w której przedmiot obrabiany uzyskuje wymagane kształty, wymiary i jakość powierzchni przez usuwanie ostrzem narzędzia określonego naddatku materiału zamienianego na wióry.

Obróbka skrawaniem ma w technice wytwarzania maszyn i urządzeń bardzo znaczny udział (około 50 proc.). Przyczyną powszechności stosowania obróbki za pomocą skrawania jest jej uniwersalność oraz możliwość osiągania bardzo dużych dokładności wykonania.

W obróbce skrawaniem wyróżnia się: obróbkę wiórową i obróbkę ścierną.

Obróbka wiórowa jest to obróbka wykonywana za pomocą narzędzi o określonej liczbie kształcie ostrzy skrawających. Wióry powstałe ze skrawania naddatku na obróbkę mają na ogół określoną postać i są widoczne „gołym okiem".

Skrypt zawiera liczne rysunki.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

14,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 13,33 zł

EGZ.

Odwzorowanie w układach optycznych.

Odwzorowanie w układach optycznych.
Odwzorowanie w układach optycznych.

Książka Odwzorowanie w układach optycznych zawiera wiadomości z teorii odwzorowania i optyki instrumentalnej, przy czym w opisie odwzorowania zastosowano zarówno podejście geometryczne, jak i falowe. Omówiono aberracje Seidla i Zernikego. Szczegółowo opisano podstawowe elementy optyczne refrakcyjne, gradientowe oraz dyfrakcyjne, a także budowę i zasady działania najważniejszych przyrządów optycznych.

Książka jest przeznaczona dla studentów inżynierii optycznej, optyki okularowej i optometrii. Może być także przydatna dla studentów fizyki interesujących się optyką.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

EGZ.

Konserwacja dźwigów elektrycznych. KaBe.

Konserwacja dźwigów elektrycznych. KaBe.
Konserwacja dźwigów elektrycznych. KaBe.

Książka zawiera opisy budowy i sterowania dźwigów elektrycznych, zasady ich konserwacji oraz wybrane przepisy prawne dotyczące eksploatacji dźwigów. Podane są też skrótowo sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Książka przeznaczona jest dla konserwatorów dźwigów oraz dla osób ubiegających się o otrzymanie uprawnień konserwatora.

SPIS TREŚCI:

1. Akty prawne dozoru technicznego 1.1. Najważniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami 1.2. Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji dźwigów 1.3. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do konserwacji dźwigów 1.4. Przepisy dozoru technicznego dotyczące dźwigów

2. Rodzaje i podział dźwigów oraz ich dane techniczne 2.1. Podział dźwigów ze względu na przeznaczenie 2.2. Podział dźwigów ze względu na sterowanie 2.3. Podział dźwigów ze względu na rodzaj napędu 2.4. Ważniejsze dane techniczne dźwigów

3. Budowa dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych 3.1. Szyb 3.2. Prowadnice kabiny i przeciwwagi 3.2.1. Mocowanie prowadnic 3.3. Zderzaki pod kabiny i przeciwwagi 3.4. Drzwi szybowe, zamki i rygle drzwi szybowych 3.5. Maszynownia 3.6. Wciągarki 3.7. Kabiny i przeciwwagi 3.7.1. Zależność masy przeciwwagi i masy kabiny oraz udźwigu 3.7.2. Sprzężenie cierne 3.7.3. Budowa kabiny 3.7.4. Budowa przeciwwagi 3.7.5. Zawiesia 3.7.6. Chwytacze 3.8. Ograniczniki prędkości 3.9. Liny nośne oraz ograniczników prędkości 3.9.1. Rodzaje i podział lin stalowych

4. Elementy i zespoły elektrycznego, elektromechanicznego i elektronicznego wyposażenia dźwigów: osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych 4.1. Styczniki i przekaźniki 4.2. Wyłączniki krańcowe i końcowe 4.3. Przełączniki piętrowe, wyłączniki zatrzymania oraz impulsatory 4.3.1. Przełączniki piętrowe 4.3.2. Wyłączniki zatrzymania 4.3.3. Impulsator fotoelektryczny 4.3.4. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy 4.4. Przyrządy półprzewodnikowe 4.4.1. Dioda 4.4.2. Tyrystor i triak 4.4.3. Tranzystor 4.4.4. Układy logiczne 4.4.5. Budowa sterownika mikroprocesorowego i opis jego działania 4.5. Układy automatycznej regulacji 4.5.1. Sygnały i elementy w układach automatyki 4.5.2. Łączenie elementów automatyki 4.5.3. Połączenie elementów ze sprzężeniem zwrotnym 4.5.4. Schemat blokowy układów automatyki 4.5.5. Elementy składowe układów regulacji i ich rola w układzie automatyki

5. Schematy instalacji elektrycznych dźwigów: osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych 5.1. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem zewnętrznym z opisem 5.2. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym z opisem 5.3. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem przestawnym z opisem 5.4. Schemat instalacji elektrycznej dźwigu ze sterowaniem zbiorczym z opisem

6. Konserwacja dźwigów osobowych, towarowych oraz towarowo-osobowych i szpitalnych 6.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów 6.2. Rodzaje obsług technicznych oraz zakres czynności, jakie powinny być wykonane podczas ich przeprowadzania 6.2.1. Sprawdzanie ustawienia prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz ich zamocowania 6.2.2. Sprawdzanie najczęściej spotykanych typów zamków bezpieczeństwa drzwi przystankowych 6.2.3. Sprawdzanie łączników krańcowych 6.2.4. Sprawdzanie ogranicznika prędkości i chwytaczy 6.2.5. Sprawdzanie działania zbiorczości góra i dół 6.2.6. Przeprowadzenie próby sprzężenia ciernego 6.3. Wykaz typowych usterek występujących przy przeglądach konserwacyjnych dźwigów i sposoby ich usuwania 6.4. Naprawy i modernizacje dźwigów 6.5. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów 6.6. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją i konserwacją dźwigów

7. Budowa dźwigów budowlanych: towarowych i towarowo-osobowych 7.1. Budowa dźwigów budowlanych towarowych 7.2. Budowa dźwigu budowlanego towarowo-osobowego

8. Konserwacja dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych 8.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów 8.2. Wykonywanie czynności podczas przeglądów konserwacyjnych 8.3. Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji dźwigów budowlanych i sposoby ich usuwania 8.4. Naprawy i modernizacje dźwigów budowlanych 8.5. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów budowlanych

9. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją dźwigów budowlanych

10. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

11. Wykaz literatury

Dostępność: brak towaru

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

Budowa i obsługa wciągników. KaBe.

Budowa i obsługa wciągników. KaBe.
Budowa i obsługa wciągników. KaBe.

Książka zawiera zbiór podstawowych wiadomości dotyczących budowy wciągników oraz podaje zasady ich bezpiecznej eksploatacji.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

egz.

Platformy załadowcze. Budowa, obsługa i konserwacja.

Platformy załadowcze. Budowa, obsługa i konserwacja.
Platformy załadowcze. Budowa, obsługa i konserwacja.

Książka zawiera szczegółowe opisy budowy platform załadowczych, zasady ich obsługi i konserwacji, określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz omawia obowiązujące przepisy odnoszące się do tych urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dozoru technicznego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

31,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 29,52 zł

egz

Jak sprzątać.

Jak sprzątać.
Jak sprzątać.

Książka jest przeznaczona dla osób, które chcą profesjonalnie zająć się sprzątaniem.

Dostępność: brak towaru

Cena:

25,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 23,81 zł

OKULARY. Podręcznik dla optyków. część 1.

OKULARY. Podręcznik dla optyków. część 1.
OKULARY. Podręcznik dla optyków. część 1.

Duże wymagania stawiane przed zawodem optyka okularowego wymagają od adeptów sporych umiejętności praktycznych popartych wiedzą teoretyczną. W zdobyciu tej wiedzy pragniemy dopomóc przedstawiając niniejszy podręcznik. Jest on w pewnym sensie kontynuacją książki Optyka geometryczna i fizyczna dla techników optyków M. Zająca i W.A. Woźniaka, ale zawiera wiedzę bardziej praktyczną z zakresu technologii okularowej i materiałoznawstwa. Ze względu na duży zakres materiału podzieliliśmy go na dwie części, z których pierwsza, niniejsza, jest nieco bardziej teoretyczna, a druga zawiera więcej wiadomości praktycznych. W całym podręczniku staraliśmy się stosować poprawną terminologię zgodną z Polskimi Normami oraz Słownikiem języka polskiego PWN. W wielu przypadkach w nawiasie zamieściliśmy zwyczajowo używane terminy łacińskie bądź anglojęzyczne.
Autorzy niniejszej książki są od wielu lat związani z branżą optyczną, bądź to prowadząc pracę naukową i dydaktyczną (M.Z.), bądź zajmując różne stanowiska w przemyśle optycznym (M.C.). Liczymy na to, że połączenie naszych doświadczeń pozwoliło stworzyć nowoczesny podręcznik, który przyda się zarówno czynnym i doświadczonym już optykom, jak też i osobom przygotowującym się do tego zawodu.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

EGZ.

Obsługa żurawi wieżowych. Kabe

Obsługa żurawi wieżowych. Kabe
Obsługa żurawi wieżowych. Kabe

Książka przeznaczona jest dla osób, które pragną poznać budowę żurawi wieżowych i podstawy ich bezpiecznej eksploatacji.
Powinny zaś z niej korzystać przede wszystkim osoby przygotowujące się do uzyskania uprawnień operatora żurawia wieżowego.
Podręcznik może być również przydatny dla służb nadzoru eksploatacyjnego, montażystów, konserwatorów oraz operatorów pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

Podręcznik ceramika. Obszerne informacje na temat narzędzi, materiałów i technik.

Podręcznik ceramika. Obszerne informacje na temat narzędzi, materiałów i technik.
Podręcznik ceramika. Obszerne informacje na temat narzędzi, materiałów i technik.

Obszerny poradnik pomocny w projektowaniu, formowaniu, wypalaniu i zdobieniu wyrobów ceramicznych. Autor, znany ceramik i wykładowca w szkołach artystycznych, omawia różne rodzaje gliny i typy ceramiki, które można z nich wykonać; sposoby dekorowania; receptury na szkliwa; typy pieców; techniki wypalania.

Książka zawiera 687 ilustracji, w tym przykłady dzieł najlepszych światowych artystów-ceramików.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

89,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 84,76 zł

egz.

Kowalstwo artystyczne. Tom 2, Bramy, drzwi, meble, akcesoria. Arkady

Kowalstwo artystyczne. Tom 2, Bramy, drzwi, meble, akcesoria. Arkady
Kowalstwo artystyczne. Tom 2, Bramy, drzwi, meble, akcesoria. Arkady

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Urządzenia dźwignicowe. Suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń.

Urządzenia dźwignicowe. Suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń.
Urządzenia dźwignicowe. Suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń.

Poradnik stanowi pomoc w przyswojeniu wiedzy koniecznej do obsługi urządzeń suwnicowych, a także w uzyskaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń.

Opracowanie podzielone zostało na dziesięć rozdziałów, w ramach których czytelnicy mają możliwość zapoznania się z wymaganiami formalnymi stawianymi operatorom, aspektami technicznymi oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji suwnic.

Cennym uzupełnieniem niniejszej pozycji są liczne zdjęcia, rysunki oraz schematy.

Każdy rozdział zakończony jest pytaniami kontrolnymi, pozwalającymi na bieżąco sprawdzać przyswojony materiał.

Autorzy: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski.

Format: B5. Liczba stron: 220. Oprawa miękka foliowana.
Wydanie VIII. Stan prawny: październik 2023 r.

Książka zawiera pytania i odpowiedzi egzaminacyjne na podstawie pytań i odpowiedzi UDT.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Obsługa żurawi samojezdnych w pytaniach i odpowiedziach.

Obsługa żurawi samojezdnych w pytaniach i odpowiedziach.
Obsługa żurawi samojezdnych w pytaniach i odpowiedziach.

Książka zawiera:

 • podstawowe informacje o dozorze technicznym
 • podział, podstawowe parametry i budowa żurawi samojezdnych
 • włączniki, wskaźniki, ograniczniki, urządzenia ostrzegawcze i sterownicze
 • obsługa żurawi samojezdnych
 • zawiesia, trawersy i ich użytkowanie
 • BHP przy obsłudze
  • wykresy pracy (diagramy udźwigu) - przykłady
    

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

egz.

Przewodnik dla garbarzy.

Przewodnik dla garbarzy.
Przewodnik dla garbarzy.

Książka jest jednym z tomów Biblioteki rzemieślnika polskiego, traktuje o garbarstwie.

Celem książki jest ułatwienie uczniom garbarstwa nabycia potrzebnych im wiadomości.

Książka zawiera sposoby obróbki garbarskiej w kraju jak i te za granicą.

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach

Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach
Obsługa suwnic w pytaniach i odpowiedziach

W książce omówiono – w formie pytań i odpowiedzi :

budowę, eksploatację oraz zasady bezpiecznej obsługi najczęściej użytkowanych w Polsce suwnic.          

Publikacja swą treścią skierowana jest głównie do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień

do obsługi suwnic w kategorii IS i IIS, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ponadto może być przydatna dla firm i osób, które na co dzień użytkują tego typu urządzenia transportu bliskiego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

egz.

Snycerstwo. Materiały, narzędzia, techniki rzeźbiarskie i wykończeniowe, projekty, galeria prac.

Snycerstwo. Materiały, narzędzia, techniki rzeźbiarskie i wykończeniowe, projekty, galeria prac.
Snycerstwo. Materiały, narzędzia, techniki rzeźbiarskie i wykończeniowe, projekty, galeria prac.

Poradnik zawiera mnóstwo informacji o narzędziach, materiałach i technikach rzeźbienia w drewnie. Są tu dokładne charakterystyki różnych jego rodzajów, zasady projektowania, metody doboru właściwych narzędzi do wykonania różnych elementów i sposoby ich wykończenia. Szczegółowe instrukcje i ilustracje kok po kroku pokazują, jak wykonać  kilka przykładowych wyrobów.

Dostępność: brak towaru

Cena:

64,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,95 zł

Nowoczesny magazyn. Poradnik magazyniera

Nowoczesny magazyn. Poradnik magazyniera
Nowoczesny magazyn. Poradnik magazyniera

W książce zawarto w sposób przystępny i wyczerpujący wiadomości dotyczące magazynów i gospodarki magazynowej. Adresatami książki są przede wszystkim pracownicy magazynów, a także osoby, do których należy nadzór nad gospodarką magazynową. Książka może być pomocą dla uczniów średnich szkół branżowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl