Optyka

Odwzorowanie w układach optycznych.

Odwzorowanie w układach optycznych.
Odwzorowanie w układach optycznych.

Książka Odwzorowanie w układach optycznych zawiera wiadomości z teorii odwzorowania i optyki instrumentalnej, przy czym w opisie odwzorowania zastosowano zarówno podejście geometryczne, jak i falowe. Omówiono aberracje Seidla i Zernikego. Szczegółowo opisano podstawowe elementy optyczne refrakcyjne, gradientowe oraz dyfrakcyjne, a także budowę i zasady działania najważniejszych przyrządów optycznych.

Książka jest przeznaczona dla studentów inżynierii optycznej, optyki okularowej i optometrii. Może być także przydatna dla studentów fizyki interesujących się optyką.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

EGZ.

OKULARY. Podręcznik dla optyków. część 1.

OKULARY. Podręcznik dla optyków. część 1.
OKULARY. Podręcznik dla optyków. część 1.

Duże wymagania stawiane przed zawodem optyka okularowego wymagają od adeptów sporych umiejętności praktycznych popartych wiedzą teoretyczną. W zdobyciu tej wiedzy pragniemy dopomóc przedstawiając niniejszy podręcznik. Jest on w pewnym sensie kontynuacją książki Optyka geometryczna i fizyczna dla techników optyków M. Zająca i W.A. Woźniaka, ale zawiera wiedzę bardziej praktyczną z zakresu technologii okularowej i materiałoznawstwa. Ze względu na duży zakres materiału podzieliliśmy go na dwie części, z których pierwsza, niniejsza, jest nieco bardziej teoretyczna, a druga zawiera więcej wiadomości praktycznych. W całym podręczniku staraliśmy się stosować poprawną terminologię zgodną z Polskimi Normami oraz Słownikiem języka polskiego PWN. W wielu przypadkach w nawiasie zamieściliśmy zwyczajowo używane terminy łacińskie bądź anglojęzyczne.
Autorzy niniejszej książki są od wielu lat związani z branżą optyczną, bądź to prowadząc pracę naukową i dydaktyczną (M.Z.), bądź zajmując różne stanowiska w przemyśle optycznym (M.C.). Liczymy na to, że połączenie naszych doświadczeń pozwoliło stworzyć nowoczesny podręcznik, który przyda się zarówno czynnym i doświadczonym już optykom, jak też i osobom przygotowującym się do tego zawodu.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

EGZ.

Wstęp do optyki inżynieryjnej.

Wstęp do optyki inżynieryjnej.
Wstęp do optyki inżynieryjnej.

Wstęp do optyki inżynieryjnej

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

EGZ.

Optyka geometryczna i fizyczna dla techników optyków.

Optyka geometryczna i fizyczna dla techników optyków.
Optyka geometryczna i fizyczna dla techników optyków.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

66,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 62,86 zł

EGZ.

Optoelektronika i fotonika. Zagadnienia wybrane.

Optoelektronika i fotonika. Zagadnienia wybrane.
Optoelektronika i fotonika. Zagadnienia wybrane.

Przedmiotem niniejszego podręcznika są wybrane zagadnienia z podstaw powiązanych ze sobą fotoniki i optoelektroniki – dziedzin nowoczesnych, ale mających za sobą bogatą historię, dlatego z konieczności przywołano w niej niektóre dawniejsze wydarzenia mające wpływ na kształtowanie się kultury technicznej społeczeństwa. W dzisiejszych czasach wiele szczegółowych rozwiązań szybko się dezaktualizuje. Uznano za celowe przedstawienie problemów o możliwie uniwersalnym znaczeniu – treść poszczególnych rozdziałów skupia się zatem wokół związanych z ich tematyką obowiązujących definicji, pojęć, oznaczeń. Zaprezentowano także istotne ogólne zależności funkcjonalne, schematy blokowe i strukturalne. Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania elementów fotonicznych i optoelektronicznych. Szczegółowe zagadnienia, wykraczające poza przyjęte ramy podręcznika, można znaleźć w specjalistycznej literaturze, której obszerny wykaz znajduje się na końcu książki.

Spis treści
1. Wstęp 5
2. Przedmiot oraz znaczenie optoelektroniki i fotoniki 7
3. Cechy promieniowania optycznego i analogie elektrooptyczne 11
3.1. Właściwości promieniowania elektromagnetycznego 11
3.2. Specyfika i znaczenie optycznych sygnałów pomiarowych 18
3.3. Metodyka pomiarów optoelektronicznych 22
4. Emisja, detekcja i transmisja sygnałów optycznych 26
4.1. Źródła promieniowania optycznego 26
4.1.1. Wprowadzenie 26
4.1.2. Diody elektroluminescencyjne 29
4.1.3. Lasery i diody laserowe 42
4.2. Odbiorniki promieniowania optycznego 59
4.2.1. Wprowadzenie 59
4.2.2. Półprzewodnikowe fotodetektory złączowe:
fotodiody, fotoogniwa i fototranzystory 64
4.2.3. Fotorezystory 85
4.2.4. Matryce światłoczułe 89
4.3. Światłowody 105
4.3.1. Wprowadzenie 105
4.3.2. Cylindryczne światłowody włókniste 107
4.3.4. Światłowody fotoniczne i kapilarne 118
4.4. Inne wybrane elementy optoelektroniczne 121
5. Podsumowanie 126
Literatura 128
Wybrane pojęcia, oznaczenia i stałe 137

Dostępność: brak towaru

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

Modelowanie odbicia promieniowania optycznego.

Modelowanie odbicia promieniowania optycznego.
Modelowanie odbicia promieniowania optycznego.

Książka jest poświęcona zagadnieniom modelowania odbicia promieniowania optycznego od powierzchni materiału. Zjawisko to powstaje przy interakcji promieniowania padającego na powierzchnię materialnego obiektu i sprowadza się do zmiany parametrów samego promieniowania oraz czasami także do zmiany właściwości lub stanu energetycznego opromienionej powierzchni. Ponadto omówiono fizyczną istotę promieniowania optycznego, opisujące je wielkości, prawa ogólne i zjawiska występujące przy odbiciu promieniowania na granicy między dwoma ośrodkami, oddziaływanie promieniowania optycznego z materią oraz stosowane w różnych dziedzinach nauki i techniki modele odbicia promieniowania ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozkładu współczynnika odbicia (BRDF) jako najczęściej obecnie stosowanego sposobu opisu odbicia. Przedstawiono podział modeli funkcji BRDF na empiryczne, aproksymacyjne, fizyczne, hybrydowe i inne, opisując przy tym ich złożoność, dokładność, ograniczenia w stosowaniu, użyteczność i zakres zastosowań. Opisano metody i stanowiska pomiarowe służące do eksperymentalnego wyznaczania wartości funkcji BRDF. Cenne podsumowanie monografii stanowi opis zakresu zastosowań modeli odbicia promieniowania w grafice komputerowej, technice świetlnej i w radiacyjnej wymianie ciepła.

Dostępność: brak towaru

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

Laboratorium w szufladzie. Optyka.

Laboratorium w szufladzie. Optyka.
Laboratorium w szufladzie. Optyka.

Laboratorium w szufladzie to cykl książek przeznaczonych dla osób ciekawych świata, pasjonatów, hobbystów, a przede wszystkim praktyków. Czytelnicy znajdą w nich wiele inspiracji do doświadczeń i eksperymentów.

Wszystkie książki z tej serii są bogato ilustrowane materiałami graficznymi i zdjęciami. Każdy poruszony temat zawiera wyczerpujący, praktyczny opis zjawiska, doświadczenia, przyrządu czy aktywności. Autorzy nie stronią od wejścia na poziom wyższy, niż tylko popularne ujęcie tematu. To zamierzona prowokacja intelektualna. Pogłębione ujęcie pozwala poczuć smak eksperymentu, doświadczyć radości poznawania i odkrywania różnorodności świata oraz stojącej wobec niego – twórczej wyobraźni.

Laboratorium w szufladzie. Optyka
to zbiór doświadczeń i konstrukcji optycznych przeznaczonych do samodzielnego wykonania, zabawy i rozwijania pasji. Wszystkie poruszane tematy dotyczą praktycznych zastosowań optyki i samodzielnej budowy przyrządów od podstaw oraz remontu i waloryzacji przyrządów fabrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są przydatne w szkole na lekcjach biologii, fizyki, astronomii. Każdy opis oparty jest na stworzonych przez Autora konstrukcjach, sprawdzony w praktyce i uzupełniony informacjami o możliwościach modyfikacji. Obok opisów konstrukcyjnych książka zawiera bogatą podbudowę teoretyczną i ciekawostki związane z optyką.

Dostępność: brak towaru

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

Mikroskopia elektronowa.T3 Praktyczna Mikroskopia Skaningowa.

Mikroskopia elektronowa.T3 Praktyczna Mikroskopia Skaningowa.
Mikroskopia elektronowa.T3 Praktyczna Mikroskopia Skaningowa.

Mikroskopia Elektronowa tom III Praktyczna Mikroskopia Skaningowa

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

52,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 50,00 zł

EGZ.

Laboratorium optyki falowej

Laboratorium optyki falowej
Laboratorium optyki falowej
brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Optyka /PWN/

Optyka /PWN/
Optyka /PWN/

Nowoczesna optyka, lepiej znana pod nazwą optoelektronika lub fotonika przeżywa obecnie burzliwy rozwój. 
Nie sposób zrozumieć problemy współczesnej optyki bez dobrej znajomości jej podstaw, a w szczególności zjawisk interferencji, dyfrakcji, polaryzacji i koherencji światła. 
Prof. dr hab. inż. AndrzejKołodziejczyk, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 

Przedstawione zagadnienia: 
- matematyczny opis fali 
- ruch falowy i elektromagnetyzm 
- propagacja światła 
- optyka geometryczna 
- polaryzacja, interferencja, dyfrakcja 
- optyka fourierowska 
- teoria koherencji 
- optyka współczesna

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

159,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 151,43 zł

egz.

Optyka okularowa

Optyka okularowa
Optyka okularowa
Książka ta powstała jako materiał pomocniczy dla studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (kierunku Inżynieria Optyczna) a także studentów prowadzonych na tym Wydziale studiów podyplomowych uczes...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

66,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 62,86 zł

egz

Optyka w zadaniach dla optometrystów

Optyka w zadaniach dla optometrystów
Optyka w zadaniach dla optometrystów

Książka zawiera materiał omawiany na wykładach i ćwiczeniach prowadzonych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na specjalności optometria.
Nie jest to klasyczny podręcznik, nie zawier...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

33,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,00 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl