Prawo I Przepisy

Informatyka śledcza. Narzędzia i techniki skutecznego reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Wydanie 3.

Informatyka śledcza. Narzędzia i techniki skutecznego reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Wydanie 3.
Informatyka śledcza. Narzędzia i techniki skutecznego reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Wydanie 3.

Informatyka śledcza zapewnia narzędzia nie tylko prowadzącym dochodzenia kryminalne, ale również specjalistom do spraw cyberbezpieczeństwa.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Sprzedaż przez internet

Sprzedaż przez internet
Sprzedaż przez internet

Od stycznia 2023 r. wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie sprzedaży przez Internet i usług cyfrowych. „Sprzedaż przez Internet” to publikacja, która w czytelny sposób opisuje nowe wymagania, którym powinni sprostać e-sprzedawcy. Mają one znaczący wpływ na branżę handlu internetowego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

51,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 48,57 zł

EGZ.

Podstawy prawa dla studentów i praktyków.

Podstawy prawa dla studentów i praktyków.
Podstawy prawa dla studentów i praktyków.

Publikacja kierowana jest do studentów różnych kierunków studiów

oraz praktyków (przedsiębiorców, menedżerów, księgowych, inżynierów, humanistów i in.).

Autorzy starali się by podręcznik miał charakter akademicki oraz praktyczny.

Prezentowane w nim treści zostały zaprezentowane w sposób ułatwiający odszukanie danego zagadnienia i jego zapamiętanie,

a praktyczne przykłady umożliwiają zrozumienie często trudnych zapisów w treści aktu prawnego

oraz rozwiązanie określonych problemów prawnych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

EGZ.

Informatyka śledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla początkujących

Informatyka śledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla początkujących
Informatyka śledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla początkujących

Jak prowadzić cyberśledztwo. Zabezpieczanie i analiza dowodów elektronicznych

Przestępcy sięgają po coraz to nowsze metody. Inżynierowie potrafią wykrywać ślady nielegalnych działań, jeśli jednak celem jest ujęcie i ukaranie sprawcy, potrzeba czegoś więcej. Zadaniem śledczego jest nie tylko przeprowadzenie badań, ale również zabezpieczenie i analiza dowodów, wreszcie - przedstawienie wyników swojej pracy tak, aby można ich było użyć w postępowaniu sądowym. By tak działać, konieczne jest przyswojenie zasad informatyki śledczej.

Ta praktyczna książka zawiera omówienie reguł, jakimi powinien się kierować informatyk śledczy podczas pracy. Przedstawia podstawy kryminalistyki, stanowi też przegląd narzędzi i technik służących do skutecznego badania cyberprzestępstw, a także do efektywnego zbierania, utrwalania i wykorzystywania dowodów elektronicznych. Duży nacisk położono tu na techniki pozyskiwania danych z systemu Windows: opisano sposoby zbierania artefaktów w różnych wersjach systemu, zaprezentowano sposoby analizy pamięci RAM i poczty e-mail w kontekście prowadzenia dochodzenia. Ważną częścią publikacji są rozdziały dotyczące pisania raportów i zasad, których musi przestrzegać biegły sądowy w ramach swojej pracy.

Dzięki książce dowiesz się:

 • czym jest proces dochodzeniowy i jakie są zasady pracy z dowodami
 • jakie narzędzia kryminalistyczne pozwalają na efektywną pracę
 • na czym polega proces rozruchu z użyciem BIOS-u, UEFI i sekwencji rozruchowej
 • jak pozyskiwać wartościowe dane znajdujące się w sieci i na urządzeniach
 • jak lokalizować i wykorzystywać najpopularniejsze artefakty systemu Windows
 • z czym się wiąże udział w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Dowiedz się, jak powstrzymać cyberprzestępcę!

O autorze książki

William Oettinger jest emerytowanym oficerem policji w Las Vegas i emerytowanym agentem kryminalnym Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w organach ścigania. Specjalizuje się w informatyce śledczej, egzekwowaniu prawa, dochodzeniach karnych, a także we wdrażaniu polityk i procedur cyberbezpieczeństwa.

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

79,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 75,24 zł

EGZ.

Zagadnienia konstytucyjnego prawa intertemporalnego

Zagadnienia konstytucyjnego prawa intertemporalnego
Zagadnienia konstytucyjnego prawa intertemporalnego

Monografia składa się z pięciu części, które dotyczą różnych aspektów konstytucyjnego prawa intertemporalnego. W rozdziale pierwszym („Aksjologiczne podstawy konstytucyjnego prawa intertemporalnego”) Krzysztof Kaleta przedstawił aksjologiczne uwarunkowania zmiany konstytucji oraz ściśle związaną z tym problematykę formalnych i materialnych granic jej zmiany, z uwzględnieniem pozycji ustrojowej władzy konstytuującej i ukonstytuowanej. Rozważania te można przypisać do ogólnej teorii i filozofii prawa. Rozdział drugi, autorstwa Piotra Radziewicza, zawiera ustalenia pojęciowe i systematyzację głównych zagadnień intertemporalnych z perspektywy prawa konstytucyjnego („Pojęcie konstytucyjnego prawa intertemporalnego”). Ta część opracowania jest swoistym wstępem do badań dogmatycznoprawnych, których rezultaty znalazły się w rozdziale trzecim, przygotowanym przez Piotra Chybalskiego („Zagadnienia intertemporalne na gruncie polskich konstytucji”). Jego treścią jest analiza przepisów prawa intertemporalnego w polskich konstytucjach, począwszy od okresu międzywojennego, aż po czasy współczesne, a także postulaty de lege ferenda. Rozdział piąty autorstwa P. Radziewicza został poświęcony kwestiom intertemporalnym generowanym przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego („Prawo intertemporalne a Trybunał Konstytucyjny”). W ostatnim rozdziale („Konstytucyjne prawo do odszkodowania jako laboratorium problemów intertemporalnych”) Michał Ziółkowski zaprezentował studium przypadku, które jest dobrą ilustracją praktycznej doniosłości konstytucyjnego prawa intertemporalnego i jego związków z ochroną praw podstawowych jednostki.
 
Prezentowana monografia jest zbiorem esejów, które łączy wspólny temat przewodni, czyli konstytucyjna intertemporalistyka. Poglądy i oceny prezentowane w poszczególnych częściach monografii są wyrazem przemyśleń autorów i toczonych między nimi dyskusji. Każdy tekst jest jednak odrębną całością. Mimo konsensu co do spraw zasadniczych, wciąż pozostało sporo kwestii, które udało się uporządkować tylko przez spisanie protokołu rozbieżności. Sporność i otwartość na różne perspektywy argumentacyjne płynie z samej natury konstytucyjnego prawa intertemporalnego i jest jego wielką siłą. Dlatego można tylko mieć nadzieję, że praca ta zachęci do dalszych analiz oraz sprawi, że tytułowa problematyka na stałe wpisze się w programy badawcze nauki prawa konstytucyjnego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zarówno ochrony przyrody i odniesienia jej uwarunkowań do prawa unijnego (dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej), międzynarodowych porozumień (konwencje), a także krajowych aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia).

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

45,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 42,86 zł

EGZ.

Podstawy ochrony własności intelektualnej.

Podstawy ochrony własności intelektualnej.
Podstawy ochrony własności intelektualnej.

Podręcznik przygotowany został przez pracowników Zakładu Administracji i Prawa w Instytucie Zarządzania i Administracji  Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków nieprawniczych, w szczególności kierunku administracja, choć może być również wykorzystany na innych kierunkach, na których program studiów przewiduje zajęcia z przedmiotu ochrona własności intelektualnej, na przykład na zarządzaniu i socjologii.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,25 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 25,00 zł

EGZ.

Internet a prawo - jak się nie potknąć? Poradnik dla twórców.

Internet a prawo - jak się nie potknąć? Poradnik dla twórców.
Internet a prawo - jak się nie potknąć? Poradnik dla twórców.

Jak nie wywalić się o paragraf

Jeżeli jesteś aktywny online, szczególnie jeśli zarabiasz w świecie wirtualnym, musisz być czujny. I świadomy tego, co wolno, a czego absolutnie nie można robić z cudzym dziełem. Niektóre kwestie są oczywiste: nie należy kopiować, posługiwać się bez zgody właściciela jego znakiem towarowym, obrażać. To wiadomo.

Inne rzeczy, pozostające na granicy prawa i bezprawia, a notorycznie zdarzające się w sieci, nie są już tak jasne. Bo czy wolno na przykład przerobić udostępnione przez kogoś zdjęcie na mem? Czy można wyprzedzić właściciela popularnego nazwiska i zarejestrować sobie pod nim domenę internetową? Albo czy dopuszczalne jest linkowanie wszystkiego z dowolnej strony WWW?

Tomasz Palak, radca prawny, bloger i entuzjasta e-świata, uważa, że prawa w sieci najlepiej uczyć się na błędach. Oczywiście raczej cudzych niż własnych. W książce przytacza więc rozmaite historie, które przydarzyły się autentycznym osobom oraz markom i w błyskotliwy, a zarazem prosty do zrozumienia sposób wyjaśnia, kto popełnił błąd. Pisze, na czym on polega, i podpowiada, co zrobić, by tego błędu (a co za tym idzie - kłopotów i odszkodowania) uniknąć.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

47,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 44,76 zł

EGZ.

Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. wyd.2.

Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. wyd.2.
Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. wyd.2.

Nasilanie się zjawiska cyberprzestępczości sprawia, że prowadzenie dochodzeń kryminalnych wymaga specjalnych umiejętności i wiedzy technicznej. Bez odpowiedniego materiału dowodowego niemożliwe jest oskarżenie i osądzenie winnych. Sytuację utrudnia rozwój technologii: serwisy społecznościowe, urządzenia mobilne czy internet rzeczy są wykorzystywane do popełniania przestępstw na wiele dotychczas nieznanych sposobów. W tych warunkach informatycy śledczy są bardzo potrzebni, a specjaliści dysponujący aktualną wiedzą - wręcz bezcenni.

Oto znakomity i w pełni zaktualizowany przewodnik po informatyce śledczej, uwzględniający najnowsze techniki, narzędzia i rozwiązania. W książce omówiono praktyczne aspekty zarówno umiejętności technicznych, jak i spraw ważnych z punktu widzenia prowadzenia dochodzeń w internecie i laboratorium. Opisano istotne zagadnienia dotyczące dokumentacji, dopuszczalności dowodów i innych aspektów prawnych. Szczegółowo zaprezentowano technologie ubieralne, analizy śledcze urządzeń IoT, kwestie komunikacji 5G, analizy śledczej pojazdów i analiz aplikacji mobilnych. Opracowanie uwzględnia też postępy w dziedzinie reagowania na incydenty oraz nowe techniki badania urządzeń mobilnych. Treści zostały uzupełnione praktycznymi zadaniami, realistycznymi przykładami oraz fascynującymi studiami przypadków.

Dzięki książce dowiesz się, jak:

 • wygląda praca informatyka śledczego
 • wykorzystywać nowinki technologiczne w procesie zbierania dowodów
 • rozpoznać naruszenia bezpieczeństwa i prawidłowo reagować na incydenty
 • badać oszustwa finansowe
 • analizować technologie ubieralne i urządzenia IoT
 • zapewnić, aby zdobyte dowody zostały uznane w sądzie

Wykryj. Znajdź dowody. Zabezpiecz je i zbadaj!

Dostępność: brak towaru

Cena:

149,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 141,90 zł

Prawo jazdy-90 dniowy kod dostępu wersja online+aplikacja mob

Prawo jazdy-90 dniowy kod dostępu wersja online+aplikacja mob
Prawo jazdy-90 dniowy kod dostępu wersja online+aplikacja mob

Kod umożliwia na korzystanie na platformie IMAGE Prawo Jazdy i w aplikacji mobilnej z testów na kategorię B przez 30 dni. Po zakupie tego produktu otrzymasz na swój adres e-mail oraz telefon komórkowy (jeśli zostanie podany w formularzu zamówienia) kod, który będzie można wprowadzić na platformie IMAGE Prawo Jazdy.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

25,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,33 zł

EGZ.

Prawo turystyczne.

Prawo turystyczne.
Prawo turystyczne.

Książka przedstawia problematykę cywilnoprawną dotyczącą biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe, międzynarodowego i krajowego przewozu osób i bagażu, ubezpieczeń turystycznych, usług restauracyjnych. Omówiono w niej także zagadnienia prawne dotyczące uprawiania turystyki, paszportów i wiz, przejść granicznych, kontroli granicznej oraz informacji i reklamy w turystyce. W podręczniku uwzględniono liczne przepisy prawne i orzecznictwo dotyczące turystyki.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

EGZ.

Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej.

Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej.
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej.
brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

EGZ.

Prawo handlowe. Zbiór przepisów.

Prawo handlowe. Zbiór przepisów.
Prawo handlowe. Zbiór przepisów.

Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r.
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:
29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 791)
21 czerwca 2017 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089)
13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133)
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:
31 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 700)
1 czerwca 2017 r. - ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2175)
13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133)
1 stycznia 2018 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089)
SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
1 stycznia 2017 r., 1 kwietnia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255)
8 lutego 2017 r. - ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1997)
1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.)
17 marca 2017 r. - ustawa z 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 460)
22 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. poz. 819)
PRAWO UPADŁOŚCIOWE:
1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.)
29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 791

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Java dla bystrzaków wyd. 7

Java dla bystrzaków wyd. 7
Java dla bystrzaków wyd. 7
Opis książki
Czytaj fragment

W prostocie tkwi siła

 • Używaj popularnych narzędzi Javy
 • Twórz proste obiekty Javy i ponownie używaj kodu
 • Obsługuj zdarzenia i wyjątki
 • Szybko naucz się Javy!

Java jest wszędzie, a rosnący popyt na aplikacje WWW i dla Androida sprawia, że programiści Javy są poszukiwani bardziej niż kiedykolwiek! Ten świetny podręcznik opisuje najważniejsze elementy tego języka, takie jak powłoka JShell. W książce znajdziesz też praktyczne pytania i ćwiczenia, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności programowania w Javie. Dzięki prostym instrukcjom obsługiwania klas i metod języka Java, stosowania zmiennych oraz sterowania przepływem programu szybko staniesz się ekspertem programowania w Javie!

W książce:

 • Podstawowe elementy Javy
 • Wszystko o powłoce JShell
 • Wskazówki dotyczące pętli
 • Używanie klas i obiektów
 • Żonglowanie wartościami w tablicach
 • Obsługa interfejsów w Javie
 • Zarządzanie klasami abstrakcyjnymi
 • Dziesięć metod unikania błędów
 

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

Ochrona danych osobowych zg. z RODO.Praktyczny por.z wz.i s.e

Ochrona danych osobowych zg. z RODO.Praktyczny por.z wz.i s.e
Ochrona danych osobowych zg. z RODO.Praktyczny por.z wz.i s.e

oznaj zasady ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 
Kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych (RODO) w firmie – przygotowane przez eksperta specjalizującego się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji.
 
W książce wyjaśniono m.in. problemy:

 • Jakie przepisy regulują ochronę danych osobowych?
 • Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie?
 • Jak stworzyć i wdrożyć system ochrony danych zgodny z RODO?
 • Jakie obowiązki mają administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych?
 • Jakie są rodzaje zabezpieczeń danych osobowych?
 • Jak stworzyć dokumentację ochrony danych?
 • Jak tworzyć zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Jak rozpatrywać żądania osób, których dane dotyczą?
 • Analiza ryzyk wobec zasobów informacyjnych.
 • Tworzenie procedur zarządzania systemem informatycznym.
 • Bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami/kontrahentami.
 • Praktyczne metody wdrażania systemu ochrony danych.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny zawierający kompletny zestaw dokumentacji zgodności z RODO, w tym m.in.: polityka bezpieczeństwa, procedury opisujące zabezpieczenia informatyczne oraz narzędzia przeprowadzania analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), jak również listy kontrolne do pełnienia nadzoru przez IOD.
Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

Dostępność: brak towaru

Cena:

178,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 170,00 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl