Przyroda

Ochrona przyrody w Lasach Państwowych - potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych oraz ich konsekwencje.

Ochrona przyrody w Lasach Państwowych - potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych oraz ich konsekwencje.
Ochrona przyrody w Lasach Państwowych - potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych oraz ich konsekwencje.

Ochrona przyrody w Lasach Państwowych - potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych oraz ich konsekwencje.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

EGZ.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko naturaln

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko naturaln
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko naturaln

Zeńczak, Michał Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko naturalne i środowisko pracy / Michał Zeńczak ; [Politechnika Szczecińska. Wydział Elektryczny]. Szczecin : WEPS. Wydaw. Uczelniane, 2000. Print.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,76 zł

EGZ.

Obszary Natura 2000 w Polsce III. Specjalne obszary chronione siedlisk w Polsce Południowej.

Obszary Natura 2000 w Polsce III. Specjalne obszary chronione siedlisk w Polsce Południowej.
Obszary Natura 2000 w Polsce III. Specjalne obszary chronione siedlisk w Polsce Południowej.

bszary Natura 2000 w Polsce III. Specjalne obszary chronione siedlisk w Polsce Południowej

Rąkowski Grzegorz, Walczak Małgorzata, Smogorzewska Małgorzata

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej.

Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej.
Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej.

Rezerwaty przyrody stanowią, oprócz parków narodowych i parków krajobrazowych, jeden z podstawowych elementów systemu obszarów chronionych w Polsce.

Książka Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej (2006 r.) jest drugą częścią trzyczęściowego cyklu opracowań poświęconych rezerwatom przyrody w Polsce.
Cykl rozpoczęła publikacja Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej (2005 r. – nakład wyczerpany), a trzecią publikację z tej serii są Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej (2007 r.) Cykl stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w obszerny sposób prezentujące rezerwaty przyrody w naszym kraju.

Książka j Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej  jest swoistym kompendium wiedzy na temat walorów przyrodniczych Polski Środkowej i stanowić może znakomitą pomoc w edukacji ekologicznej oraz jedyny w swoim rodzaju przyrodniczy przewodnik po tej części kraju.

W książce zaprezentowano wszystkie (496) rezerwaty przyrody wg stanu na 30 czerwca 2006 r., znajdujące się na terenie pięciu województw Polski Środkowej, tj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Opisy poszczególnych rezerwatów zawierają oprócz danych dotyczących roku ich utworzenia, powierzchni, typu, reżimu ochronnego oraz położenia geograficznego i administracyjnego, także charakterystykę najważniejszych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, wraz z wykazem cennych siedlisk oraz rzadkich lub charakterystycznych dla danego obszaru gatunków roślin i zwierząt.
Opisy wzbogacono o informacje na temat znajdujących się na terenie rezerwatów różnego typu atrakcje, udostępniane do zwiedzania, oraz biegnących przez nie ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych, a także mapy rozmieszczenia rezerwatów i zdjęcia.

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej.

Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej.
Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej.

Rezerwaty przyrody stanowią, oprócz parków narodowych i parków krajobrazowych, jeden z podstawowych elementów systemu obszarów chronionych w Polsce.

Książka Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej (2007 r.) jest ostatnią częścią trzyczęściowego cyklu opracowań poświęconych rezerwatom przyrody w Polsce.
Cykl rozpoczęła publikacja Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej (2005 r. – nakład wyczerpany), drugą publikację z tej serii są Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej (2006 r.). Cykl stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w obszerny sposób prezentujące rezerwaty przyrody w naszym kraju.

Książka  Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej  jest swoistym kompendium wiedzy na temat walorów przyrodniczych Polski Południowej i stanowić może znakomitą pomoc w edukacji ekologicznej oraz jedyny w swoim rodzaju przyrodniczy przewodnik po tej części kraju.

W książce zaprezentowano wszystkie (408) rezerwaty przyrody wg stanu na 30 czerwca 2007 r., znajdujące się na terenie sześciu województw Polski Południowej, tj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Opisy poszczególnych rezerwatów zawierają oprócz danych dotyczących roku ich utworzenia, powierzchni, typu, reżimu ochronnego oraz położenia geograficznego i administracyjnego, także charakterystykę najważniejszych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, wraz z wykazem cennych siedlisk oraz rzadkich lub charakterystycznych dla danego obszaru gatunków roślin i zwierząt.
Opisy wzbogacono o informacje na temat znajdujących się na terenie rezerwatów różnego typu atrakcje, udostępniane do zwiedzania, oraz biegnących przez nie ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych, a także mapy rozmieszczenia rezerwatów.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Obszary Natura 2000 w Polsce II. Specjalne obszary ochrony siedlisk w Polsce Północnej.

Obszary Natura 2000 w Polsce II.  Specjalne obszary ochrony siedlisk w Polsce Północnej.
Obszary Natura 2000 w Polsce II. Specjalne obszary ochrony siedlisk w Polsce Północnej.

Książka jest kolejną z serii publikacji opisujących różne formy ochrony przyrody w Polsce. Jest to zarazem druga częścią trzytomowego cyklu poświęconego obszarom Natura 2000.

Obszary Natura 2000, o zróżnicowanej wielkości, walorach przyrodniczych i celach ochronnych, pokrywają cały kraj gęstą siecią zajmującą prawie 20% jego powierzchni. W praktyce na obszarze prawie każdej polskiej gminy i nadleśnictwa znajduje się obszar Natura 2000 lub jego część. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków, w skrócie nazywane obszarami ptasimi, oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, w skrócie nazywane obszarami siedliskowymi. W publikacji opisano prawie 400 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 utworzonych w ośmiu województwach północnej Polski: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Opis każdego obszaru Natura 2000 zawiera podstawowe dane dotyczące roku utworzenia, powierzchni oraz położenia geograficznego i administracyjnego, a także krótką charakterystykę elementów środowiska geograficznego i przyrodniczego, z wykazem podlegających ochronie siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Opisy uzupełniają kolorowe zdjęcia, przedstawiające typowe siedliska przyrodnicze bądź gatunki występujące na danym obszarze oraz mapy topograficzne z zaznaczonymi granicami opisywanego obszaru Natura 2000.

Publikacja jest znakomitym kompendium wiedzy na temat walorów przyrodniczych Północnej Polski i może stanowić doskonałą pomoc w edukacji ekologicznej oraz cenne źródło informacji o obszarach Natura 2000 dla wszystkich zainteresowanych tymi obszarami, np. przyrodników, naukowców, służb ochrony przyrody, leśników, pracowników administracji terenowej, samorządów lokalnych i biur planowania przestrzennego, właścicieli gruntów położonych w obrębie obszarów Natura 2000 oraz firm planujących inwestycje na tych terenach.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Parki narodowe w Polsce.

Parki narodowe w Polsce.
Parki narodowe w Polsce.

Parki narodowe stanowią, oprócz rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, jeden z podstawowych elementów systemu obszarów chronionych w Polsce. W naszym kraju są one najbardziej restrykcyjną formą ochrony przyrody.

Książka Parki narodowe w Polsce jest swoistym kompendium wiedzy na temat walorów parków narodowych i może stanowić znakomitą pomoc w edukacji ekologicznej, oraz jedynym w swoim rodzaju przyrodniczym przewodnikiem po kraju.

W książce opisano wszystkie parki narodowe w Polsce wg stanu na koniec 2008 r., w podziale na rozdziały poświęcone poszczególnym parkom. Opisy parków zawierają, oprócz podstawowych danych dotyczących roku ich utworzenia, powierzchni oraz położenia geograficznego i administracyjnego, także charakterystykę najważniejszych elementów środowiska geograficznego. Zasadniczą część opisów stanowi szczegółowa charakterystyka walorów przyrodniczych parków, w tym krajobrazów przyrodniczych, ekosystemów, zbiorowisk roślinnych oraz flory i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem cennych, rzadkich i typowych dla danego obszaru siedlisk, zespołów roślinnych oraz gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
Odrębną część opisów poświęcono organizacji ochrony przyrody w obrębie parków, w tym w szczególności obszarom ochrony ścisłej oraz działaniom w zakresie ochrony czynnej.

Dodatkowe informacje dotyczą walorów kulturowych parków narodowych, prowadzonych na terenie parków działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz służącej im infrastruktury, w tym  ścieżek dydaktycznych, a także turystyki i infrastruktury turystycznej w obrębie parków i ich otuliny oraz atrakcji udostępnianych do zwiedzania.
Uzupełnieniem tekstów są kolorowe mapy każdego z parków narodowych oraz liczne zdjęcia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Obszary Natura 2000 w Polsce I. Obszary specjalnej ochrony ptaków.

Obszary Natura 2000 w Polsce I. Obszary specjalnej ochrony ptaków.
Obszary Natura 2000 w Polsce I. Obszary specjalnej ochrony ptaków.

Książka jest kolejną z serii publikacji opisujących różne formy ochrony przyrody w Polsce. Jest zarazem pierwszą częścią trzyczęściowego cyklu poświęconego obszarom Natura 2000.

Obszary Natura 2000 o zróżnicowanej wielkości, walorach przyrodniczych i celach ochronnych, pokrywają cały kraj gęstą siecią zajmującą prawie 20% jego powierzchni. W praktyce na obszarze prawie każdej polskiej gminy i nadleśnictwa znajduje się obszar Natura 2000 lub jego część. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków, w skrócie nazywane obszarami ptasimi, oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, w skrócie nazywane obszarami siedliskowymi.

Niniejsza książka prezentuje wszystkie obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 istniejące w Polsce wraz z ich mapami oraz opisami głównych walorów przyrodniczych. Opis każdego obszaru Natura 2000 zawiera podstawowe dane dotyczące roku utworzenia, powierzchni oraz położenia geograficznego i administracyjnego, a także krótką charakterystykę elementów środowiska geograficznego i przyrodniczego. Zasadniczą część opisów stanowi charakterystyka walorów ornitologicznych danego obszaru z podaniem liczebności populacji rzadkich gatunków ptaków. Opisy uzupełniają kolorowe zdjęcia oraz mapy topograficzne z zaznaczonymi granicami opisywanego obszaru Natura 2000.

Publikacja jest znakomitym kompendium wiedzy na temat walorów ornitologicznych Polski i może stanowić doskonałą pomoc w edukacji ekologicznej, a także jedyny w swoim rodzaju przewodnik ornitologiczny po kraju. Książka może stanowić także cenne źródło informacji na temat ostoi ptaków  chronionych w formie obszarów Natura 2000 przydatne np. przedstawicielom administracji państwowej i samorządu terytorialnego, leśnikom, biurom planowania przestrzennego i innym instytucjom, a także firmom planującym inwestycje, na terenach, na których znajdują się obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 lub sąsiadujących z takimi obszarami.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Polowanie w roku apokalipsy.

Polowanie w roku apokalipsy.
Polowanie w roku apokalipsy.

Profesor zwyczajny dr hab. Tomasz Motyl był wieloletnim kierownikiem Katedry Nauk Fizjologicznych i prodziekanem ds. nauki na Wydziale Medycyny Weteryna-ryjnej SGGW. Był członkiem Senatu SGGW, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych oraz członkiem: Senackiej Komisji Dyscyplinarnej, Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Rady Naukowej Insty-tutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Rady Narodowego Centrum Nauki. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę — Bezpieczna Żywność". W pracy badawczej specjalizował się w fizjologii zwierząt, cytofizjologii i funkcjonalnej genomice. Najczęściej cyto-wanymi są jego prace dotyczące molekularnych mechanizmów apoptozy i auto-fagii. Był również pionierem transkryptomiki weterynaryjnej w Polsce. Prowadził badania dotyczące gnomicznych uwarunkowań wzrostu i rozwoju organizmów zwierzęcych oraz onkogenomiki. Był wieloletnim kierownikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Kształcąc kadry naukowe wypromował 24 doktorów. Za swoje dokonania został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz innymi odznaczeniami i nagrodami. Poza pracą zawodową Profesor Tomasz Motyl aktywnie działał w zakresie resty-tucji zwierząt dziko żyjących w Polsce. Jego hobby to malowanie pastelami. Swoje prace prezentował na kilku wystawach oraz wykorzystywał jako ilustracje do książek beletrystycznych swojego autorstwa.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,10 zł

EGZ.

Pastelowy pamiętnik z lasu i z pola.

Pastelowy pamiętnik z lasu i z pola.
Pastelowy pamiętnik z lasu i z pola.

Pastelowy pamiętnik z lasu i z pola

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

40,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,10 zł

EGZ.

Ogień

Ogień
Ogień

Dzięki tej książce poznasz ogień, który ogrzewa, oświetla, karmi, ale też potrafi z niezwykłą siłą niszczyć. Dowiesz się jak powstaje burza i co to jest wulkan. Przeczytasz o wpływie pożarów na klimat. Odkryjesz, co decyduje o kolorze płomieni, jak daleko może dotrzeć sadza z płonącej tajgi i co mały bóbr może zdziałać w walce z pożarami. Zobaczysz, jak dawniej ludzie wykorzystywali ogień do ogrzewania i oświetlania , a jak robią to dziś. Poznasz historyczne pożary , płonące stosy, ale też kult ognia i ogniste stwory. Po WIETRZE i WODZIE przyszedł czas na opowieść o OGNIU.

 
 
 

Dostępność: brak towaru

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

Zielnik. Rośliny uprawne.

Zielnik. Rośliny uprawne.
Zielnik. Rośliny uprawne.

Kolejny tom z serii „Zielniki”. Tym razem zabierze nas do krainy roślin uprawnych. Poznamy bardzo dużo ciekawych informacji na ich temat. Dowiemy się, z jakich krajów pochodzą, od kiedy są uprawiane, co się z nich wyrabia i do jakich celów służą.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,48 zł

EGZ.

Zielnik. Runo leśne

Zielnik. Runo leśne
Zielnik. Runo leśne

Poznawanie i kolekcjonowanie roślin to fascynujące zajęcie. Nie tylko wzbogaca wiedzę, ale może też być wspaniałą przygodą.Radość z odkrywania tajemnic roślin jest dla dzieci dużym przeżyciem i pozytywnie wpływa na uczuciowy stosunek do przyrody. Zbieranie, suszenie i układanie roślin w zielniku zachęca młodych badaczy do wspólnej zabawy z rodzicami w domu oraz do samodzielnej pracy, podczas której uczą się wytrwałości i ćwiczą skupianie uwagi. Zielnik z pewnością przyda się na lekcjach w szkole, może też być wykorzystany przez nauczycieli na zajęciach w przedszkolach.Ta bogato ilustrowana książka zawiera wiele ciekawych wiadomości i trochę zagadek oraz rady, jak stworzyć piękny album. Na pewno będzie wspaniałym i mądrym prezentem dla dziecka.

Dostępność: brak towaru

Cena:

29,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,48 zł

Zielnik. Zioła łąk i ogrodów.

Zielnik. Zioła łąk i ogrodów.
Zielnik. Zioła łąk i ogrodów.

Poszukiwanie i kolekcjonowanie ziół jest fascynującym zajęciem. Nie tylko wzbogaca wiedzę, ale może też być wspaniałą przygodą. Radość z odkrywania tajemnic roślin jest dla dzieci dużym przeżyciem i pozytywnie wpływa na uczuciowy stosunek do przyrody. Zbieranie, suszenie i układanie ziół w zielniku zachęca młodych badaczy do wspólnej zabawy z rodzicami w domu oraz do samodzielnej pracy, podczas której uczą się wytrwałości i ćwiczą koncentrację uwagi. Zielnik z pewnością przyda się na lekcjach w szkole, może też być wykorzystany na zajęciach w przedszkolach. Ta bogato ilustrowana książka zawiera wiele ciekawych wiadomości i trochę zagadek oraz rady, jak stworzyć piękny album. Na pewno będzie wspaniałym i mądrym prezentem dla dziecka.

Dostępność: brak towaru

Cena:

29,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,48 zł

Woda

Woda
Woda

Czy wiecie ile wody potrzeba aby wyprodukować jedną tabliczkę czekolady, a ile zużywa się do zrobienia hamburgera? Jaką część waszego ciała tworzy woda? Codziennie pijemy wodę, jemy produkty, które ją zawierają, myjemy się, używamy jej w rolnictwie i przemyśle. Czym jest woda? Jak powstała? Gdzie ją znajdziemy? Autorka w ciekawy sposób odpowiada na te pytania. Pokazuje dzieciom jak wiele zależy od wody i jak można o nią dbać. Zaprasza do poznawania przyrody. Mnóstwo ciekawostek i podstawowych informacji doskonale zilustrowały Agata Dudek i Małgosia Nowak.

 
 

Dostępność: brak towaru

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

Magia kotów.

Magia kotów.
Magia kotów.

brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,99 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,09 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl