Słowniki

Słownik terminów drzewnych pol-słowacko-polski.

Słownik terminów drzewnych pol-słowacko-polski.
Słownik terminów drzewnych pol-słowacko-polski.

Polsko-słowacki i słowacko-polski słownik terminów drzewnych jest pierwszym
tego typu wydawnictwem powstałym w wyniku współpracy trzech ośrodków
naukowych, tj. Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie, Wydziału Technologii
Drewna AR w Poznaniu oraz Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu
Technicznego w Zvoleniu (Słowacja). Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające
z coraz bliższej obustronnej współpracy naukowej i gospodarczej polsko-słowackiej
i słowacko-polskiej. Przeznaczony jest dla pracowników naukowych szkół
wyższych i placówek naukowo-badawczych, studentów, kadry inżynieryjno-technicznej
zakładów przemysłu drzewnego, przedsiębiorców i handlowców. Zebrany
w słowniku materiał zawiera około 24 000 terminów, występujących w fachowej
literaturze drzewnej polskiej i słowackiej, zarówno z szeroko pojętego drzewnictwa,
jak i z dziedzin pokrewnych, takich jak: celulozownictwo, papiernictwo, chemia
drewna, budownictwo, oraz niektóre terminy techniczne dość często spotykane
w piśmiennictwie drzewnym.
Autorzy dziękują serdecznie pracownikom Wydawnictwa SGGW za udzieloną
pomoc przy pracach związanych z wydaniem niniejszego słownika.
OD AUTOROV
Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník drevárskych termínov je prvým
dielom v rámci spolupráce medzi Drevárskou fakultou SGGW Warszawa a Drevárskou
fakultou AR Poznaň a Drevárskou fakultou TU Zvolen Slovensko. Slovník je
potrebný za účelom bližšej spolupráce medzi fakultami WTD v Poľsku a DF TU vo
Zvolene nie len v oblasti vedecko-technickej, ale i ekonomickej.
Slovník je určený aj pre odborných pracovníkov stredných škôl, pracovníkov na
výskumno-vývojových závodoch drevárskeho priemyslu, ale aj obchodníkom v danej
oblasti. V slovníku je uvedených okolo 24 000 termínov z oblasti literatúry drevopriemyslu.
Okrem nich obsahuje aj termíny z príbuzných odvetví, ako je chémia
dreva, celulózopapierenský priemysel a drevostavby.
Autori srdečne ďakujú pracovníkom Vydavateľstva SGGW za všestrannú
pomoc pri prácach súvisiacich s vydaním slovníka.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

30,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,57 zł

EGZ.

Słownik socjologiczny 1000 pojęć

Słownik socjologiczny 1000 pojęć
Słownik socjologiczny 1000 pojęć

Prof. Piotr Sztompka po raz kolejny udowadnia, że każdy z nas potrzebuje języka socjologii, by lepiej rozumieć swój los, trafniej wyrażać nasze życiowe potrzeby i kształtować nasz sposób postrzegania świata.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

45,40 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,24 zł

EGZ.

Powszechny słownik angielsko-polsko-angielski.

Powszechny słownik angielsko-polsko-angielski.
Powszechny słownik angielsko-polsko-angielski.

Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski przeznaczony jest dla osób uczących się języka angielskiego od stopnia podstawowego do zaawansowanego, dla uczniów gimnazjum i liceum oraz dla studentów. Może także służyć’ jako pomoc przy czytaniu prasy i popularnej literatury. Słownik zaktualizowany w 2013 roku, zawiera około 16500 haseł uzupełnionych zwrotami i wyrażeniami idiomatycznymi. Bardzo solidnie opracowany obejmuje podstawowe nowoczesne słownictwo używane w Wielkiej Brytanii z amerykańskimi wariantami pisowni wyrazów, a także amerykańskie słownictwo w przypadkach, gdy określenia brytyjskie i amerykańskie różnią się  między sobą (np. odpowiedniki wyrazów bankomat, listonosz, mieszkanie, parter). Starano się uzyskać przyjazny układ Słownika. Ponieważ wiele wyrazów angielskich występuje w różnych funkcjach – poszczególne wyrazy mogą być rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami itd. (np. break, stop) – hasło może być podzielone. Niektóre polskie hasła mogą być opracowane w podobny sposób (np. chory). Różne znaczenia wyrazu hasłowego opatrzono kolejnymi cyframi arabskimi, bliskie znaczeniowo odpowiedniki średnikami, najbliższe lub synonimiczne – przecinkami. Osobnymi symbolami wyróżniono frazeologie, innymi – czasowniki frazowe w części angielskiej Słownika. Słownik zawiera oznaczenia, które wskazują, w którym miejscu wyraz może być podzielony przy przeniesieniu do następnego wiersza. Informacje składniowe towarzyszą odpowiednikom tam, gdzie składnia języka  angielskiego i polskiego jest różna. Po odpowiednikach występuje  często  informacja o możliwym kontekście użycia wyrazu hasłowego. Jest to przydatne, gdy trzeba wybierać’ spomiędzy wielu odpowiedników hasła.  Osobne spisy angielskich czasowników nieregularnych, nazw geograficznych oraz męskich i żeńskich imion zamieszczono na końcu części angielsko-polskiej, a spis polskich nazw geograficznych następuje po części polsko-angielskiej. 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

egz.

Progress in Technical English.

Progress in Technical English.
Progress in Technical English.

Książka „Progress in Technical English” jest podzielona na osiem rozdziałów tematycznych zawierających słownictwo dotyczące wybranego zagadnienia technicznego. Wszystkie ćwiczenia znajdujące się w książce są ułożone według jednego schematu. Ze względu na różnorodność poruszanych tematów, jak również na charakter ćwiczeń wraz z kluczem książka może służyć do nauki indywidualnej lub stanowić uzupełnienie programów dydaktycznych dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

15,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 14,29 zł

EGZ.

Podręczny słownik polsko - rosyjski, rosyjsko - polski

Podręczny słownik polsko - rosyjski, rosyjsko - polski
Podręczny słownik polsko - rosyjski, rosyjsko - polski
Podręczny słownik polsko-rosyjski i Podręczny słownik rosyjsko-polski. KOMPLET
Ryszard Stypuła 
L. stron: 839+848
ISBN: 978-83-214-1405-8
 
200 000 haseł, przykładów ich użycia, wyrażeń, zwrotów w obydwu częściach słownika. Współczesne słownictwo ogólne, wyrazy i określenia potoczne, terminy specjalistyczne z różnych dziedzin. Informacje gramatyczne i stylistyczne. Objaśnienia i uściślenia ułatwiające wybór rosyjskich odpowiedników. Spisy nazw geograficznych, skrótów, imion postaci mitologicznych i biblijnych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

56,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 53,33 zł

Komunikacja w zarządzaniu: słownik polsko-ukraiński wybranej terminologii ogólnej.

Komunikacja w zarządzaniu: słownik polsko-ukraiński wybranej terminologii ogólnej.
Komunikacja w zarządzaniu: słownik polsko-ukraiński wybranej terminologii ogólnej.

Nauka o komunikacji w trzecim tysiącleciu wychodzi na pierwszy plan w związku z potrzebami wielu dziedzin dotyczących rozwoju gospodarczego. Zainteresowanie procesami komunikacyjnymi coraz bardziej widoczne jest w rozwoju technologii np. w zakresie sztucznej inteligencji czy oprogramowania robotów. Aktywne przejście komunikacji biznesowej do sieci Internet (sytuacja pandemiczna 2019-2021 mocno przyspieszyła ten proces) wymaga uporządkowania i redefinicji dla świadomego używania wielu narzędzi komunikacyjnych.

Celem podstawowym niniejszej pracy jest stworzenie dwujęzycznego słownika terminologicznego polsko-ukraińskiego w zakresie komunikacji w zarządzaniu. W przypadku słownika dwujęzycznego, zadaniem jest także podkreślenie identyczności lub różnic w definiowaniu terminów, a także możliwe wprowadzenie do tezaurusa danego języka nowego znaczenia terminu.

Wybrany typ słownika to słownik dwujęzyczny terminów specjalistycznych. Artykuły słownikowe posiadają wspólną strukturę, składającą się z kilku przestrzeni (Karpiński, 2008, 161):
1. Przestrzeń afektywna tworzonych definicji to przestrzeń biznesowa a dokładniej strefa komunikacji w zarządzaniu.
2. Przestrzeń technologiczna tworzonych definicji dotyczy składowych elementów terminu.
3. Przestrzeń funkcjonalna przedstawia opis roli terminu w zakresie komunikowania się.

Słownik dedykowany jest studentom kierunków w zakresie zarządzania, specjalistom w dziedzinie zarządzania, przedstawicielom wszystkich szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, nauczycielom i uczniom szkół z polskim i ukraińskim językiem nauczania i wszystkim zainteresowanym.

Dostępność: brak towaru

Cena:

56,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 53,33 zł

Język hiszpański dla początkujących + CD. wyd.18

Język hiszpański dla początkujących + CD. wyd.18
Język hiszpański dla początkujących + CD. wyd.18
60 lekcji - teksty (od najprostszych dialogów po fragmenty dzieł pisarzy hiszpańskich), zapis wymowy (w początkowych lekcjach), słowniczki i zwroty, omówienie zagadnień gramatycznych z przykładami, ćwiczenia. Klucz do tekstów i ćwiczeń, słowniki - hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański. Kurs ten umożliwia szybkie opanowanie podstaw języka, porozumiewania się, korzystanie z prasy i czytanie literatury. Zakres - 2000 słów. Do nauki samodzielnej lub pod kierunkiem lektora. Teksty i ćwiczenia nagrane na płytę CD /w komplecie/.
 
 
 

Dostępność: brak towaru

Cena:

61,95 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 59,00 zł

Mały słownik niderlandzko - polsko - niderlandzki

Mały słownik niderlandzko -  polsko - niderlandzki
Mały słownik niderlandzko - polsko - niderlandzki
49 000 haseł w obu częściach, około 30 000 wyrażeń, zwrotów, idiomów. Współczesne słownictwo, podstawowa terminologia specjalistyczna z zakresu techniki, medycyny, sportu itp. Spisy nazw geograficznych i skrótów. Zarys gramatyki niderlandzkiej. Zarys gramatyki polskiej dla odbiorcy holenderskiego i flamandzkiego.
 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

60,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 57,62 zł

EGZ.

Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości.

Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości.
Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości.

Słownik polsko-angielski i angielsko-polski terminów z zakresu geodezji, map, planów i nieruchomości jest rozszerzoną wersją edycji z 1997 roku.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

55,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 52,38 zł

EGZ.

Wielki słownik pol-ukrai-polski. REA-SJ

Wielki słownik pol-ukrai-polski. REA-SJ
Wielki słownik pol-ukrai-polski. REA-SJ

Słownik przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników, w szczególności dla studentów, biznesmenów, handlowców oraz menadżerów. Prezentuje bogatą leksykę, dodatkowo poszerzoną o zagadnienia ekonomiki i biznesu, w uwzględnieniem nowych słów i terminów związanych z realiami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Służy pomocą przy lekturze polskiej i ukraińskiej literatury fachowej oraz w opracowywaniu tekstów z zakresu: ekonomiki, gospodarki, handlu, finansów, bankowości, informatyki i dziedzin pokrewnych.

Zawiera około 200 000 wyrażeń, w tym 80 000 polskich i ukraińskich terminów zgrupowanych w artykułach słownikowych, według zasady systemu gniazdowego. W niektórych przypadkach terminy uzupełniono dodatkowymi objaśnieniami. Artykuły słownikowe wzbogacono o synonimy polskich i ukraińskich wyrazów hasłowych (około 8 tys. ). Hasła wyróżniono kolorem.

Dostępność: brak towaru

Cena:

149,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 141,90 zł

Słownik czesko-polski techniczy. CD

Słownik czesko-polski techniczy. CD
Słownik czesko-polski techniczy. CD

Słownik czesko-polski techniczy. CD

Dostępność: brak towaru

Cena:

100,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 81,30 zł

Popularny słownik francusko-polsko-francuski

Popularny słownik francusko-polsko-francuski
Popularny słownik francusko-polsko-francuski

brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

104,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 99,05 zł

EGZ.

Słownik BIZNESU ang-pol-ang.

Słownik BIZNESU ang-pol-ang.
Słownik BIZNESU ang-pol-ang.

"English for Professionals" jest serią szczegółowych słowników specjalistycznych w niewielkim formacie, przeznaczonych dla osób używających języka angielskiego w codziennych relacjach służbowych lub prywatnych.
Słownik Biznesu zawiera około 30 tysięcy słów, zwrotów i terminów fachowych, niezbędnych do posługiwania się językiem angielskim w zakresie finansów, bankowości, ubezpieczeń, operacji giełdowych, a także innych działań w zakresie szeroko rozumianego biznesu.
Może też stanowić niezbędną pomoc dla pracowników sektora gospodarczego, ubezpieczeniowego, prawnego itp. oraz funkcjonować jako bardzo dobry podręcznik do nauki terminologii handlowo-finansowej dla osób: uczących się języka, przygotowujących się do egzaminów, spotkań biznesowych, wyjazdów zagranicznych itp.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

33,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,29 zł

EGZ.

Kieszonkowy słownik słowacko-po lsko-słowacki

Kieszonkowy słownik słowacko-po lsko-słowacki
Kieszonkowy słownik słowacko-po lsko-słowacki
brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

43,31 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,25 zł

EGZ.

Szkolny słownik włosko-polski, polsko -włoski..

Szkolny słownik włosko-polski, polsko -włoski..
Szkolny słownik włosko-polski, polsko -włoski..

Słownik zawiera: 40 000 haseł, 70 000 słów, wyrażeń i zwrotów, powszechnie używane wyrażenia idiomatyczne i konstrukcje składniowe, objaśnienia wyrazów wieloznacznych, tabele odmian czasowników, tabele form podstawowych czasowników nieregularnych

Dostępność: brak towaru

Cena:

26,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,76 zł

Słownik tech.sanit.ang-polski.

Słownik tech.sanit.ang-polski.
Słownik tech.sanit.ang-polski.
brak opisu

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

egz
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl