Spawanie

Poradnik spawacza. Wydanie 6.

Poradnik spawacza. Wydanie 6.
Poradnik spawacza. Wydanie 6.

Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na spawaczy uczestniczących w kursach spawania połączeń pachwinowych i doczołowych, blach i rur,  metodami łukowymi oraz spawania gazowego. Jest to niezbędny materiał dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat spawania.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

73,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 70,00 zł

EGZ.

Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego.

Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego.
Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego.

Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,37 zł

EGZ.

Podręcznik spawania metodą MAG stali niestopowych, niskostopowych i średniostopowych. zeszt 6, 2023

Podręcznik spawania metodą MAG stali niestopowych, niskostopowych i średniostopowych. zeszt 6, 2023
Podręcznik spawania metodą MAG stali niestopowych, niskostopowych i średniostopowych. zeszt 6, 2023

W książce omówiono następujące zagadnienia:

1. Charakterystyka spawania stali elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego (metodą MAG);

2. Urządzenia do spawania stali metodą MAG;

3. Właściwości i spawalność stali niestopowych, nisko- i średniostopowych;

4. Druty elektrodowe lite do spawania metodą MAG stali niestopowych, nisko- i średniostopowych;

5. Gazy osłonowe do spawania metodą MAG stali niestopowych, nisko- i średniostopowych;

6. Technologia spawania stali niestopowych, nisko- i średniostopowych metodą MAG drutem litym (135);

7. Technika spawania stali metodą MAG drutem litym;

8. Niezgodności spawalnicze typowe dla spawania stali metodą MAG drutem litym

oraz zaproponowano przykładowe pytania egzaminacyjne dotyczące spawania metodą MAG stali niestopowych, nisko- i średniostopowych

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

EGZ.

Lutowanie i klejenie. Poradnikdla praktyków.

Lutowanie i klejenie. Poradnikdla praktyków.
Lutowanie i klejenie. Poradnikdla praktyków.

W książce przedstawione są podstawowe zagadnienia dotyczące lutowania miękkiego, twardego, lutospawania oraz klejenia ważniejszych grup materiałowych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników dozoru techniczo-produkcyjnego, a także dla osób wykonujących bezpośrednio czynności opisane w książce.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

58,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 55,24 zł

EGZ.

Nowe rozwiązania materiałowo - technologiczne przy spawaniu i napawaniu wybranych stalowych elementów środków transportu

Nowe rozwiązania materiałowo - technologiczne przy spawaniu i napawaniu wybranych stalowych elementów środków transportu
Nowe rozwiązania materiałowo - technologiczne przy spawaniu i napawaniu wybranych stalowych elementów środków transportu

Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne przy spawaniu i napawaniu wybranych stalowych elementów środków transportu.

W monografii opisano stale niestopowe oraz stale o wysokiej wytrzymałości i stale odporne na zużycie ścierne, które stanowią grupę materiałów w przemyśle automotiv. Dodatkowo, zasygnalizowano rosnące znaczenie stopów metali nieżelaznych, w tym aluminium i magnezu w wytwarzaniu środków transportu. Scharakteryzowano również materiały przeznaczone do napawania wybranych elementów stalowych środków transportu, w celu ich regeneracji lub zwiększenia ich odporności na zużycie ścierne i korozyjne.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,15 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 23,00 zł

EGZ.

Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG. (2) UDT.

Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG. (2) UDT.
Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG. (2) UDT.

W Podręczniku spawania aluminium i jego stopów metodą TIG Zeszyt 2 scharakteryzowano następujące tematy:

1. Urządzenia i wyposażenie do spawania aluminium metodą TIG;

2. Przedstawiono klasyfikacje i właściwości aluminium i jego stopów;

3. Spoiwa do spawania aluminium i jego stopów;

4. Gazy osłonowe do spawania aluminium metodą TIG;

5. Technologie spawania aluminium i jego stopów metodą TIG;

6. Technikę spawania aluminium metodą TIG;

7. Spawalność poszczególnych serii stopów aluminium;

8. Niezgodności spawalnicze;

9. Naprężenia i odkształcenia w złączach ze stopu aluminium

oraz zaproponowano przykładowe pytania egzaminacyjne z odpowiedziami.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

EGZ.

Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG. (3) UDT.

Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG. (3) UDT.
Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG. (3) UDT.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

EGZ.

Podręcznik spawania metodą TIG stali niestopowych nisko stopowych i średniostopowych. (5)

Podręcznik spawania metodą TIG stali niestopowych nisko stopowych  i średniostopowych. (5)
Podręcznik spawania metodą TIG stali niestopowych nisko stopowych i średniostopowych. (5)

Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami, kwalifikowanie spawaczy obejmuje ich szkolenie i egzaminowanie, zarówno z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie spawania poszczególnych rodzajów materiałów przy użyciu określonych metod. Zasady te są opisane w pierwszym zeszycie serii wydawniczej Podręcznik spawania – zagadnienia ogólne, zawierającym informacje niezbędne w nauczaniu każdej metody spawania.

Zdarza się, że osoba szkolona w zakresie spawania stali ferrytycznych (niestopowych, niskostopowych i średniostopowych) metodą TIG posiada już kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem z innego procesu spawania. Wówczas szkolenie teoretyczne może trwać tylko 8 godzin i obejmować tylko zagadnienia dotyczące spawania procesem oznaczonym numerem 141 (TIG), zawarte w niniejszym podręczniku. Jeśli natomiast szkolenie w spawaniu stali ferrytycznych metodą TIG jest pierwszym szkoleniem spawalniczym, to nauczanie teoretyczne powinno obejmować również materiał zawarty w Podręczniku spawania – zagadnienia ogólne. Zeszyt 1. Liczba godzin pełnego szkolenia jestwtedy oczywiście większa.

W tym zeszycie szczegółowo scharakteryzowano tylko spawanie metodą TIG stosowane do ferrytycznych stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i średniostopowych ujętych w grupach materiałowych od 1 do 6 oraz 11 wg Raportu Technicznego CR ISO 15608. Spawanie metodą TIG stali wysokostopowych (głównie nierdzewnych), występujących w grupach materiałowych od 7 do 10, będzie treścią Podręcznika spawania stali nierdzewnych. Zeszyt 4.

Zamieszczono tu również informacje na temat spawalności poszczególnych grup stali ferrytycznych, technologii ich spawania, przygotowania złączy oraz niezgodności spawalniczych charakterystycznych dla metody 141. Scharakteryzowano też urządzenia stosowane do spawania tą metodą.

Zgodnie z zasadą przyjętą dla tej serii podręczników spawania nie opisano w tym zeszycie zagadnień wspólnych dla wszystkich metod spawania, które spawacz powinien znać, a mianowicie:

– podstawy elektrotechniki,

– naprężenia i odkształcenia spawalnicze,

– pozycje spawania,

– zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa w pracach spawalniczych,

– szkolenie i kwalifikowanie spawaczy.

Są one zamieszczone w Podręczniku spawania – zagadnienia ogólne. Zeszyt 1. Podkreślić należy, że niektóre wiadomości podane w tym zeszycie wykraczają poza wymagany zakres tematyczny przewidziany na kursach spawania stali konstrukcyjnych, ale z pewnością będą one przydatne w praktyce zawodowej. 

Podręczniki tej serii są przeznaczone nie tylko dla słuchaczy, wykładowców i instruktorów kursów spawania, ale również dla innych osób związanych ze spawalnictwem, w tym technologów, inspektorów, kontrolerów, projektantów konstrukcji stalowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Nowoczesne lasery i technologie laserowe w inżynierii spawalnictwa.

Nowoczesne lasery i technologie laserowe w inżynierii spawalnictwa.
Nowoczesne lasery i technologie laserowe w inżynierii spawalnictwa.

W podręczniku opisano podstawy teoretyczne promieniowania laserowego, zasadę działania i budowę oraz parametry techniczne i technologiczne dostępnych na rynku europejskim najnowszej generacji spawalniczych laserów gazowych CO2, włóknowych, dyskowych i diodowych. Podano przykłady typowych zastosowań technologicznych każdego z typów laserów.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych studiujących inżynierię materiałową, mechanikę i budowę maszyn, metalurgię, mechatronikę, energetykę oraz zarządzanie i inżynierię produkcji.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

55,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 52,38 zł

EGZ.

Podręcznik spawania. Zagadnienia ogólne. (1) UDT. 2023

Podręcznik spawania. Zagadnienia ogólne. (1) UDT. 2023
Podręcznik spawania. Zagadnienia ogólne. (1) UDT. 2023
Podręcznika spawania Zagadnienie ogólne Zeszyt 1 scharakteryzowano następujące tematy: przegląd podstawowych procesów spawania, zasady budowy i działania urządzeń spawalniczych, złącza spawane, ich właściwości i oznaczanie na rysunkach (wg EN 2553:2013), naprężenia i odkształcenia, pękanie połączeń i zapobieganie im, niezgodności spawalnicze i ich badanie, BHP, szkolenie i egzaminowanie spawaczy (wg PN-EN ISO 9606-1:2013), a także przykładowe pytania egzaminacyjne z odpowiedziami.

Dostępność: brak towaru

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

Zarys wykorzystania symulacji MES w analizie oddziaływania niezgodności spawalniczych na cechy eksploatacyjne konstrukcji spawanych.

Zarys wykorzystania symulacji MES w analizie oddziaływania niezgodności spawalniczych na cechy eksploatacyjne konstrukcji spawanych.
Zarys wykorzystania symulacji MES w analizie oddziaływania niezgodności spawalniczych na cechy eksploatacyjne konstrukcji spawanych.

Zarys wykorzystania symulacji MES w analizie oddziaływania niezgodności spawalniczych na cechy eksploatacyjne konstrukcji spawanych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

Właściwości spawalnicze elektrod otulonych i ich ocena z wykorzystaniem sygnałów procesowych.

Właściwości spawalnicze elektrod otulonych i ich ocena z wykorzystaniem sygnałów procesowych.
Właściwości spawalnicze elektrod otulonych i ich ocena z wykorzystaniem sygnałów procesowych.

Właściwości spawalnicze elektrod otulonych i ich ocena z wykorzystaniem sygnałów procesowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

76,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 72,38 zł

EGZ.

Metody badania wybranych właściwości mechanicznych materiałów metallowych i ich złączy spawanych.

Metody badania wybranych właściwości mechanicznych materiałów metallowych i ich złączy spawanych.
Metody badania wybranych właściwości mechanicznych materiałów metallowych i ich złączy spawanych.

METODY BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW METALOWYCH I ICH ZŁĄCZY SPAWANYCH.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 66,67 zł

EGZ.

Spawanie.Wiadomości podstawowe. Podrecznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego.

Spawanie.Wiadomości podstawowe. Podrecznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego.
Spawanie.Wiadomości podstawowe. Podrecznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego.

Nowoczesny podręcznik adresowany do spawaczy i personelu nadzorującego prace spawalnicze oraz innych osób, zajmujących się spawalnictwem. Jest to książka dla praktyków. Podręcznik obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące powszechnie stosowanych metod spawania. Zawiera omówienie tematów ujętych w programach kursów spawania i dlatego jest przydatny dla uczestników różnych kierunków szkolenia, a zwłaszcza w zakresie spawania gazowego, łukowego elektrodami otulonymi i łukowego w osłonie gazów metodami MIG, MAG i TG. Książka ta otwiera cykl podręczników poświęconych poszczególnym metodom spawania.

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,00 zł

Spawanie gazowe i cięcie tlenowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego.

Spawanie gazowe i cięcie tlenowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego.
Spawanie gazowe i cięcie tlenowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego.

Spawanie gazowe i cięcie tlenowe jest nowoczesnym podręcznikiem adresowanym do spawaczy
i personelu nadzorującego prace spawalnicze oraz innych osób, zajmujących się spawalnictwem
i podnoszących swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Podręcznik składa się z 12 rozdziałów tematycznych:
1. Wiadomości ogólne o metodzie spawania gazowego i cięcia tlenowego oraz o procesach pokrewnych.
2. Zastosowanie metody spawania gazowego i procesów pokrewnych.
3. Stanowisko do spawania gazowego i cięcia tlenowego.
4. Urządzenia i osprzęt do spawania gazowego i cięcia tlenowego.
5. Metalurgia procesu spawania gazowego.
6. Spawalność materiałów podstawowych stosowanych w procesach spawania.
7. Materiały dodatkowe do spawania gazowego.
8. Zastosowanie gazów technicznych do spawania gazowego i cięcia tlenowego.
9. Ogólne zasady technologii spawania gazowego.
10. Cięcie tlenowe i żłobienie oraz inne procesy płomieniowe.
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas spawania gazowego i cięcia tlenowego.
12. Bezpieczeństwo pożarowe podczas spawania gazowego, cięcia tlenowego oraz procesów pokrewnych.

W naszym cyklu podręczników pt. Spawanie wkrótce ukaże się ostatni tytuł poświęcony spawaniu łukowemu elektrodami otulonymi.

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG. REA

Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG. REA
Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG. REA

Książka wydana. we współpracy ze Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego kontynuuje wydanie zapowiedzianego cyklu podręczników poświęconych poszczególnym metodom spawania. Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kursów spawania w osłonie gazów metodami MAG i MIG a także dla personelu nadzorującego prace spawalnicze. Z książki mogą również korzystać osoby podnoszące kwalifikacje w innych formach kształcenia pozaszkolnego. Podręcznik zawiera niezbędne zagadnienia dotyczące procesów spawalniczych w osłonie gazów oraz przybliża nowatorskie rozwiązania, które znalazły zastosowanie w wytwarzanych urządzeniach.

Został podzielony na 6 rozdziałów tematycznych:
1. Wiadomości ogólne o procesach spawania elektrodami topliwymi w osłonie gazów.
2. Zastosowanie spawania metodami MAG i MIG.
3. Spawanie łukiem elektrycznym.
4. Przygotowanie elementów do spawania.
5. Technika spawania MAG i MIG.
6. Urządzenia do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów.

Dostępność: brak towaru

Cena:

34,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,24 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl