Opcje przeglądania
Producent
Cena
  • od
    do

Kategoria Technologia i Inżynieria to świat pełen nowych możliwości i wyzwań, gdzie nauka i praktyka spotykają się w jednym miejscu.
W naszej księgarni internetowej znajdziesz bogaty wybór publikacji, które pomogą Ci zgłębić tajniki technologii i inżynierii. W ofercie znajdują się książki dotyczące różnych dziedzin technologii, takie jak informatyka, elektronika, robotyka, sztuczna inteligencja, a także książki poświęcone inżynierii, takie jak budowa maszyn, inżynieria materiałowa czy energetyka. Nasze publikacje są adresowane zarówno do studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak i do praktyków, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia. Wszystkie publikacje są napisane przez doświadczonych specjalistów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wybrania publikacji, które pozwolą Ci zgłębić tajniki technologii i inżynierii.

Technologia I Inżynieria

Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023

Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023
Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023

Poradnik projektanta elektryka tom 1 i tom 2, wydanie VI 
Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną

rok wydania: 2021, wydanie szóste uaktualnione i rozszerzone, dodruk 2023

ISBN: 978-83-64094-68-2 (tom 1) 978-83-64094-69-9 (tom 2), komplet 978-83-64094-70-5

 

Podobnie jak w poprzednich wydaniach, zamieściliśmy w nim podstawową wiedzę niezbędną do opracowania projektu zasilania osiedla mieszkaniowego, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, tymczasowego zasilania imprezy masowej, terenu budowy oraz zasilania gwarantowanego. Naszym celem było stworzenie podręcznego poradnika, w którym zostałyby zamieszczone zasady projektowania zasilania obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej – zarówno z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, jak i z zespołu prądotwórczego i innych dostępnych na rynku źródeł zasilania. Mamy nadzieję, że szóste wydanie książki okaże się równie interesujące jak wydania poprzednie. W tym wydaniu oprócz uaktualnienia treści, zamieściliśmy szereg wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która stanowi jeden z najważniejszych elementów każdego budynku lub obiektu budowlanego.

W książce świadomie pominięto zagadnienia związane z technologią BIM (ang. Building Information Modeling) z uwagi na fakt, iż autorzy skupiają się na zagadnieniach fizycznych, prawnych i uniwersalnych rozwiązaniach stosowanych przy projektowaniu. Z punktu widzenia procesu projektowania technologia BIM (jak i inne) wspomaga ten proces, natomiast go nie zastępuje. Nadal to na projektancie spoczywa wykonanie wszystkich niezbędnych obliczeń oraz zaplanowanie instalacji w oparciu o wymagania opisane w niniejszym poradniku.

Rozwój budownictwa jednorodzinnego spowodował wiele zmian w podejściu do projektowania zasilania budynków mieszkalnych. Na terenach nowo powstających osiedli mieszkaniowych często projektuje się obiekty użyteczności publicznej, takie jak: banki, przychodnie lekarskie i inne. Większość z nich wymaga, poza zasilaniem podstawowym, zasilania rezerwowego, a niektóre – również zasilania awaryjnego (często zasilania gwarantowanego).

 

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

288,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 274,29 zł

EGZ.

STAR Kolebka Polskiej Motoryzacji. 2023

STAR Kolebka Polskiej Motoryzacji. 2023
STAR Kolebka Polskiej Motoryzacji. 2023

Dzieje starachowickiej fabryki samochodów.

Starachowice kolebką polskiej motoryzacji.

Pracownicy starachowickiej FSC w powstających zakładach w czasach PRL.

 

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

80,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 76,19 zł

EGZ.

Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe

Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe
Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe

 Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 Kabe

 Spis treści
Wstęp ........................................................................................................................................... 11
1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI ................................................... 13
1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa .................................................................... 13
1.1.1. Obwód elektryczny ................................................................................................... 13
1.1.2. Prąd i napięcie ......................................................................................................... 13
1.1.3. Prawo Ohma ............................................................................................................ 15
1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów .................................................. 15
1.1.5. Źródła prądu elektrycznego ..................................................................................... 16
1.1.6. Prawa Kirchhoffa ...................................................................................................... 17
1.1.7. Moc i energia prądu stałego. Prawo Joule'a-Lenza ................................................. 18
1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów............................................................................ 19
1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne ................................................................... 22
1.2.1. Pole magnetyczne ................................................................................................... 22
1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej .................................................................... 22
1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne .................................................................................... 24
1.2.4. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego ............................. 24
1.3. Prąd przemienny jednofazowy .......................................................................................... 26
1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego ................................................. 26
1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją .................................. 27
1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów ................................................................. 30
1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego ............................................................... 32
1.4. Prąd przemienny trójfazowy .............................................................................................. 32
1.4.1. Układy połączeń ....................................................................................................... 32
1.4.2. Moc prądu trójfazowego........................................................................................... 33
1.5. Prądy niesinusoidalne ....................................................................................................... 33
1.5.1. Wyższe harmoniczne ............................................................................................... 34
1.5.2. Szkodliwe oddziaływanie wyższych harmonicznych ................................................ 35
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV ........................................................ 37
2.1. Wiadomości ogólne ........................................................................................................... 37
2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka .................................. 37
2.1.2. Warunki środowiskowe ............................................................................................ 38
2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych ................................................... 39
2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych ................................. 40
2.1.5. Napięcia i układy sieciowe ....................................................................................... 41
2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków ......................................................................... 48
2.1.7. Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego...................................................................... 50
2.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych ......................... 51
2.2.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) ........................................... 52
2.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) ............................................... 53
2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania ........... 54
6
2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie izolacji ochronnej ........................................... 71
2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej .................................. 73
2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia
zapewnionego przez SELV i PELV .............................................................. 74
2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń ................. 76
2.2.3. Ochrona uzupełniająca ............................................................................................ 77
2.2.4. Połączenia wyrównawcze ochronne ........................................................................ 80
2.2.5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, wyrównawcze i uziemiające ........................ 82
2.2.6. Uziomy i przewody uziemiające ............................................................................... 85
2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej
w zależności od warunków środowiskowych ........................................................... 90
2.2.7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy (łazienki) ........ 90
2.2.7.2. Tereny budowy i rozbiórki ........................................................................... 93
2.2.7.3. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze ........................................................... 96
2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych ...................................................................... 96
2.3. Ochrona przed elektrycznością statyczną ......................................................................... 99
2.3.1. Elektryzowanie obiektów i wyładowania elektrostatyczne ....................................... 99
2.3.2. Rodzaje zagrożeń elektrycznością statyczną ........................................................ 103
2.3.3. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną
(ochrona antyelektrostatyczna) .............................................................................. 107
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (POWYŻEJ 1 kV) .................... 113
3.1. Wiadomości podstawowe ................................................................................................ 113
3.2. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) .................................................. 114
3.3. Środki ochrony ludzi przy uszkodzeniu ........................................................................... 117
4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ...................... 120
4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych ....................................... 120
4.1.1. Wiadomości ogólne ................................................................................................ 120
4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją
urządzeń elektroenergetycznych ........................................................................... 122
4.1.3. Prace eksploatacyjne ............................................................................................. 124
4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji ................................................................ 125
4.2. Elektryczne urządzenia napędowe .................................................................................. 127
4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych .............................................................. 127
4.2.1.1. Silniki indukcyjne ....................................................................................... 128
4.2.1.2. Silniki prądu stałego .................................................................................. 138
4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe.......................... 143
4.2.1.4. Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych .................... 144
4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych ..................................................... 145
4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych ............................................... 148
4.2.2.1. Wiadomości ogólne ................................................................................... 148
4.2.2.2. Oględziny i przeglądy ................................................................................ 150
4.3. Transformatory energetyczne.......................................................................................... 153
4.3.1. Budowa i działanie transformatorów ...................................................................... 153
4.3.2. Eksploatacja transformatorów ................................................................................ 162
7
4.4. Stacje elektroenergetyczne ............................................................................................. 166
4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznych .................................................................... 166
4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych ............................................................ 172
4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe ............................................. 172
4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznych .................................................... 173
4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznych .................................................... 176
4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne .......................................................................... 179
4.5.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami roboczymi gołymi ................... 179
4.5.1.1. Budowa linii napowietrznych z przewodami roboczymi gołymi ................. 179
4.5.1.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych ................................................ 193
4.5.1.3. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych ........................ 195
4.5.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami
izolowanymi ........................................................................................................... 198
4.5.2.1. Budowa linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi .................... 198
4.5.2.2. Eksploatacja linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi ............. 204
4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe .................................................................................. 205
4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne .......................................................... 205
4.6.2. Osprzęt kablowy .................................................................................................... 207
4.6.3. Układanie kabli ....................................................................................................... 208
4.6.3.1. Zasady układania kabli ............................................................................. 208
4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi ............................................................................. 210
4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach ................................... 216
4.6.4. Oznaczenia linii kablowych .................................................................................... 219
4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji ...................................................... 220
4.6.6. Eksploatacja linii kablowych ................................................................................... 222
4.6.6.1. Oględziny i przeglądy linii kablowych ........................................................ 222
4.6.6.2. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii kablowych .......... 223
4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych
nienormalnych objawów pracy linii kablowych .......................................... 224
4.7. Instalacje elektryczne ...................................................................................................... 225
4.7.1. Zasilanie energią elektryczną budynków mieszkalnych ......................................... 225
4.7.2. Rozdział energii w budynkach mieszkalnych ......................................................... 226
4.7.3. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń ............................................ 228
4.7.4. Przewody elektroenergetyczne i sprzęt instalacyjny .............................................. 232
4.7.5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym ............................................ 242
4.7.6. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn ............................... 244
4.7.7. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych .................................................... 248
4.7.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych ..................................................................... 249
4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej .................................................... 251
4.8.1. Budowa baterii kondensatorów .............................................................................. 251
4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów ........................... 254
4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej ................................................. 255
4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej ............................. 256
4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy .............................................. 256
4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów ........................................... 258
4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne ............................................................................ 259
8
4.9. Spawarki i zgrzewarki ...................................................................................................... 260
4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek .................................................................................. 260
4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek ............................................................................... 264
4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek ..................................................................... 265
4.9.3.1. Zagadnienia ogólne ................................................................................... 265
4.9.3.2. Oględziny i przeglądy ................................................................................ 267
4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego .......................................................................... 269
4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych ............................................... 269
4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego .............. 270
4.10.3. Użytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego ........................................... 272
4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe ................................................................ 272
4.11.1. Urządzenia prostownikowe............................................................................... 272
4.11.2. Urządzenia akumulatorowe .............................................................................. 275
4.11.2.1. Baterie akumulatorów ....................................................................... 275
4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów ................................................................. 276
4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych ............... 280
4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń
prostownikowych i akumulatorowych .............................................................. 283
4.12. Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne ............................................................... 284
4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych .......................... 284
4.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów
prądotwórczych ................................................................................................ 289
4.12.3. Eksploatacja zespołów prądotwórczych ........................................................... 291
4.12.3.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy ................ 291
4.12.3.2. Obsługa zespołów prądotwórczych .................................................. 294
4.13. Urządzenia elektrotermiczne ......................................................................................... 296
4.13.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych .............................................. 296
4.13.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych ...................................................... 305
4.13.2.1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urządzeń
elektrotermicznych ............................................................................ 305
4.13.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych .......... 306
4.14. Urządzenia do elektrolizy .............................................................................................. 308
4.14.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy ......................................... 308
4.14.2. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy ............................................................... 310
4.14.2.1. Podstawowe czynności eksploatacyjno-ruchowe ............................. 310
4.14.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy ................... 312
4.14.3. Zakres badań technicznych urządzeń do elektrolizy [L18] ............................... 313
4.15. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego ..................................................................... 314
4.15.1. Montaż .............................................................................................................. 314
4.15.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego ............................. 317
4.15.3. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elektrycznego
oświetlenia ulicznego ....................................................................................... 319
4.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym ......................................... 320
4.16.1. Zagrożenia wybuchem ..................................................................................... 320
4.16.2. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym ............................ 322
4.16.3. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem .............................. 328
9
4.16.4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem ........ 331
4.17. Urządzenia piorunochronne .......................................................................................... 336
4.17.1. Budowa urządzeń piorunochronnych (LPS) ..................................................... 336
4.17.2. Wewnętrzna ochrona odgromowa.................................................................... 348
4.17.3. Badania urządzeń piorunochronnych ............................................................... 351
4.18. Urządzenia energoelektroniczne ................................................................................... 355
4.18.1. Budowa urządzeń energoelektronicznych........................................................ 355
4.18.2. Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych ................................................ 364
4.19. Prądnice synchroniczne ................................................................................................ 371
4.19.1. Budowa i zasada działania prądnic synchronicznych ...................................... 371
4.19.2. Eksploatacja prądnic synchronicznych............................................................. 375
4.20. Systemy (instalacje) fotowoltaiczne (PV) ...................................................................... 383
4.20.1. Budowa systemów fotowoltaicznych (PV) ........................................................ 383
4.20.2. Prace eksploatacyjne przy urządzeniach fotowoltaicznych (PV) ..................... 391
4.21. Elektrownie wiatrowe ..................................................................................................... 394
4.21.1. Budowa elektrowni wiatrowej ........................................................................... 394
4.21.2. Eksploatacja elektrowni wiatrowych ................................................................. 403
4.22. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej
i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej ......................................................... 405
5. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ.......... 412
5.1. Straty energii ................................................................................................................... 412
5.2. Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych................................................. 415
5.3. Kompensowanie mocy biernej ........................................................................................ 416
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ............................................................................... 418
6.1. Wiadomości ogólne ......................................................................................................... 418
6.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych ...... 420

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

142,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 135,24 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym.

Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją).

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 66,67 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023

Książka pomyślana jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Może też być pomocna osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne kategorii D. Uzupełnienia i zmiany, w niniejszym piątym wydaniu, opracował mgr inż. Marian Sajnok.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

64,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,95 zł

egz.

Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Vademecum Metodyka projektowania oraz odbiorów przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ energii elektrycznej do odbiorników powszechnego użytku w strefach pożarowych o kubaturze większej od 1000 m3 oraz strefach zagrożonych wybuchem nie wprowadził żadnych wytycznych w zakresie metodyki projektowania tego urządzenia. Wraz z upływem czasu urządzenie to zostało nazwane urządzeniem przeciwpożarowym, co spowodowało dużo zamieszania i brak zrozumienia w środowi­sku elektryków oraz pożarników. Próba wprowadzania zmiany nazwy tego urządzenia na Wyłącznik Bezpieczeństwa Elektrycznego nie spotkała się z akceptacją twórców kolejnych modyfikacji Roz­porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mimo to Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu pozostaje, bez względu na różną interpretację, urządzeniem elektrycznym i tak powinien być traktowany. Jedyna jego funkcja ogranicza się do umożliwienia łatwego, a zarazem bezpiecznego wyłączenia zasilania w energię elek­tryczną budynku objętego pożarem na polecenie dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej po dokonanym rozpoznaniu i podjęciu decyzji o rozmieszczeniu dysponowanych sił w celu rozpoczęcia ewakuacji ludzi oraz gaszenia pożaru. Nazwanie tego urządzenia elektrycznego urządzeniem przeciwpożaro­wym spowodowało zakwalifikowanie zestawu tworzącego Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1966) do grupy 10 (stałe urządzenia prze­ciwpożarowe) oraz objęcie krajowym systemem „1” oceny i weryfikacji oceny stałości właściwości użytkowych. Przez następne cztery lata termin obowiązywania tego rozporządzenia był zmieniany i ostatecznie wyznaczony na dzień 1 stycznia 2021 roku. Mimo to pierwsza firma uzyskała certyfikat stałości właściwości użytkowych dopiero 23 marca 2022 roku, wydany przez CNBOP-PIB w Józe­fowie k. Otwocka.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o wyrobach budowalnych wyroby budowlane mogą być stosowane w budownictwie, jeżeli spełniają wymogi formalne określone w art. 5 (w tym ujęte są wy­roby w systemie krajowym objęte krajowym certyfikatem stałości właściwości użytkowych). Jednak w przypadku wyrobu budowlanego, jakim jest PWP, nie jest to jedyna i wyłączna forma dopuszcze­nia. Z uwagi na to, że elementy PWP są projektowane każdorazowo pod konkretny obiekt, wówczas doskonałą alternatywą jest tryb dopuszczenia do jednostkowego zastosowania opisany w art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1213).

Niezależnie od tego, którą drogą pójdzie projektant, to w obu przypadkach musi opracować doku­mentację projektową, w której zawrze wszystkie istotne parametry projektowanych urządzeń (tzn.: prądy znamionowe, odporność zwarciową projektowanych urządzeń, nastawy zabezpieczeń, wyma­gania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, sposób sterowania PWP itp.). Informacje zawarte w tej dokumentacji są niezwykle istotne, gdyż nierzadko stanowią one specyfikację techniczną do przetargu. Na podstawie tej dokumentacji będzie można:

1) wystawić dokument w trybie dopuszczenia do jednostkowego, co po spełnieniu wymogów określonych w art. 10, w związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1213) sprowadza się do wypełnienia podstawowymi danymi dokumentu, którego wzór prezentujemy w pkt 19 niniejszych wytycznych i jego zatwierdzenia przez projektanta instalacji elektrycznych obiektu budowlanego oraz dołączenia opracowanego projektu wraz z oświadczeniem prefabrykatora o zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną i przepisami. Taka dokumentacja może posłużyć do wykonania PWP przez dowolną firmę zajmującą się prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych;

2) wysłać do firmy (posiadającej certyfikat na zestaw) całą dokumentację na PWP, na podstawie której zostanie wykonany indywidualny zestaw PWP i przesłany Krajowy Certyfikat Stałości Wła­ściwości Użytkowych wraz z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych – to rozwiązanie może dostarczyć tylko i wyłącznie firma posiadająca Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych na zestaw tworzący PWP. Należy przy tym pamiętać, że na tym nie kończy się proces projektowania oraz odpowiedzialności projektanta w przeciwieństwie do odpowiedzialności producenta certyfiko­wanego wyrobu. Należy podkreślić, że w każdym momencie tworzenia dokumentacji projektowej lub etapu inwestycji, na którym dokonywany jest wybór rozwiązania, jest możliwe przejście z jednego rozwiązania na drugie i odwrotnie. Uzyskanie przez producenta Krajowej Oceny Technicznej oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności z uwagi na to, że PWP nie jest urządzeniem powtarzalnym, a zamówienie prefabrykowanego wyrobu nie kończy procesu projektowania.

Biorąc pod uwagę brak wiedzy oraz wytycznych dotyczących metodyki projektowania PWP, przy­gotowaliśmy publikację w formie miniporadnika, przeznaczoną dla projektantów, rzeczoznawców funkcjonariuszy pionu prewencji PSP oraz inspektorów nadzoru, a także inwestorów. Mamy nadzieję, że dzięki materiałowi zawartemu w publikacji projektowanie oraz dopuszczanie PWP do eksploatacji stanie się proste i znikną piętrzące się problemy.

 

W imieniu zespołu autorskiego

Julian Wiatr

 


Spis treści

1. Podstawa prawna stosowania PWP w obiektach budowlanych / 9

2. Dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej / 11

3. Dopuszczanie PWP do instalowania w obiektach budowlanych / 20

4. Opis środowiska pożarowego / 22

4.1. Pomieszczenie oraz strefa zagrożona wybuchem / 24

4.2. Wpływ temperatury pożaru na rezystancję przewodów / 24

5. Schemat zasilania budynku w energię elektryczną / 26

6. Układy sieci zasilających niskiego napięcia / 28

7. Parametry jakościowe energii elektrycznej mające wpływ na funkcjonowanie PWP / 29

8. Elementy teorii niezawodności układów elektrycznych w zakresie PWP / 31

9. Metodyka obliczania prądów zwarciowych z uwzględnieniem różnych źródeł zasilania / 33

10. Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej PWP / 37

10.1. Samoczynne wyłączenie w układzie zasilania TN (TN-C; TN-C-S; TN-S) / 38

10.1.1. Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej PWP przy zasilaniu budynku w układzie TT w przypadku nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej / 42

10.2. Zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego / 47

10.3. Połączenia wyrównawcze jako środek ochrony uzupełniającej / 48

11. Metodyka doboru przewodów stanowiących wyposażenie PWP / 49

12. Zabezpieczenia stosowane w układach PWP / 52

12. 1. Wymagania stawiane wkładkom bezpieczników topikowych / 52

12.2. Wymagania stawiane wyłącznikom nadprądowym / 52

12.3. Wymagania stawiane rozłącznikom / 53

13. Lokalizacja PWP / 54

13.1. Możliwe – zalecane miejsca instalacji aparatu wykonawczego PWP / 55

14. Metodyka konstruowania PWP / 57

14.1. Wymagania przepisów oraz teorii i techniki niezawodności zasilania i bezpieczeństwa elektrycznego / 57

14.2. Przykładowe rozwiązania układów PWP / 60

15. Zakres dokumentacji projektowej PWP / 66

16. Uzgadnianie dokumentacji projektowej PWP z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. / 69

17. Badania odbiorcze i próby funkcjonalne działania PWP / 71

17.1. Przegląd techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu / 71

17.2. Badanie ochrony przeciwporażeniowej / 75

17.3. Badanie akumulatorów zasilaczy UZS / 79

18. Dokumentacja powykonawcza / 82

19. Odbiory PWP realizowane przez PSP / 84

19.1. Na co zwracać szczególną uwagę podczas czynności odbiorczych PWP w obiektach budowlanych / 84

19.2. Czynności odbiorowe PWP / 85

19.3. Dokumenty dopuszczające na poszczególne elementy PWP. Informacje dla funkcjonariuszy PSP i osób prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze / 86

20. Przykładowe projekty PWP / 87

20.1. Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu hali produkcyjnej zgodny z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01 / 87

20.2. Projekt zasilania przemysłowej stacji transformatorowej z funkcją PWP na SN / 96

Załączniki / 108
Załącznik 1. Ochrona sprzętu i urządzeń elektrycznych przez obudowy. Kodowanie barwami elementów manipulacyjnych / 108

Załącznik 2. Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia / 114

Załącznik 3. Tabele rezystancji i reaktancji transformatorów linii napowietrznych i kabli (wybranych) / 126

Literatura / 132

Dodatek 1.  Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) / 135

Dostępność: brak towaru

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1.

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1.
Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1.

Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdających egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 38,00 zł

egz

Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021.

Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021.
Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021.

Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

135,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 128,57 zł

EGZ.

ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu

 ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu
ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu
ATLAS zasobów energii geotermalnej w regionie górnośląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu. Praca zbiorowa pod red. Eleonory Solik-Heliasz. Katowice, GIG 2009 (format A3, 101 kolorowych map). Autorzy: Eleonora Solik-Heliasz1), Maria Karwasiecka...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Badania geofizyczne w kopalniach.

 Badania geofizyczne w kopalniach.
Badania geofizyczne w kopalniach.
W monografii połączono ważne problemy związane z retrospektywnym spojrzeniem na rozwój geofizyki górniczej w Polsce, z oceną uzyskanego pod koniec XX w. poziomu merytorycznego podstawowych rozwiązań metodologicznych i perspektywicznym spojrz...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

80,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 76,19 zł

EGZ.

Benzynowa Eskapada

 Benzynowa Eskapada
Benzynowa Eskapada

Benzynowa Eskapada

 

Autor: Zdzisław Kleszczyński

„Benzynowa eskapada” to niezwykle barwny i dowcipny opis podróży po Polsce, w 1928 roku czyli zaledwie 10 lat od uzyskania niepodległości. Jej autor Zdzisław Kleszczyński (ur. 14.07.1889, zm. 6.04.1938) odbył ją samochodem Austro – Daimler po drogach, a częściej po bezdrożach II Rzeczypospolitej pozostawiając nam unikatową pamiątkę tamtych czasów. Lekkość języka i przenikliwość obserwacji nie była przypadkowa. Był poetą, pisarzem, felietonistą i autorem komedii. Szczególnie umiłował sobie nasze Tatry co znalazło swoje odbicie także w „Benzynowej eskapadzie”. Posiadał spore doświadczenie życiowe, walczył między innymi jako ochotnik w wojnie polsko–bolszewickiej, był redaktorem naczelnym miesięcznika „RAdjo”, felietonistą pisującym przez lata do „Kuriera Warszawskiego” pod pseudonimem „Sęk” i współpracownikiem „Tygodnika Ilustrowanego”. Wznawiając „Benzynową eskapadę” wydawca był w nie lada kłopocie, gdyż została ona napisana zgodnie z gramatyką polską sprzed reformy 1936 roku. Aby jednak nie utracić nic z soczystości opisów, pisownia pozostała w zgodzie z oryginałem. Dodane zostały jedynie zdjęcia o tematyce motoryzacyjnej, których w oryginale nie było, w celu przybliżenia czytelnikom samochodów jakie poruszały się w końcu lat 20. po naszych drogach. Większość zdjęć została udostępniona przez pana Tadeusza Huberta Jakubowskiego – siostrzeńca Euzebiusza Dzierlińskiego, mechanika i kierowcy wymienionego w treści „Eskapady”. Osiemdziesiąt lat po pierwszym wydaniu książka, a właściwie reportaż, napisana w najlepszym stylu, potrafi wywołać nie tylko szczery śmiech, ale i chwile refleksji nad życiem w młodym państwie polskim. ISBN: 978-83-926606-0-6

Dostępność: brak towaru

Cena:

23,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 21,90 zł

Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu

 Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu
Bezpieczeństwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu
Przedstawiono zagrożenie tąpaniami w górnictwie światowym i wynikające z tego stosowanie metod oceny wpływu zjawisk dynamicznych na wyrobiska podziemne. Do metod tych należy metoda pomiarów prędkości drgań cząstek górotworu (PPV) w chodn...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 1: Górnictwo i Środowisko

 Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 1: Górnictwo i Środowisko
Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Tom 1: Górnictwo i Środowisko
Poszczególne rozdziały książki zostały poświęcone: złożom węgla kamiennego w Polsce, specyfice środowiska pracy w kopalni podziemnej, eksploatacji pokładów węgla, obudowie górniczej i jej akcesoriom, zagrożeniu zawałami, zagrożeniu ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Cadillac 355D Ostatni samochód Józefa Piłsudskiego

 Cadillac 355D Ostatni samochód Józefa Piłsudskiego
Cadillac 355D Ostatni samochód Józefa Piłsudskiego

Książka jest próbą przybliżenia losów najciekawszego pojazdu Kolumny Samochodowej Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, który przetrwał dziejową zawieruchę i jest dzisiaj eksponatem stołecznego Muzeum Techniki i Przemysł...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

egz.

Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych

 Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych
Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych

W książce Metoda projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych omówiono szereg zagadnień związanych z projektowaniem, wykonywaniem i weryfikacją wytrzymałościową konstrukcji przedmiotowej obudowy. Przedstawiono proces projektowania i kwestie związane ze stosowaniem tego typu obudowy, dokonano także przeglądu metod doboru obudowy połączeń wyrobisk i poruszono problematykę z zakresu wykonawstwa tej obudowy, a także jej weryfikacji wytrzymałościowej. Przedstawiono programy komputerowe wspomagające proces projektowania. Dokonano przeglądu ciekawszych konstrukcji zaprojektowanych w ostatnim ćwierćwieczu w Głównym Instytucie Górnictwa. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla kopalń, w szczególności dla ich służb zajmujących się gospodarką materiałową, przygotowaniem produkcji oraz wykonywaniem obudowy. Daje pogląd na możliwości produkcyjne i wykonawcze różnych typów portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

65,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 61,90 zł

EGZ.

Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie

 Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie
Metody opracowania danych wielowymiarowych i planowania eksperymentów w badaniach naukowych w górnictwie
Generowanie i gromadzenie dużych ilości danych wymaga odpowiedniego podejścia w celu pełnego wykorzystania zawartych w nich informacji. Wiąże się to z zastosowaniem i rozwijaniem narzędzi informatyczno-matematycznych, które z jednej strony u...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl