Telekomunikacja

Horyzontalne linie radiowe.

Horyzontalne linie radiowe.
Horyzontalne linie radiowe.

Podręcznik przygotowano z myślą o studentach kierunku elektronika i telekomunikacja oraz o wszystkich osobach, które pragną poszerzyć wiedzę na temat projektowania horyzontowych linii radiowych. Autor wykorzystał w nim swoje doświadczenia inżynierskie, związane z projektowaniem łączy mikrofalowych, oraz dydaktyczne, uzyskane podczas prowadzenia wykładów i zajęć projektowych z przedmiotu horyzontowe linie radiowe. W książce krok po kroku przedstawiono Czytelnikowi zagadnienia systemowe (rozdział 1) i sposób organizacji kanałów dla linii radiowych (rozdział 2), podstawowe zjawiska i zależności propagacyjne (rozdział 3) oraz wpływ troposfery na propagację mikrofal (rozdział 4). Następnie zaprezentowano szczegółowo metody wyznaczania profilu trasy i wysokości zawieszenia anten, określania tłumienia w gazach, deszczu i we mgle oraz wyznaczania głębokości zaników płaskich i selektywnych wraz z metodami przeciwdziałania zanikom (rozdział 5). W rozdziale 6 omówiono zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (zakłócenia interferencyjne, uwzględnianie zakłóceń przy projektowaniu i przydział kanałów), a w rozdziale 7 – zagadnienia związane z wiernością i dostępnością łączy. W rozdziale ostatnim opisano etapy planowania i projektowania łącza linii radiowej oraz podano uwagi dotyczące uruchamiania i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Książka w założeniu ma także stanowić pomoc podczas zajęć projektowych, dlatego zawiera wiele wzorów zaczerpniętych z bieżących zaleceń ITU-R.

Dostępność: brak towaru

Cena:

9,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 8,57 zł

Sygnały i systemy. Zbiór zadań.

Sygnały i systemy. Zbiór zadań.
Sygnały i systemy. Zbiór zadań.

Teoria sygnałów i systemów stanowi wiedzę podstawową, bez której trudno jest sobie wyobrazić studiowanie bardziej złożonych zagadnień, takich jak, na przykład, teoria modulacji i detekcji, analiza sygnałów niestacjonarnych czy badanie własności transmisyjnych systemów. Prezentowany zbiór zadań jest pomocą dydaktyczną do wykładów „Sygnały i systemy” oraz „Sygnały, modulacje i systemy” prowadzonych od wielu lat na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 
W pracy zebrano zadania z szeroko rozumianej teorii sygnałów czasu ciągłego i dyskretnego oraz systemów analogowych i cyfrowych, z uwzględnieniem analizy w stanie nieustalonym oraz problematyki badania stabilności systemów. Na początku każdego rozdziału zamieszczono wykaz pozycji bibliograficznych, w których Czytelnik może znaleźć obszerniejsze omówienie teoretyczne prezentowanych zagadnień. Następująca po wykazie część teoretyczna jest ograniczona do przypomnienia podstawowych pojęć i wzorów. W każdym rozdziale podano ponadto przykładowe rozwiązania zadań, po których autorzy pozostawiają Czytelnikowi wiele problemów do samodzielnego rozwiązania. Odpowiedzi do zadań zostały zamieszczone na końcu zbioru zadań. Załączniki zawierają między innymi tablice transformat (Fouriera, Laplace’a) oraz opis własności przekształceń wykorzystywanych przy rozwiązywaniu zadań.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

56,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 53,33 zł

EGZ.

Sieci telekomunikacyjne

Sieci telekomunikacyjne
Sieci telekomunikacyjne

W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Zdając sobie sprawę, że zawarcie przeglądu wszystkich sieci i zagadnień w jednej pozycji jest niemożliwe − pominięto w podręczniku szereg sieci rozgłoszeniowych, a także zagadnienia inżynierii ruchu. Zawarty w podręczniku opis podstaw działania różnego typu sieci telekomunikacyjnych ułatwi Czytelnikowi dogłębniejsze studiowanie wybranych typów sieci.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

95,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 90,48 zł

egz.

Podstawy telekomunikacji, telekomunikacja analogowa i cyfrowa

Podstawy telekomunikacji, telekomunikacja analogowa i cyfrowa
Podstawy telekomunikacji, telekomunikacja analogowa i cyfrowa

Podstawy telekomunikacji, telekomunikacja analogowa i cyfrowa

9788379341757

Dostępność: brak towaru

Cena:

30,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 28,57 zł

Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunik

Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunik
Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunik

Autor jest pracownikiem Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Brat udział w pracach związanych z implementacją systemu SDH, w charakterze doradcy do spraw zarządzania urządzeniami i sieciami. Pracował dla kilku firm, głównie TPSA. Przez szereg lat prowadził zajęcia dydaktyczne w zakresie zarządzania urządzeniami i sieciami telekomunikacyjnymi - wykłady, projekty i prace dyplomowe, w ramach uczelni, oraz wykłady dla pracowników telekomunikacji poza uczelnią. Opublikował kilkanaście artykułów w tej tematyce.
Niniejsza praca stanowi przystępne wprowadzenie w tematykę zarządzania urządzeniami i sieciami przez standardowe styki zarządzania. Nacisk położono na informacje zarządzania i działania na tych informacjach. Stosunkowo dokładnie przedstawiono modele informacyjne oraz usługi i protokoły warstwy aplikacji modelu odniesienia OSI. Praca ma charakter praktyczny. Przedstawia materiał potrzebny do tworzenia systemów zarządzania.

Dostępność: brak towaru

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

Kanał radiowy w sieciach WBAN.

Kanał radiowy w sieciach WBAN.
Kanał radiowy w sieciach WBAN.

 Monografia poświęcona modelowaniu kanałów radiowych w sieciach WBAN, czyli sieciach radiokomunikacyjnych krótkiego zasięgu, obejmujących swoim działaniem ciało człowieka (lub zwierzęcia) i jego bezpośrednie otoczenie. Podano definicję sieci WBAN i ich klasyfikację. Opisano podstawowe zagadnienia związane z tymi sieciami z uwzględnieniem problematyki radiokomunikacyjnej, narzędzia statystyczne najczęściej stosowane do analizy wyników eksperymentalnych badań propagacji fal radiowych, modele i metody umożliwiające oszacowanie wartości parametrów kanału radiowego w sieciach WBAN różnego typu oraz wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych przez autora, stanowiących istotny wkład w rozwój telekomunikacji.
Odbiorcy: pracownicy naukowi, inżynierowie oraz studenci telekomunikacji, elektroniki i informatyki, jak również specjaliści z zakresu inżynierii biomedycznej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

EGZ.

Propagacja fal radiowych w siech 5G/IoT

Propagacja fal radiowych w siech 5G/IoT
Propagacja fal radiowych w siech 5G/IoT
W książce przedstawiono metody analizy mechanizmów rozchodzenia się fal radiowych oraz metodykę oceny i obliczania tłumienia w różnych środowiskach propagacyjnych. Uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R oraz ETSI, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie praktyczne przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych piątej generacji (5G) oraz tzw. Internetu Rzeczy (IoT).
Odbiocy: pracownicy naukowi i studenci wyższych uczelni technicznych o kierunkach elektronika i telekomunikacja oraz inżynierowie projektanci systemów radiokomunikacyjnych, jak również wszyscy zainteresowani problematyką sieci 5G/IoT.
 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 65,71 zł

EGZ.

Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów

Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów
Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów
Kierunek: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja
Wydział: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Tematyka pracy naukowej:

Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

EGZ.

UMTS system telefonii komórkowe j trzeciej generacji

UMTS system telefonii komórkowe j trzeciej generacji
UMTS system telefonii komórkowe j trzeciej generacji

brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

Mechanizmy aukcyjne i giełdowew handlu zasobami.

Mechanizmy aukcyjne i giełdowew handlu zasobami.
Mechanizmy aukcyjne i giełdowew handlu zasobami.

Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobów sieci telekomunikacyjnych. Są to zagadnienia mające stosunkowo krótką historię, o rosnącym jednak znaczeniu dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem dotyczącym tych zagadnień.
Przedstawienie problematyki modelowania i projektowania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych poprzedzono omówieniem specyfiki transakcji handlowych w telekomunikacji oraz omówieniem doświadczeń światowych w rynkowej eksploatacji giełd zasobów sieciowych i aukcji pasma radiowego. Książka umożliwia zapoznanie się zarówno z teoretycznymi aspektami analizy i syntezy skutecznych mechanizmów aukcyjnych i giełdowych, jak i z zagadnieniami tworzenia systemów informatycznych wspomagających badanie właściwości tych mechanizmów oraz ich praktycznej implementacji.
Zagadnienia omawiane w książce mają charakter interdyscyplinarny, wymagają wykorzystania wiedzy i metod, między innymi, z zakresu ekonomii, teorii optymalizacji, inżynierii sieci telekomunikacyjnych i informatyki. Przedstawione w książce analizy i rozwiązania, będące w dużej części oryginalnymi osiągnięciami multidyscyplinarnego zespołu uczonych, mogą więc zainteresować szerokie grono specjalistów różnych dziedzin.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

42,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 40,00 zł

EGZ.

Modelowanie przelewu ruchu w systemach telekomunikacyjnych ze stratami.

Modelowanie przelewu ruchu w systemach telekomunikacyjnych ze stratami.
Modelowanie przelewu ruchu w systemach telekomunikacyjnych ze stratami.

Praca jest pierwszym tak obszernym omówieniem zagadnień przelewu ruchu w sieciach wielousługowych ze stratami. Zawarto w niej opracowanie spójnej metodologii modelowania systemów telekomunikacyjnych z przelewem ruchu, obsługujących wielousługowe strumienie ruchu generowane zarówno przez nieskończoną, jak i skończoną liczbę żródeł ruchu

Dostępność: brak towaru

Cena:

105,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 100,00 zł

Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego
Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

Monografia ma na celu przybliżenie zagadnienia ergonomicznego projektowania środków transportu miejskiego, który powinien zapewnić komfort podróżowania i mieć cechy transportu „przyjaznego” użytkownikowi. Powinno to pomóc w rozwiązaniu jednego z najistotniejszych problemów współczesnej polityki miejskiej, jakim jest konieczność zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców, prowadząca do zrównoważonej mobilności ‒ zmniejszenia popytu na podróże realizowane transportem indywidualnym na rzecz podróży odbywanych środkami transportu publicznego, rowerem i pieszo.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

36,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 34,29 zł

egz.

Sieci telekomunikacyjne

Sieci telekomunikacyjne
Sieci telekomunikacyjne
W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie si...

Dostępność: brak towaru

Cena:

84,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 80,00 zł

Generacja i synteza częstotliwości

Generacja i synteza częstotliwości
Generacja i synteza częstotliwości
Książka jest pierwszą obszerną pracą napisaną w języku polskim, poświęconą w całości współczesnej teorii i technice stosowanej do realizacji układów i systemów przeznaczonych do wytwarzania „precyzyjnych” sygnałów radiowych i m...

Dostępność: brak towaru

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej WKŁ

Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej WKŁ
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej WKŁ
Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

EGZ.

Radarowa penetracja gruntu GPR

Radarowa penetracja gruntu GPR
Radarowa penetracja gruntu GPR

W książce z serii Współczesne technologie radarowe przedstawiono najważniejsze aspekty techniki radarowej penetracji gruntu (ang. Ground Penetrating Radar). Opisano w niej zjawiska fizyczne towarzyszące propagacji fal elektromagnetyczn...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

52,50 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 50,00 zł

egz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl