wodociągi i kanalizacja

Wodociągi I Kanalizacja

Hydrologia Polski.

Hydrologia Polski.
Hydrologia Polski.

„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

129,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 122,86 zł

EGZ.
  • nowość

Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej.

Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej.
Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej.

Dostępność: brak towaru

Cena:

54,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 52,00 zł

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

11,40 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 10,56 zł

EGZ.

Modyfikacja membran ultrafiltracyjnych nanocząstkami i ich zastosowanie.

Modyfikacja membran ultrafiltracyjnych nanocząstkami i ich zastosowanie.
Modyfikacja membran ultrafiltracyjnych nanocząstkami i ich zastosowanie.

Modyfikacja membran ultrafiltracyjnych nanocząstkami i ich zastosowanie.

W ostatnich latach wraz z rozwojem nanomateriałów i nanocząstek opracowuje się nowe membrany stosowane w ciśnieniowych procesach membranowych. Są nimi membrany zawierające w swojej strukturze lub na powierzchni nanocząstki metali, tlenków metali, minerałów ilastych, a także nanorurki węglowe i grafen. Aktualnie uważa się, że nanocząstki są najlepszymi materiałami służącymi poprawie właściwości membran. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań własnych nad preparowaniem i charakterystyką ultrafiltracyjnych membran polieterosulfonowych modyfikowanych nanocząstkami grafenu, haloizytu lub nanosrebra.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

21,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,00 zł

EGZ.

Wykorzystanie dżdżownic do przetwarzania osadów stabilizowanych tlenowo.

Wykorzystanie dżdżownic do przetwarzania osadów stabilizowanych tlenowo.
Wykorzystanie dżdżownic do przetwarzania osadów stabilizowanych tlenowo.

Wykorzystanie dżdżownic do przetwarzania osadów stabilizowanych tlenowo.

Kalisz Liliana, Kaźmierczuk Marcin, Salbut Jadwiga, Nechay Aleksandra, Szyprowska Ewa

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Odwadnianie osadów ściekowychna poletkach z trzciną.

Odwadnianie osadów ściekowychna poletkach z trzciną.
Odwadnianie osadów ściekowychna poletkach z trzciną.

W celu intensyfikacji procesu odwadniania osadów ściekowych w warunkach naturalnych (na poletkach osadowych) wykorzystuje się rośliny ekosystemów bagiennych, najczęściej jednak trzcinę pospolitą Phragmites australis.

Stosowanie wielowarstwowych zalewów bez koniczności zdejmowania odwodnionego osadu przez długi czas (nawet 10 lat) w znacznym stopniu ułatwia eksploatację i zmniejsza jej koszty. Szybkie tempo pobierania wody przez trzcinę i jej wydalenie w postaci pary wodnej przyspiesza proces odwadniania osadów.

Ten sposób odwadniania może stanowić alternatywne rozwiązanie w szczególności w małych oczyszczalniach ścieków, tym bardziej, że wykonanie poletek trzcinowych jest tanie, a ich eksploatacja bardzo prosta.

W monografii przedstawiono wyniki pięcioletnich badań w skali technicznej nad odwadnianiem stabilizowanych w warunkach tlenowych i beztlenowych osadów na poletkach z trzciną. Wyniki tych badań, a także wcześniejszych prac autorów, były podstawą sformułowania zaleceń do projektowania i eksploatacji poletek z trzciną do odwadniania osadów ściekowych w warunkach krajowych.

 

Zainteresowanym powyższym tematem polecamy również monografię „Wykorzystanie trzciny do odwadniania i mineralizacji osadów stabilizowanych w warunkach beztlenowych” (2008 r.) autorstwa Liliany Kalisz i Jadwigi Salb

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Metody badań komunalnych osadów ściekowych.

Metody badań komunalnych osadów ściekowych.
Metody badań komunalnych osadów ściekowych.

Niniejsza publikacja zawiera dokładny opis metod badań komunalnych osadów ściekowych. Metody badań wskaźników fizyczno-chemicznych i biologicznych komunalnych osadów ściekowych są przeznaczone do stosowania w jednostkach organizacyjnych prowadzących w kraju kontrolę  jakości osadów pod kątem możliwości ich wykorzystania.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,76 zł

EGZ.

Substancje potencjalnie toksyczne w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków.

Substancje potencjalnie toksyczne w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków.
Substancje potencjalnie toksyczne w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków.

Substancje potencjalnie toksyczne w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków.

Bernacka Jadwiga, Pawłowska Leoniłła

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

34,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,38 zł

EGZ.

Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych w Polsce.

Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych w Polsce.
Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych w Polsce.

Stężenia i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych w Polsce. Dane z lat 2001-2002.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

22,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,95 zł

EGZ.

Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej.

Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej.
Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej.

Wysoko efektywne oczyszczalnie ścieków w Polsce w świetle procesów dostosowawczych do przepisów Unii Europejskiej.

Bernacka Jadwiga, Pawłowska Leoniłła, Krobski Andrzej

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

EGZ.

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych.

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych.
Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych.

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych.

Szyc Jan

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Piana biologiczna przyczyny występowania i możliwości kontroli.

Piana biologiczna przyczyny występowania i możliwości kontroli.
Piana biologiczna przyczyny występowania i możliwości kontroli.

W komunalnych oczyszczalniach ścieków, pracujących metodą osadu czynnego w wyniku nadmiernego rozwój mikroorganizmów nitkowatych często powstaje piana biologiczna, która powoduje wiele problemów eksploatacyjnych. Choć problem powstawania piany jest znany i badany od wielu lat, wciąż pozostaje

W Instytucie Ochrony Środowiska – PIB pod kierunkiem autorki niniejszego opracowania przez wiele lat były prowadzone badania dotyczące piany, w szczególności występowania tego zjawiska w krajowych oczyszczalniach ścieków, określenie przyczyn występowania mikroorganizmów nitkowych oraz rozpoznania metod i środków zmierzających do ograniczania lub likwidacji pienienia, w tym możliwości odwadniania piany na poletkach i wykorzystania uzyskanego produktu.

Monografia stanowi cenne kompendium wiedzy poparte wynikami badań podanych powyżej zagadnień dotyczących piany i jej występowania w komunalnych oczyszczalniach ścieków, pracujących metodą osadu czynnego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Organizmy osadu czynnego. Badania mikroskopowe.

Organizmy osadu czynnego. Badania mikroskopowe.
Organizmy osadu czynnego. Badania mikroskopowe.

Organizmy osadu czynnego. Badania mikroskopowe.

Kalisz Liliana, Kaźmierczuk Marcin

Dostępność: brak towaru

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

Procedura oceny ryzyka w zarzadzaniu gruntami zanieczonymi metalami ciężkimi.

Procedura oceny ryzyka w zarzadzaniu gruntami zanieczonymi metalami ciężkimi.
Procedura oceny ryzyka w zarzadzaniu gruntami zanieczonymi metalami ciężkimi.

Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi.

Gworek Barbara, Barański Andrzej, Czarnomski Krzysztof, Sienkiewicz Jadwiga, Porębska G.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych.
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych.

Czarnomski Krzysztof, Barański Andrzej, Bojanowicz Anna

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Substancje niebezpieczne w ściekach z wybranych branż przemysłu chemicznego.

Substancje niebezpieczne w ściekach z wybranych branż przemysłu chemicznego.
Substancje niebezpieczne w ściekach z wybranych branż przemysłu chemicznego.

Substancje niebezpieczne w ściekach z wybranych branż przemysłu chemicznego.

Urbanowicz Krystyna, Ruszczycka-Jakubiak Alina, Kłopotek Beata B.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl