wodociągi i kanalizacja

Wodociągi I Kanalizacja

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi
Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi
Skrypt do przedmiotów „eksploatacja wodociągów i kanalizacji” oraz „wodociągi i kanalizacja” przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej. W pracy omówiono pods...

Dostępność: brak towaru

Cena:

33,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,43 zł

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych inst...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Analiza baz danych zapisów wodomierzy do dynamicznego modelowania odbioru wody.

Analiza baz danych zapisów wodomierzy do dynamicznego modelowania odbioru wody.
Analiza baz danych zapisów wodomierzy do dynamicznego modelowania odbioru wody.

Celem pracy jest przedstawienie możliwości prowadzenia w praktyce analiz baz danych zawierających zapisy z wodomierzy zdalnych pod kątem wykorzystania tych baz do opracowania wzorców rozbiorów mających zastosowanie w dynamicznym modelowaniu pracy sieci wodociągowej. Podejmując badania założono, że wdrożone już w wielu miastach Polski systemy opomiarowania przyłączy wodociągowych z użyciem wodomierzy zdalnych, mogą, po zastosowaniu odpowiednich technik przetwarzania danych, stać się podstawą szybkiej identyfikacji wzorców godzinowych zużycia wody dla charakterystycznych typów odbiorców referencyjnych. Badania weryfikujące powyższą tezę przeprowadzono na bazie szeregów godzinowych rozbiorów wody zarejestrowanych w Warszawie, z wykorzystaniem wodomierzy zdalnych, dla łącznej liczby 21 odbiorców wody, których zaklasyfikowano do 7 kategorii: mieszkalnictwo wielorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne poszerzone o działalność handlową lub biurową, biurowce, obiekty handlowo-usługowe, dom jednorodzinny, publiczna szkoła podstawowa, ośrodek sportu i rekreacji wyposażony w basen kąpielowy.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

89,25 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 85,00 zł

EGZ.

Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych

Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych
Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych

Czwarte wydanie Poradnika zostało gruntownie zmienione, uzupełnione i uaktualnione. Adresowane jest przede wszystkim do budujących i użytkujących domy jednorodzinne.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,52 zł

EGZ.

Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody.

Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody.
Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody.

Poprzez udostępnienie Państwu niniejszej publikacji, ukierunkowanej głównie na sytuację występującą w wodociągach małych miast oraz wodociągach gminnych a szczególnie wiejskich, gdzie sytuacja jest szczególnie niekorzystna, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szeroki zakres czynników, które wpływają na efektywność ich pracy. Okazuje się, że zastosowanie stosunkowo prostych metod, które nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych, może znacząco podnieść efektywność i obniżyć koszty eksploatacji sieci zaopatrującej mieszkańców w wodę. W ramach pomocy dla jednej z gmin Chorwacji realizowaliśmy kiedyś projekt ukierunkowany na poprawę pracy miejskiego wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Sytuacja była poważna, gdyż w sieci często brakowało wody, która była dostarczana mieszkańcom nieregularnie, powodując ich ogromne niezadowolenie. Miejscowe przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, zajmujące się eksploatacją sieci wodociągowej, uzasadniało tę sytuację ogromnymi stratami wody ze względu na starą i zniszczoną działalnością wojenną sieć wodociągową. Naprawy dokonywane były doraźnie, w miejscach w których wycieki wody wydostawały się na powierzchnię. Ze względu na bardzo rozbudowaną sieć (180 km) ułożoną w terenie górzystym, aby dotrzeć z wodą do odległych osiedli i wiosek zwiększano ciśnienie w sieci. Jaki był tego rezultat, nie trudno się domyśleć. Zbiorniki retencyjne były ciągle puste, a w sieci brakowało wody. okazało się, że poprzez zastosowanie systematycznego podejścia do problemu sytuację udało się poprawić. Przeprowadzone badania objętości wody wskazały rzeczywiste straty wody występujące w sieci, pozwoliły na określenie wielkości strat wynikających ze złego opomiarowania lub kradzieży wody. Badania przeprowadzone za pomocą korelatora wskazały miejsca, w których woda wyciekała z sieci, ale nie ujawniała się na powierzchni. Zastosowanie w odpowiednich miejscach zaworów redukcyjnych spowodowało doprowadzenie ciśnienia w sieci do wartości nie zagrażających zniszczeniem sieci oraz powstawaniem nowych wycieków. Nakłady inwestycyjne poniesione przez omawianą gminę nie przekroczyły równowartości 200,000 zł natomiast doprowadziły w krótkim czasie do znaczącej poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz ograniczenia strat wody z 70 % do 30 %.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Emerging pollutants wyzwaniem dla gospodarki wodno-ściekowej.

Emerging pollutants wyzwaniem dla gospodarki wodno-ściekowej.
Emerging pollutants wyzwaniem dla gospodarki wodno-ściekowej.

EMERGING POLLUTANTS WYZWANIEM DLA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

154,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 146,67 zł

EGZ.

Energooszczędna ekspoatacja pomp głębinowych.

Energooszczędna ekspoatacja pomp głębinowych.
Energooszczędna ekspoatacja pomp głębinowych.

Książka stanowi szczególnie cenne źródło informacji dla osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami (badaniem), modernizacjami, remontami pomp przeznaczonych do pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych określanych przez wymagania dotyczące ich parametrów przepływowo-energetycznych.

Ocenia się, że 20÷30% produkowanej w Polsce energii elektrycznej zużywają pompy, wśród, których istotną część stanowią pompy stosowane w transporcie wód pitnych. Uwzględniając aktualny wzrost znaczenia wód podziemnych, szczególnie w okresach długotrwałej suszy, tematyka podjęta w książce jest bardzo aktualna.

Eksploatacja głębinowych ujęć charakteryzuje się złożonością i wzajemnymi powiązaniami zagadnień techniki pompowej i hydrogeologii. Obecnie aktualna tematyka energooszczędności maszyn wymaga również od projektantów układów pompowych (pompa + instalacja) korzystania z zaawansowanych metod projektowych wykorzystujących numeryczne metody obliczeń parametrów przepływowych w kanałach hydraulicznych pomp. Stosowane w agregatach pompowych napędowe silniki elektryczne powinny charakteryzować się możliwie wysokimi sprawnościami. Zarówno pompy, jak ich napędowe silniki elektryczne, powinny się charakteryzować wysokimi sprawnościami w szerokim zakresie zmian parametrów przepływowych agregatów pompowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

96,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 92,00 zł

EGZ.

Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków.

Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków.
Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków.

Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

41,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 39,05 zł

EGZ.

Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków
Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

Poprawność wykonania systemów kanalizacyjnych ma istotny wpływ na warunki sanitarne mieszkańców, ich zdrowie oraz zagrożenie epidemiczne.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Instalacje wodociągowe.

Instalacje wodociągowe.
Instalacje wodociągowe.

Instalacje wodociągowe

Dostępność: brak towaru

Cena:

19,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 18,10 zł

Komunalne osady ściekowe geneza- gospodarka.

Komunalne osady ściekowe geneza- gospodarka.
Komunalne osady ściekowe geneza- gospodarka.

Problem powstającej masy osadów do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia marginalizowano, a głównym kierunkiem zagospodarowania tego odpadu było składowanie. Mimo, że obecnie zmieniło się postrzegania i postępowanie z osadami ściekowymi, to nadal ich obecność w otoczeniu człowieka budzi skrajne emocje.

Książka w syntetyczny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczącego osadów ściekowych. Omawia funkcjonowanie typowej oczyszczalni ścieków, jak i gospodarkę osadową rutynowo prowadzoną na terenie oczyszczalni. Charakteryzuje chemiczny i mikrobiologiczny skład typowych osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz szczegółowo omawia aktualne akty prawne normujące postępowanie z osadami ściekowymi.

Współczesne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych zostały zaprezentowane na podstawie najnowszego stanu wiedzy. Publikację należy traktować jako podstawowe kompendium wiedzy na temat osadów ściekowych, zatem można ją polecić nie tylko studentom kierunków Rolnictwo oraz Ochrona i kształtowanie środowiska lecz także osobom, które pragną poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

EGZ.

Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód.

Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód.
Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód.

W  monografii przeanalizowano możliwości wykorzystania w technologii oczyszczania wód i ścieków materiału nowej generacji, jakim są nanorurki węglowe. Zaprezentowane badania własne dotyczą usuwania syntetycznych barwników organicznych na drodze adsorpcji przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych w wydzielonym reaktorze i układzie wielofunkcyjnym, który łączy adsorpcję z niskociśnieniową filtracją membranową. Wydajność adsorpcyjną nano-materiału węglowego względem wybranych barwników skontrastowano ze sprawnością konwencjonalnego adsorbentu w postaci węgla aktywnego. Przeprowadzone kompleksowe prace badawcze pozwoliły na matematyczny opis przebiegu procesu adsorpcji i określenie optymalnych warunków jego realizacji w rozpatrywanych układach. Ocenie poddano potencjał aplikacyjny nanorurek węglowych w oczyszczaniu wód i ścieków zawierających w swoim składzie syntetyczne barwniki organiczne.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

29,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 27,62 zł

EGZ.

Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych.

Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych.
Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych.

Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 47,24 zł

EGZ.

Pompy-dobór do linii technologicznych i wyznaczanie charakterystyk.

Pompy-dobór do linii technologicznych i wyznaczanie charakterystyk.
Pompy-dobór do linii technologicznych i wyznaczanie charakterystyk.

Publikacja ta stanowi część cyklu INŻYNIERIA PROCESOWA BIOSUROWCÓW. Ten cykl materiałów dydaktycznych przeznaczony jest głównie dla studentów wszystkich kierunków na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu oraz kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Rolnictwa i Bioinżyrierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, choć może też być wykorzystywany na innych kierunkach.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

16,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 15,24 zł

EGZ.

Procesy technologiczne oczyszczania wody i ścieków. Laboratorium

Procesy technologiczne oczyszczania wody i ścieków. Laboratorium
Procesy technologiczne oczyszczania wody i ścieków. Laboratorium

Procesy technologiczne oczyszczania wody i ścieków. Laboratorium

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Projektowanie zakładów oczyszczania wody.

Projektowanie zakładów oczyszczania wody.
Projektowanie zakładów oczyszczania wody.

Projektowanie zakładów oczyszczania wody jest kompendium dotyczącym projektowania urządzeń i całych układów do uzdatniania wody.

Zawartość książki została dostosowana do współczesnych realiów, a tematyka dotycząca projektowania zakładów uzdatniania wody została ujęta w sposób kompleksowy.

W każdym z rozdziałów przedstawiających określony proces technologiczny oczyszczania wody opisano cel i podstawy teoretyczne procesu, a także typowe urządzenia (wraz ze schematami) do jego przeprowadzenia, parametry projektowe oraz szczegółowe przykłady obliczeniowe wybranych urządzeń. Pozwoli to początkującym konstruktorom (np. studentom I stopnia studiów kierunków inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska i podobnych) rozwiązywać liczne problemy związane z projektowaniem i doborem urządzeń oraz wykonywaniem podstawowych rysunków zakładu oczyszczania wody powierzchniowej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl