Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP
Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP
Spis treści
Książka + płyta CD

Książka zawiera wzory programów szkoleń bhp (wstępne, okresowe) dla różnych grup pracowników: pracodawców, administracyjno-biurowych, robotników, służb bhp, ...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Wytyczne opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Wytyczne opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Wytyczne opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Spis treści
1.       Wprowadzenie / 9
1.1.    Odbiorcy wytycznych / 9
1.2.    Wymagania opracowania instrukcji. Rys historyczny / 10
1.3.    Wykorzystanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego / 12
1.4.    Zarys ogólny wytycznych / 12

2.       Wymagania formalne i merytoryczne / 14
2.1.    Wprowadzenie / 14
2.2.    Rodzaje obiektów, dla których wymagane jest opracowanie IBP / 14
2.3.    Wyjątki / 15
2.4.    Wymagania formalne / 15
2.5.    Wymagania merytoryczne / 16
2.6.    Aktualizacja instrukcji / 18
2.7.    W następnych rozdziałach / 19

3.       Struktura dokumentu / 20
3.1.    Wprowadzenie / 20
3.2.    Struktura dokumentu / 20
3.3.    Edycja dokumentu / 24
3.4.    W następnych rozdziałach / 25

4.      Warunki ochrony przeciwpożarowej / 26
4.1.    Wprowadzenie / 26
4.2.    Zestawienie powierzchni wewnętrznych / 27
4.3.    Grupa wysokości i wysokość budynku / 28
4.4.    Liczba kondygnacji / 29
4.5.    Odległość budynku od obiektów sąsiadujących / 30
4.6.    Parametry pożarowe występujących substancji palnych / 30
4.7.    Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego / 32
4.8.    Kategoria zagrożenia ludzi / 33
4.9.    Przewidywana liczba osób w budynku / 34
4.10.    Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych / 35
4.11.    Podział obiektu na strefy pożarowe / 36
4.12.    Klasa odporności pożarowej budynku / 37
4.13.    Klasa odporności ogniowej elementów budynku / 37
4.14.    Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku / 38
4.15.    Warunki techniczne ewakuacji / 39
4.16.    Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych / 40
4.17.    Urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w budynku / 41
4.18.    Wyposażenie w gaśnice / 42
4.19.    Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru / 43
4.20.    Drogi pożarowe / 44
4.21.    Inne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej / 46
4.22.    W następnych rozdziałach / 46

5.       Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – wyposażenie, przegląd i konserwacja / 47
5.1.    Wprowadzenie / 47
5.2.    Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe / 47
5.3.    Określenie wyposażenia w wymagane gaśnice / 47
5.4.    Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych  i gaśnic / 48
5.5.    Przykłady / 48
5.6.    W następnych rozdziałach / 54

6.       Sposoby postępowania na wypadek pożaru  i innego zagrożenia / 55
6.1.    Wprowadzenie / 55
6.2.    Rodzaje i ogólna charakterystyka zagrożeń / 55
6.3.    Sposoby postępowania na wypadek pożaru  i innego zagrożenia / 55
6.4.    Przykład zapisów procedur postępowania / 56
6.5.    W następnych rozdziałach / 58

7.       Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP) / 59
7.1.    Wprowadzenie / 59
7.2.    Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.  Wymagania / 59
7.3.    Ogólne podejście do zabezpieczenia PNP / 61
7.4.    Przykładowe wzory dokumentacji PNP / 61
7.5.    W następnych rozdziałach / 65

8.       Ewakuacja ludzi – warunki i organizacja oraz ćwiczenia / 66
8.1.    Wprowadzenie / 66
8.2.    Wymagania w zakresie przeprowadzania ewakuacji / 66
8.3.    Warunki techniczne i organizacja ewakuacji ludzi / 67
8.4.    Zasady organizacji ewakuacji ludzi / 68

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Wypadki i choroby zawodowe-analiza i koszty.

Wypadki i choroby zawodowe-analiza i koszty.
Wypadki i choroby zawodowe-analiza i koszty.

Niniejsze opracowanie w przystępny i czytelny sposób omawia analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz szczegółowo opisuje związane z tym koszty.

Ponadto podaje sposób wyliczania kosztów wraz z przykładowymi wzorami formularzy:

  • "Kartą kosztów wypadku przy pracy",

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Wymagania i ocena stanu BHP w zakładzie pracy w.13.Poradnik

Wymagania i ocena stanu BHP w zakładzie pracy w.13.Poradnik
Wymagania i ocena stanu BHP w zakładzie pracy w.13.Poradnik

Zagadnienia zawarte w niniejszym poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz zawodowych służb bhp podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik. Wydanie XII

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik. Wydanie XII
Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik. Wydanie XII

Zagadnienia zawarte w niniejszym poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz zawodowych służb bhp podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Książka podzielona jest na dwie części:

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP

Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP
Wybrane i zaktualizowane przepisy BHP
Publikacja zawiera najbardziej potrzebne i najczęściej stosowane przepisy. Opracowanie stanowi niezwykle użyteczny poradnik dla inspektorów BHP, społecznych inspektorów pracy, jak również może być wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna do sz...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Wózki jezdniowe. Podręcznik bezpiecznej eksploatacji

Wózki jezdniowe. Podręcznik bezpiecznej eksploatacji
Wózki jezdniowe. Podręcznik bezpiecznej eksploatacji
Podręcznik przeznaczony jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy oraz kierowców wózków jezdniowych.
Autor przedstawia praktyczna stronę działalności wymienionych o...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Vademecum ochrony przeciwpożarowej

Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Vademecum ochrony przeciwpożarowej

W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem wyd.3

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem wyd.3
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem wyd.3
Stan prawny: październik 2010 r.
Komentarz do ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz tekst ujednolicony ustawy.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Szkolenia BHP, tekst rozporządzenia + komentarz

Szkolenia BHP, tekst rozporządzenia + komentarz
Szkolenia BHP, tekst rozporządzenia + komentarz

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz aktualnego na dzień wydania lipiec 2017 brzmienia aktu prawnego, opracowanie to zawiera:

  • praktyczne wskazówki zastosowania obowiązujących przepisów prawnych,
  • szczegółowe wyjaśnienie najczęściej spotykanych problemów interpretacyjnych, (m. in. dotyczących uprawnień, które musi posiadać osoba prowadząca szkolenie),
  • wzory praktycznych rozwiązań (rejestrów, zarządzeń, programów szczegółowych, pozostałej dokumentacji szkolenia),
  • podstawowe wiadomości dotyczące dydaktyki pozaszkolnej,
  • podstawowe wiadomości dotyczące właściwego procesu projektowania szkolenia.

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych

Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych
Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych

Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja
praca zbiorowa
redakcja merytoryczna: Julian Wiatr, „elektro.info”, Waldemar Joniec, „Rynek Instalacyjny”

Dostępność: brak towaru

Cena:

Ryzyko w spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy

Ryzyko w spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy
Ryzyko w spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy

Systemowe podejście do zarządzania, realizowane zgodnie ze sformalizowanymi wytycznymi norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001, stwarza dziś szansę na uwzględnienie w działaniach organizacji oczekiwań wszystkich klientów, pr...

Dostępność: brak towaru

Cena:

Przepisy ogólne zw.z BHP przy ekspl.urządzeń,instalacji,sieci

Przepisy ogólne zw.z BHP przy ekspl.urządzeń,instalacji,sieci
Przepisy ogólne zw.z BHP przy ekspl.urządzeń,instalacji,sieci
Spis Treści
1. Wybrane przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Organizacja bezpiecznej pracy
3. Dokumentacja techniczna urządzeń  energetycznych
4. Przyjmowanie i eksploatacja urządzeń energetyc...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne wyd. 14

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne wyd. 14
Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne wyd. 14

Książka zawiera podstawowe informacje dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczym - zgodna z programem zawartym w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydakty.

Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydakty.
Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydakty.

Książka zawiera podstawowe informacje dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczym - zgodna z programem zawartym w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne wyd. 6

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne wyd. 6
Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne wyd. 6

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono      w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne

Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne
Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono      w niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii. Omówiono również nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Pracownik administracyjno-biurowy. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. Wydanie IX

Pracownik administracyjno-biurowy. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. Wydanie IX
Pracownik administracyjno-biurowy. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu BHP. Wydanie IX

Książka przygotowana została jako materiał pomocniczy dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na cztery części:

  • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:

   - praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

    - ochrony pracy kobiet i młodocianych,

    - wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

    - profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Dostępność: brak towaru

Cena:

Pracownik administracyjno-biurowy wydanie 12. Materiały dydaktyczne.

Pracownik administracyjno-biurowy wydanie 12. Materiały dydaktyczne.
Pracownik administracyjno-biurowy wydanie 12. Materiały dydaktyczne.

Książka przygotowana została jako materiał pomocniczy dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:
egz.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl