Wydawca
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Aktualne problemy katastru w Polsce.

Aktualne problemy katastru w Polsce.
Aktualne problemy katastru w Polsce.

...

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,00 zł (netto: 37,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów

Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów
Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów

Najwięcej uwagi poświęcono tematom dla geodetów najważniejszym, a mianowicie rozpoznawaniu gleb w terenie, ocenie jakości i przydatności rolniczej gleby, sporządzaniu map glebowych i interpretacji tych map dla potrzeb ochrony środowiska przy...

Dostępność: brak towaru

Cena: 26,00 zł (netto: 24,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Geodezja + płyta CD

Geodezja + płyta CD
Geodezja + płyta CD

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi i geomatyką. W przystępny sposób opisane zostały zarówno znane i od dawna stosowane rozwiązania geodezyjne, jak i nowoczesne metod...

Dostępność: brak towaru

Cena: 69,00 zł (netto: 65,71 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Geodezja I w teorii i praktyce cz.1

Geodezja I w teorii i praktyce cz.1
Geodezja I w teorii i praktyce cz.1

Geodezja I w teorii i praktyce, część pierwsza, nowe wydanie 2019r. wyd 4.
Przedmowa do wydania III Trzecia edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 – 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.

Dostępność: brak towaru

Cena: 49,00 zł (netto: 46,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Geodezja I w teorii i praktyce cz.2

Geodezja I w teorii i praktyce cz.2
Geodezja I w teorii i praktyce cz.2

GEODEZJA I, w teorii i praktyce CZ. 2 - NOWOŚĆ Przedmowa do wydania III Trzecia edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 – 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.
Wydanie III książki „Geodezja I w teorii i praktyce” stanowi powrót do pierwotnej koncepcji połączenia w tym samym podręczniku zagadnień teoretycznych i praktycznych. Jak wykazały doświadczenia z lat poprzednich jednoczesne operowanie dwiema odrębnymi książkami do wykładów i do ćwiczeń jest nieco kłopotliwe, a ponadto w drugiej książce nie można uniknąć powtarzania pewnych wiadomości ogólnych, wprowadzających ucznia lub studenta do praktycznego rozwiązywania konkretnych zadań geodezyjnych. Pominięcie tych powtórzeń pozwoliło, przy relatywnie niezmienionej objętości tekstu obu części niniejszego wydania podręcznika w porównaniu z łączną objętością Geodezji IPrzewodnika do ćwiczeń, na wzbogacenie treści o dodatkowe zagadnienia nieujęte w poprzednim wydaniu. Należy tu między innymi wymienić: poszerzone wiadomości z zakresu historii geodezji i kartografii, opisy nowszych instrumentów firmy Leica, w tym m. in.: teodolitów cyfrowych Builder, niwelatora kodowego Sprinter, tachimetru elektronicznego TS 02 oraz nowy rozdział poświęcony standardom technicznym wprowadzonym poprzez niedawne akty wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Obecnie książka Geodezja I składa się z dwu części (tomów) i czternastu rozdziałów (poprzednio 12), zawierających wiadomości z podstawowych działów geodezji ogólnej: bezpośrednie i pośrednie pomiary liniowe, tyczenie kątów prostych, pomiar kątów poziomych i pionowych, rachunek współrzędnych, obliczanie pól, niwelacja, pomiary sytuacyjne, sporządzanie map wielkoskalowych. Wyliczenie to wskazuje, że podręcznik obejmuje znaczny zakres wiedzy zawodowej, koniecznej do opanowania w stosunkowo krótkim czasie i stanowiącej niezbędną podstawę do nauki dalszych przedmiotów zawodowych.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,00 zł (netto: 46,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Geodezja II wyd. 4

Geodezja II wyd. 4
Geodezja II wyd. 4

Jako lektura pomocnicza podręcznik jest dedykowany studentom wydziałów geodezyjnych wyższych uczelni technicznych i uczniom technikum geodezyjnego.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 54,00 zł (netto: 51,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Geodezja inżynieryjno-budowlana

Geodezja inżynieryjno-budowlana
Geodezja inżynieryjno-budowlana

Wolski Bogdan, Toś Cezary
Geodezja inżynieryjno-budowlana

ISBN/ISSN: 978-83-7242-480-8
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2008

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 18,90 zł (netto: 18,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Geodezja inżynieryjno-drogowa. Wydanie II

Geodezja inżynieryjno-drogowa. Wydanie II
Geodezja inżynieryjno-drogowa. Wydanie II

Geodezja inżynieryjno-drogowa

Od projektu wstępnego do realizacji drogi w terenie!

Nowe, rozszerzone wydanie podrę...

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,00 zł (netto: 46,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Geodezja w gospodarce nieruchom osciami T-3

Geodezja w gospodarce nieruchom osciami T-3
Geodezja w gospodarce nieruchom osciami T-3

Problematyka objęta trzecim i zarazem ostatnim tomem podręcznika Geodezja w gospodarcestanowi tematyczną kontynuację wydanych uprzednio dwóch
nieruchomościami
tomów: pierwszego w r. 2009 i drugiego w r. 2010 i stanowi dalsze uzupełnienie wiadomości
dotyczących udziału prac geodezyjnych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.
W treści tomu 3 zostały ujęte dwa podstawowe, a jednocześnie najbardziej konfliktogenne
i najtrudniejsze pod względem technicznym, prawnym, społecznym i gospodarczym
prace urządzeniowo-rolne, jakimi są: scalenia i wymiany gruntów oraz rozgraniczenia
nieruchomości. Wymagają one od geodety-projektanta i wykonawcy tych zabiegów
nie tylko wiedzy fachowej i prawnej, bezstronności, rzetelności i skrupulatności, lecz także
dobrej znajomości realiów życia na wsi, umiejętności negocjacyjnych i zdolności przekonywania
stron do przyjętych rozwiązań. Tematyka związana ze scaleniami i wymianami
gruntów została omówiona w rozdziale 18.
Współczesna technologia komputerowa umożliwia znaczne usprawnienie i radykalne
obniżenie pracochłonności projektowania scaleń gruntów. Wśród opracowanych w naszym
kraju programów do kompleksowej obsługi scaleń gruntów wyróżnia się pracujący w środowisku
programów firmy Bentley system MK - SCAL, opracowany przez: dr inż. Mariusza
Zygmunta i dr inż. Jarosława Janusa.
Do zasadniczych funkcji programu MK - SCAL należą:
• kontrola topologii mapy ewidencji gruntów,
• wspomaganie procesu tworzenia mapy szacunkowej,
• automatyczne tworzenie tabeli rejestru przed scaleniem i po scaleniu,
• wspomaganie tworzenia kompleksów projektowych,
• automatyczne projektowanie działek metodą powierzchniową lub wartościową,
• bieżące bilansowanie efektów procesu scalenia.

Rozdziały:
18. Scalenie i wymiana gruntów
19. MkScal − system obsługi scalania gruntów
20. Ustalanie granic i rozgraniczanie nieruchomosci
21.Wybrane zagadnienia z zakresu wykonawstwa geodezyjnego

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 30,00 zł (netto: 28,57 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Geodezja w praktyce

Geodezja w praktyce
Geodezja w praktyce

Książka zawiera wiadomości z zakresu podstaw geodezji. Ponadto ujęto w niej pełny zakres aktualnych wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych w pracy geodety.
Adresatami książki są geodeci i kandydaci do tego zawodu; może też być ona cenną pomocą dla studentów i uczniów szkół średnich odpowiednich kierunków.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 52,00 zł (netto: 49,52 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Geodezja współczesna w.3./PWN/

Geodezja współczesna w.3./PWN/
Geodezja współczesna w.3./PWN/

...

Publikacja ceniona przez środowisko geodezyjne, napisana z ogromnym talentem literackim, dzięki czemu treści niezwykle trudne są łatwo przyswajane.

Książka obejmuje tematykę geodezji podstawowej w epoce pomiarów satelitarnych, w tym:
-zagadnienia geometryczne geodezji wyższej,
-modele pola siły ciężkości Ziemi,
-elementy grawimetrii geodezyjnej,
-wyznaczanie figury Ziemi metodami grawimetrycznymi i astronomiczno-geodezyjnymi,
-geodezyjny system odniesienia i realizacja europejskiego układu odniesienia EUREF,
-systemy obserwacyjne globalnego geodezyjnego systemu obserwacyjnego GGOS,
-globalny satelitarny system nawigacyjny (GNSS) i systemy wspomagające (SBAS),
-wybrane zagadnienia geodezji wyższej w epoce satelitarnego wyznaczania pozycji,
-geodezja współczesna, a problematyka badań geodynamicznych.

W obecnym wydaniu uwzględniono niezbędne zmiany i uzupełnienia wynikające z rozwoju systemów obserwacji i opracowań geodezyjnych.

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, geografii, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa, budownictwa a także dla wykładowców i wykonawców prac geodezyjnych.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 89,00 zł (netto: 84,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa .wyd.7

Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa .wyd.7
Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa .wyd.7

Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa .wyd.7

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 30,00 zł (netto: 28,57 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa

Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa

brak opisu

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 40,00 zł (netto: 38,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa.

Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa.
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa.

Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa

 

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 40,00 zł (netto: 38,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Geoinformacja Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

Geoinformacja Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy
Geoinformacja Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

Wiedza, postrzegana jako kapitał, wymaga odpowiedniego zarządzania odwołującego się do rozwiązań systemowych, wykorzystujących współczesne technologie komunikacyjne, które tworzą dedykowane systemy jej organizacji (SOW). W ramach budowanych systemów SOW definiowane są wszelkiego rodzaju niezbędne narzędzia organizowania informacji, które umożliwiają zarządzanie skodyfikowaną w różnych środowiskach sieciowych wiedzą formalną, w tym w szczególności internetowych serwisach informacyjnych, systemach informacji przestrzennych (GIS) czy innych bazach danych, które wykorzystywane są do różnych celów.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 93,00 zł (netto: 88,57 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Geoinformacja.Wprowadzenie do systemów org.danych i wiedzy

Geoinformacja.Wprowadzenie do systemów org.danych i wiedzy
Geoinformacja.Wprowadzenie do systemów org.danych i wiedzy

   Potrzeba tworzenia tego rodzaju systemów organizacji wiedzy jest koniecznością wynikającą z informacyjnego nadmiaru niewyselekcjonowanych i nieprzetworzonych danych i informacji, które przytłaczają w swojej masie przeciętnego ich odbiorcę. Odszukanie np. w Internecie wiarygodnych informacji, niezbędnych przy wykonywaniu określonych zadań, jest przy tym czasochłonne i obarczone poczuciem trudnej do zdefiniowania niepewności, odniesionej do jakości i kompletności pozyskanych tym sposobem danych i informacji.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 93,00 zł (netto: 88,57 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych

Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych
Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych

Górny Śląsk w granicach historycznych charakteryzuje się zróżnicowaną budową geologiczną i występowaniem wielu bogactw mineralnych. W opracowaniu przedstawiono budowę jednostek geologicznych, w tym szczegółowo Górnośląskie Zagł...

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 14,00 zł (netto: 13,33 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Geomatyka

Geomatyka
Geomatyka

Geomatyka

Podręcznik zawiera skrócony wykład z przedmiotu geomatyka w ujęciu tradycyjnym

i współczesnym. Omówione zagadnienia to: istota geodezji, przestrzeń 3D,

układy współrzędnych i systemy odniesień przestrzennych, współczesne metody

pozyskiwania danych geodezyjnych, techniki i technologie stosowane w geodezji,

przestrzeń prawna w geodezji, osnowy geodezyjne, elementy kartografii,

odwzorowania rzutowe, kartografia tematyczna, przestrzeń 2D, pomiary szczegółowe,

sprzęt i techniki pomiarowe, dokładność pomiarów.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl