Producenci
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Badania nieniszczące w praktyce spawalniczej.

Badania nieniszczące w praktyce spawalniczej.
Badania nieniszczące w praktyce spawalniczej.

Spawanie stanowi proces, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania wyrobu oraz gdzie niedostatki przebiegu procesu mogą się ujaw­nić dopiero podczas jego eksploatacji. Wynika stąd, że spawanie powinno być zawsze realizowane przez wykwalifikowany personel, natomiast parametry spawania w sposób permanentny nadzorowane i monitorowane.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 76,00 zł (netto: 72,38 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań polskich norm

Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań polskich norm
Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań polskich norm

I Badania własności mechanicznych 5

1. Wstęp 5

2. Pobieranie próbek do badań (ze złączy spawanych). Złącza próbne 5

3. Próby rozciągania 7
3.1. Próba statyczna rozciągania metali (PN-91/H-04310) 7
3.2. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spajanych (PN-88/M-69710) 11
3.3. Próba rozciągania spoiny (PN-57/M-69712) 13
3.4. Próba rozciągania stopiwa (PN-64/M-69708) 14
3.5. Próby rozciągania złączy ze spoinami pachwinowymi (PN-80/M-69714) 14

4. Próba ścinania złączy ze zgrzeinami punktowymi i liniowymi (PN-74/M-69782) 17

5. Próby zginania 18
5.1. Próba zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych (PN-88/M-69720) 19

6. Próby udarności 23
6.1. Próba udarności stali i staliwa (PN-79/M-04370) 24
6.2. Próba udarności płaskiego złącza doczołowego (PN-88/M-69733) 25
6.3. Próba udarności stopiwa (PN-64/M-69708) 25
6.4. Wyznaczanie krzywej przejścia w stan kruchości 25
6.5. Próba udarności po sztucznym starzeniu (PN-81/H-04373, PN-69/M-69734) 27

7. Próby mechaniki pękania 27
7.1. Metodyka wyznaczania współczynnika intensywności naprężeń Krc (PN-87/H-04335) 29
7.2. Metodyka oceny rozwarcia pęknięcia (COD) 31
7.3. Metodyka wyznaczania całki odkształcenia (całki Rice'a) u wierzchołka pęknięcia JIC 32

8. Próby łamania 34

9. Próby twardości 36
9.1. Sposób Brinella (PN-91/H-04350) 36
9.2. Sposób Vickersa (PN-91/H-04360) 38
9.3. Sposób Rockwella (PN-91/H-04355) 39
9.4. Próba twardości złącz spawanych i zgrzewanych (PN-64/M-69751) 39

10. Próby zmęczeniowe metali (PN-76/M-04325) 42

11. Badania dopuszczające i sprawdzające różnych materiałów dodatkowych do spawania według przepisów i wymagań Morskich Towarzystw Klasyfikacyjnych 44
11.1. Badania dopuszczeniowe drutów elektrodowych do półautomatycznego spawania w osłonach gazów ochronnych 46
11.2. Badania dopuszczeniowe kombinacji spawalniczych (drug - topnik) przeznaczonych do automatycznego spawania łukiem krytym 54
11.3. Wymagania stawiane przez TU Rheinland stopiwom w osłonach gazów ochronnych oraz wykonanym automatycznie łukiem krytym 58

12. Normy dotyczące badań własności mechanicznych 61

13. Literatura 63

II Badania metalograficzne 64

1. Wstęp 64

2. Przygotowanie próbek 64
2.1. Pobieranie próbek 64
2.2. Przygotowanie zgładów do badań makroskopowych 67
2.3. Oględziny makroskopowe i rejestracja wyników 71
2.4. Zakres zastosowania badań makroskopowych + w spawalnictwie 72
2.5. Przygotowanie zgładów do badań mikroskopowych 72
2.6. Badania mikrostruktury rejestracja wyników 79
2.7. "Nieniszczące" badania mikrostruktury 81

Dostępność: brak towaru

Cena: 13,53 zł (netto: 11,00 zł )
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek

Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek
Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek

Książka zawiera podstawowe wiadomości na temat rodzajów i sposobów badań penetracyjnych połączeń spawanych.
Książka jest adresowana do osób zawodowo związanych z oceną zgodności elementów łączonych przez spawanie
<br /...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 43,00 zł (netto: 40,95 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Badania penetracyjne połączeń spawanych,odlewów i odkuwek.

Badania penetracyjne połączeń spawanych,odlewów i odkuwek.
Badania penetracyjne połączeń spawanych,odlewów i odkuwek.
brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena: 43,00 zł (netto: 40,95 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających.

Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających.
Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających.

Opracowanie przeznaczone jest dla kandydatów badan radiograficznych planujących uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów według wymagań normy PN-EN 473 oraz dla przemysłowych operatorów aparatury do badan radiograficznych. Opracowanie może być przydatne dla studentów wyższych uczelni technicznych lub szkół średnich o kierunku mechanicznym lub metalurgicznym oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości z zakresu kontroli jakości w dziedzinie spawalnictwa przy zastosowaniu badan radiograficznych.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 22,14 zł (netto: 18,00 zł )
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne odkuwek

Badania wizualne odkuwek
Badania wizualne odkuwek

W podręczniku podano charakterystykę procesu kucia i odkuwek oraz podział i terminologię wad (niezgodności) odkuwek wykrywanych metodą wizualną. Na podstawie przykładu omówiono zasady oceny jakości odkuwek na podstawie badań wizualnych. Dostęp do materiałów źródłowych podręcznika zapewnia wykaz literatury i wykaz wykorzystanych norm.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł (netto: 20,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne odlewów

Badania wizualne odlewów
Badania wizualne odlewów

W opracowaniu podano charakterystykę odlewów i niezgodności w nich występujących, opisano stosowane do określania chropowatości powierzchni odlewów wzorce wzrokowo – dotykowe oraz dotykowe i bezdotykowe przyrządy, określono zasady badania chropowatości za pomocą tych środków. Opisano i podano zasady klasyfikacji niezgodności powierzchniowych odlewów za pomocą wymiarowania i wzorców do odlewów żeliwnych oraz staliwnych. W odrębnych rozdziałach określono sposób dokumentowania uzyskanych wyników badań oraz przykłady ćwiczeniowe z badań wizualnych odlewów.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł (netto: 20,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne złączy spawanych

Badania wizualne złączy spawanych
Badania wizualne złączy spawanych

Do wykrywania oraz określania wymiarów niezgodności spawalniczych stosuje się różne metody badań nieniszczących. Jednak metodą podstawową, obowiązkowo stosowaną dla wszystkich konstrukcji spawanych, są badania wizualne. Dlatego opracowano poradnik, którego zawartość powinna ułatwić czytelnikowi przyswojenie informacji zarówno z zakresu teoretycznej jak i praktycznej realizacji badań wizualnych, natomiast personelowi badań nieniszczących służyć pomocą przy wykonywaniu ich codziennych obowiązków służbowych.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 73,50 zł (netto: 70,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne złączy spawanych - zestaw pytań sprawdzających

Badania wizualne złączy spawanych - zestaw pytań sprawdzających
Badania wizualne złączy spawanych - zestaw pytań sprawdzających

Publikacja obejmuje zestawy pytań i odpowiedzi w zakresie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg EN 473. Uzupełnienie opracowania stanowi wykaz wykorzystanej literatury. Należy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dokładne rozdzielenie pytań sprawdzających dla poszczególnych stopni kwalifikacji nie jest możliwe. Zawsze bowiem istnieje obszar, w którym spotykają się pytania o podobnym charakterze.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 21,00 zł (netto: 20,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne złączy spawanych. 2017

Badania wizualne złączy spawanych. 2017
Badania wizualne złączy spawanych. 2017

ISBN 978-83-61272-77-9

W normach dotyczących zarządzania jakością zdefiniowano pojęcie specjalnych procesów produkcyjnych, do których zaliczono również spawanie. Spawanie stanowi zatem proces, którego wynik nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania wyrobu oraz gdzie niedostatki przebiegu procesu mogą się ujawnić podczas eksploatacji wyrobu. Z tego powodu zarówno ilość, jak i wielkość niezgodności spawalniczych w wykonywanych złączach powinna być możliwie najmniejsza.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 73,50 zł (netto: 70,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania wizualne złączy spawanych. w5.

Badania wizualne złączy spawanych. w5.
Badania wizualne złączy spawanych. w5.

Do wykrywania niezgodności spawalniczych oraz określania ich wymiarów stosuje się różne metody badań nieniszczących. Metodę podstawową, obowiązkowo stosowaną w odniesieniu do wszystkich konstrukcji spawanych, stanowią badania wizualne. Dlatego opracowano poradnik, którego zawartość powinna ułatwić czytelnikowi przyswojenie informacji zarówno z zakresu teoretycznej jak i praktycznej realizacji badań wizualnych, natomiast personelowi badań nieniszczących służyć pomocą przy wykonywaniu ich codziennych obowiązków służbowych. W opracowaniu omówiono współczesny pogląd na budowę materii, pojęcie fali elektromagnetycznej i jej rozprzestrzenianie się w przestrzeni oraz falowo-korpuskularny charakter światła. W zakresie optyki geometrycznej omówiono prawa, którym światło podlega oraz zjawiska wynikające z oddziaływania światła z materią. W sposób zwięzły wyjaśniono podstawowe wielkości fotometryczne i proces reakcji człowieka na światło dzięki posiadanemu zmysłowi wzroku. Zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm podano i omówiono sposoby przeprowadzania badań wizualnych złączy spawanych ze stali i tworzyw termoplastycznych oraz zasady oceny jakości tych złączy. Wykonywanie badań wizualnych wymaga stosowania odpowiednich środków. Środki te opisano w odrębnych podrozdziałach opracowania. Informacje uzupełniające obejmują dane na temat badań makroskopowych złączy spawanych, fraktografii przełomów, barw nalotowych i różnego typu korozji. Dla łatwego dotarcia czytelników do materiałów źródłowych zestawiono, na końcu opracowania, wykaz norm i wykorzystanej literatury.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 73,50 zł (netto: 70,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Badania złączy spawanych - Przegląd metod

Badania złączy spawanych - Przegląd metod
Badania złączy spawanych - Przegląd metod

Spis treści


Część I
Badania nieniszczące złączy spawanych
1. Badania wizualne
1.1. Podstawy badań wizualnych
1.2. Badania wizualne według normy PN-EN 970
1.3. Przyrządy i urządzenia...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz

Kontrola nieniszcząca złączy spawanych. Podręcznik

Kontrola nieniszcząca złączy spawanych. Podręcznik
Kontrola nieniszcząca złączy spawanych. Podręcznik

W podręczniku wyjaśniono pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości. Scharakteryzowano złącza spawane oraz najczęściej stosowane w praktyce przemysłowej metody i techniki badań nieniszczących. Podano sposoby oceny jakości złączy spawanych według obowiązujących przepisów. Dla wygody czytelników podano w ostatnich rozdziałach wykaz wykorzystanych w opracowaniu i związanych z omawianą tematyką norm oraz wykaz literatury źródłowej.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 42,00 zł (netto: 40,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego PNPS nr 588

Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego PNPS nr 588
Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego PNPS nr 588

Autorzy wyróżniają siedem aspektów oddziaływania gazu osłonowego podczas spawania:
- oddziaływanie na środowisko (BHP)
- osłony łuku, czyli izolacji przed powietrzem stopionego i podgrzanego materiału rodzimego i dodatkowego w kontrolowanej atmosferze łuku
- transportu metalu, czyli silnej zależności, sposobu przechodzenia metalu w łuku od rodzaju gazu osłonowego, jak i wpływ gazu osłonowego na siły oddziaływania na kroplę przechodzącą przez łuk
- stabilności łuku, czyli wpływu (rodzaju) gazu osłonowego na łatwość zajarzania i stabilność łuku spawalniczego
- geometrii spoiny, czyli wpływu (rodzaju) gazu ochronnego na kształt i wymiary geometryczne ściegu oraz wielkość wtopienia
- metalurgii spawania, czyli wpływu gazu osłonowego na redukcję składników stopowych oraz wzrost udziału tlenu, azotu i węgla w materiale rodzimym
- wyglądu powierzchni (niezgodności spawalniczych)

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 31,00 zł (netto: 29,52 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Kurs podstawowy BASIC-3 stopień. Zestaw pytań sprawdzających

Kurs podstawowy BASIC-3 stopień. Zestaw pytań sprawdzających
Kurs podstawowy BASIC-3 stopień. Zestaw pytań sprawdzających

Publikacja obejmuje zestawy pytań i odpowiedzi na poziomie drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg EN 473, zgodne z programem kursu podstawowego „BASIC – 3. STOPIEŃ”. Uzupełnienie opracowania stanowi wykaz wykorzystanej literatury.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 10,50 zł (netto: 10,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Lutowanie w budowie maszyn

Lutowanie w budowie maszyn
Lutowanie w budowie maszyn
brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena: 30,00 zł (netto: 28,57 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Lutowanie w budowie maszyn.

Lutowanie w budowie maszyn.
Lutowanie w budowie maszyn.

Lutowanie w budowie maszyn

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania.

Przedstawiono w niej fizykochemiczne aspekty, metody i tendencje rozwojowe procesu lutowania, scharakteryzowano budowę oraz właściwości spoiw i topników. Omówiono konstrukcję złączy lutowanych, technologiczne aspekty lutowania wraz z metodyką opracowania procesu lutowania, a także zagadnienia mechanizacji i automatyzacji tego procesu. Podano metody kontroli połączeń lutowanych oraz przykłady ich zastosowań w budowie maszyn.

Jest przeznaczona dla studentów kierunków: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i metalurgia. Będzie też przydatna dla inżynierów mechaników zainteresowanych spajaniem nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych i nowymi technologiami materiałowymi.

Dostępność: brak towaru

Cena: 49,00 zł (netto: 46,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia, laminowania.

Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia, laminowania.
Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia, laminowania.

W książce zostały usystemetyzowane metody łączenia tworzyw sztucznych.
Omówiono wszystkie nierozłączne metody łączenia tworzyw sztucznych: spawanie - ręczne i ekstruzyjne, jedenaście metod zgrzewania, klejen...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 40,00 zł (netto: 38,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałow konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych.

Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałow konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych.
Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałow konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych.

Zasadnicza część skryptu stanowią informacje poświęcone materiałom konstrukcyjnym takim jak stale oraz metale nieżelazne i ich stopy. Z uwagi na to, że w ostatnich latach obserwuje się, w świecie i w kraju, bardzo dynamiczny rozwój i zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania różnego rodzaju termoplastycznych tworzyw sztucznych na konstrukcje spajane (spawane, zgrzewane) w skrypcie zamieszczono trzy rozdziały poświęcone badaniom nieniszczącym, badaniom makroskopowym oraz klasyfikacji niezgodności w połączeniach tworzyw sztucznych. Współczesne badania metalograficzne złączy spajanych charakteryzują się indywidualna specyfika, która wynika z istnienia szeregu technik łączenia oraz różnorodności struktur występujących w spoinie i strefie wpływu ciepła. Dlatego badania te coraz częściej wymagają użycia bardziej zaawansowanych mikroskopów ni! mikroskopy świetlne, a ponadto badania są wspomagane technikami cyfrowymi i komputerowymi. Z tej przyczyny w niniejszym skrypcie znalazły się rozdziały dotyczące mikroskopii skaningowej oraz analizy obrazu.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 57,75 zł (netto: 55,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych

Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych
Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych

Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 51,66 zł (netto: 42,00 zł )
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Metody i techniki badań nieniszczących złączy spawanych

Metody i techniki badań nieniszczących złączy spawanych
Metody i techniki badań nieniszczących złączy spawanych

W monografii zdefiniowano pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości oraz scharakteryzowano złącza spawane, odlewy, odkuwki i polimery (coraz częściej wykorzystywane na konstrukcje spawane). W sposób przystępny przedstawiono takie metody badań nieniszczących (NDT) jak badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, radiograficzne i ultradźwiękowe. Podano i przeanalizowano zagadnienia dotyczące oceny jakości złączy spawanych na podstawie najczęściej stosowanych w praktyce przemysłowej metod NDT. Opisano i omówiono badania szczelności złączy spawanych wraz z zasadami doboru odpowiednich metod i technik. Dla pełniejszej wiedzy czytelnika dodatkowo scharakteryzowano metody badań nieniszczących, które uznaje się za niekonwencjonalne a ich zakres zastosowania nie jest w pełni poznany. Publikacja zawiera wykaz literatury źródłowej oraz wykaz norm wykorzystanych i związanych.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 126,00 zł (netto: 120,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl