Wydawca
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

wodociągi i kanalizacja

wodociągi i kanalizacja

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi
Eksploatacja wodociągów i kanalizacji. Podstawy prawne i naukowe wraz z przykładami praktycznymi
Skrypt do przedmiotów „eksploatacja wodociągów i kanalizacji” oraz „wodociągi i kanalizacja” przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej. W pracy omówiono pods...

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 33,00 zł (netto: 31,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych inst...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 62,00 zł (netto: 59,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Analiza baz danych zapisów wodomierzy do dynamicznego modelowania odbioru wody.

Analiza baz danych zapisów wodomierzy do dynamicznego modelowania odbioru wody.
Analiza baz danych zapisów wodomierzy do dynamicznego modelowania odbioru wody.

Celem pracy jest przedstawienie możliwości prowadzenia w praktyce analiz baz danych zawierających zapisy z wodomierzy zdalnych pod kątem wykorzystania tych baz do opracowania wzorców rozbiorów mających zastosowanie w dynamicznym modelowaniu pracy sieci wodociągowej. Podejmując badania założono, że wdrożone już w wielu miastach Polski systemy opomiarowania przyłączy wodociągowych z użyciem wodomierzy zdalnych, mogą, po zastosowaniu odpowiednich technik przetwarzania danych, stać się podstawą szybkiej identyfikacji wzorców godzinowych zużycia wody dla charakterystycznych typów odbiorców referencyjnych. Badania weryfikujące powyższą tezę przeprowadzono na bazie szeregów godzinowych rozbiorów wody zarejestrowanych w Warszawie, z wykorzystaniem wodomierzy zdalnych, dla łącznej liczby 21 odbiorców wody, których zaklasyfikowano do 7 kategorii: mieszkalnictwo wielorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne poszerzone o działalność handlową lub biurową, biurowce, obiekty handlowo-usługowe, dom jednorodzinny, publiczna szkoła podstawowa, ośrodek sportu i rekreacji wyposażony w basen kąpielowy.

 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 89,25 zł (netto: 85,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych

Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych
Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych

Czwarte wydanie Poradnika zostało gruntownie zmienione, uzupełnione i uaktualnione. Adresowane jest przede wszystkim do budujących i użytkujących domy jednorodzinne.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,90 zł (netto: 47,52 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody.

Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody.
Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody.

Poprzez udostępnienie Państwu niniejszej publikacji, ukierunkowanej głównie na sytuację występującą w wodociągach małych miast oraz wodociągach gminnych a szczególnie wiejskich, gdzie sytuacja jest szczególnie niekorzystna, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szeroki zakres czynników, które wpływają na efektywność ich pracy. Okazuje się, że zastosowanie stosunkowo prostych metod, które nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych, może znacząco podnieść efektywność i obniżyć koszty eksploatacji sieci zaopatrującej mieszkańców w wodę. W ramach pomocy dla jednej z gmin Chorwacji realizowaliśmy kiedyś projekt ukierunkowany na poprawę pracy miejskiego wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Sytuacja była poważna, gdyż w sieci często brakowało wody, która była dostarczana mieszkańcom nieregularnie, powodując ich ogromne niezadowolenie. Miejscowe przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, zajmujące się eksploatacją sieci wodociągowej, uzasadniało tę sytuację ogromnymi stratami wody ze względu na starą i zniszczoną działalnością wojenną sieć wodociągową. Naprawy dokonywane były doraźnie, w miejscach w których wycieki wody wydostawały się na powierzchnię. Ze względu na bardzo rozbudowaną sieć (180 km) ułożoną w terenie górzystym, aby dotrzeć z wodą do odległych osiedli i wiosek zwiększano ciśnienie w sieci. Jaki był tego rezultat, nie trudno się domyśleć. Zbiorniki retencyjne były ciągle puste, a w sieci brakowało wody. okazało się, że poprzez zastosowanie systematycznego podejścia do problemu sytuację udało się poprawić. Przeprowadzone badania objętości wody wskazały rzeczywiste straty wody występujące w sieci, pozwoliły na określenie wielkości strat wynikających ze złego opomiarowania lub kradzieży wody. Badania przeprowadzone za pomocą korelatora wskazały miejsca, w których woda wyciekała z sieci, ale nie ujawniała się na powierzchni. Zastosowanie w odpowiednich miejscach zaworów redukcyjnych spowodowało doprowadzenie ciśnienia w sieci do wartości nie zagrażających zniszczeniem sieci oraz powstawaniem nowych wycieków. Nakłady inwestycyjne poniesione przez omawianą gminę nie przekroczyły równowartości 200,000 zł natomiast doprowadziły w krótkim czasie do znaczącej poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz ograniczenia strat wody z 70 % do 30 %.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 38,00 zł (netto: 36,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Energooszczędna ekspoatacja pomp głębinowych.

Energooszczędna ekspoatacja pomp głębinowych.
Energooszczędna ekspoatacja pomp głębinowych.

Książka stanowi szczególnie cenne źródło informacji dla osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami (badaniem), modernizacjami, remontami pomp przeznaczonych do pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych określanych przez wymagania dotyczące ich parametrów przepływowo-energetycznych.

Ocenia się, że 20÷30% produkowanej w Polsce energii elektrycznej zużywają pompy, wśród, których istotną część stanowią pompy stosowane w transporcie wód pitnych. Uwzględniając aktualny wzrost znaczenia wód podziemnych, szczególnie w okresach długotrwałej suszy, tematyka podjęta w książce jest bardzo aktualna.

Eksploatacja głębinowych ujęć charakteryzuje się złożonością i wzajemnymi powiązaniami zagadnień techniki pompowej i hydrogeologii. Obecnie aktualna tematyka energooszczędności maszyn wymaga również od projektantów układów pompowych (pompa + instalacja) korzystania z zaawansowanych metod projektowych wykorzystujących numeryczne metody obliczeń parametrów przepływowych w kanałach hydraulicznych pomp. Stosowane w agregatach pompowych napędowe silniki elektryczne powinny charakteryzować się możliwie wysokimi sprawnościami. Zarówno pompy, jak ich napędowe silniki elektryczne, powinny się charakteryzować wysokimi sprawnościami w szerokim zakresie zmian parametrów przepływowych agregatów pompowych.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 96,60 zł (netto: 92,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków
Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

Poprawność wykonania systemów kanalizacyjnych ma istotny wpływ na warunki sanitarne mieszkańców, ich zdrowie oraz zagrożenie epidemiczne.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Instalacje wodociągowe.

Instalacje wodociągowe.
Instalacje wodociągowe.

Instalacje wodociągowe

Dostępność: brak towaru

Cena: 19,00 zł (netto: 18,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej. Labolatorium.

Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej.  Labolatorium.
Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej. Labolatorium.

Seria: Inżynieria środowiska
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z chemii sanitarnej. Laboratorium
Autor: M. Żygadło, J. Gawdzik

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 10,00 zł (netto: 9,26 zł )
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Studium wykonalności dla inwestcji współfinans. ze środków UE

Studium wykonalności dla inwestcji współfinans. ze środków UE
Studium wykonalności dla inwestcji współfinans. ze środków UE

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania procedur związanych z przygotowaniem inwestycji do wymogów unijnych. Pojawiło się pojęcie studium wykonalności jako dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Kwestia właściwego przygotowania studiów wykonalności dla projektów zgłaszanych o dofinansowanie ze środków UE jest niezwykle istotna, gdyż studium wykonalności stanowi jeden z podstawowych załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

 

Książka ta jest kompendium wiedzy o studium pisanym przez praktyków z LEMTECH. Nasze studia wykonalności były podstawą dla licznych dofinansowań z Funduszu Spójności.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 38,00 zł (netto: 36,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie.

Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie.
Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie.

Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą jest jednym z najważniejszych strategicznych problemów rozwoju naszego kraju. Problemy ilościowe gospodarki wodnej w Polsce, związane z występowaniem trwałych lub okresowych deficytów, względnie nadmiarów wody, są skutkiem zmienności czasoprzestrzennej opadów atmosferycznych oraz stanu infrastruktury wodno-gospodarczej. Wody opadowe są podstawową częścią zasobów wodnych zapewniających odnawialność zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Wody te powinny być chronione przed zanieczyszczeniem oraz zagospodarowywane i wykorzystywane w miejscu pojawienia się ich, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Zarządzanie wodą pochodzącą z opadów (szczególnie opadu nawalnego) jest jednym z bardziej istotnych czynników warunkujących efektywną gospodarkę wodną na terenach zlewni.

 

Dostępność: brak towaru

Cena: 110,00 zł (netto: 104,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Zaopatrzenie w wodę.

Zaopatrzenie w wodę.
Zaopatrzenie w wodę.

Zaopatrzenie w wodę.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 19,00 zł (netto: 18,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Nie znalazłeś tego czego szukałeś zadzwoń

883-931-818

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl