Wydawca
Nowości
Innowacje na rynkach finansowych
Innowacje na rynkach finansowych
38,00 zł 36,19 zł
EGZ.
Procesy przenoszenia ciepla w zadaniach
Procesy przenoszenia ciepla w zadaniach
68,00 zł 64,76 zł
EGZ.
Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej
Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej
36,00 zł 34,29 zł
EGZ.
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Basic concepts of operation management and its control

Basic concepts of operation management and its control
Basic concepts of operation management and its control

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji oraz zarządzania projektami. Może być również wykorzystywany przez przedsiębiorców. Podręcznik jest napisany w języku angielskim, co stanowi dodatkową wartość, zwłaszcza w dobie kształcenia studentów z zagranicy oraz zatrudniania obcokrajowców. Praca odpowiada potrzebom współczesnego rynku pracy uwzględniającego międzynarodowe grupy studenckie oraz środowiska pracownicze.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 18,90 zł (netto: 18,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw kontekst niezawodności.

Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw kontekst niezawodności.
Bezpieczeństwo i odporność w łańcuchach dostaw kontekst niezawodności.

W monografii opracowano model zarządzania odpornością łańcucha dostaw wyrobów hutniczych oraz ich bezpieczeństwa.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 28,40 zł (netto: 27,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał

Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał
Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał
Zaangażowanie pracownika w proces realizacji powierzonego zadania jest warunkiem koniecznym dobrze wykonanej pracy. Nawet najlepiej wykształcony, najbardziej doświadczony podwładny nie uzyska idealnych efektów, jeśli oprócz wiedzy i umiejętno...

Dostępność: brak towaru

Cena: 49,00 zł (netto: 46,67 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych.

CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych.
CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych.

Głównym celem badań podjętych przez autorów było opracowanie przykładowej matrycy CAF, która pozwoli zidentyfikować konieczne do przeprowadzenia udoskonalenia w szpitalu, a tym samym poprawić jego efektywność. W książce podjęto zatem próbę: interpretacji pojęcia jakości usług medycznych i sposobów pomiaru tej jakości; identyfikacji szpitali jako organizacji świadczących usługi medyczne na rzecz pacjentów; typologii kryteriów oraz mierników pomocnych w ocenie stopnia implementacji strategii TQM w szpitalach; przedstawienia sposobu implementacji TQM i oceny stopnia jej dojrzałości w szpitalach; charakterystyki metody CAF na tle innych metod implementacji i oceny stopnia dojrzałości TQM w szpitalach; opracowania przykładowej matrycy CAF do samooceny szpitala.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 33,00 zł (netto: 31,43 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Co dalej z zarzadzaniem?

Co dalej z zarzadzaniem?
Co dalej z zarzadzaniem?

W monografii podjęto próbę wskazania przyszłych wyzwań nauk o zarządzaniu i samej praktyki zarządzania, które odpowiadają specjalizacji naukowej zespołu autorskiego kierowanego przez Profesor Grażynę Gierszewską. Opracowanie jest zaproszeniem do dyskusji nad generalnym wyzwaniem sformułowanym jako „Zarządzanie 4.0” (symbolicznie nawiązując do inicjatywy „Industry 4.0”)

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 38,00 zł (netto: 36,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia.

Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia.
Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, a także innych – szczególnie o profilu technicznym. Informacje zawarte w nim mogą się przydać pełnomocnikom systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, pracownikom 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 27,30 zł (netto: 26,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Monografia omawia problemy związane z planowaniem administracyjnym, będącym ważną formą aktywności administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Potrzeba naukowej analizy działań planistycznych administracji bezpieczeństwa wynika z braku opracowań, które kompleksowo obejmowałyby te zagadnienia. Autorka scharakteryzowała ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jako zadanie administracji publicznej, a także wskazała współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, podkreślając ich ewolucyjny charakter, zmienność oraz powiązanie z procesami globalizacyjnymi. Dokonała ustaleń odnoszących się do roli administracji publicznej w realizacji zadań państwa w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zasadniczą część rozważań monografii stanowi analiza działalności planistycznej administracji publicznej, ukazanie różnorodności form planowania, prezentacja typologii aktów planowania w sferze bezpieczeństwa państwa oraz uwidocznienie różnic i podobieństw między poszczególnymi dokumentami. Wielość aktów planowania generuje liczne powiązania między nimi, wymagające uszeregowania i pogrupowania w logiczny system. Wymienione zagadnienia stały się podstawą sformułowania wniosków na temat charakteru prawnego aktów planowania i ich znaczenia w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Dostępność: brak towaru

Cena: 40,00 zł (netto: 38,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych.

E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych.
E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych.

W książce został podjęty problem konceptualizacji e-kultury i jej związków z wirtualnością. Tematyka badawcza wydaje się zasadna ze względu na nowość zagadnienia i możliwość eksploracji naukowej niedostatecznie zbadanych dotąd wątków. E-kultura stanowi istotne zagadnienie powiązane ze zmianą paradygmatów zarządzania w XXI wieku. Innowacyjność problematyki dotyczy przede wszystkim poruszanych w badaniach nowych zagadnień, takich jak analiza koncepcji e-kultury i budowy empirycznego modelu e-kultury, weryfikacja związków wirtualności z e-kulturą oraz diagnoza skutecznych praktyk dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze.

Dostępność: brak towaru

Cena: 36,00 zł (netto: 34,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych.

E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych.
E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych.

W książce został podjęty problem konceptualizacji e-kultury i jej związków z wirtualnością. Tematyka badawcza wydaje się zasadna ze względu na nowość zagadnienia i możliwość eksploracji naukowej niedostatecznie zbadanych dotąd wątków. E-kultura stanowi istotne zagadnienie powiązane ze zmianą paradygmatów zarządzania w XXI wieku. Innowacyjność problematyki dotyczy przede wszystkim poruszanych w badaniach nowych zagadnień, takich jak analiza koncepcji e-kultury i budowy empirycznego modelu e-kultury, weryfikacja związków wirtualności z e-kulturą oraz diagnoza skutecznych praktyk dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze.
 
Praca składa się z pięciu części. Część pierwsza dotyczy kwestii wirtualności organizacji. Część druga jest poświęcona opisowi teoretycznemu zjawiska e-kultury jako formy kultury organizacji. W części trzeciej przedstawiono metodykę empirycznych badań e-kultury. W kolejnej, czwartej części, przedstawiono wyniki analiz statystycznych i opracowany na ich podstawie model e-kultury organizacji IT funkcjonujących w Polsce. W części piątej przedstawiono praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w e-kulturze. Następnie zaprezentowane zostały wskazówki dla działów personalnych dotyczące wdrożenia e-kultury. Zaprezentowano także wnioski z badań dotyczące teorii i praktyki zarządzania organizacją charakteryzującą się e-kulturą. Pracę uzupełnia studium przypadku opisujące e-kulturę organizacji IT działającej w Polsce.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 36,00 zł (netto: 34,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników!

Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników!
Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników!
Tradycyjny model zarządzania oparty na autorytarnej władzy kierowników jest już przestarzały i nieskuteczny. Dziś na całym świecie tworzy się środowiska pracy oparte na aktywnym uczestnictwie wszystkich pracowników w podejmowaniu działań...

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 37,00 zł (netto: 35,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Era Agile. O tym, jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność.

Era Agile. O tym, jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność.
Era Agile. O tym, jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność.

Sukces firmy wcale nie zależy od dostępu do technologii lub danych. W skrajnych przypadkach nawet wynalezienie rewolucyjnej technologii nie chroni przedsiębiorstwa przed porażką, jeśli nie jest ono w stanie odpowiednio jej wykorzystać. Oznacza to, że różnica między wielkimi zwycięzcami a wielkimi przegranymi tkwi w metodzie prowadzenia organizacji. Jeśli firma chce dobrze prosperować, musi bardzo sprawnie wprowadzać nowe technologie i dane. Powoli staje się jasne, że w epoce Agile tradycyjne metody zarządzania zawodzą. Trzeba zacząć stosować radykalnie odmienne sposoby zarządzania, mimo że tego rodzaju transformacja często wydaje się trudna do przeprowadzenia.

W tej książce zaprezentowano przełomowe idee, które zmieniają podstawy funkcjonowania firm. Zobrazowano to inspirującymi przykładami wielu słynnych organizacji na różnych etapach rozwoju. Wykazano, jak ważna dla sukcesu zespołu jest wierność nowym celom, zasadom i wartościom, a przede wszystkim permanentna innowacyjność. Oprócz omówienia praktyki Agile w kontekście prowadzenia projektów programistycznych znakomicie ujęto tu istotę tego paradygmatu zarządzania, a w szczególności najlepsze metody kierowania pracą. Można je zastosować wszędzie: w małych i wielkich firmach z praktycznie każdej branży, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

W tej książce między innymi:

  • Agile jako metodyka zarządzania
  • prawidła nowego paradygmatu zarządzania
  • przejście od zwinności operacyjnej do zwinności strategicznej
  • ograniczenia metodologii Agile

Agile: zarządzania ucz się od najlepszych!

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 57,00 zł (netto: 54,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady.

Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady.
Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady.

Podręcznik obejmuje zagadnienia teoretyczne i organizacyjne pracy, zasady projektowania egonomicznego, zagadnienia projektowania przestrzeni robocz

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 23,10 zł (netto: 22,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Facility management 2.0.Infrastruktura i nieruchomosci

Facility management 2.0.Infrastruktura i nieruchomosci
Facility management 2.0.Infrastruktura i nieruchomosci

Dostępność: brak towaru

Cena: 38,00 zł (netto: 36,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Formy ochrony bezpieczeństwa. Aspekty prawne

Formy ochrony bezpieczeństwa. Aspekty prawne
Formy ochrony bezpieczeństwa. Aspekty prawne

Bezpieczeństwo państwa jest tą sferą, której (nie tylko współcześnie) poświęca się wiele miejsca w pracy naukowej. Ze względu na dynamikę tej dziedziny, a w szczególności źródeł zagrożeń i zakresu ich oddziaływania, konieczne staje się wręcz permanentne aktualizowanie instrumentarium ochronnego, za którego pośrednictwem są podejmowane nie tylko działania będące odpowiedzią na powstałe zagrożenie, jako reakcja na nie, ale też działania ex ante.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 14,00 zł (netto: 13,33 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Geneza sukcesu.Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłow

Geneza sukcesu.Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłow
Geneza sukcesu.Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłow
brak opisu

Dostępność: brak towaru

Cena: 23,50 zł (netto: 22,38 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna

Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna
Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna
brak opisu

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 56,90 zł (netto: 54,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.

Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.
Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.

Internacjonalizacja a dojrzałość systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.

WOLNIAK R.

Tematyka: Zarządzanie

W monografii przedstawiono wyniki szerokich badań dotyczących relacji pomiędzy poziomem dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji a jej zaangażowaniem w procesy internacjonalizacji.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 49,40 zł (netto: 47,05 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Inżynieria bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia.

Inżynieria bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia.
Inżynieria bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia.

Pierwsza część podręcznika obejmuje pojęcia związane z bezpieczeństwem systemu w podmiocie, zagrożeniami i ich klasyfikacją, a także sytuacją kryzysową i zarządzaniem kryzysowym. W drugiej części przedstawiono zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa technicznego z uwzględnieniem funkcjonowania obiektu technicznego w procesie eksploatacji, pojęcia związane z mechanizmem postawania zakłóceń, awarii i katastrof oraz metodyki identyfikacji miejsc niebezpiecznych.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 25,20 zł (netto: 24,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.

Inżynieria i technologie produkcji.

Inżynieria i technologie produkcji.
Inżynieria i technologie produkcji.

Książka jest uaktualnioną i rozszerzoną wersją publikacji z roku 2008, będącej opracowaniem dotyczącym tematyki wprowadzenia do techniki, stanowiącej kontynuację monografii pt. "Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym" (Wydawnictwa AGH, Kraków 2006).

Dostępność: brak towaru

Cena: 43,00 zł (netto: 40,95 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania

Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania
Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania
Zapewnianie wysokiej jakości oprogramowania to niełatwe zadanie. Osiągniesz ją, jeśli będziesz przestrzegać wysokich standardów procesu wytwarzania i dopilnujesz, by każdy problem został rozwiązany do końca. Jednak zadziwiająco wielu pro...

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 59,00 zł (netto: 56,19 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.

Kluczowe wskaźniki efektywności KPI.

Kluczowe wskaźniki efektywności KPI.
Kluczowe wskaźniki efektywności KPI.

Dostępność: brak towaru

Cena: 67,00 zł (netto: 63,81 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl