Polecane produkty

Budownictwo ogólne. Podręcznik dla Architektów. 2018-2024.

Budownictwo ogólne. Podręcznik dla Architektów. 2018-2024.
Budownictwo ogólne. Podręcznik dla Architektów. 2018-2024.

Budownictwo ogólne podręcznik dla Architektów  2022jest syntetycznie opracowanym podręcznikiem budownictwa, w którym poszczególne rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące w powiązaniu z innymi częściami budynku i dopiero razem z nimi tworzące całość budowli.

Wybór konkretnej technologii na jednym z etapów budowy pociąga i jednocześnie narzuca wybór kolejnych, najlepiej pasujących w danej sytuacji i będących konsekwencją pierwszego wyboru. Książka pozwala na poznanie i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje i jednocześnie daje możliwość zapoznania się z alternatywnymi rozwiązaniami projektowymi. Syntetyczne opisy rozwiązań budowlanych kolejnych fragmentów budynku zilustrowane są przejrzystymi rysunkami modeli perspektywicznych. Poglądowe rysunki perspektywiczne uzupełniają schematy oraz rzuty i przekroje detali projektowych.

Przedstawione i opisane w książce alternatywne, szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane pozwalają na ich przemyślany dobór do konkretnego projektu, który uwzględnia następujące kryteria:

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

169,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 160,95 zł

EGZ.

Detale projektowe dla architektów. 2010-2024

Detale projektowe dla architektów. 2010-2024
Detale projektowe dla architektów. 2010-2024

Zewnętrzna forma architektoniczna rozwiązań budowlanych to nie jedyne kryterium, które musi uwzględnić projektant.
Czynniki zewnętrzne jakie oddziaływają na budynek to m.in.: warunki geotechniczne, zmienność temperatur (wychłodzenie, przegrzanie), woda (deszcz, śnieg), para wodna, wiatr, światło (nasłonecznienie, promieniowanie UV), brud i kurz, zanieczyszczenia chemiczne, dźwięk, ogień, wibracje, szkody górnicze, itp.  
Przedstawione w książce detale architektoniczno-budowlane zostały opracowane z założeniem, iż rozwiązania budowlane powinny skutecznie chronić  budynek i jego użytkowników przed czynnikami zewnętrznymi i zapewniać odpowiedni komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Architekt projektujący budynek musi uwzględnić bardzo wiele czynników oddziaływujących na budynek i odpowiednio dostosować do nich rozwiązania projektowe. Okazuje się, że wiele z rozwiązań budowlanych ma znacznie ograniczoną dowolność kształtu i formy architektonicznej.
Opracowane detale projektowe pokazują jak wybór konkretnego rozwiązania budowlanego determinuje kolejne rozwiązania projektowe i wpływa na wyraz architektoniczny całego budynku.

Książka "DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW" nie zawiera zarówno wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki budownictwa ogólnego jak i kompletnej systematyki dostępnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i technologiczno-materiałowych. Z tego względu książka ta stanowi uzupełnienie dla bogato ilustrowanego podręcznika "BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA  ARCHITEKTÓW".
Książka stanowi zarówno ważną pomoc naukową jako podręcznik dla studentów Wydziałów Architektury jak i wyznacznik standardów projektowych dla pracowni projektowych i praktykujących architektów.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

169,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 160,95 zł

egz

Opowieść górnośląska. Jak Niobe. Mianujom mie Hanka..

Opowieść górnośląska. Jak Niobe. Mianujom mie Hanka..
Opowieść górnośląska. Jak Niobe. Mianujom mie Hanka..

Opowieść górnośląska. Mianujom mie Hanka. Jak Niobe.

Historia rodziny śląskiej, fragment historii Górnego Ślaska opowiedziana oczami zwykłej Ślązaczki spod Pszczyny.

Hanka snuje historię realną, momentami tragiczną czasami śmieszną, momentami  poruszającą.

Przeplatającą  wątki osobiste - dwa małżeństwa, czterech synów z historią  Górnego Śląska.

Czas zaboru  pruskiego, plebiscyty, powstania oraz okres  II wojny światowej, okres powojenny PRLU,

Bez osądu pokazuje niejednoznaczność ludzkich wyborów i koloryt życia w tych niełatwych czasach.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

58,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 55,24 zł

egz

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 1/2018

Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 1/2018
Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Wybrane zagadnienia. Niezbędnik elektryka 1/2018

Spis treści
1. Nagrzewanie się kabli i przewodów / 5
2. Zasady doboru przewodów i kabli / 6
3. Dobór przewodów i kabli na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność / 7
4. Sprawdzanie dobranych przewodów i kabli na warunki zwarciowe oraz wymagania zwarciowe stawiane zabezpieczeniom / 20
5. Sprawdzanie dobranych kabli lub przewodów na warunek spadku napięcia / 31
6. Sprawdzanie dobranych przewodów i kabli z warunku samoczynnego wyłączenia / 37
7. Wyznaczanie przekroju przewodu neutralnego w obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe / 45
8. Dobór przewodów do zasilania urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru / 47
9. Dobór przewodów połączonych równolegle / 56
10. Tabele doboru i oznaczenia przewodów / 65
11. Dobór przewodów szynowych / 97
12. Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. / 99
13. Instalacje fotowoltaiczne. Dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń. Neutralizacja zagrożeń od instalacji PV w czasie pożaru / 108
14. Literatura

Od Autorów
Przewody elektryczne stanowią podstawowy element każdej instalacji elektrycznej stanowiącej wyposażenie budynku. Od ich poprawnego doboru zależy również bezpieczeństwo osób użytkujących instalację oraz bezpieczeństwo pożarowe budynku. Zasady doboru przewodów są jednoznacznie określone w normach przedmiotowych, z których jednak projektanci elektrycy nie zawsze korzystają, co w konsekwencji powoduje, że projektowana instalacja może mieć wiele błędów.

Bardzo istotne jest dobranie właściwych zabezpieczeń przewodów i kabli. Problematyka doboru zabezpieczeń przeciążeniowych oraz zabezpieczeń zwarciowych przewodów i kabli niskiego napięcia jest związana z ich roboczą i zwarciową obciążalnością prądową. Pierwszym krokiem jest ustalenie wartości spodziewanego prądu obciążenia IB, który stanowi podstawę doboru prądu znamionowego zabezpieczenia In oraz wstępnego doboru obciążalności długotrwałej Iz przewodu. Drugim krokiem jest dobór prądu znamionowego i/lub nastawczego zabezpieczenia nadprądowego w taki sposób, aby wytrzymały prąd IB spodziewanego obciążenia oraz prądy załączeniowe, będące prądami normalnego użytkowania. Trzecim krokiem jest dobór przekroju przewodu w taki sposób, aby spełniał on wymagania w zakresie wytrzymałości mechanicznej, obciążalności cieplnej długotrwałej i zwarciowej, dopuszczalnego spadku napięcia oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Osobnym problemem jest dobór przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, kiedy występuje wysoka temperatura powodująca znaczny wzrost rezystancji przewodów zasilających. Zagadnienia te nie zostały dotychczas objęte normalizacją, w związku z czym często projektanci nieświadomie popełniają podczas projektowania instalacji wiele błędów, mimo że pozornie dobór przewodów został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Generalnie w obwodach bezpieczeństwa, do których należy zaliczyć urządzenia ppoż., takie jak np. oświetlenie awaryjne, pompy pożarowe, pompy tryskaczowe, DSO oraz dźwigi dla ekip ratowniczych, a także obwody bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, kolejowym, drogowym i wodnym oraz w obwodach kontroli dostępu, nie należy stosować wyłączników różnicowoprądowych oraz zabezpieczeń przeciążeniowych. W obwodach tych w celu wyeliminowania przypadkowych zadziałań, prądy znamionowe lub nastawcze zabezpieczeń zwarciowych należy zawyżyć o jeden lub dwa stopnie w porównaniu z zwartością wynikającą ze zwykłych zasad ich doboru. Przy doborze zabezpieczeń należy również pamiętać o zachowaniu wybiórczości ich działania z zabezpieczeniami usytuowanymi na niższych stopniach zabezpieczeń.

Niniejsze opracowanie w zamierzeniu autorów ma być podręczną „ściągą” dla projektantów i wykonawców, z której będą mogli zawsze skorzystać w warunkach budowy. Czytelników, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie doboru przewodów i kabli nn oraz ich zabezpieczania, zachęcamy do lektury książki pt. Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, naszego autorstwa, wydanej w ramach serii wydawniczej „Zeszyty dla elektryków”.

Aktualne wydanie uwzględnia zmiany wynikłe z wycofania bez zastąpienia w dniu 10 maja 2017 r. przez prezesa PKN normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

Zawarte w publikacji tabele dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów są zgodne z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Julian Wiatr
Marcin Orzechowski

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

35,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 32,41 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe

Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe
Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 , Orlik, Kabe

 Egzamin kwalifikacyjny Elektryka w pytaniach i odpowiedziach. 2023 Kabe

 Spis treści
Wstęp ........................................................................................................................................... 11
1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI ................................................... 13
1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa .................................................................... 13
1.1.1. Obwód elektryczny ................................................................................................... 13
1.1.2. Prąd i napięcie ......................................................................................................... 13
1.1.3. Prawo Ohma ............................................................................................................ 15
1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów .................................................. 15
1.1.5. Źródła prądu elektrycznego ..................................................................................... 16
1.1.6. Prawa Kirchhoffa ...................................................................................................... 17
1.1.7. Moc i energia prądu stałego. Prawo Joule'a-Lenza ................................................. 18
1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów............................................................................ 19
1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne ................................................................... 22
1.2.1. Pole magnetyczne ................................................................................................... 22
1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej .................................................................... 22
1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne .................................................................................... 24
1.2.4. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego ............................. 24
1.3. Prąd przemienny jednofazowy .......................................................................................... 26
1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego ................................................. 26
1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją .................................. 27
1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów ................................................................. 30
1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego ............................................................... 32
1.4. Prąd przemienny trójfazowy .............................................................................................. 32
1.4.1. Układy połączeń ....................................................................................................... 32
1.4.2. Moc prądu trójfazowego........................................................................................... 33
1.5. Prądy niesinusoidalne ....................................................................................................... 33
1.5.1. Wyższe harmoniczne ............................................................................................... 34
1.5.2. Szkodliwe oddziaływanie wyższych harmonicznych ................................................ 35
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV ........................................................ 37
2.1. Wiadomości ogólne ........................................................................................................... 37
2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka .................................. 37
2.1.2. Warunki środowiskowe ............................................................................................ 38
2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych ................................................... 39
2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych ................................. 40
2.1.5. Napięcia i układy sieciowe ....................................................................................... 41
2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków ......................................................................... 48
2.1.7. Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego...................................................................... 50
2.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych ......................... 51
2.2.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) ........................................... 52
2.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) ............................................... 53
2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania ........... 54
6
2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie izolacji ochronnej ........................................... 71
2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej .................................. 73
2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia
zapewnionego przez SELV i PELV .............................................................. 74
2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń ................. 76
2.2.3. Ochrona uzupełniająca ............................................................................................ 77
2.2.4. Połączenia wyrównawcze ochronne ........................................................................ 80
2.2.5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, wyrównawcze i uziemiające ........................ 82
2.2.6. Uziomy i przewody uziemiające ............................................................................... 85
2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej
w zależności od warunków środowiskowych ........................................................... 90
2.2.7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy (łazienki) ........ 90
2.2.7.2. Tereny budowy i rozbiórki ........................................................................... 93
2.2.7.3. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze ........................................................... 96
2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych ...................................................................... 96
2.3. Ochrona przed elektrycznością statyczną ......................................................................... 99
2.3.1. Elektryzowanie obiektów i wyładowania elektrostatyczne ....................................... 99
2.3.2. Rodzaje zagrożeń elektrycznością statyczną ........................................................ 103
2.3.3. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną
(ochrona antyelektrostatyczna) .............................................................................. 107
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (POWYŻEJ 1 kV) .................... 113
3.1. Wiadomości podstawowe ................................................................................................ 113
3.2. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) .................................................. 114
3.3. Środki ochrony ludzi przy uszkodzeniu ........................................................................... 117
4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ...................... 120
4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych ....................................... 120
4.1.1. Wiadomości ogólne ................................................................................................ 120
4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją
urządzeń elektroenergetycznych ........................................................................... 122
4.1.3. Prace eksploatacyjne ............................................................................................. 124
4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji ................................................................ 125
4.2. Elektryczne urządzenia napędowe .................................................................................. 127
4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych .............................................................. 127
4.2.1.1. Silniki indukcyjne ....................................................................................... 128
4.2.1.2. Silniki prądu stałego .................................................................................. 138
4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe.......................... 143
4.2.1.4. Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych .................... 144
4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych ..................................................... 145
4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych ............................................... 148
4.2.2.1. Wiadomości ogólne ................................................................................... 148
4.2.2.2. Oględziny i przeglądy ................................................................................ 150
4.3. Transformatory energetyczne.......................................................................................... 153
4.3.1. Budowa i działanie transformatorów ...................................................................... 153
4.3.2. Eksploatacja transformatorów ................................................................................ 162
7
4.4. Stacje elektroenergetyczne ............................................................................................. 166
4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznych .................................................................... 166
4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych ............................................................ 172
4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe ............................................. 172
4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznych .................................................... 173
4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznych .................................................... 176
4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne .......................................................................... 179
4.5.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami roboczymi gołymi ................... 179
4.5.1.1. Budowa linii napowietrznych z przewodami roboczymi gołymi ................. 179
4.5.1.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych ................................................ 193
4.5.1.3. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych ........................ 195
4.5.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami
izolowanymi ........................................................................................................... 198
4.5.2.1. Budowa linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi .................... 198
4.5.2.2. Eksploatacja linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi ............. 204
4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe .................................................................................. 205
4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne .......................................................... 205
4.6.2. Osprzęt kablowy .................................................................................................... 207
4.6.3. Układanie kabli ....................................................................................................... 208
4.6.3.1. Zasady układania kabli ............................................................................. 208
4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi ............................................................................. 210
4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach ................................... 216
4.6.4. Oznaczenia linii kablowych .................................................................................... 219
4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji ...................................................... 220
4.6.6. Eksploatacja linii kablowych ................................................................................... 222
4.6.6.1. Oględziny i przeglądy linii kablowych ........................................................ 222
4.6.6.2. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii kablowych .......... 223
4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych
nienormalnych objawów pracy linii kablowych .......................................... 224
4.7. Instalacje elektryczne ...................................................................................................... 225
4.7.1. Zasilanie energią elektryczną budynków mieszkalnych ......................................... 225
4.7.2. Rozdział energii w budynkach mieszkalnych ......................................................... 226
4.7.3. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń ............................................ 228
4.7.4. Przewody elektroenergetyczne i sprzęt instalacyjny .............................................. 232
4.7.5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym ............................................ 242
4.7.6. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn ............................... 244
4.7.7. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych .................................................... 248
4.7.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych ..................................................................... 249
4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej .................................................... 251
4.8.1. Budowa baterii kondensatorów .............................................................................. 251
4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów ........................... 254
4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej ................................................. 255
4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej ............................. 256
4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy .............................................. 256
4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów ........................................... 258
4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne ............................................................................ 259
8
4.9. Spawarki i zgrzewarki ...................................................................................................... 260
4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek .................................................................................. 260
4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek ............................................................................... 264
4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek ..................................................................... 265
4.9.3.1. Zagadnienia ogólne ................................................................................... 265
4.9.3.2. Oględziny i przeglądy ................................................................................ 267
4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego .......................................................................... 269
4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych ............................................... 269
4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego .............. 270
4.10.3. Użytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego ........................................... 272
4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe ................................................................ 272
4.11.1. Urządzenia prostownikowe............................................................................... 272
4.11.2. Urządzenia akumulatorowe .............................................................................. 275
4.11.2.1. Baterie akumulatorów ....................................................................... 275
4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów ................................................................. 276
4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych ............... 280
4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń
prostownikowych i akumulatorowych .............................................................. 283
4.12. Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne ............................................................... 284
4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych .......................... 284
4.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów
prądotwórczych ................................................................................................ 289
4.12.3. Eksploatacja zespołów prądotwórczych ........................................................... 291
4.12.3.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy ................ 291
4.12.3.2. Obsługa zespołów prądotwórczych .................................................. 294
4.13. Urządzenia elektrotermiczne ......................................................................................... 296
4.13.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych .............................................. 296
4.13.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych ...................................................... 305
4.13.2.1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urządzeń
elektrotermicznych ............................................................................ 305
4.13.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych .......... 306
4.14. Urządzenia do elektrolizy .............................................................................................. 308
4.14.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy ......................................... 308
4.14.2. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy ............................................................... 310
4.14.2.1. Podstawowe czynności eksploatacyjno-ruchowe ............................. 310
4.14.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy ................... 312
4.14.3. Zakres badań technicznych urządzeń do elektrolizy [L18] ............................... 313
4.15. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego ..................................................................... 314
4.15.1. Montaż .............................................................................................................. 314
4.15.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego ............................. 317
4.15.3. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elektrycznego
oświetlenia ulicznego ....................................................................................... 319
4.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym ......................................... 320
4.16.1. Zagrożenia wybuchem ..................................................................................... 320
4.16.2. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym ............................ 322
4.16.3. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem .............................. 328
9
4.16.4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem ........ 331
4.17. Urządzenia piorunochronne .......................................................................................... 336
4.17.1. Budowa urządzeń piorunochronnych (LPS) ..................................................... 336
4.17.2. Wewnętrzna ochrona odgromowa.................................................................... 348
4.17.3. Badania urządzeń piorunochronnych ............................................................... 351
4.18. Urządzenia energoelektroniczne ................................................................................... 355
4.18.1. Budowa urządzeń energoelektronicznych........................................................ 355
4.18.2. Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych ................................................ 364
4.19. Prądnice synchroniczne ................................................................................................ 371
4.19.1. Budowa i zasada działania prądnic synchronicznych ...................................... 371
4.19.2. Eksploatacja prądnic synchronicznych............................................................. 375
4.20. Systemy (instalacje) fotowoltaiczne (PV) ...................................................................... 383
4.20.1. Budowa systemów fotowoltaicznych (PV) ........................................................ 383
4.20.2. Prace eksploatacyjne przy urządzeniach fotowoltaicznych (PV) ..................... 391
4.21. Elektrownie wiatrowe ..................................................................................................... 394
4.21.1. Budowa elektrowni wiatrowej ........................................................................... 394
4.21.2. Eksploatacja elektrowni wiatrowych ................................................................. 403
4.22. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej
i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej ......................................................... 405
5. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ.......... 412
5.1. Straty energii ................................................................................................................... 412
5.2. Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych................................................. 415
5.3. Kompensowanie mocy biernej ........................................................................................ 416
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ............................................................................... 418
6.1. Wiadomości ogólne ......................................................................................................... 418
6.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych ...... 420

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

142,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 135,24 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym.

Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją).

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

70,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 66,67 zł

egz.

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023
Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. wydanie 2023

Książka pomyślana jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Może też być pomocna osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne kategorii D. Uzupełnienia i zmiany, w niniejszym piątym wydaniu, opracował mgr inż. Marian Sajnok.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

64,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,95 zł

egz.

Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady. dodruk 2024

Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady. dodruk 2024
Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady. dodruk 2024

Dodruk cyfrowy znanego poradnika - książka ukazała się w oprawie miękkiej.

Oprawa miękka, Stron 928, Ilustracji 1419, Tablic 302

Spis treści:

 • Rola majstra budowlanego
 • Organizacj9788321342474a robót budowlanych
 • Dokumentacja budowy
 • Prace pomiarowe w budownictwie
 • Roboty ziemne
 • Fundamenty
 • Rusztowania
 • Drewno na budowie i deskowania
 • Zbrojenie i betonowanie konstrukcji
 • Montaż konstrukcji prefabrykowanych
 • Montaż stalowych konstrukcji budowlanych
 • Spoiwa budowlane
 • Roboty murowe
 • Roboty izolacyjne
 • Stropy
 • Dachy
 • Ściany działowe
 • Schody
 • Lekkie ściany osłonowe
 • Roboty dekarskie i blacharskie
 • Roboty tynkowe i okładzinowe
 • Dobór i montaż okien i drzwi
 • Roboty szklarskie
 • Malowanie i tapetowanie
 • Konstruowanie i wykonywanie podłóg
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne na placu budowy


Rok wydania 2012 - wznowienie 2022

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

119,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 113,33 zł

egz.

Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Neufert 2022

Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Neufert 2022
Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Neufert 2022

5 wydanie polskie zaktualizowane do 42. wydania niemieckiego
Przygotowanie nowej odsłony książki powszechnie uważanej za dzieło i obecnej na półce zapewne w każdej
pracowni projektowej jest wyzwaniem. Wszyscy pracujący nad piątym polskojęzycznym wydaniem dołożyli
wszelkich starań aby kolejna wersja „Neuferta” spełniła pokładane w niej - przez dotychczasowych i nowych
czytelników - oczekiwania i by jak najwierniej oddawała niemiecki oryginał.
W Polsce książkę wydano po raz pierwszy w 1980 roku, a obecne wydanie jest piątym w języku polskim
opartym na czterdziestym drugim niemieckim. Warto wspomnieć, że podręcznik zrobił karierę światową -
w sumie przetłumaczono go na 22 języki.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 14 dni

Cena:

249,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 237,14 zł

EGZ.

Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023

Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023
Poradnik projektanta elektryka 2023, tom.1 i 2, wyd. 2023

Poradnik projektanta elektryka tom 1 i tom 2, wydanie VI 
Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną

rok wydania: 2021, wydanie szóste uaktualnione i rozszerzone, dodruk 2023

ISBN: 978-83-64094-68-2 (tom 1) 978-83-64094-69-9 (tom 2), komplet 978-83-64094-70-5

 

Podobnie jak w poprzednich wydaniach, zamieściliśmy w nim podstawową wiedzę niezbędną do opracowania projektu zasilania osiedla mieszkaniowego, budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, tymczasowego zasilania imprezy masowej, terenu budowy oraz zasilania gwarantowanego. Naszym celem było stworzenie podręcznego poradnika, w którym zostałyby zamieszczone zasady projektowania zasilania obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej – zarówno z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, jak i z zespołu prądotwórczego i innych dostępnych na rynku źródeł zasilania. Mamy nadzieję, że szóste wydanie książki okaże się równie interesujące jak wydania poprzednie. W tym wydaniu oprócz uaktualnienia treści, zamieściliśmy szereg wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która stanowi jeden z najważniejszych elementów każdego budynku lub obiektu budowlanego.

W książce świadomie pominięto zagadnienia związane z technologią BIM (ang. Building Information Modeling) z uwagi na fakt, iż autorzy skupiają się na zagadnieniach fizycznych, prawnych i uniwersalnych rozwiązaniach stosowanych przy projektowaniu. Z punktu widzenia procesu projektowania technologia BIM (jak i inne) wspomaga ten proces, natomiast go nie zastępuje. Nadal to na projektancie spoczywa wykonanie wszystkich niezbędnych obliczeń oraz zaplanowanie instalacji w oparciu o wymagania opisane w niniejszym poradniku.

Rozwój budownictwa jednorodzinnego spowodował wiele zmian w podejściu do projektowania zasilania budynków mieszkalnych. Na terenach nowo powstających osiedli mieszkaniowych często projektuje się obiekty użyteczności publicznej, takie jak: banki, przychodnie lekarskie i inne. Większość z nich wymaga, poza zasilaniem podstawowym, zasilania rezerwowego, a niektóre – również zasilania awaryjnego (często zasilania gwarantowanego).

 

 

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

288,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 274,29 zł

EGZ.

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023
Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Książka jest trzecim wydaniem zapisu wykładów z fizyki, które od wielu lat prowadzę
dla studentów różnych kierunków studiów w Politechnice Śląskiej. Różnice w programach
powodują, że zestaw zagadnień opisanych w książce znacznie wykracza poza materiał
kursu fizyki dla konkretnego kierunku studiów.
Główną zmianą w stosunku do wydania drugiego jest opracowany od nowa rozdział
poświęcony cząstkom elementarnym i podstawom Modelu Standardowego. Uzupełniony
został opis zjawisk termoelektrycznych. Poprawiono zauważone błędy edytorskie.
W związku z różnym stopniem przygotowania słuchaczy wykładów, a prawdopodobnie
również Czytelników, starałem się, na ile jest to oczywiście możliwe, przekazać podstawowe
wiadomości z fizyki w sposób usystematyzowany, bez odwoływania się do wcześniej
zdobytej wiedzy. Na końcu Czytelnik znajdzie rozdział poświęcony przydatnym w korzystaniu
z podręcznika wiadomościom z matyki. Zakładam, że korzystający z książki mieli
wcześniej kontakt z fizyką, przynajmniej na poziomie podstawowym i znają matematykę
w zakresie szkoły średniej.
W książce znajdziecie Państwo wiadomości ze wszystkich podstawowych działów fizyki.
Moim celem było ich przedstawienie w formie możliwie skondensowanej, jednak bez
utraty logiki wyprowadzeń. Dlatego w większości przypadków starałem się wychodzić od
podstawowych praw i zasad, i przedstawiać tok rozumowania prowadzący do kolejnych
wniosków. Unikałem stwierdzeń: „jak powszechnie wiadomo”, „po prostych przekształceniach
otrzymujemy”, itp. Starałem się przedstawiać pełne wyprowadzenia większości
wzorów. Zrezygnowałem natomiast z odniesień do historii fizyki, opisywania przykładów
zastosowań praktycznych opisywanych zjawisk, czy przedstawiania rozwiązań wybranych
zadań. Moim zdaniem temu celowi służą wykłady i ćwiczenia. Podręcznik ma przede
wszystkim ułatwić przygotowanie się do zajęć i egzaminów i umożliwić szybkie znalezienie
potrzebnych definicji, praw i wzorów. Proszę jednak pamiętać, że podręcznik nie jest
pełnym kursem fizyki ogólnej. Brak w nim na przykład szerszego przedstawienia wiadomości
z optyki geometrycznej, opisu prądu elektrycznego w gazach i elektrolitach, itd. Są
to zagadnienia, które nie wchodzą w standardy kształcenia inżynierów w zakresie fizyki
i dlatego zostały pominięte. Nie oznacza to, że nie mogą się okazać przydatne. Część z nich
jest omawiana w ramach innych przedmiotów wykładanych na studiach technicznych.
Mam nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników, a studentom
ułatwi „przebrnięcie” przez fizykę. Jeżeli książka ta przyczyni się do dostrzeżenia
przez studentów, że fizyka nie jest zbiorem oderwanych wzorów i regułek, ale nauką logiczną,
mającą zastosowanie do opisu otaczającego nas świata, to będę to uważał za
największy sukces.
Przygotowując trzecie, uzupełnione i poszerzone wydanie podręcznika korzystałem
z uwag przekazanych przez dotychczasowych Czytelników. Dotyczyły one tak błędów
edycyjnych, jak i fragmentów niejasnych lub wymagających uzupełnienia. Poprawiłem
również kilka dostrzeżonych błędów o charakterze merytorycznym. Chcę w tym miejscu
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do poprawienia poziomu merytorycznego
i edycyjnego książki. Jednocześnie proszę o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących niniejszego
wydania. Na pewno w nie udało mi się również w nim uniknąć błędów. Wszelkie
uwagi proszę przekazywać pocztą elektroniczną na adres jerzy.bodzenta@polsl.pl. Podobnie
jak w przypadku poprzednich wydań, jeżeli będzie to konieczne, przygotuję erratę,
która będzie dostępna na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Uwagi Czytelników
są dla mnie niezmiernie cenne i za wszystkie z góry dziękuję.
Jerzy Bodzenta

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

Zbuduj sam drewniany dom. Instrukcja montażu krok po kroku.

Zbuduj sam drewniany dom. Instrukcja montażu krok po kroku.
Zbuduj sam drewniany dom. Instrukcja montażu krok po kroku.

WSTĘP
Wstęp W niniejszym poradniku, a właściwie instrukcji samodzielnego montażu domu drewnianego, pokazałem, jak zbudować niewielki budynek mieszkalny. Nie będę udowadniał w nim wyższości budynku drewnianego nad murowanym lub odwrotnie. Jeżeli kupiłeś tę instrukcję, to znaczy, że jesteś zainteresowany budową domu w technologii lekkiego szkieletu kanadyjskiego. Jest on tani w budowie i eksploatacji, łatwy do wykonania a także ekonomiczny i energooszczędny w użytkowaniu. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są proste w wykonaniu, a więźba dachowa z powtarzalnych elementów zbudowanych z szab-lonu gwarantuje ich prawidłowy montaż.

O projekcie
Przedstawiony projekt cechuje się prostą bryłą nie zawierającą trudnych w wykonaniu elementów architektonicznych. Powierzchnia użytkowa to prawie 100 m2, co pozwoli zaspokoić potrzebę komfortowego mieszkanie dla rodziny 2+2. W skład projektu wchodzą 3 sypialnie, w tym dwie o powierzchni 14 m2 i jedna 12 m2, salon 27 m2 z otwartą kuchnią 8 m2 oraz spiżarką lub kotłownią o powierzchni 5 m2. Dostępna jest także łazienka i wydzielone WC.

Na podstawie rysunków zamieszczonych w instrukcji przekonasz się, że Twoje umiejętności są wystarczające do zbudowania ta-kiego domu. Jeżeli wszystkie prace wykonasz tak, jak pokazałem to w dalszej części opracowania, to możesz być pewien, że bu-dynek będzie wykonany prawidłowo. Budowa potrwa kilka czy kilkanaście miesięcy, to już po jego wybudowaniu odczujesz wielkie zadowolenie i satysfakcję.
Jeżeli po przeczytaniu i przeanalizowaniu wszystkich rysunków pokazanych w instrukcji montażu stwierdzisz, że jest to trudne, to zapytaj się znajomego stolarza co o tym sądzi.


OD AUTORA
Instrukcja własnoręcznego montażu domu drewnianego „Zbuduj sam drewniany dom", jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób pragnących tanio i solidnie zbudować swój własny dom w technologii lekkiego szkieletu kanadyjskiego. Jest to kompendium wiedzy zawierające szereg praktycznych informacji, dotyczących przygotowania do budowy oraz własnoręcznego wybudowania domu parterowego. Opisane są w niej zagrożenia i rozwiązania dające pewność, wskazane są plusy i minusy, podane tylko sprawdzone informacje pomocne w podjęciu prawidłowej decyzji. Cała ta wiedza poparta jest trzydziestoletnim doświadczeniem au-tora.
Z instrukcją powinien zapoznać się każdy, kto chce oszczędzić na budowie domu dziesiątki tysięcy złotych i szuka tylko najlepszych rozwiązań technicznych. Własnoręczna budowa domu opisana w instrukcji zapewni budującemu satysfakcję oraz ciepły, komfortowy i porządnie wykonany dom na lata.
W drugim wydaniu dodałem koncepcyjne projekty domu parterowego do samodzielnej budowy o pow. zabudowy do 70 m2 i projekty budynków prefabrykowanych parterowych z użytkowym poddaszem. Ponieważ budowa budynku z poddaszem użytkowym jest skomplikowana rozwiązaniem jest prefabrykacja budownictwa drewnianego szkieletowego, która wpłynie na zmniejszenie kosztów budowy i skróci czas budowy. Prace, które muszą lub powinny być wykonywane przez firmy specjalizujące się w pracach konstrukcyjnych były przez nie wykonywane, natomiast elementy nie konstrukcyjne — nie wpływające na bezpieczeństwo budowanego domu — mogły być wykonywane przez samych inwestorów.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

63,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 60,00 zł

EGZ.

Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE

Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE
Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE

Zestaw Zbiór przepisów+Vademecum GÓRNICZE

Dostępność: brak towaru

Cena:

169,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 137,40 zł

AZ Filozofia Starożytna.Repetytorium

AZ Filozofia Starożytna.Repetytorium
AZ Filozofia Starożytna.Repetytorium

Podręcznik przygotowano z myślą o uczniach szkół średnich, którzy chcą poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu filozofii starożytnej. Uważne przestudiowanie repetytorium pomoże w osiągnięciu pozytywnego wyniku na maturze, jak r�...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

18,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 17,14 zł

egz

Budownictwo ogólne tom 1. Materiały i wyroby budowlane. Arkady.

Budownictwo ogólne tom 1. Materiały i wyroby budowlane. Arkady.
Budownictwo ogólne tom 1. Materiały i wyroby budowlane. Arkady.

Książka stanowi pierwszą część 5-tomowego wydania monografii pt. BUDOWNICTWO OGÓLNE, w którym uwzględniono zmiany, jakie w ostatnich latach dokonały się w budownictwie. Tom pierwszy zawiera wiadomości na temat materiałów i wyrobów budowlanych, ich właściwości i zastosowania.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

109,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 103,81 zł

EGZ.

Budownictwo ogólne tom 4 Konstrukcje budynków Arkady

Budownictwo ogólne tom 4 Konstrukcje budynków Arkady
Budownictwo ogólne tom 4 Konstrukcje budynków Arkady
W kolejnym tomie z cyklu Budownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych itp.
Zaprezentowan...

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

EGZ.

Nie znalazłeś tego czego szukałeś zadzwoń

883-931-818

 
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl