Kategorie
Wydawca

https://polskaksiegarniapl.shoparena.pl/pl_PL/i/Certyfikat-dla-malych-ksiegarni/25

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Nowości

Chów i hodowla trzody chlewnej

Chów i hodowla trzody chlewnej
Chów i hodowla trzody chlewnej

Chów i hodowla trzody chlewnej

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 32,00 zł (netto: 30,48 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane.

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane.
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane.

Podręcznik jest ostatnią częścią trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów przede wszystkim kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów, pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie. W podręczniku przedstawiono zaawansowane zagadnienia w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji z 3 grup tematycznych: zastosowanie energooszczędnych urządzeń, systemy klimatyzacji w obiektach wielopomieszczeniowych oraz wentylacja i klimatyzacja w obiektach o specjalnych wymaganiach.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 44,10 zł (netto: 42,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.
 • nowość

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza.

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza.
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza.

Podręcznik stanowi pierwszą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Opracowany został na podstawie długoletnich doświadczeń autorki w nauczaniu projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie. W podręczniku przedstawiono, w formie przykładów z rozwiązaniem poprzedzonych wprowadzeniem teoretycznym, zagadnienia związane z projektowaniem uzdatniania powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej ogólnej oraz klimatyzacji.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 35,70 zł (netto: 34,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.
 • nowość

Spawanie metodą TIG nie tylkodla początkujących/Liwona/.

Spawanie metodą TIG nie tylkodla początkujących/Liwona/.
Spawanie metodą TIG nie tylkodla początkujących/Liwona/.

Spawanie metodą TIG nie tylko dla początkujących

Książka w przejrzysty sposób przedstawia pełny zakres wiadomości niezbędnych do uzyskania kwalifikacji spawacza.
Jest przeznaczona dla osób związanych zawodowo ze spawalnictwem, a więc dla spawaczy, a także dla instruktorów i wykładowców kursów spawania. Mogą z niej również korzystać spawacze chcący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe o inne metody spawania.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 40,00 zł (netto: 38,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.
 • nowość

Wózki jezdniowe podnośnikowe bez wysięgnika

Wózki jezdniowe podnośnikowe bez wysięgnika
Wózki jezdniowe podnośnikowe bez wysięgnika

Wózki jezdniowe podnośnikowe bez wysięgnika

Książka zawiera: 

• podstawowe informacje o dozorze technicznym
• BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
• podział, podstawowe parametry i budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
• elementy zabezpieczające, ostrzegawcze i sterownicze
• obsługa i użytkowanie wózków jezdniowych podnośnikowych
• stateczność wózków jezdniowych podnośnikowych oraz diagramy udźwigów i ich obowiązkowa znajomość przez operatorów
• testy UDT

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 40,00 zł (netto: 38,10 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Zagadnienia konstytucyjnego prawa intertemporalnego

Zagadnienia konstytucyjnego prawa intertemporalnego
Zagadnienia konstytucyjnego prawa intertemporalnego

Monografia składa się z pięciu części, które dotyczą różnych aspektów konstytucyjnego prawa intertemporalnego. W rozdziale pierwszym („Aksjologiczne podstawy konstytucyjnego prawa intertemporalnego”) Krzysztof Kaleta przedstawił aksjologiczne uwarunkowania zmiany konstytucji oraz ściśle związaną z tym problematykę formalnych i materialnych granic jej zmiany, z uwzględnieniem pozycji ustrojowej władzy konstytuującej i ukonstytuowanej. Rozważania te można przypisać do ogólnej teorii i filozofii prawa. Rozdział drugi, autorstwa Piotra Radziewicza, zawiera ustalenia pojęciowe i systematyzację głównych zagadnień intertemporalnych z perspektywy prawa konstytucyjnego („Pojęcie konstytucyjnego prawa intertemporalnego”). Ta część opracowania jest swoistym wstępem do badań dogmatycznoprawnych, których rezultaty znalazły się w rozdziale trzecim, przygotowanym przez Piotra Chybalskiego („Zagadnienia intertemporalne na gruncie polskich konstytucji”). Jego treścią jest analiza przepisów prawa intertemporalnego w polskich konstytucjach, począwszy od okresu międzywojennego, aż po czasy współczesne, a także postulaty de lege ferenda. Rozdział piąty autorstwa P. Radziewicza został poświęcony kwestiom intertemporalnym generowanym przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego („Prawo intertemporalne a Trybunał Konstytucyjny”). W ostatnim rozdziale („Konstytucyjne prawo do odszkodowania jako laboratorium problemów intertemporalnych”) Michał Ziółkowski zaprezentował studium przypadku, które jest dobrą ilustracją praktycznej doniosłości konstytucyjnego prawa intertemporalnego i jego związków z ochroną praw podstawowych jednostki.
 
Prezentowana monografia jest zbiorem esejów, które łączy wspólny temat przewodni, czyli konstytucyjna intertemporalistyka. Poglądy i oceny prezentowane w poszczególnych częściach monografii są wyrazem przemyśleń autorów i toczonych między nimi dyskusji. Każdy tekst jest jednak odrębną całością. Mimo konsensu co do spraw zasadniczych, wciąż pozostało sporo kwestii, które udało się uporządkować tylko przez spisanie protokołu rozbieżności. Sporność i otwartość na różne perspektywy argumentacyjne płynie z samej natury konstytucyjnego prawa intertemporalnego i jest jego wielką siłą. Dlatego można tylko mieć nadzieję, że praca ta zachęci do dalszych analiz oraz sprawi, że tytułowa problematyka na stałe wpisze się w programy badawcze nauki prawa konstytucyjnego.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 39,00 zł (netto: 37,14 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Zaawansowane metody wykorzystania narzędzi modelowania symulacyjnego w zarządzaniu produkcją

Zaawansowane metody wykorzystania narzędzi modelowania symulacyjnego w zarządzaniu produkcją
Zaawansowane metody wykorzystania narzędzi modelowania symulacyjnego w zarządzaniu produkcją

Skrypt jest przeznaczony do wykorzystania na kierunku Inżynieria Zarządzania w ramach przedmiotów, skupiających się na wykorzystaniu programów do modelowania symulacyjnego w zarządzaniu produkcją. Szczegółowymi celami zajęć są: uzyskanie przez studentów umiejętności korzystania z programów symulacyjnych, nauka metodyki prowadzenia badań dotyczących usprawniania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem tych programów oraz utrwalenie pojęć z zakresu zarządzania i organizacji produkcji.
 
Skrypt składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział 1 zawiera opis programu Tecnomatix Plant Simulation. Scharakteryzowano w nim podstawowe obiekty, funkcje i moduły programu. Opisano wbudowane narzędzia wykorzystywane w usprawnianiu procesów i systemów produkcyjnych, w tym narzędzia do prowadzenia eksperymentów i optymalizacji badanych modeli.
 
Rozdział 2 zawiera opis programu FlexSim. Omówiono w nim podstawowe obiekty, funkcje i moduły programu. Opisano narzędzia odwzorowujące logikę przetwarzania danych modelu, narzędzia do prezentacji wyników oraz sposób prowadzenia eksperymentów i optymalizacji badanych modeli.
 
Rozdziały 3–6 zawierają ćwiczenia z wykorzystaniem omówionych wcześniej programów, po dwa ćwiczenia z wykorzystaniem każdego programu. Układ każdego ćwiczenia jest identyczny i obejmuje: cel ćwiczenia; opis procesu; zastosowane obiekty/narzędzia; szczegółową instrukcję dotyczącą wykonania ćwiczenia/zadania projektowego; omówienie wyników i pytania kontrolne.
 
Układ treści skryptu, prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych i użytych narzędzi, ma pokazać, jakie różnice metodyczne występują przy wykorzystaniu każdego z programów komputerowych do rozwiązania zbliżonych merytorycznie problemów oraz jakie są różnice w prowadzeniu badań i uzyskiwanych wynikach. Ćwiczenia zostały przygotowane przy założeniu, że każde z nich jest wykonywane indywidualnie przez studenta.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 30,00 zł (netto: 28,57 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Wyobraźnia przestrzenna i idea architektoniczna

Wyobraźnia przestrzenna i idea architektoniczna
Wyobraźnia przestrzenna i idea architektoniczna

Praca zawiera autorskie notatki, złożone w formie kolażu. Praca była w założeniu rozprawą doktorską przygotowaną pod kierunkiem Profesora Marka Budzyńskiego (architekta) na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zatytułowaną WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA JAKO NARZĘDZIE DEFINIOWANIA IDEI ARCHITEKTONICZNEJ. Jej układ początkowo odnosił się do haseł tematycznych, RZECZYWISTOŚĆ, SNY, REFLEKSJE, IDEE ARCHITEKTONICZNE, PAMIĘĆ, w sumie WYOBRAŹNIA.
 
Na potrzeby niniejszej publikacji, odrzucona rozprawa została przedstawiona w skróconej formie i dodatkowo zilustrowana. W tym ujęciu, praca jest wielowątkowym ciągiem myślowym, być może bliższym strukturze samej wyobraźni.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 16,00 zł (netto: 15,24 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Systemy DCS i SCADA

Systemy DCS i SCADA
Systemy DCS i SCADA

Skrypt jest przeznaczony dla studentów realizujących przedmiot Systemy DCS i SCADA prowadzony na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (pierwsza połowa zajęć odbywa się przy wykorzystaniu systemu DCS, druga – przy wykorzystaniu systemu SCADA i sterownikow PLC).
 
Systemy DCS (Distributed Control System) i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) należą do klasy systemów odpowiedzialnych za nadzorowanie pracy procesu technologicznego lub produkcyjnego. W podstawowym wydaniu systemy DCS i SCADA odpowiadają za: zbieranie aktualnych danych, wizualizację procesu, sterowanie procesem, alarmowanie, archiwizację oraz raportowanie. W branży automatyki przyjęło się stwierdzenie, że funkcjonalność wspołczesnych systemów DCS i SCADA pokrywa się i często terminy DCS i SCADA używane są zamiennie.
 
Systemy DCS z racji pełnej spójności sprzętowo-systemowej są lepiej zintegrowane i pozwalają na opracowanie bardzo dużych aplikacji, dlatego znajdują zastosowanie głównie w dużych instalacjach przemysłowych, gdzie liczba punktów procesowych liczona jest w tysiącach. Punkty procesowe używane w warstwie sprzętowej i w warstwie wizualizacji w przypadku systemów DCS są tymi samymi punktami i obie warstwy oparte są na wspolnej bazie danych. Dodatkowo, systemy DCS rozbudowane są o narzędzia programistyczne pozwalające na konfigurację wejść i wyjść oraz projektowanie i programowanie struktur regulacji, dzięki czemu zapewniona jest jednorodność na poziomie projektu.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 26,00 zł (netto: 24,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Publiczne zarządzanie kryzysowe. Budowa repozytorium metod i technik

Publiczne zarządzanie kryzysowe. Budowa repozytorium metod i technik
Publiczne zarządzanie kryzysowe. Budowa repozytorium metod i technik

Podręcznik jest częścią serii wydawniczej podsumowującej projekt badawczo-rozwojowy finansowany ze środków NCBiR pt. „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”, w skład której wchodzą: „Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego”, „Planowanie cywilne. Budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych”, „Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym”, „Publiczne zarządzanie kryzysowe. Budowa repozytorium dobrych praktyk”.
 
Seria wydawnicza kierowana jest do praktyków związanych z procesem planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

Może również stanowić podręczniki akademickie dla studentów kierunków: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie bezpieczeństwem oraz zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.
 
Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie wiedzy na temat generalnego podejścia do projektowania repozytoriów dobrych praktyk oraz zaprezentowanie metody wykorzystania tego typu narzędzi w pracy operacyjnej. Kontynuowane jest tu omówienie zagadnień poruszanych w wcześniejszych pozycjach wspomnianej serii. W szczególności stanowi swoisty atlas metod i technik możliwych do zastosowania na różnych etapach w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Jest również propozycją budowy swoistej skrzynki narzędziowej dla procedur budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego omówionych w pozycji „Planowanie cywilne. Budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych”.

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 26,00 zł (netto: 24,76 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych

Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych
Płyty i membrany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych
W książce zawarto elementy teorii membran izotropowych i anizotropowych oraz swobodnego skręcania prętów pryzmatycznych. Wiodącym tematem jest teoria płyt Kirchhoffa izotropowych i anizotropowych. Omówiono podstawowe sformułowania zagadnień brzegowych i metody ich rozwiązywania. W szczególności przedstawiono zastosowanie pojedynczych i podwójnych szeregów Fouriera. Rozpatrzono także zagadnienia płyto-tarcz, płyt warstwowych i stateczności płyt. Zamieszczono liczne przykłady rozwiązań zadań z podaniem wyników w formie graficznej z ich interpretacją i potencjalnymi zastosowaniami w budownictwie. W dodatku przedstawiono podstawowe równania klasycznej teorii sprężystości materiałów izotropowych i anizotropowych. Drugie wydanie podręcznika uzupełnione jest o kilka zadań dotyczących oddziaływań termicznych w płytach.
 
Opracowanie dotyczy zagadnień, które są realizowane głównie na drugim semestrze wykładów z Teorii Sprężystości i Plastyczności na studiach II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Teoria sprężystości i plastyczności jest jednym z podstawowych przedmiotów na studiach magisterskich wydziałów budownictwa wszystkich specjalności.
Wydanie: Wydanie 2 poprawione i uzupełnione, 2021

Dostępność: jest

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 44,00 zł (netto: 41,90 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz.
 • nowość

Papier A4, 80g. Canon

Papier A4, 80g. Canon
Papier A4, 80g. Canon

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 30,00 zł (netto: 24,39 zł )
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne

Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne
Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne

Celem opracowania jest przedstawienie w praktyce podstawowych zagadnień automatyki: opis obiektów dynamicznych do celów sterowania, sprzężenie zwrotne i jego rola, struktury układów regulacji, podstawy projektowania układów regulacji służących do nadążania (serwomechanizmy) oraz do tłumienia wpływu zakłóceń (układy regulacji przemysłowej), realizacje cyfrowe algorytmów regulacji. Omówiono się także platformy sprzętowe współczesnych systemów automatyki: programowalne sterowniki logiczne (PLC), a także przemysłowe systemy monitorowania i gromadzenia danych (SCADA).

W skrypcie dokonano wprowadzenia w tematykę nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej (wykonanie zadań laboratoryjnych wymaga przyswojenia przez studentów wiedzy związanej ze środowiskami programistycznymi sterowników PLC oraz SCADA).

Szczegółowe opisy techniczne pozwolą na poznanie obiektów wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych. Zebranie dostępnych materiałów w jeden skrypt pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy. Tak opracowany materiał stanowi istotne dopełnienie wykładu.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 36,00 zł (netto: 34,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Blok Techniczny A4 biały. 250g kart 10. Oxford.

Blok Techniczny A4 biały. 250g kart 10. Oxford.
Blok Techniczny A4 biały. 250g kart 10. Oxford.

Blok techniczny to obowiązkowe wyposażenie każdego ucznia młodszych klas. Idealnie nadaje się do rysunków, szkiców i figur przestrzennych. Bardzo wytrzymały papier o wysokiej gramaturze 250 g/m2 jest odporny na wielokrotne ścieranie gumką.

Zalety
 • Blok idealny do rysunków, szkiców i figur przestrzennych
 • Elegancka, wysokiej jakości okładka nawiązująca do rodzaju bloku
 • Wysokiej jakości papier odporny na wielokrotne ścieranie gumką
Opis
 • Format A4
  • 10 kartek

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 7,00 zł (netto: 5,69 zł )
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Poradnik serwisowy Nr.05/13 Vademecum stosowania olejów silnikowyc

Poradnik serwisowy Nr.05/13 Vademecum stosowania olejów silnikowyc
Poradnik serwisowy Nr.05/13 Vademecum stosowania olejów silnikowyc

Vademecum stosowania olejów silnikowych

 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 40,00 zł (netto: 37,04 zł )
zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

W krainie muzyki. Notatnik 1.

W krainie muzyki. Notatnik 1.
W krainie muzyki. Notatnik 1.
Zeszyt ćwiczeń uzupełniający i utrwalający wiadomości z podręcznika do audycji muzycznych ''W krainie muzyki''.

 

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 15,00 zł (netto: 14,29 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
egz
 • nowość

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym. wyd.2022. Podstawa programowa 2017/19.

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym. wyd.2022. Podstawa programowa 2017/19.
Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym. wyd.2022. Podstawa programowa 2017/19.

Bogato ilustrowany podręcznik zawierający ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy oraz testy sprawdzające.
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów szkół branżowych i techników kształcących się w zawodach mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, technika pojazdów samochodowych, mechanika motocyklowego i pokrewnych zawodach branży motoryzacyjnej, jak również uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji: MG.12 / MOT.02, MG.18 / MOT.05, MG.43 / MOT.06, MG.23 / MOT.04, MG.27 / MOT.03.
Numer ewidencyjny 1. wydania w wykazie podręczników MEN: 24/2014

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 52,50 zł (netto: 50,00 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Pozłotnictwo. Engelman Zdzisław wyd.3, 2022

Pozłotnictwo. Engelman Zdzisław wyd.3, 2022
Pozłotnictwo. Engelman Zdzisław wyd.3, 2022

Praca obejmuje zagadnienia pozłotnictwa w szerokim zakresie - od informacji historycznych poprzez stare techniki i receptury, stosowane materiały, wskazówki praktyczne, sposoby złoceń przez platerowanie, pozłacanie introligatorskie - do renowacji i konserwacji złoceń.
Wzbogaca ją słowniczek zawierający encyklopedyczne objaśnienia terminów ujętych w publikacji, oraz słowniczek wyrażeń obcojęzycznych, przetłumaczonych na język polski, dotyczących terminologii związanej z pozłotnictwem.
 Intencją autora było stworzenie opracowania skierowanego do znawców tematu, oraz do osób zaczynających zgłębiać dziedzinę pozłotnictwa, nawet gdy z tą dziedziną stykają się okazjonalnie.
 Tytuł jest dorobkiem wielu lat pracy autora, jest poświadczeniem rozeznania źródeł archiwalnych i prac naukowych po metody warsztatowe wynikające z wiedzy praktycznej.

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 98,00 zł (netto: 93,33 zł )
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
EGZ.
 • nowość

Nie znalazłeś tego czego szukałeś zadzwoń

883-931-818

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl