CCNA 200-120.Zostań administratorem sieci komputerowych CISCO

informatyka
99
PLN
CCNA 200-120.Zostań administratorem sieci komputerowych CISCO
out_of_stock
Dostępność:
brak towaru
Cena: 99,00 zł
Cena netto: 94,29 zł
egz.

Poznaj sieć i ją spleć!

  • Co siedzi w sieci, czyli wstęp do sieci komputerowych
  • Jak sterować ruchem bitów, czyli routery, przełączniki i technologie sieciowe
  • Z czym to się je, czyli ćwiczenia praktyczne z budowania i obsługi sieci
Sieci komputerowe dawno już oplotły cały świat. Nawet w cieniu peruwiańskiej dżungli można znaleźć kafejkę internetową, nie mówiąc już o bardziej cywilizowanych okolicach. Każda firma potrzebuje swojej własnej sieci, dostosowanej do jej potrzeb. Twoja nie jest wyjątkiem. Teraz masz szansę nauczyć się samodzielnie budować wyspecjalizowane sieci komputerowe i zarządzać nimi tak, jak uznasz za stosowne. Z tą książką poznasz wszystkie niezbędne elementy sieci i zorientujesz się, jak najsensowniej ich używać. A potem, jeśli będziesz chciał, będziesz mógł przystąpić do egzaminu CCNA i zostać profesjonalnym „pająkiem”!

Materiał zawarty w książce Adama Józefioka jest ułożony w taki sposób, by krok po kroku wprowadzić Cię w świat sieci komputerowych. Znajdziesz tu informacje o modelach sieci, konfiguracji podstawowych urządzeń Cisco i programach niezbędnych do posługiwania się sieciami. Odkryjesz, czym różnią się od siebie poszczególne typy sieci i technologie przesyłania danych, zrozumiesz zasady działania routingu statycznego i dynamicznego, nauczysz się obsługiwać protokoły sieciowe. A potem wykorzystasz te wiadomości w serii praktycznych ćwiczeń — i będziesz gotowy sprostać wyzwaniom każdej sieci!
  • Modele sieci, Ethernet, program Wireshark i emulator GNS3
  • Wprowadzenie do systemu operacyjnego IOS i konfiguracja urządzeń Cisco
  • Adresacja IPv4 oraz IPv6
  • Przełączniki sieciowe oraz sieci VLAN
  • Protokół STP i jego następcy
  • Wprowadzenie do routerów Cisco
  • Routing pomiędzy sieciami VLAN, statyczny i dynamiczny
  • Listy ACL, Network Address Translation (NAT) oraz DHCP
  • Redundancja w sieci i wykorzystanie nadmiarowości
  • Technologie sieci WAN oraz sieci VPN
  • Słownik pojęć z wyjaśnieniami

Odkryj fascynujące tajemnice sieci komputerowych!

Spis treści

Wprowadzenie (11)

Rozdział 1. Informacje wstępne o sieciach komputerowych (13)

  • Firma Cisco (13)
  • Certyfikacja i egzamin (14)
    • Tematyka i materiał CCNA (16)
  • Sieć komputerowa - podstawy (18)
    • Reguły działania sieci (komunikacja) (20)
    • Proces komunikacji i wykorzystanie protokołów sieciowych (21)
    • Przesyłanie danych w sieci (22)
    • Pojęcie protokołu sieciowego (25)
    • Liczby w sieciach komputerowych (25)
  • Organizacje standaryzujące (27)
  • Rodzaje sieci komputerowych (28)
    • Model pracy klient-serwer (28)
    • Sieć bezprzewodowa (28)
    • Sieć SAN (29)
    • Sieci lokalne i sieci rozległe (29)
    • Sieć internet (31)
    • Urządzenia sieciowe (32)
    • Okablowanie sieci przedsiębiorstwa (37)
    • Typowa sieć komputerowa w domu (telewizja kablowa, DSL) (39)
    • Media transmisyjne (miedziane, światłowodowe, bezprzewodowe) (40)
    • Projektowanie sieci (50)
    • Dokumenty RFC (53)

Rozdział 2. Modele sieci (55)

  • Model TCP/IP (55)
    • Warstwa aplikacji (55)
    • Warstwa transportu (55)
    • Warstwa internetowa (56)
    • Warstwa dostępu do sieci (56)
  • Model ISO OSI (56)
    • Warstwa aplikacji (57)
    • Warstwa prezentacji (58)
    • Warstwa sesji (58)
    • Warstwa transportu (59)
    • Warstwa sieci (62)
    • Warstwa łącza danych (70)
    • Warstwa fizyczna (72)

Rozdział 3. Sieć Ethernet i zastosowanie programu Wireshark (75)

  • Podstawy sieci Ethernet (75)
    • CSMA/CD (75)
    • Adresowanie w Ethernecie (77)
  • Protokół ARP (78)
    • Dodanie wpisu statycznego ARP (80)
    • Komunikacja poza domyślną bramę (81)
    • Niebezpieczeństwa związane z ARP (82)
  • Program Wireshark (82)
    • Omówienie najważniejszych funkcji programu Wireshark (83)
    • Działanie komunikacji DNS (88)
    • Rozmiar okna TCP oraz three-way handshake (96)
    • Działanie ARP (98)

Rozdział 4. Emulator GNS3 (109)

  • Informacje na temat programu GNS (109)
  • Pobieranie, instalacja i najważniejsze funkcje (110)
    • Zmiana języka (111)
    • Ważniejsze funkcje i opcje (111)
    • Obszar roboczy GNS3 (128)
    • Połączenie dwóch wirtualnych stacji w programie GNS3 (130)
    • Przygotowanie IOS (133)
    • Dodawanie urządzenia do obszaru roboczego i zmiana ustawień (136)
  • Konfiguracja programu SuperPuTTY (140)
    • Połączenie z urządzeniem sieciowym (140)
    • Połączenie z urządzeniem wirtualnym (142)
    • Wydanie polecenia wielu urządzeniom naraz (143)
    • Zmiana nazwy zakładek (144)

Rozdział 5. Wprowadzenie do systemu operacyjnego IOS i podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco (145)

  • System operacyjny IOS (145)
  • Podłączenie do urządzenia (146)
    • Podłączenie do urządzenia w GNS3 (148)
  • Zarządzanie urządzeniem (149)
    • Tryby pracy (150)
    • System pomocy (151)
    • Przeglądanie konfiguracji (154)
  • Wstępna konfiguracja routera Cisco wraz z zabezpieczeniami (156)
    • Konfiguracja oraz opis interfejsu (161)
    • Zarządzanie konfiguracją (162)
    • Laboratorium 5.1 (166)

Rozdział 6. Adresacja IPv4 (169)

  • Informacje wstępne o protokole IPv4 (169)
    • Pojęcia adresu sieci, adresu hosta i adresu rozgłoszeniowego (170)
    • Typy adresów (prywatne, publiczne) (171)
  • Binarna reprezentacja adresu IP (173)
    • Zamiana liczb dziesiętnych na binarne (175)
    • Zamiana liczb binarnych na dziesiętne (182)
  • Podział sieci według liczby wymaganych podsieci (187)
    • Podział klasy C (187)
    • Podział klasy B (196)
    • Podział klasy A (200)
  • Podział sieci na podsieci - liczba hostów w każdej sieci (204)
    • Podział klasy C (204)
    • Podział klasy B (207)
    • Podział klasy A (209)
  • Podział sieci na podsieci - nierówna wielkość hostów w każdej podsieci (210)
  • Reverse engineering (220)

Rozdział 7. Przełączniki sieciowe - podstawy działania i konfiguracji (223)

  • Model hierarchiczny (223)
  • Przełącznik warstwy drugiej (225)
    • Tablica adresów MAC (228)
    • Podłączanie urządzeń do przełącznika (230)
    • Metody przełączania ramek (231)
  • Podstawowa konfiguracja przełącznika (232)
    • Konfiguracja adresu IP i domyślnej bramy (234)
    • Zmiana parametrów interfejsów i wyłączenie nieużywanych (238)
    • Zapisanie konfiguracji (239)
    • Włączenie protokołu SSH (240)

Rozdział 8. Przełączniki sieciowe - Port Security (247)

  • Przygotowanie konfiguracji i informacje wstępne (248)
  • Konfiguracja Port Security (249)
  • Wywołanie zdarzenia bezpieczeństwa (256)
  • Uruchomienie interfejsu po zdarzeniu bezpieczeństwa (257)
    • Funkcja autouruchamiania interfejsu (258)
  • Zmiana adresu MAC karty sieciowej (259)

Rozdział 9. Sieci VLAN (263)

  • Działanie VLAN (263)
  • Konfiguracja sieci VLAN (266)
  • Połączenia TRUNK (270)
  • Protokół VTP (273)
    • Ograniczenia VTP (278)
    • Ustalanie hasła i innych parametrów (279)
    • Usuwanie konfiguracji VLAN (281)
    • VTP Pruning (282)

Rozdział 10. Protokół STP i jego nowsze wersje (285)

  • Algorytm działania STP (287)
  • Rozszerzenie protokołu STP, czyli protokół PVST (298)
    • Konfiguracja PVST (301)
  • Protokół RSTP (303)
    • Konfiguracja RSTP (304)

Rozdział 11. Wprowadzenie do routerów Cisco (309)

  • Działanie routera i jego budowa (309)
    • Budowa routera (312)
    • Wstępna konfiguracja routera (315)
    • Omówienie protokołu CDP (326)

Rozdział 12. Routing pomiędzy sieciami VLAN (331)

  • Metoda klasyczna (332)
  • Router-on-a-stick (335)
  • Przełączanie w warstwie trzeciej (338)

Rozdział 13. Routing statyczny (341)

  • Wprowadzenie i konfiguracja routingu statycznego (341)
  • Sumaryzacja tras statycznych (345)
  • Default route (348)
    • Najdłuższe dopasowanie (350)
    • Floating Static Route (351)

Rozdział 14. Routing dynamiczny i tablice routingu (355)

  • Rodzaje protokołów routingu dynamicznego (356)
  • Wymiana informacji i działanie protokołów (358)
    • Protokoły distance vector (359)
    • Protokoły link state (360)
    • Tablica routingu (360)
    • Proces przeszukiwania tablicy routingu (363)

Rozdział 15. Adresacja IPv6 (373)

  • Wstępne informacje na temat protokołu IPv6 (373)
    • Zamiana liczb (375)

Rozdział 16. Routing dynamiczny - protokół RIP (397)

  • Charakterystyka i działanie protokołu RIPv1 (397)
    • Konfiguracja RIPv1 (398)
  • Charakterystyka i konfiguracja protokołu RIPv2 (404)
    • Konfiguracja RIPv2 (405)
  • Podstawy protokołu RIPng (409)
    • Konfiguracja protokołu RIPng (410)

Rozdział 17. Routing dynamiczny - protokół OSPF (417)

  • Protokół OSPFv2 (417)
    • Pakiety hello (418)
  • Konfiguracja protokołu OSPF (421)
    • Zmiana identyfikatora routera (426)
    • Stany interfejsów i relacje sąsiedzkie (428)
    • Wymiana informacji pomiędzy routerami - obserwacja (430)
    • Metryka w OSPF (436)
    • Zmiana czasów (444)
    • Konfiguracja passive-interface (445)
    • Rozgłaszanie tras domyślnych (446)
  • OSPF w sieciach wielodostępowych (446)
    • Wybór routera DR i BDR (447)
    • Statusy po nawiązaniu relacji sąsiedztwa (454)
  • Uwierzytelnianie w OSPF (456)
  • Wieloobszarowy OSPF (460)
    • Typy przesyłanych pakietów LSA (461)
    • Konfiguracja wieloobszarowego OSPF (462)
  • Protokół OSPFv3 (472)
    • Konfiguracja OSPFv3 (472)

Rozdział 18. Routing dynamiczny - protokół EIGRP (479)

  • Protokół EIGRPv4 (479)
    • Konfiguracja EIGRP (480)
  • Protokół EIGRPv6 (506)

Rozdział 19. Listy ACL (511)

  • Rodzaje list ACL (513)
  • Konfiguracja standardowych ACL (514)
    • Przykład 1. (514)
    • Przykład 2. (519)
    • Przykład 3. (521)
    • Przykład 4. (lista standardowa nazywana) (523)
  • Konfiguracja rozszerzonych ACL (527)
    • Przykład 5. (527)
    • Przykład 6. (530)
    • Przykład 7. (532)
    • Przykład 8. (534)
    • Przykład 9. (537)

Rozdział 20. Network Address Translation (NAT) oraz DHCP (539)

  • Static NAT (translacja statyczna) (540)
  • Dynamic NAT (translacja dynamiczna) (544)
  • PAT - Port Address Translation (545)
    • Konfiguracja routera R1 jako serwera DHCP (547)
    • Przykład 1. (548)

Rozdział 21. Redundancja w sieci i wykorzystanie nadmiarowości (551)

  • Konfiguracja protokołu HSRP (553)
    • Przygotowanie przykładowej sieci w programie GNS3 (553)
    • Konfiguracja HSRP (555)
    • Konfiguracja VRRP (565)
    • Konfiguracja GLBP (574)
  • EtherChannel (577)
    • Konfiguracja EtherChannel (579)

Rozdział 22. Technologie sieci WAN oraz sieci VPN (583)

  • Sieci WAN - ogólne informacje (583)
  • Technologie sieci WAN (584)
    • Frame Relay (584)
    • ISDN (585)
    • PPP (586)
    • DSL (586)
    • Przykładowy model sieci WAN (588)
    • Konfiguracja enkapsulacji w przykładowym modelu punkt-punkt (588)
  • Technologia Frame Relay (594)
    • Konfiguracja Frame Relay (hub-and-spoke) (597)
    • Konfiguracja multipoint (598)
    • Konfiguracja Frame Relay point-to-point (608)
    • Samodzielna konfiguracja przełącznika Frame Relay (612)
  • Technologia VPN (615)
  • Szyfrowanie w VPN (616)
    • Algorytmy szyfrowania w VPN (617)

Rozdział 23. Ćwiczenia praktyczne (621)

  • Ćwiczenie 1. (621)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (621)
  • Ćwiczenie 2. (622)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (622)
  • Ćwiczenie 3. (623)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (624)
  • Ćwiczenie 4. (626)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (626)
  • Ćwiczenie 5. (627)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (627)
  • Ćwiczenie 6. (628)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (629)
  • Ćwiczenie 7. (634)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (634)
  • Ćwiczenie 8. (640)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (641)
  • Ćwiczenie 9. (644)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (645)
  • Ćwiczenie 10. (648)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (649)
  • Ćwiczenie 11. (655)
    • Odpowiedź do ćwiczenia (656)

Rozdział 24. Słownik pojęć z wyjaśnieniami (663)

Zakończenie (685)

Literatura (687)

Skorowidz (689)

Szczegóły

ISBN 9788324691012
Autor Jórefiok Adam
Oprawa broszura
Rok wydania 2015
Format B-5
Stron 704

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

123

W Y D A W C Y

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl