Kategorie

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego. w.16

transport
110
PLN
Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego. w.16
in_stock
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka w:
24 godziny
Cena: 110,00 zł
Cena netto: 104,76 zł
egz.

 Niniejszy podręcznik jest materiałem szkoleniowym dla przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem  drogowym zawierającym informacje niezbędne do egzaminu kompetencji zawodowych w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób i rzeczy.

Zawarta w podręczniku wiedza oparta została o stan prawny obowiązujący w dniu 1 stycznia 2017 roku. 

Spis Treści:

 Rozdział I Prawo cywilne

      Umowy zawierane w transporcie drogowym
      Umowy o przeniesienie praw
             Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw
             Umowy o świadczenie usług
      Roszczenia i ich przedawnienie
      Ubezpieczenia stosowane w transporcie drogowym
             Ubezpieczenia komunikacyjne
             Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Rozdział II Prawo handlowe

      Przepisy w sprawie prowadzenia działalności  gospodarczej
      Podejmowanie działalności gospodarczej
      Wybrane formy działalności transportowej
             Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
             Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie
             Spółka cywilna
             Spółki prawa handlowego
      Łączenie, podział i przekształcanie spółek
             Łączenie spółek
             Podział spółek
             Przekształcanie spółek

Rozdział III Prawo pracy i zagadnienia socjalne

      Wybrane zagadnienia z prawa pracy
             Pracownik, pracodawca
             Stosunek pracy i umowa o pracę
             Układ zbiorowy pracy
             Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
             Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
             Zakaz konkurencji
             Regulamin pracy
             Nagradzanie pracowników
             Odpowiedzialność pracowników
             Czas pracy
             Urlopy
             Zatrudnienie młodocianych
             Przedawnienie roszczeń
             Postępowanie pojednawcze
             Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
      Bezpieczeństwo i higiena pracy
             Podstawowe obowiązki pracodawcy
             Prawa i obowiązki pracownika
             Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
             Szkolenie
             Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej
             Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział IV Czas pracy kierowców

      Normy dotyczące czasu pracy
      Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynku
      Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
      Czas pracy kierowców niepozostających  w stosunku pracy

Rozdział V Tachografy

      Tachografy analogowe
      Tachografy cyfrowe
      Kontrole tachografów na drodze
      Obowiązki pracodawcy w zakresie eksploatacji tachografów

Rozdział VI Prawo finansowe

      System ewidencji gospodarczej
      Rachunkowość – podstawowe pojęcia
      Kalkulacja
      Amortyzacja w ujęciu księgowym
      Sprawozdawczość finansowa
      Interpretacja dokumentów finansowych
      Rachunkowość i sprawozdawczość  – odpowiedzialność

Rozdział VII Finansowanie inwestycji

      Ocena opłacalności inwestycji
      Źródła finansowania inwestycji    

Rozdział VIII Bieżące finansowanie przedsiębiorstw

      Informacje ogólne o bankach
      Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych
      Kredyty bankowe

Rozdział IX Podatki i opłaty

Rozdział X Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

      Otoczenie przedsiębiorstwa
      Zasady sprawnej organizacji
      Struktura organizacyjna
      Zarządzanie przedsiębiorstwem
      Planowanie w przedsiębiorstwie
      Marketing w przedsiębiorstwie
      Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu

Rozdział XI Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego

      Informacje ogólne
      Wymagania w zakresie rejestracji działalności
      Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika drogowego
      Warunki dopuszczania do rynku transportowego
             Zezwolenia i licencje
             Zezwolenia w przewozach osób
             Zezwolenia w przewozach rzeczy
             Przewozy kabotażowe
      Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)
      Opłaty w transporcie
      Dodatkowe obowiązki przewoźników  w drogowym transporcie osób
             Honorowanie ulg obywateli
             Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie
             Formularz jazdy i jego znaczenie

Rozdział XII Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym

      Prawo Unii Europejskiej
      Umowy bilateralne
      Porozumienie EKMT
      Konwencje międzynarodowe
             Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego
             Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie
             Konwencje regulujące przewozy osób
             Konwencje regulujące przewozy rzeczy
             Konwencje celne

Rozdział XIII Przewozy specjalistyczne

      Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)
      Przewozy odpadów
      Przewozy artykułów żywnościowych  szybko psujących się (ATP)
      Przewozy zwierząt
      Przewozy nienormatywne
      Przewozy kontenerowe
      Przewozy kombinowane

Rozdział XIV Kontrole w transporcie drogowym

      Kontrole administracyjne
      Inspekcja Transportu Drogowego
      Policja
      Państwowa Inspekcja Pracy
      Państwowa Inspekcja Sanitarna
      Inne kontrole

Rozdział XV Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów

      Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu
      Obsługi pojazdów
      Wymagania wobec kierowców
      Ograniczenia w ruchu drogowym
      Przyczyny wypadków drogowych
      Sieci drogowe
             Sieć dróg krajowych
             Sieć dróg w Europie

Rozdział XVI Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunków

      Bezpieczeństwo przewozu
      Obowiązki uczestników przewozu
      Siła ciężkości i stabilność ładunku
      Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów
      Ograniczenia ładowania pojazdów
      Zasady rozmieszczania ładunków w pojeździe
      Sposoby mocowania ładunku i środki do tego stosowane

Rozdział XVII Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym

      Związki zawodowe
      Międzynarodowe organizacje zawodowe
      Krajowe organizacje zawodowe          

Rozdział XVIII Testy egzaminacyjne

      TEST - przykład dla przewozu osób
      TEST – przykład dla przewozu rzeczy

Rozdział XIX Zadania egzaminacyjne

      Przykłady zadań w zakresie przewozu osób
             Zadanie 1 – Obliczanie kosztów, przychodu i zysku
             Zadanie 2 – Harmonogram czasu wycieczki
      Przykłady zadania w zakresie przewozu rzeczy
             Zadanie 1 – Rozliczanie wynagrodzeń kierowców
             Zadanie 2 – Harmonogram czasu podróży
      Inne przykładowe zadania do egzaminu
             Zadanie 1 - Harmonogram czasu podróży
             Zadanie 2 - Harmonogram jazdy i kosztów wycieczki
             Zadanie 3 - Obliczanie kosztów, przychodu i zysku
             Zadanie 4 - Rozliczanie wynagrodzeń kierowców
             Zadanie 5 - Sporządzanie rozkładu jazdy
             Zadanie 6 - Harmonogram podróży w komunikacji

Informacje pozostałe

      Zasady zdawania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych
      Materiały źródłowe

 

Szczegóły

ISBN 9788394457525
Autor Praca zbiorowa
Oprawa broszura
Rok wydania 2017
Format A-5
Stron 384

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

123

W Y D A W C Y

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl