Wydawca
Nowości
Polskie państwo podziemne cz.6.Cichociemni
Polskie państwo podziemne cz.6.Cichociemni
28,00 zł 26,67 zł
EGZ.
Emblemat nauka jazdy motocyklem bez podświetlania.
Emblemat nauka jazdy motocyklem bez podświetlania.
199,00 zł 161,79 zł
Glazurnik 2021r. Kabe
Glazurnik 2021r. Kabe
23,00 zł 21,90 zł
egz
Kurs malowania. Kwiaty.
Kurs malowania. Kwiaty.
29,90 zł 28,48 zł
Kurs rysowania dinozaurów.
Kurs rysowania dinozaurów.
19,90 zł 18,95 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik..

Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 125,00 zł 125.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 119,05 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość egz
dodaj do przechowalni

Opis

DSP (Digital Signal Processing) jest jedną z najbardziej tajemniczych dziedzin współczesnej elektroniki. Wszyscy się z nią na co dzień spotykamy (choćby w odbiornikach GPS czy odtwarzaczach MP3, DVD i CD), ale grono specjalistów dokładnie wiedzących "co i jak w DSP piszczy" jest stosunkowo wąskie.
Lekarstwem na braki w wiedzy o DSP jest ta właśnie książka. Jej autor, renomowany konstruktor zaawansowanych, komercyjnych systemów opartych na DSP, a także wykładowca uczelniany i wieloletni szef zespołów badawczych w różnych firmach, znając problemy, na jakie napotykali jego studenci i współpracownicy, napisał książkę niemal od razu uznaną na świecie za Biblię DSP. Jej pierwsze wydanie ukazało się nakładem firmy Analog Devices, a pierwsze wydanie komercyjne – w 1997 roku. Od tamtej pory Digital Signal Processing – A Practical Guide for Engineers and Scientists jest światowym bestsellerem z zakresu DSP. Dodatkowym potwierdzeniem uznania, jakim cieszy się książka są jej przekłady na inne języki, a także lokalne wydania anglojęzyczne m.in. w Indiach i Chinach.

Spis treści
Przedmowa ................................................................................................................... 9
Cele książki i sposoby ich realizacji .....................................................................9
Podziękowania ....................................................................................................10
1. Rozległość zastosowań i głębia problematyki DSP .......................................... 11
Korzenie DSP ......................................................................................................12
Telekomunikacja .................................................................................................14
Przetwarzanie sygnału fonicznego ......................................................................15
Echolokacja .........................................................................................................17
Przetwarzanie obrazów .......................................................................................18
2. Statystyka, rachunek prawdopodobieństwa i szumy ...................................... 21
Terminologia sygnałów i wykresów ...................................................................22
Wartość średnia i odchylenie standardowe .........................................................23
Sygnał a proces przezeń reprezentowany ...........................................................26
Histogram, pmf, pdf ............................................................................................29
Rozkład normalny ...............................................................................................35
Generacja szumu cyfrowego ...............................................................................38
Precyzja i dokładność ..........................................................................................41
3. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe ............................... 43
Kwantyzacja ........................................................................................................44
Twierdzenie o próbkowaniu ................................................................................47
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe .....................................................................53
Filtry analogowe w przetwarzaniu danych .........................................................56
Wybór filtru antyaliasingowego ..........................................................................63
Przetwarzanie o wielu częstotliwościach próbkowania (multirate) ....................66
Jednobitowe przetwarzanie danych.....................................................................67
4. Oprogramowanie DSP ............................................................................................ 73
Liczby w komputerze ..........................................................................................74
Zapis stałoprzecinkowy (liczby całkowite) .........................................................74
Zapis zmiennoprzecinkowy (liczby rzeczywiste) ...............................................76
Dokładność liczb .................................................................................................78
Szybkość wykonania – język programowania ....................................................81
Szybkość wykonywania – sprzęt ........................................................................85
Szybkość wykonywania – triki programowe ......................................................89
5. Systemy liniowe ......................................................................................................... 91
Sygnały i systemy ...............................................................................................92
Warunki liniowości .............................................................................................93
Liniowość statyczna i wierność odtwarzania sinusoidy......................................96
Przykłady systemów liniowych i nieliniowych...................................................99
Specjalne cechy liniowości .................................................................................99
Zasada superpozycji – podstawa DSP...............................................................101
4 Spis treści
Metody rozkładu ...............................................................................................103
Alternatywy liniowości .....................................................................................108
6. Splot ........................................................................................................................... 109
Funkcja delta i odpowiedź impulsowa ..............................................................110
Splot ..................................................................................................................111
Algorytm od strony wejścia ..............................................................................113
Algorytm od strony wyjścia ..............................................................................117
Suma wejść ważonych ......................................................................................122
7. Właściwości splotu ................................................................................................. 123
Typowe odpowiedzi impulsowe ........................................................................124
Właściwości matematyczne ..............................................................................132
Szybkość ...........................................................................................................139
8. Dyskretne przekształcenie Fouriera .................................................................. 141
Rodzina przekształceń Fouriera ........................................................................142
Zapis i format rzeczywistego DFT ....................................................................147
Zmienna niezależna w dziedzinie częstotliwości ..............................................148
Funkcje bazowe DFT ........................................................................................150
Synteza, obliczanie odwrotnej transformaty DFT.............................................152
Analiza, obliczanie transformaty DFT ..............................................................156
Dualizm .............................................................................................................159
Zapis we współrzędnych biegunowych ............................................................160
Niedogodności współrzędnych biegunowych ...................................................162
9. Zastosowania DFT ................................................................................................. 167
Analiza widmowa sygnałów .............................................................................168
Odpowiedź częstotliwościowa systemów .........................................................175
Splot przez dziedzinę częstotliwości .................................................................177
10. Właściwości przekształcenia Fouriera .............................................................. 183
Liniowość przekształcenia Fouriera ..................................................................184
Właściwości fazowe ..........................................................................................186
Okresowy charakter DFT ..................................................................................192
Kompresja i ekspansja, przetwarzanie o wielu częstotliwościach
próbkowania ......................................................................................................197
Mnożenie sygnałów (modulacja amplitudy) .....................................................200
Dyskretne w czasie przekształcenie Fouriera ...................................................202
Zależność Parsevala ..........................................................................................204
11. Pary transformat Fouriera .................................................................................. 205
Para transformat funkcji delta ...........................................................................206
Funkcja sin(x)/x .................................................................................................208
Inne pary transformat ........................................................................................211
Efekt Gibbsa ......................................................................................................213
5
Spis treści
Harmoniczne .....................................................................................................216
Sygnały świergotowe ........................................................................................217
12. Szybkie przekształcenie Fouriera ....................................................................... 219
Rzeczywiste DFT z zastosowaniem zespolonego DFT ....................................220
Jak działa FFT ...................................................................................................222
Programy FFT ...................................................................................................227
Porównanie szybkości i dokładności ................................................................230
Dalszy wzrost szybkości ...................................................................................232
13. Przetwarzanie sygnałów ciągłych ....................................................................... 237
Funkcja delta .....................................................................................................238
Splot ..................................................................................................................240
Przekształcenie Fouriera ...................................................................................244
Szereg Fouriera .................................................................................................246
14. Wprowadzenie do filtrów cyfrowych ................................................................. 251
Podstawowe informacje o filtrach .....................................................................252
Jak informacja jest reprezentowana w sygnałach .............................................255
Parametry w dziedzinie czasu ...........................................................................255
Parametry w dziedzinie częstotliwości .............................................................256
Filtry górnoprzepustowe, pasmowoprzepustowe i pasmowozaporowe ............260
Klasyfikacja filtrów ...........................................................................................264
15. Filtry o zasadzie średniej kroczącej ................................................................... 265
Realizacja przez splot ........................................................................................266
Tłumienie szumu a odpowiedź skokowa ..........................................................267
Odpowiedź częstotliwościowa ..........................................................................268
Filtry pokrewne filtrom o średniej kroczącej ....................................................269
Realizacja przez rekursję...................................................................................271
16. Filtry okienkowane funkcją sinc......................................................................... 273
Sposób realizacji filtrów z okienkowaniem funkcją sinc ..............................
Projektowanie filtru ...........................................................................................277
Przykłady filtrów okienkowanych funkcją sinc ................................................280
Granice możliwości ...........................................................................................283
17. Filtry dostosowane do szczególnych wymagań ............................................... 285
Dowolna odpowiedź częstotliwościowa ...........................................................286
Rozplot ..............................................................................................................290
Filtry optymalne ................................................................................................295
18. Splot FFT .................................................................................................................. 299
Metoda nakładania z dodawaniem (overlap-add) .............................................300
Splot FFT ..........................................................................................................302
Polepszenie szybkości .......................................................................................306
6 Spis treści
19. Filtry rekursywne ................................................................................................... 307
Metoda rekursywna ...........................................................................................308
Jednobiegunowe filtry rekursywne ...................................................................310
Filtry wąskopasmowe .......................................................................................314
Odpowiedź fazowa ............................................................................................316
Stosowanie liczb całkowitych ...........................................................................319
20. Filtry Czebyszewa .................................................................................................. 321
Odpowiedzi Czebyszewa i Butterwortha ..........................................................322
Projektowanie filtru ...........................................................................................323
Przerzut odpowiedzi skokowej .........................................................................324
Stabilność ..........................................................................................................325
21. Porównanie filtrów ................................................................................................. 331
Pojedynek 1: Filtry analogowe przeciw cyfrowym ..........................................332
Pojedynek 2: Filtr okienkowany funkcją sinc przeciw
filtrowi Czebyszewa ..........................................................................................334
Pojedynek 3: Filtr o średniej kroczącej przeciw
filtrowi jednobiegunowemu ..............................................................................337
22. Przetwarzanie sygnałów fonicznych .................................................................. 339
Słuch ludzki.......................................................................................................340
Barwa dźwięku ..................................................................................................343
Zależność jakości dźwięku od przepływności bitowej........................................... 346
Technika audio o wysokiej wierności ...............................................................347
Kompansja ........................................................................................................350
Synteza i rozpoznawanie mowy ........................................................................351
Nieliniowe przetwarzanie sygnałów fonicznych ..............................................355
23. Tworzenie i wyświetlanie obrazów ..................................................................... 359
Struktura obrazu cyfrowego ..............................................................................360
Aparaty fotograficzne i oczy .............................................................................362
Telewizyjne sygnały wideo ...............................................................................369
Akwizycja i wyświetlanie innych obrazów.......................................................372
Regulacja jaskrawości i kontrastu .....................................................................372
Przekształcenia skali szarości ...........................................................................376
Odkształcanie obrazów (warping) ....................................................................378
24. Liniowe przetwarzanie obrazów ......................................................................... 381
Splot ..................................................................................................................382
Modyfikacja krawędzi 3 × 3 .............................................................................386
Splot przez rozłączność .....................................................................................388
Przykład dużej funkcji PSF – spłaszczanie oświetlenia ............................................. 390
Fourierowska analiza obrazu.............................................................................394
Splot FFT ..........................................................................................................398
Bliższe spojrzenie na splot obrazowy ...............................................................401
7
Spis treści
25. Specjalne techniki obrazowe................................................................................ 405
Rozdzielczość przestrzenna ..............................................................................406
Odstęp i apertura próbkowania .........................................................................412
Stosunek sygnału do szumu ..............................................................................414
Morfologiczne przetwarzanie obrazu ................................................................418
Tomografia komputerowa .................................................................................422
26. Sieci neuronowe (i więcej!) ................................................................................... 431
Wykrywanie celu ...............................................................................................432
Architektura sieci neuronowych .......................................................................438
Dlaczego to działa? ...........................................................................................442
Trenowanie sieci neuronowych .........................................................................444
Ocena wyników.................................................................................................451
Projektowanie filtru rekursywnego ...................................................................454
27. Kompresja danych ................................................................................................. 459
Sposoby kompresji danych ...............................................................................460
Kodowanie ciągów ............................................................................................461
Kodowanie Huffmana .......................................................................................463
Kodowanie delta ...............................................................................................465
Kompresja LZW................................................................................................466
JPEG (kompresja transformatowa) ...................................................................472
MPEG................................................................................................................479
28. Cyfrowe procesory sygnałowe ............................................................................. 481
Czym cyfrowe procesory sygnałowe różnią się od innych
mikroprocesorów ..............................................................................................482
Buforowanie cykliczne......................................................................................484
Architektura cyfrowego procesora sygnałowego ..............................................487
DSP stałoprzecinkowe a DSP zmiennoprzecinkowe ........................................491
Język C a język asemblera ................................................................................496
Jak szybkie są cyfrowe procesory sygnałowe? .................................................502
Rynek cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP)..........................................506
29. Rozpoczęcie pracy z DSP ...................................................................................... 509
Rodzina ADSP-2106x .......................................................................................510
Zestaw próbny SHARC EZ-KIT Lite ...............................................................511
Przykład projektowania – filtr SOI do sygnałów fonicznych ...........................513
Pomiary analogowe w systemie DSP................................................................516
Inne spojrzenie na systemy stało- i zmiennoprzecinkowe ................................518
Zaawansowane narzędzia programowe.............................................................520
30. Liczby zespolone ..................................................................................................... 527
System liczb zespolonych .................................................................................528
Zapis we współrzędnych biegunowych ............................................................530
Stosowanie liczb zespolonych metodą zastępowania .......................................533
8 Spis treści
Zespolona reprezentacja sinusoid .....................................................................535
Zespolona reprezentacja systemów ...................................................................536
Analiza obwodów elektrycznych ......................................................................537
31. Zespolone przekształcenie Fouriera .................................................................. 541
Rzeczywiste DFT ..............................................................................................542
Równoważność matematyczna .........................................................................543
Zespolone DFT..................................................................................................544
Rodzina przekształceń Fouriera ........................................................................548
Dlaczego stosuje się przekształcenie Fouriera ..................................................552
32. Przekształcenie Laplace’a .................................................................................... 553
Właściwości dziedziny s ...................................................................................554
Metodyka przekształcenia Laplace’a ................................................................560
Analiza obwodów elektrycznych ......................................................................564
Znaczenie zer i biegunów..................................................................................567
Projektowanie filtrów w dziedzinie zmiennej zespolonej s ..............................570
33. Przekształcenie Z .................................................................................................... 575
Właściwości dziedziny z ...................................................................................576
Analiza systemów rekursywnych ......................................................................580
Stopnie kaskadowe i równoległe .......................................................................584
Inwersja widmowa ............................................................................................587
Zmiany wzmocnienia ........................................................................................589
Projektowanie filtru Czebyszewa–Butterwortha...............................................590
To, co najlepsze i najgorsze w DSP ..................................................................596
Słownik pojęć.................................................................................................................. 597
Indeks ............................................................................................................................... 613

Szczegóły

ISBN 9788360233184
Autor Smith Steven W.
Oprawa twarda
Rok wydania 2007
Format b5
Stron 622

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl