Wydawca
Nowości
Promocje
Szkolne tablice historyczne.
Szkolne tablice historyczne.
20,00 zł 5,00 zł 19,05 zł 4,76 zł
EGZ.
AZ Język polski. Starożytność, Średniowiecze. Repetytorium
AZ Język polski. Starożytność, Średniowiecze. Repetytorium
11,00 zł 5,00 zł 10,48 zł 4,76 zł
egz
Przewodnik gimnazjalisty. Chemia. Jak rozwiązywać zadania
Przewodnik gimnazjalisty. Chemia. Jak rozwiązywać zadania
11,00 zł 5,00 zł 10,48 zł 4,76 zł
egz
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Informatyzacja administracji publicznej

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 49,00 zł 49.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 46,67 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość egz
dodaj do przechowalni

Opis

Książ­ka przy­bli­ża roz­wój i isto­tę e-ad­mi­ni­stra­cji oraz w spo­sób przy­stęp­ny oma­wia moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia In­ter­ne­tu ja­ko środ­ka ko­mu­ni­ka­cji oby­wa­te­li i przed­się­bior­ców
z in­sty­tu­cja­mi pu­blicz­ny­mi.
W książ­ce przed­sta­wio­no m.in.:
• roz­wój, za­ło­że­nia i pod­sta­wy praw­ne elek­tro­nicz­nej ad­mi­ni­stra­cji,
• Elek­tro­nicz­ną Plat­for­mę Usług Ad­mi­ni­stra­cji Pu­blicz­nej ofe­ru­ją­cą e-u­słu­gi pu­blicz­ne dla przed­się­bior­ców i oby­wa­te­li,
• pod­pis elek­tro­nicz­ny,
• wy­ko­rzy­sta­nie ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej w pro­ce­du­rze ad­mi­ni­stra­cyj­nej oraz za­mó­wie­niach pu­blicz­nych,
• e-Po­dat­ki,
• do­stęp do in­for­ma­cji pu­blicz­nej.
Ko­rzy­sta­nie ze środ­ków ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej przy świad­cze­niu usług pu­blicz­nych sta­je się obec­nie ko­niecz­no­ścią. Ad­mi­ni­stra­cja pu­blicz­na mu­si spro­stać ocze­ki­wa­niom swych klien­tów oraz prze­pi­som praw­nym na­kła­da­ją­cym okre­ślo­ne obo­wiąz­ki na podmio­ty pu­blicz­ne w za­kre­sie świad­cze­nia elek­tro­nicz­nych usług. Za­le­tą książ­ki jest kom­plek­so­we opra­co­wa­nie pro­ble­ma­ty­ki zwią­za­nej z pro­ce­sem in­for­ma­ty­za­cji ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej.
Książ­ka jest ad­re­so­wa­na do klien­tów (oby­wa­te­li i przed­sie­bior­ców) za­ła­twia­ją­cych spra­wy przed or­ga­na­mi ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, do pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej a tak­że po­zwa­la za­po­znać się z za­gad­nie­nia­mi pra­wa In­ter­ne­tu stu­den­tom pra­wa i ad­mi­ni­stra­cji.

Szczegóły

ISBN 9788375561043
Autor Ganczar M.
Rok wydania 0
Stron 0

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl