Wydawca
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Konstrukcje stalowe. 3. Przykłady obliczeń według. PN-EN 1993-1. Hale i wiaty.

Dostępność: brak towaru
Cena: 75,00 zł 75.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 71,43 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.
dodaj do przechowalni

Opis

Trzecia część podręcznika "Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1" dotyczy obliczania elementów konstrukcyjnych występujących w obiektach typu halowego: halach i wiatach, a także połączeń i węzłów występujących w tych konstrukcjach.

Zakres tematyczny treści podręcznika obejmuje głównie zagadnienia omawiane podczas drugiego semestru podstawowego kursu konstrukcji stalowych studiów pierwszego stopnia. Dlatego jego zakres ograniczono do hal przemysłowych i magazynowych, choć niektóre przedstawione rozwiązania mogą być wykorzystane w projektowaniu małych hal sportowych i sal gimnastycznych, pawilonów handlowych, wystawowych itp. o płaskich układach poprzecznych. Omówiono także pewne zagadnienia, wykraczające poza program studiów pierwszego stopnia, co może być wykorzystane przez studentów kursów drugiego stopnia, dyplomantów oraz praktykujących inżynierów. W ten sposób, wszystkie trzy części podręcznika, stanowią podstawowe kompendium wiedzy inżyniera budowlanego w zakresie obliczania elementów i połączeń prostych obiektów budowlanych.

W tej części podręcznika opisano pokrótce zasady kształtowania i obliczania podstawowych elementów konstrukcyjnych hal i wiat stalowych: poszycia i obudowy, płatwi, wiązarów dachowych i rygli, słupów oraz tężników, ilustrując je krótkimi przykładami obliczeniowymi. Na zakończenie przedstawiono trzy przykłady projektowe obiektów halowych:

 • projekt budowlany oraz elementy projektu wykonawczego hali stalowej słupowo-wiązarowej,
 • projekt budowlany hali portalowej ze ściągiem,
 • projekt budowlany wiaty stalowej.

Przedstawiono w większości przypadków rozwiązania tradycyjne, stosowane od lat w praktyce budownictwa stalowego. Niektóre z nich mogą nie być uznane za najnowocześniejsze, np. pręty wiązarów z kształtowników walcowanych o przekroju otwartym, ale za ich stosowaniem przemawiają względy kosztowe (dużo niższa cena w stosunku do rozwiązań z kształtowników o przekroju zamkniętym), oraz postawiony przez autorów cel dydaktyczny (obliczanie poddanych ściskaniu prętów o przekroju otwartym jest trudniejsze niż prętów o przekroju zamkniętym).

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) 7

 • 1.1 Wprowadzenie 7
 • 1.2 Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

2. Elementy hal i wiat (Lucjan Sieczka) 19

 • 2.1 Wprowadzenie 19
 • 2.2 Elementy konstrukcji hal i wiat 22
 • 2.2.1 Obudowa ścienna i dachowa 22
 • 2.2.2. Konstrukcja wsporcza obudowy 23
 • 2.2.3. Główne układy poprzeczne 25
 • 2.2.4. Konstrukcja nośna ściany szczytowej 26
 • 2.2.5. Belki podsuwnicowe i belki wciągników 27
 • 2.2.6. Stężenia hal 28

3. Oddziaływania na konstrukcje hal i wiat (Wiesław Kubiszyn) 29

 • 3.1 Wprowadzenie 29
 • 3.2 Obciążenia stałe 29
 • 3.3 Obciążenie śniegiem 31
 • 3.3.1 Uwagi ogólne 31
 • 3.3.2. Obciążenie śniegiem gruntu 32
 • 3.3.3. Obciążenie śniegiem dachów 32
 • 3.4 Oddziaływania wiatru 38
 • 3.4.1 Uwagi ogólne 38
 • 3.4.2. Bazowa prędkość wiatru 39
 • 3.4.3. Ciśnienie wiatru wywierane na powierzchnie - siły oddziaływania wiatru 40
 • 3.4.4. Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru 41
 • 3.4.5. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego ścian pionowych budynków 42
 • 3.4.6. Współczynniki ciśnienia dachów płaskich 44
 • 3.4.7. Współczynniki ciśnienia dachów jednospadowych 45
 • 3.4.8. Współczynnik ciśnienia dachów dwuspadowych 46
 • 3.4.9. Współczynnik ciśnienia dachów wielospadowych 49
 • 3.4.10. Współczynnik ciśnienia dachów łukowych 49
 • 3.4.11. Współczynnik ciśnienia wewnętrznego 50
 • 3.4.12. Współczynniki konstrukcyjny 51
 • 3.4.13. Współczynniki ciśnienia wiat 51
 • 3.4.14. Siły tarcia od wiatru 54
 • 3.5 Ustalanie obciążeń połaci dachowych 62
 • 3.6 Oddziaływanie dźwignic na belki toru 64
 • 3.6.1 Uwagi ogólne 64
 • 3.6.2. Parametry techniczne suwnicy 64
 • 3.6.3. Układy obciążeń 64
 • 3.6.4. Oddziaływania pionowe suwnic pomostowych 67
 • 3.6.5. Oddziaływania poziome suwnic pomostowych 69
 • 3.6.6. Obciążenia termiczne 74
 • 3.6.7. Obciążenia chodników komunikacyjnych, schodów, pomostów i poręczy 74
 • 3.6.8. Obciążenia próbne 74
 • 3.6.9. Obciążenie wyjątkowe - siła uderzenia w zderzaki HB,1 74
 • 3.6.10. Obciążenie śniegiem i oddziaływanie wiatru 74
 • 3.6.11. Zasady określania obciążeń od suwnic podwieszanych 75
 • 3.6.12. Obciążenia od wciągników jednoszynowych 75
 • 3.6.13. Kombinacje obciążeń od pionowych nacisków kół suwnicy 76
 • 3.6.14. Współczynniki do kombinacji oddziaływań na belkę podsuwnicową 77

4. Obudowa ścian i dachów budynków halowych (Radosław Szczerba) 88

 • 4.1 Wprowadzenie 88
 • 4.2 Czynniki wpływające na wybór danego rozwiązania obudowy ścian i dachu hali 88
 • 4.3 Obudowa z blachy profilowanej 89
 • 4.4 Obudowa z płyt warstwowych 91
 • 4.5 Obudowa z kaset ściennych 92
 • 4.6 Konstrukcja wsporcza obudowy ścian budynku halowego 93
 • 4.6.1 Konstrukcja wsporcza ścian podłużnych 93
 • 4.6.2. Konstrukcja wsporcza ścian szczytowych 96
 • 4.7 Przykład obliczeniowy 98

5. Płatwie dachowe (Aleksander Kozłowski, Dariusz Leń) 108

 • 5.1 Rodzaje płatwi dachowych 108
 • 5.2 Współdziałanie płatwi z poszyciem dachowym 109
 • 5.3 Płatwie pełnościenne z kształtowników dwuteowych walcowanych na gorąco 111
 • 5.3.1 Schematy statyczne i obciążenia 111
 • 5.3.2. Płatew z poszyciem współdziałającym 113
 • 5.3.3. Płatew z poszyciem niewspółdziałającym 115
 • 5.3.4. Sprawdzenie płatwi w sytuacji przejściowej (fazie montażu) 117
 • 5.3.5. Styki montażowe płatwi 118
 • 5.4 Płatwie pełnościenne z kształtowników walcowanych na gorąco o przekroju ceowym 119
 • 5.5 Płatwie kratowe 121
 • 5.6 Przykłady obliczeń 124

6. Belki podsuwnicowe (Zdzisław Pisarek) 160

 • 6.1 Wprowadzenie 160
 • 6.2 Kształtowanie belek podsuwnicowych 161
 • 6.2.1 Założenia ogólne 161
 • 6.2.2. Belki z kształtowników walcowanych 162
 • 6.2.3. Belki z blachownie 163
 • 6.2.4. Belki kratowe 164
 • 6.2.5. Szczegóły konstrukcyjne 164
 • 6.3 Oddziaływania i obliczenia statyczne belek podsuwnicowych 167
 • 6.4 Nośność belek podsuwnicowych 169
 • 6.4.1 Zakres obliczeń belek podsuwnicowych 169
 • 6.4.2. Założenia obliczeniowe 170
 • 6.4.3. Procedury sprawdzania stanów granicznych belek podsuwnicowych 172
 • 6.5 Przykłady 184

7. Główne układy poprzeczne (Aleksander Kozłowski) 213

 • 7.1 Układy konstrukcyjne stosowane w głównych układach poprzecznych 213
 • 7.2 Dobór układu poprzecznego 213
 • 7.3 Kształtowanie konstrukcji hali 214
 • 7.3.1 Odległość dylatacji 214
 • 7.3.2. Kształtowanie przekroju poprzecznego hali z wiązarem kratowym 215
 • 7.3.3. Kształtowanie pełnościennych ram portalowych 216
 • 7.4 Obliczenia wstępne układów poprzecznych 218
 • 7.5 Obliczenia statyczne 220
 • 7.6 Sprawdzenie stanów granicznych 223
 • 7.6.1 Stateczność przy zwichrzeniu i przy wyboczeniu z płaszczyzny ramy 223
 • 7.6.2. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności 230
 • 7.7 Przykład obliczeniowy 230

8. Kratowe dźwigary dachowe (Wiesław Kubiszyn) 245

 • 8.1 Charakterystyka ogólna 245
 • 8.2 Rodzaje dźwigarów kratowych 246
 • 8.3 Kształtowanie dźwigarów kratowych 250
 • 8.3.1 Wytyczne ogólne 250
 • 8.3.2. Schematy statyczne kratownic 252
 • 8.3.3. Przybliżone obliczanie sił wewnętrznych 254
 • 8.3.4. Wstępny dobór przekroju poprzecznego prętów wiązarów 256
 • 8.4 Długości wyboczeniowe i smukłości prętów wiązarów 257
 • 8.5 Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowalności 263
 • 8.5.1 Stan graniczny nośności 263
 • 8.5.2. Stan graniczny użytkowalności 268
 • 8.6 Konstruowanie prętów, węzłów i styków montażowych kratownic płaskich 270
 • 8.6.1 Przekroje poprzeczne prętów kratownic 270
 • 8.6.2. Węzły 272
 • 8.6.3. Styki montażowe 277
 • 8.7 Projektowanie niektórych węzłów spawanych 279
 • 8.7.1 Węzły z kątownikami mocowanymi jednym ramieniem 279
 • 8.7.2. Węzły z prętami połączonymi na "widelec" 281
 • 8.8 Projektowanie niektórych styków montażowych śrubowych 283
 • 8.9 Przykład 284

9. Słupy hal (Marcin Górski) 289

 • 9.1 Schematy statyczne słupów 289
 • 9.2 Rozwiązania konstrukcyjne trzonu słupa 289
 • 9.3 Połączenia słupa z ryglem lub wiązarem 291
 • 9.4 Podstawa słupa 291
 • 9.5 Przykłady obliczeń 308

10. Stężenia hal i wiat (Zdzisław Pisarek) 327

 • 10.1 Wprowadzenie 327
 • 10.2 Stężenia prętowe i tarczowe 328
 • 10.3 Oddziaływania przenoszone przez tężniki 329
 • 10.4 Rozmieszczenie, funkcje i obliczanie stężeń w obiektach halowych 332
 • 10.4.1 Stężenie połaciowe poprzeczne 332
 • 10.4.2. Stężenie połaciowe podłużne 336
 • 10.4.3. Stężenie pionowe wiązarów dachowych (stężenie międzywiązarowe) 338
 • 10.4.4 Stężenia poprzeczne i podłużne dolnych pasów wiązarów dachowych 340
 • 10.4.5. Stężenie ściany podłużnej hali 340
 • 10.4.6. Stężenie ściany szczytowej hali 345
 • 10.4.7. Stężenie wiatrowe ścian szczytowych i podłużnych (wiatrownice) 347
 • 10.4.8. Tężnik hamowny 349
 • 10.5 Szczegóły konstrukcyjne stężeń prętowych 349
 • 10.6 Przykłady 349

11. Przykłady projektowe 378

 • 11.1 Projekt stalowej hali magazynowej (Radosław Szczerba) 378
 • 11.1.1 Projekt budowlany 378
 • I. Kształtowanie konstrukcji hali 378
 • II. Opis techniczny konstrukcyjny 379
 • III. Zestawienie oddziaływań atmosferycznych 384
 • IV. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych 390
 • Poz. 1. Poszycie dachu 390
 • Poz. 2. Płatew kratowa 391
 • Poz. 3. Wiązar dachowy 407
 • Poz. 4. Słup dwugałęziowy 425
 • Poz. 5. Stężenie połaciowe poprzeczne T-1 432
 • Poz. 6. Stężenie ściany podłużnej T-2 436
 • V. Dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego 439
 • 11.1.2 Wybrane elementy projektu wykonawczego 448
 • I. Kształtowanie konstrukcji hali 448
 • II. Opis techniczny 448
 • III. Zestawienie oddziaływań atmosferycznych 457
 • IV. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych 457
 • Poz. 1. Poszycie dachu 457
 • Poz. 2. Płatew kratowa 457
 • Poz. 3. Wiązar 467
 • Poz. 4. Słup dwugałeziowy 486
 • Poz. 5. Stężenie połaciowe poprzeczne T-1 497
 • Poz. 6. Stężenie ściany podłużnej T-2 497
 • Poz. 7. Obudowa ścian podłużnych. 498
 • Poz. 8. Słup pośredni ściany podłużnej 499
 • Poz. 9. Stężenie połaciowe podłużne T-5 505
 • V. Dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego 509
 • 11.2 Projekt konstrukcji nośnej hali portalowej ze ściągiem (Lucjan Sieczka, Dariusz Leń) 532
 • I. Wymiary i lokalizacja budynku 532
 • II. Opis techniczny konstrukcji 534
 • III. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych 537
 • Poz. 1. Poszycie dachowe - blacha fałdowa 543
 • Poz. 2. Obudowa ścienna 545
 • Poz. 3. Rygiel ściany podłużnej (pole między osiami l i 2) 546
 • Poz. 4. Płatew pośrednia (w osi B) 551
 • Poz. 5. Główny układ poprzeczny 559
 • Poz. 6. Rama nośna ściany szczytowej 576
 • Poz. 7 Tężnik połaciowy poprzeczny 590
 • Poz. 8. Tężnik pionowy ściany podłużnej 593
 • 11.3 Projekt stalowej wiaty nad peronem kolejowym (Marcin Górski) 596
 • I. Kształtowanie konstrukcji wiaty 596
 • II. Opis techniczny 597
 • III. Zestawienie oddziaływań atmosferycznych 600
 • IV. Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych 602
 • Poz. 1. Blacha fałdowa 602
 • Poz. 2. Płatew 606
 • Poz. 3. Rygiel ramy 611
 • Poz. 4. Słup 618
 • Poz. 5. Stężenie połaciowe poprzeczne 627
 • V. Elementy projektu wykonawczego - projektowanie połączeń 631

Spis przykładów 639

Spis procedur obliczeniowych 640

Piśmiennictwo 641

Szczegóły

ISBN 9788379340835
Autor Kozłowski Aleks
Oprawa twarda
Rok wydania 2017
Format a4
Stron 644

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl