Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Odnawialne źródła energii. Wybrane zagadnienia

Dostępność: jest
Wysyłka w: 24 godziny
ilość egz
dodaj do przechowalni

Opis

rok wydania: 2009 (wyd.III poprawione) oprawa: miękka format: A4 stron: 337 Brak na rynku wydawniczym opracowania popularno-naukowego z zakresu praktycznego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OŹE), skłonił mnie do napisania tej książki. Jest ona skierowana do szerokiego grona odbiorców, służyć będzie jako podręcznik dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów, osób pragnących poszerzyć swą wiedzę z zakresu OŹE, przyszłych inwestorów zamierzających instalować urządzenia OŹE. W sposób przystępny przedstawiłem budowę i zasadę działania urządzeń wykorzystujących OŹE. Główny nacisk położyłem na praktyczne wykorzystanie: * energii słonecznej w instalacjach solarnych; * energii geotermalnej którą wykorzystują pompy ciepła; * energii wiatru w małych elektrowniach wiatrowych; * energii wody w małych elektrowniach wodnych; * energii biomasy poprzez spalanie drewna w kominkach z płaszczem wodnym; * wytwarzaniu biodiesla. W każdym rozdziale zamieściłem schematy wyżej wymienionych instalacji z danymi technicznymi urządzeń oraz ich cenę. Zaproponowałem również koncepcję masowego wykorzystania instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) prezentując program „Milion słonecznych dachów dla Polski do roku 2013”. Przykłady zamieszczone w książce poparte zostały praktycznymi rozwiązaniami tych instalacji zamontowanymi w laboratorium OŹE w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie które wykorzystywane są do zadań dydaktyczno-szkoleniowych szerokiego grona osób zainteresowanych tą tematyką. Laboratorium zbudowane zostało przez nauczycieli i uczniów z Polski i Niemiec. Książka ta i wyposażenie laboratorium spotkały się z pozytywnym odbiorem miedzy innymi przez kadrę naukową, ministerstwo środowiska, przedstawicieli władz, samorządów, nauczycieli, młodzież, studentów, producentów i instalatorów, media (TV, radio, prasa). Mam nadzieję że publikacja ta przyczyni się do większego niż obecnie wykorzystania urządzeń zasilanych z OŹE przez indywidualnych inwestorów, a tym samym pełniejszej absorpcji funduszy unijnych (poprzez dopłaty do instalacji urządzeń czerpiących energię z OŹE, jak również w przyszłości, po uchwaleniu Ustawy „O OŹE” premii za zmniejszenie emisji CO2). Celem naszych wspólnych działań będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania w polskich domach, szpitalach, hotelach, przedsiębiorstwach produkcyjnych itd. [od Autora] SPIS TREŚCI: 1. Wykaz wybranych oznaczeń, wielkości i ich jednostek 2. Przedmowa 3. Wprowadzenie 4. Stan obecny i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii na świecie i w UE 5. Perspektywy inwestycyjne w OŹE na świecie 6. Rodzaje i zakres wykorzystania OŹE w Polsce 6.1. Biomasa 6.2. Energetyka wodna 6.3. Energetyka geotermalna 6.4. Energetyka wiatrowa 6.5. Energetyka słoneczna 7. Prognozy 8. Cel strategiczny dla Polski 9. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii 10. Świadectwa pochodzenia 11. Podsumowanie 12. Wnioski Rozdział I. Energia słoneczna 1. Sposoby produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej 1.1. Metoda heliotermiczna 1.2. Metoda helioelektryczna 2. Światowy rozwój fotoogniw i kolektorów słonecznych 3. Fotoogniwa 3.1. Wiadomości wstępne z optoelektroniki 3.2. Półprzewodnikowe detektory promieniowania 3.3. Przykłady zastosowania fotoogniw 4. Rozwiązania konstrukcyjne baterii słonecznych (fotomodułów płaskich) 4.1. Baterie słoneczne Shell serii S 4.2. Baterie słoneczne Shell serii PowerMax Ultra 5. Baterie słoneczne wykonane w formie modułów okrągłych 6. Parametry fotomodułów oraz ceny firmy Solaris 7. Parametry osprzętu dodatkowego 7.1. Regulatory ładowania 7.2. Przetwornice napięcia (przemienniki częstotliwości) 8. Dobór i montaż baterii słonecznych 9. Wybrane układy połączeń fotoogniw 10. Obliczenia dotyczące doboru baterii fotoogniw do zasilania domu 11. Wykorzystywanie energii elektrycznej z fotoogniw do elektrolizy wody 12. Ogniwa paliwowe (fuel cells) 13. Wyniki pomiarów uzyskane w laboratorium OŹE w ZSE nr 1 14. Otrzymywanie wodoru 15. Kolektory słoneczne 15.1. Budowa kolektorów płaskich 15.2. Kolektor płaski próżniowy 15.3. Budowa próżniowych rurowych kolektorów słonecznych 15.4. Ogólna charakterystyka kolektorów próżniowych 16. Kolektory słoneczne skupiające 17. Słoneczne instalacje grzewcze 17.1. Bezpośrednie 17.2. Pośrednie 17.3. Parametry techniczne instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u. 17.4. Instalacja solarna dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania budynku 18. Przykładowe schematy systemów grzewczych z kolektorami słonecznymi 18.1. Schematy i zasady działania systemów grzewczych firmy InsBud 18.2. Instalacje solarne firmy Hewalex 19. Typowe elementy słonecznej instalacji grzewczej 19.1. Zbiornik na wodę – charakterystyka ogólna 19.2. Zbiorniki instalacji solarnej 19.3. Wymiennik ciepła 19.4. Pompka i panel sterujący PER 19.5. Regulatory Frisko SR24-SOLMAX, SOREL TDC2, zasilacz UPS 19.6. Regulatory SOREL TDC2 19.7. Zasilacz bezprzerwowy, zasilacz awaryjny, zasilacz UPS 19.8. Pompa i panel sterujący GECO 19.9. Wyposażenie dodatkowe instalacji solarnej Czujnik temperatury 19.10. Wymiennik basenowy 19.11. Grzałka elektryczna 19.12. Uchwyty dachowe kolektora i konstrukcje wolnostojące 19.13. Oblachowanie kolektorów 19.14. Naczynie wyrównawcze – naczynie przeponowe 19.15. Miejsce montażu kolektora 19.16. Montaż i instalacja kolektorów 19.17. Przykłady montażu kolektorów słonecznych 19.18. Dobór wielkości instalacji 19.19. Dobór wielkości kolektora 19.20. Dobór wielkości zasobnika 19.21. Lokalizacja zasobników wody użytkowej i zbiorników akumulacyjnych 19.22. Wykonanie instalacji rurowej 19.23. Przykład doboru układu solarnego do wspomagania c.w.u.: wg firmy InsBud 19.24. Przykład doboru układu solarnego dla wspomagania c.w.u. i c.o. 20. Efektywność pracy kolektorów słonecznych 21. Napełnianie instalacji 22. Przykładowe ceny zestawów solarnych 23. Badania z wykorzystaniem energii słonecznej w instalacjach solarnych w ZSE nr 1 24. Informacje techniczne i zasady BHP przy montażu kolektorów 25. Obliczenia wstępne dotyczące oszczędności wynikających z montażu kolektorów 26. Podsumowanie 27. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii słonecznej Rozdział II. Energia geotermalna 1. Wstęp 1.1. Zasoby geotermalne 1.2. Źródła energii geotermalnej 1.3. Gejzery jako źródła energii geotermalnej 1.4. Gorące suche skały – kolejne źródło energii geotermalnej 1.5. Dobrodziejstwa płynące z wykorzystania energii geotermalnej 1.6. Zagrożenia wynikające z wykorzystania energii geotermalnej 2. Energia geotermalna na świecie 2.1. Bezpośrednie zastosowania energii geotermalnej 3. Wykorzystanie energii geotermalnej 4. Bezpośrednie sposoby wykorzystania energii geotermalnej w Polsce 5. Elektrociepłownie geotermalne 5.1. Wykorzystanie energii geotermalnej w elektrociepłowniach 6. Energia geotermalna w Polsce 6.1. Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej 6.2. Plan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w latach 1995-2010 6.3. Funkcjonujące zakłady geotermalne i balneologiczne w Polsce 7. Przykładowe instalacje geotermalne w Polsce 7.1. Funkcjonujące ciepłownie geotermalne 7.2. Zakład w Mszczonowie 7.3. Ciepłownia w Pyrzycach 7.4. Geotermia na Podhalu 7.5. Pierwszy zakład geotermalny w Polsce 7.6. Schemat zagospodarowania wód geotermalnych w Bańskiej Niżnej 7.7. Kaskadowy system wykorzystania energii geotermalnej 7.8. Geotermia Uniejów 7.9. System wykorzystania niskotemperaturowej wody geotermalnej w Słomnikach 8. Wnioski 9. Pompy ciepła 9.1. Informacje ogólne dotyczące pomp ciepła 9.2. Budowa, zasada działania pompy ciepła 9.3. Ogólne warunki instalacji pomp ciepła 10. System grzewczy z pompą ciepła 11. Dobór pompy ciepła (WP) dla c.o. (systemu grzewczego) 11.1. Określenie OZC – dokładne 11.2. Określenie OZC – w przybliżeniu 11.3. Przybliżony OZC wg wskaźników 11.4. Określenie systemu pracy układu grzewczego 11.5. System monowalentny 11.6. System biwalentny – alternatywny 11.7. System biwalentny – równoległy monoenergetyczny 11.8. System biwalentny – częściowo-równoległy 12. Instalacje dolnego źródła ciepła WQA 12.1. Systemy gruntowe poziome (solanka/woda) 12.2. Sondy pionowe 12.3. Wody gruntowe 12.4. Górne źródło ciepła 12.5. Wybrane przykłady urządzeń do instalacji pomp ciepła 12.6. Dolne źródło ciepła – grunt 12.7. Dolne źródło ciepła – powietrze zewnętrzne 12.8. Pompy ciepła na powietrze wentylacyjne 13. Aspekty ekonomiczne zastosowania pomp ciepła 14. Wady i zalety pomp ciepła 15. Wizualizacja pracy instalacji z pompą ciepła 16. Podsumowanie zagadnień związanych z pompami ciepła 17. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii geotermalnej Rozdział III. Energia wiatru 1. Wstęp 2. Wiatr i jego zasoby energetyczne 2.1. Wpływ czynników środowiskowych 2.2. Róża wiatrów 2.3. Szorstkość terenu 2.4. Podstawowe dane o atmosferze i wietrze 3. Podstawa działania elektrowni wiatrowej 3.1. Podstawowe informacje o krzywej mocy 3.2. Parametry pracy siłowni wiatrowych 3.3. Silniki wiatrowe 3.4. Lokalne oddziaływanie energetyki wiatrowej 4. Budowa elektrowni wiatrowej 4.1. Metody regulacji mocy oddawanej przez elektrownie wiatrowe 4.2. Generatory 4.3. Krótka charakterystyka nowych konstrukcji 5. Elektrownie wiatrowe na świecie 6. Etapy realizacji inwestycji budowy elektrowni wiatrowej 6.1. Faza wstępna 6.2. Faza zbierania danych szczegółowych 6.3. Faza ekonomiczna 6.4. Faza realizacji inwestycji i opracowania projektu technicznego inwestycji 6.5. Ceny używanych siłowni wiatrowych 7. Rozmieszczenie elektrowni pracujących w Polsce 7.1. Przeznaczenie pojedynczej elektrowni wiatrowej 8. Optymalizacja warunków pracy silnika wiatrowego 9. Systemy sterowania w elektrowni wiatrowej firmy Vestas 9.1. Sterowniki 9.2. Zdalne sterowanie 10. Małe elektrownie wiatrowe – charakterystyka 10.1. Przedsiębiorstwo Dr Ząber 10.2. Turbina wiatrowa o mocy 2000 W (TW - 2000) firmy DELGREEN 10.3. Małe elektrownie wiatrowe z pionową osią obrotu 11. Programy do symulacji pracy elektrowni wiatrowych 12. Podsumowanie 13. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii wiatru Rozdział IV. Energia wody 1. Wstęp 2. Parametry elektrowni wodnych 3. Rozwiązania elektrowni wodnych 3.1. Budowle hydrotechniczne, elementy elektrowni wodnych, urządzenia mechaniczne 3.2. Elektrownie przepływowe i zbiornikowe 3.3. Elektrownie pompowe 3.4. Wybrane elektrownie wodne 4. Mała energetyka wodna 5. Opisy typów turbin wodnych 5.1. Rozwiązanie współczesne z turbinami Francisa 5.2. Współczesne rozwiązania z turbinami Kaplana 5.3. Rozwiązania z turbinami Peltona 6. Prądnice elektryczne 6.1. Wielkości i parametry prądnicy 6.2. Prądnice asynchroniczne (indukcyjne) 6.3. Prądnice synchroniczne (hydrogeneratory) 7. Regulatory turbin wodnych 7.1. Elektrohydrauliczny regulator prędkości obrotowej turbiny lub jej mocy 8. Sposoby przekazywania napędu z turbiny na prądnice 8.1. Bezpośrednie sprzęgnięcie wału z prądnicą 8.2. Przekazywanie napędu przez przekładnie 8.3. Przekładnie pasowe 8.4. Przekładnie zębate 9. Pomocnicze wyposażenie mechaniczne 9.1. Kraty na ujęciach wody i czyszczenie 9.2. Zamknięcie dopływu wody do turbin 10. Wyposażenie budynków elektrowni w dźwignice 11. Systemy pracy MEW 12. Zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych 12.1. Zabezpieczenia bloków z prądnicami synchronicznymi i transformatorowymi 12.2. Zabezpieczenia prądnic asynchronicznych o mocy do 250 kVA 12.3. Zabezpieczenia bloków, prądnica asynchroniczna - transformator 12.4. Zabezpieczenia turbozespołów 12.5. Ochrona przeciwporażeniowa 12.6. Ochrona od przepięć oraz instalacje piorunochronne 12.7. Ochrona przeciwpożarowa 12.8. Bezpieczeństwo wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych 12.9. Udzielanie pierwszej pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym 12.10. Sygnalizacja zakłóceń pracy 13. Pomiary 14. Potrzeby własne elektrowni 15. Uziomy 16. Procesy ruchowe w MEW 16.1. Zakres i stopień automatyzacji procesów rozruchowych 17. Automatyzacja procesów ruchowych MEW 17.1. Układ sterowania łopatek turbiny (USW) 17.2. Automatyczny regulator prędkości kątowej turbiny (ART) 17.3. Układ sterowania aparatu kierowniczego turbiny (USK) 17.4. Układ automatycznej regulacji napięcia prądnicy synchronicznej (ARN) 17.5. Automatyczny synchronizator prądnicy synchronicznej (ASG) 17.6. Układ automatycznego sterowania procesami rozruchowymi turbozespołu (USR) 17.7. Układ automatycznego sterowania procesami odstawiania turbozespołu (USO) 17.8. Układ automatycznej regulacji poziomu wody (ARP) 17.9. Auto operator (AOP) 17.10. Układ sterowania zamknięć wlotowych wody do turbiny (USZ) 17.11. Układ programujący pracę szczytową MEW (UPP) 17.12. Sterowanie prądnicami asynchronicznymi 18. Wybrane elementy dokumentacji małej elektrowni wodnej Zakopane - Olcza 19. Etapy realizacji inwestycji budowy elektrowni wodnych 20. Podsumowanie 21. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii wody Rozdział V. Energia biomasy 1. Pojęcie biomasy 2. Drewno, jako biopaliwo 2.1. Wierzba energetyczna 2.2. Gazyfikacja biomasy 2.3. Kotły do spalania drewna 2.4. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne kotła do spalania drewna 2.5. Kotły EKOPAL D 2.6. Piec MS 2.7. Kotłownie firmy Golem 2.8. Kotły Verner 3. Piece kominkowe 3.1. Kominek z płaszczem wodnym 3.2. Kominek firmy Makroterm 3.3. Ciepła woda z kominka UNI 3.4. Piece kominkowe firmy Verner 3.5. Awaryjne zasilanie pompy 3.6. Wytyczne przed montażem turbokominka wg firmy Makroterm 4. Słoma, jako biopaliwo 4.1. Kotły małej mocy na słomę 4.2. Kotłownie dużej mocy 4.3. Wnioski 5. Osady ściekowe (analog torfu) i kotły na osady ściekowe 6. Biogaz 6.1. Biogazownie rolnicze 6.2. Charakterystyka pierwszej biogazowni rolniczej działającej w Polsce 7. Biogaz z oczyszczalni ścieków 7.1. Gospodarka energią elektryczną i ciepłem oczyszczalni ścieków w Krakowie 7.2. Wstęp 7.3. Opis działania oczyszczalni 7.4. Wytwarzanie biogazu 7.5. Generatory zasilane biogazem 8. Biogaz wysypiskowy z odpadów 9. Elektrownia biogazowa – wysypisko Gdańsk – Szadółki 9.1. Koncepcja 9.2. Wykonanie 9.3. Efekt ekonomiczny i ekologiczny 10. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa biogazowe 10.1. Geneza 11. Wzbogacanie i oczyszczanie biogazu 11.1. Odsiarczanie biogazu – technologia 12. Główne zalety wykorzystania biogazu 13. Problemy wynikające z produkcji biogazu 14. Bioetanol 15. Biodiesel 16. Współspalanie biomasy i paliw kopalnych 17. Efekty ekonomiczne stosowania biomasy w energetyce 18. Elektrownie wykorzystujące do spalania biomasę 19. Możliwości produkcji energii z biomasy 20. Podsumowanie 21. Pytania i zadania kontrolne dotyczące wykorzystania energii biomasy 22. Zestawienie firm z branży OŹE w Polsce 23. „Klastry” – szansą rozwoju firm z branży OŹE Rozdział VI. Suplement 1. Projekt edukacyjny 2. Wyposażenie laboratorium OŹE w ZSE nr 1 w Krakowie 3. Zdjęcia przedstawiające wyposażenie laboratorium 4. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w spawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (przedstawiona przez Komisję) 5. Promocja OŹE 6. Uwagi końcowe Literatura

Szczegóły

ISBN 9788392838203
Autor Tytko Ryszard
Oprawa broszura
Rok wydania 2009
Format A-4
Stron 338

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl