Wydawca
Kategorie
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Przewóz towarów niebezpiecznych wyd.19 Poradnik kierowcy WKŁ

Dostępność: brak towaru
Cena: 69,00 zł 69.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 65,71 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość egz
dodaj do przechowalni

Opis

Przepisy określające warunki przewozu, ładowania oraz wyładowania towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Informacje dotyczące stopnia zagrożenia, jakie stwarza dany towar niebezpieczny, środków ostrożności, które należy podjąć w razie wypadku, ponadto określające zasady wyposażenia i oznakowania pojazdu. Praktyczne wskazówki, umożliwiające kierowcom przestrzeganie przepisów, a organom skuteczne kontrolowanie kierowców.
Odbiorcy poradnika: kierowcy, funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej i placówek kontroli celnej, pracownicy stacji kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pracownicy przedsiębiorstw transportu samochodowego, gospodarstw sporadycznie przewożących towary niebezpieczne, spedycji zajmującej się przewozami drogowymi oraz jednostki prowadzące kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Opracowano na podstawie aktualnych przepisów ADR, obowiązujących od 2009 roku.

OD WYDAWCY 11
WSTĘP 12
1.Cel i przeznaczenie poradnika 12
2.Określenie obowiązujących przepisów 13
3.Podstawowe pojęcia 15
4.Właściwe władze 25

ROZDZIAŁ I
 
KIEROWCA 27
1.Instruktaż 27
2.Dokształcanie 28
3.Obowiązki i odpowiedzialność głównych uczestników przewozu 32 
a. Przewoźnik - kierowca 32
b. Nadawca 34
c. Odbiorca 35
d. Odpowiedzialność prawna głównych uczestników przewozu 35
4.Obowiązek przewoźnika wobec raportu o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych 36 
5.Obowiązki wobec przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania lub skażenia 39 
6.Szkolenie osób innych niż kierowcy 40
7.Doradca do spraw bezpieczeństwa 40
8.Ochrona towarów niebezpiecznych 44
Pytania kontrolne 47

ROZDZIAŁ II
 
TOWARY NIEBEZPIECZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS48 
1.Klasyfikacja towarów niebezpiecznych 48
2.Wykaz towarów niebezpiecznych poszczególnych klas 50 
Klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe 50 
Klasa 2 - gazy 67 
Klasa 3 - materiały ciekłe, zapalne 77 
Klasa 4.1 - materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe, odczulone 84 
Klasa 4.2 - materiały samozapalne 91
Klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 95
Klasa 5.1 - materiały utleniające 98
Klasa 5.2 - nadtlenki organiczne 104
Klasa 6.1 - materiały trujące 112
Klasa 6.2 - materiały zakaźne 123
Klasa 7 - materiały promieniotwórcze 124
Klasa 8 - materiały żrące 143
Klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne 152
3.Wymagania szczegółowe, dotyczące niektórych towarów niebezpiecznych 155 
Pytania kontrolne 184 

ROZDZIAŁ III
 
NALEPKI OSTRZEGAWCZE 186
1.Wzory i objaśnienia nalepek 186
2.Oznakowanie sztuk przesyłek 195
3.Oznakowanie opakowań zbiorczych 198
4.Strzałki kierunkowe 199
5.Oznakowanie sztuk przesyłek z materiałami szkodliwymi dla środowiska 200 
Pytania kontrolne 201 

ROZDZIAŁ IV
 
WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 202
1.Gaśnice 202
2.Trójkąty, pachołki lub lampy 205
3.Kliny do podkładania pod koła pojazdu 207
4.Apteczka 207
5.Urządzenie do uziemiania cystern 208
6.Instalacja elektryczna 210
7.Odłącznik akumulatora 212
8.Silnik, układ wylotowy i zbiornik paliwa 213
9.Urządzenie przeciwpoślizgowe i zwalniacz 214 
a. Urządzenie przeciwpoślizgowe 214
b. Zwalniacz 215
c. Regulator hamulca 216
10.Ogranicznik prędkości 216
11.Zabezpieczenie tyłu pojazdu z cysterną 217
12.Kabina kierowcy 218
13.Ogrzewacz spalinowy 218
14.Tachograf 220
15.Telefon komórkowy 220
16.Maski przeciwgazowe lub kombinezon ratowniczy 220 
17.Wentylacja 221
18.Sprzęt awaryjny ogólnego stosowania 221
19.Sprzęt do zabezpieczania sztuk przesyłek 222
Pytania kontrolne 223

ROZDZIAŁ V
 
OZNAKOWANIE POJAZDÓW 225
1.Cel oznakowania 225
2.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej 226
3.Tablice barwy pomarańczowej odblaskowej z numerami rozpoznawczymi 228 
4.Nalepki ostrzegawcze 235
a. Warunki ogólne 235
b. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami wybuchowymi 236 
c. Nalepki ostrzegawcze na cysternach i kontenerach 237 
d. Nalepki ostrzegawcze na pojazdach z materiałami promieniotwóczymi 238 
e. Nalepki ostrzegawcze na jednostkach transportowych i kontenerach z towarami luzem 239 
5.Oznakowanie pojazdów przewożących niektóre materiały klasy 9 239
6.Oznakowanie pojazd i kontenerów poddanych gazowaniu 240 
Pytania kontrolne 241 

ROZDZIAŁ VI
 
WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW 242
1.Rodzaje pojazdów 242
a. Cysterny 242
b. Pojazdy przeznaczone do przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 w sztukach przesyłki 243 
c. Pojazdy izotermiczne oraz pojazdy chłodzone niemechanicznie lub mechanicznie, przeznaczone do przewozu materiałów w temperaturze kontrolowanej(klas 4.1 i 5.2) 244 
2.Typy pojazdów i wymagania techniczne, jakim powinny one odpowiadać 246 
3.Badanie techniczne pojazdów 248
4.Dodatkowe wymagania dla kompletnych i skompletowanych MEMU 249 
Pytania kontrolne 250 

ROZDZIAŁ VII
 
WYMAGANE DOKUMENTY 251
1.Obowiązki przewoźnika 251
2.Obowiązek zgłaszania przewozu niektórych towarów niebezpiecznych do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej komendanta wojewódzkiego Policji 252 
3.Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego 253 
4.Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu 253 
5.Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 253 
6.Dokument przewozowy towarów niebezpiecznych 257 
7.Instrukcje pisemne dla kierowcy 265
8.Dokumenty przewozowe w transporcie kombinowanym 267 
9.Zezwolenie na przewóz odpadów niebezpiecznych 268 
a. Zezwolenie na przewóz w ruchu międzynarodowym 268 
b. Zezwolenie na przewóz w ruchu krajowym 268 
10.Świadectwo zatwierdzenia niektórych materiałów promieniotwórczych klasy 7 268 
Pytania kontrolne 272 

ROZDZIAŁ VIII
 
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS POJAZDAMI INNYMI 
NIŻ CYSTERNY 273 
1.Zakazy ładowania razem 273
2.Czyszczenie skrzyni ładunkowej 273
a. Przed załadunkiem 273
b. Po wyładunku 276
3.Środki ostrożności 277
4.Układanie i mocowanie sztuk przesyłki 282
5.Przewóz towarów 286
a. Przewóz sztuk przesyłki 286
b. Przewóz w kontenerach 290
c. Przewóz luzem 291
d. Wymagania dotyczące kontenerów do przewozu luzem 294 
6.Przewóz materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 295 
a. Przewóz sztuk przesyłki 295
b. Przewóz luzem 296
c. Przewóz w kontenerach 296
7.Przewo´zgazo´wklasy2 297
a. Przewóz sztuk przesyłki 297
b. Przewóz w kontenerach 297
8.Przewóz materiałów klasy 3 297
a. Przewóz sztuk przesyłki 297
b. Przewóz w kontenerach 297
9.Przewóz materiałów klasy 4.1 298
a. Przewóz sztuk przesyłki 298
b. Przewóz luzem 298
c. Przewóz w kontenerach 299
10.Przewóz materiałów klas 4.2 do 9 299
11.Wymagania dodatkowe przy przewozie luzem towarów klas: 4.2, 4.3, 
5.1,6.2,7i 8 300 
Pytania kontrolne 301 

ROZDZIAŁ IX
 
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POSZCZEGÓLNYCH KLAS W CYSTERNACH 302 
1.Rodzaje i konstrukcje cystern 302
2.Kody cystern i dopuszczanie ich do przewozu 304 
3.Napełnianie i opróżnianie cystern 308
a. Napełnianie cystern gazami 309
b. Napełnianie cystern cieczami 311
c. Warunki zapewniające bezpieczeństwo przewozu w cysternie 313 
d. Instrukcje cystern przenośnych 317
4.Przewóz materiałów klasy 1 317
5.Przewóz gazów klasy 2 317
6.Przewóz cieczy klasy 3 318
7.Przewóz materiałów klas 4.1 do 9 319
Pytania kontrolne 320

ROZDZIAŁ X
 
RUCH POJAZDÓW 321
1.Przewóz osób 321
2.Wymagania dodatkowe w zakresie nadzorowania pojazdów i bezpieczeństwa przewozu niektórych towarów 322 
3.Predkość pojazdu 325
4.Trasa przejazdu 327
5.Postój pojazdu 327
6.Odłączenie przyczepy 330
7.Zakazy wjazdu pojazdów z niektórymi towarami niebezpiecznymi – wzory i objaśnienia znaków 330
8.Jazda w kolumnie 333
9.Kontrola przewozów 333
10.Parking dla usuwanych z drogi pojazdów przewożących towary niebezpieczne 334 
11.Ograniczenia przejazdu przez tunele drogowe pojazdów przewożących towary niebezpieczne 335 
a. Obowiązki właściwej władzy 335
b. Oznaczenie kategorii tuneli 335
c. Wymagania dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz zawiadamiania o ograniczeniach 337 
d. Znaki drogowe określające przejazdy pojazdów przewożących towary niebezpieczne 338 
e. Kody ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele 339 
Pytania kontrolne 341 

ROZDZIAŁ XI
 
PRZEWÓZ OGRANICZONYCH ILOŚCI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZWOLNIENIA OD PRZEPISÓW ADR 343 
1.Ograniczone ilości towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki 343 
a. Ilości ograniczone 343
b. Ilości wyłączone 346
2.Ograniczone ilości towarów w jednostce transportowej 348 
3.Zwolnienia z przepisów ADR 352
4. Zwolnienia niektórych towarów z przepisów ADR 353 
5.Zwolnienia przejściowe 354
Pytania kontrolne 355

ROZDZIAŁ XII
 
POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGROŻENIA 356
1.Rodzaje zagrożeń 356
2.Doraźne usuwanie zagrożeń 358
Pytania kontrolne 360

ROZDZIAŁ XIII
 
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM 361 
1.Przewóz drogowy 361
2.Przewóz w transporcie kombinowanym 363
3.Przewóz inny niż drogowy 363
Pytania kontrolne 363

ROZDZIAŁ XIV
 
KARY PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH 364 
Pytania kontrolne 369 

ROZDZIAŁ XV
 
WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WEDŁUG ICH NUMERÓW ROZPOZNAWCZYCH UN 370 
Pytania kontrolne 732 

ROZDZIAŁ XVI
 
WYKAZ ALFABETYCZNY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 734 
Pytania kontrolne 813 
WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 814 

Szczegóły

ISBN 9788320616477
Autor TADEUSZ PUSTY
Oprawa broszura
Rok wydania 2009
Format a5
Stron 815

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl