Wydawca
Nowości
Wybrane zagad.oblicz.inż.żywnoś ci/SGGW/
Wybrane zagad.oblicz.inż.żywnoś ci/SGGW/
50,00 zł 47,62 zł
EGZ.
Inżynieria materiałów drzewnych /SGGW/
Inżynieria materiałów drzewnych /SGGW/
25,00 zł 23,81 zł
egz.
Komputerowe systemy finansów i księgowości
Komputerowe systemy finansów i księgowości
20,00 zł 19,05 zł
EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Przewozy drogowe osób i rzeczy.

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 59,00 zł 59.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 56,19 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość egz.
dodaj do przechowalni

Opis

Książka "Przewozy drogowe osób i rzeczy, podręcznik kierowcy"

skierowana jest do kandydatów na kierowców zawodowych i kierowców zawodowych, którzy zobowiązani są do ukończenia szkolenia podnoszącego ich kwalifikacje zawodowe wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

 

UWAGA: uczestnicy szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowców organizowanych przez Akademię Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. otrzymują podręcznik w ramach szkolenia.

 

 

Spis treści:

Racjonalne prowadzenie pojazdu

      Budowa pojazdu
             Konstrukcja nadwozi i podwozi autobusów
             Konstrukcja nadwozi i podwozi samochodów ciężarowych
             Układ napędowy
             Układ nośny i jezdny
             Układ kierowniczy
             Układ hamulcowy
             Układ elektryczny
      Warunki techniczne dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego
      Parametry ruchu pojazdu
             Właściwości trakcyjne silnika
             Właściwości trakcyjne pojazdu
      Taktyka i technika jazdy
             Co to jest technika i taktyka jazdy?
             Ruszanie z miejsca
             Jazda
             Hamowanie
      Zawodowe manewrowanie pojazdem
             Zachowanie się kierowcy na drodze
             Postój i parkowanie
             Skręcanie na skrzyżowaniach
             Podjazd pod załadunek i cofanie
             Omijanie przeszkód
             Jazda w kolumnie
             Bezpieczne wyprzedzanie

Prawo pracy i zagadnienia socjalne

      Wybrane zagadnienia z prawa pracy
             Pracownik, pracodawca
             Stosunek pracy i umowa o pracę
             Zawarcie umowy o pracę
             Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę
             Układ zbiorowy pracy
             Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
             Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
             Zakaz konkurencji
             Regulamin pracy
             Nagradzanie pracowników
             Odpowiedzialność pracowników
             Czas pracy
             Urlopy
             Zatrudnienie młodocianych
             Przedawnienie roszczeń
             Postępowanie pojednawcze
             Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
     Bezpieczeństwo i higiena pracy
          Podstawowe obowiązki pracodawcy
          Prawa i obowiązki pracownika
          Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
          Szkolenie
          Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej
          Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas pracy kierowców

      Normy dotyczące czasu pracy
      Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i odpoczynku
      Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
      Czas pracy kierowców niepozostających  w stosunku pracy

Tachografy

      Tachografy analogowe
      Tachografy cyfrowe
      Kontrole tachografów na drodze
      Obowiązki przewoźnika i kierowcy w zakresie stosowania przepisów socjalnych
             Obowiązki przewoźnika w zakresie stosowania przepisów socjalnych
             Obowiązki kierowcy  w zakresie stosowania przepisów socjalny

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka

      Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowcy
             Podstawowe informacje dotyczące BHP
             Wypadki przy pracy
             Instrukcja BHP kierowcy
      Nielegalna imigracja, przemyt i napady na kierowców
      Predyspozycje fizyczne i psychiczne kierowcy
      Zachowanie kierowcy w sytuacjach krytycznych
             Zachowanie kierowcy w wypadku drogowym
             Zachowanie kierowcy w wypadku pożaru pojazdu lub ładunku
             Zachowanie kierowcy w wypadku agresji na drodze

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

      Wpływ kierowcy na BRD

      Wpływ pojazdu na BRD

      Wpływ drogi na BRD

      Wpływ innych uczestników ruchu na BRD

      Działalność profilaktyczna w zakresie BRD

Czynniki ludzki w transporcie drogowym

      Pojecie czynnika ludzkiego w transporcie drogowym
      Kierowca, jako czynnik ludzki w transporcie drogowym
      Kwalifikacje kierowcy i ich wpływ na działalność firmy transportowej

Wizerunek firmy – obsługa klientów

      Co to jest wizerunek firmy?
      Metody budowania wizerunku firmy
      Kierowca a wizerunek firmy

Pierwsza pomoc

      Podstawa prawna
      Ocena sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia
      Ocena stanu poszkodowanego
      Udzielania pomocy osobom nieprzytomnym
      Wezwanie pomocy
      Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu i krążenia
      Zachorowania i nagłe stany
             Atak serca
             Omdlenia
             Zadławienia i zakrztuszenia
             Drgawki i padaczka
             Krwotoki
             Amputacje i zmiażdżenia
             Wstrząs
             Rany
             Oparzenia
             Złamania i urazy stawów
             Urazy głowy i kręgosłupa
             Wstrząśnienie mózgu
             Pęknięcie podstawy czaszki
      Ewakuacja poszkodowanego
      Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Ergonomia dla kierowców

      Podstawy ergonomii
      Sprawność kierowcy, jako czynnik ergonomii
      Ergonomia stanowiska pracy kierowcy

Bezpieczna jazda pojazdem

      Wybrane elementy kodeksu drogowego
      Wpływ kierowcy na bezpieczeństwo jazdy
      Wpływ pojazdu na bezpieczeństwo jazdy
      Wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo jazdy
      Wpływ załadunku na bezpieczne prowadzenie pojazdu
             Siły działające na pojazd
             Zasady postępowania przy załadunku, przewozie i rozładunku pasażerów
             Zasady postępowania przy załadunku, przewozie  i rozładunku towarów
      Pojęcie eco-drivingu i jego wykorzystanie w pracy kierowcy

Krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe

      Podjęcie działalności gospodarczej
      Dopuszczenie do rynku transportowego
             Wymagania w zakresie rejestracji działalności transportowej
             Warunki dopuszczania do rynku transportowego
             Dodatkowe wymagania w zakresie przewozu osób
             Zezwolenia w przewozach rzeczy
      Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)
      Zasady wykonywania przewozów
             Zasady wykonywania przewozów osób
             Zasady wykonywania przewozów rzeczy
             Warunki wykonywania zawodu kierowcy
      Dokumenty obowiązujące w transporcie drogowym
             Dokumenty obowiązujące w transporcie drogowym osób
             Dokumenty w transporcie drogowym rzeczy
      Opłaty drogowe
             Opłaty drogowe w kraju
             Opłaty drogowe za granicą

Kontrola transportu drogowego

      Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego
      Uprawnienia Policji
      Uprawnienia innych organów kontrolnych

Zasady załadunku pojazdów  i mocowania ładunku

      Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu
      Ograniczenia ładowania
      Kategorie ładunków
      Rodzaje opakowań
      Środek ciężkości ładunku i plan ładowania pojazdu
      Techniki ładowania
      Sposoby zamocowania ładunku
      Ochrona ładunku

Przewozy drogowe zwierząt żywych

      Informacje ogólne
      Wymagania wobec pojazdów w transporcie drogowym zwierząt
      Zasady transportu drogowego zwierząt
      Wymagania wobec kierowcy w transporcie drogowym zwierząt
      Dokumenty wymagane w transporcie drogowym zwierząt

Przewozy drogowe realizowane przez firmy przeprowadzkowe

      Informacje ogólne o przeprowadzkach
      Wymagania wobec pojazdów i kierowców
      Dokumentacja transportowa
      Organizacja przewozów przeprowadzkowych

Przewozy drogowe realizowane pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe

      Rodzaje urządzeń do załadunku i samozaładunku pojazdu
      Wymagania wobec pojazdów i urządzeń załadowczych
      Wymagania wobec kierowców
      Dokumentacja transportowa
      Organizacja transportu pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe

Przewozy artykułów żywnościowych  szybko psujących się

      Informacje ogólne
      Pojazdy do transportu artykułów żywnościowych szybko psujących się
      Warunki przewozów artykułów żywnościowych szybko psujących się
      Wymagania wobec kierowców
      Dokumenty wymagane w przewozach artykułów żywnościowych szybko psujących się

Przewozy drogowe substancji płynnych pojazdami z cysterną

      Przewozy drogowe towarów niebezpiecznych pojazdami z cysterną
             Informacje ogólne
             Rodzaje i wymagania wobec cystern do przewozów towarów niebezpiecznych
             Zasady wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych cysternami
             Dokumenty wymagane w czasie przewozu.
      Przewozy drogowe płynnych produktów spożywczych pojazdami z cysterną

Przewozy drogowe drewna

      Informacje ogólne o przewozach drewna 4
      Wymagania wobec kierowców i pojazdów do przewozu drewna
      Dokumentacja występująca w przewozach drewna
      Organizacja przewozów drewna
      Zachowanie kierowcy w przewozach drewna

Przewozy drogowe towarów budowlanych

      Informacje ogólne o przewozach drogowych towarów budowlanych
      Wymagania wobec pojazdów i kierowców w przewozie towarów budowlanych
      Dokumentacja występująca w przewozach towarów budowlanych
      Organizacja przewozów towarów budowlanych
      Zachowanie się kierowcy na placu budowy

Przewozy drogowe odpadów komunalnych  i nieczystości ciekłych

      Informacje ogólne o odpadach komunalnych
      Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
      Transport odpadów komunalnych
      Wymagania wobec przewoźników i kierowców
      Dokumenty wymagane w przewozie odpadów komunalnych

Ograniczenia w przewozach  drogowych towarów

      Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg
      Ograniczenia wynikające z wymagań wobec pojazdów
      Ograniczenia wynikające z dostępu do zawodu kierowcy
      Ograniczenia wynikające z dostępu do rynku
      Ograniczenia wynikające z prawa o ruchu drogowym
      Ograniczenia wynikające z czasowych ograniczeń w ruchu drogowym
      Ograniczenia wynikające z przepisów socjalnych kierowców
      Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska

Nienormatywne przewozy drogowe

    Informacje ogólne
    Wymagania wobec pojazdów
    Wymagania wobec kierowców
    Dokumenty w przewozach nienormatywnych
    Organizacja przewozu nienormatywnego

Literatura

Szczegóły

ISBN 9788394457556
Autor PRACA ZBIOROWA
Oprawa broszura
Rok wydania 2017
Format a5
Stron 389

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl