Wydawca
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie

Dostępność: brak towaru
Cena: 110,00 zł 110.00
zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 104,76 zł
bez 5% VAT i kosztów dostawy
ilość EGZ.
dodaj do przechowalni

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczący wód opadowych. Autorzy zebrali i uporządkowali badania współczesne i współczesną wiedzę tematyczną związaną z tytułem książki. W książce wykorzystano ogromny materiał doświadczalny autorów i źródłowy - aktualny. Książka jest wartościowym dziełem naukowym podsumowującym wiedzę z zakresu racjonalnej gospodarki wodami opadowymi i problemami z tym związanymi, pozostającymi w kręgu zainteresowania inżynierii środowiska.

Prezentowane dzieło podzielone jest na 11 rozdziałów:

 1. Wstęp
 2. Charakterystyka wód deszczowych
 3. Zagrożenia wynikające ze spływów deszczowych
 4. Uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi
 5. Sposoby odprowadzania wód deszczowych (rozdział bardzo obszerny i bogato ilustrowany)
 6. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód deszczowych (rozdział ujmuje sposoby pozyskiwania i dobór parametrów opadu miarodajnego, metody obliczania kanalizacji deszczowej, wymiarowania zbiorników retencyjnych i zabezpieczania urządzeń infiltracyjnych przed kolmatacją)
 7. Osady powstające w kanalizacji deszczowej (rozdział bogaty w wyniki badań na obiektach rzeczywistych wraz z wnikliwą analizą problemów eksploatacyjnych z tym związanych)
 8. Zielone dachy (rozdział opisujący interesujący i obecnie coraz bardziej popularny sposób retencjonowania wód opadowych, ich fitoseparacja z wykorzystaniem zielonych dachów, jako alternatywy dla małych systemów kanalizacyjnych stosowanych do usuwania wód deszczowych na terenach zurbanizowanych)
 9. Podczyszczanie wód deszczowych (w rozdziale przytoczone zostały liczne przykłady wykorzystania procesów fizyczno-chemicznych i biologicznych, w tym stawy sedymentacyjne i oczyszczalnie hydrofitowe wraz ze wskazaniem doboru urządzeń do prowadzenia procesów podczyszczania)
 10. Hydroseparator - przelew burzowy o zakrzywionej koronie (rozdział opisuje hydrosepataror jako specyficzną konstrukcję techniczną w systemach usuwania nadmiaru ścieków opadowych z kanalizacji ogólnospławnej, rozdzielczej i półrozdzielczej. W rozdziale tym zawarte są interesujące wyniki badań separatorów nowej generacji, zainicjowanych na terenie Wielkiej Brytanii, ograniczających niekorzystny wpływ tych urządzeń, jako źródła zanieczyszczania, na wody powierzchniowe)
 11. Formy wykorzystania wód deszczowych (głównie do kształtowania elementów krajobrazu w rolnictwie i gospodarstwach domowych)

[…] „Wśród nielicznych podręczników na polskim rynku wydawniczym dotyczącym wód opadowych, przygotowana do druku monografia stanowić będzie pozycję wyjątkową. Przedstawiono w niej usystematyzowany przegląd aktualnego stanu wiedzy nt. metod planowania i projektowania procesów oraz urządzeń obejmujących odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie wód opadowych. Metody te oraz procesy opierające się na zasadach i prawach hydrauliki, fizyki, chemii, biologii stanowiące zintegrowany i interdyscyplinarny układ przyczynowo-skutkowy, umożliwiły Autorom przeanalizowanie większości współczesnych problemów postępowania z wodami opadowymi”[…]

prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański

 

1. Wstęp

2. Charakterystyka wód deszczowych
2.1. Metody prognozowania ilości wód deszczowych
2.2. Jakość wód deszczowych
2.2.1. Źródła zanieczyszczeń wód deszczowych
2.2.2. Charakterystyka zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych
2.2.3. Czynniki wpływające na charakterystykę jakościową (skład) ścieków deszczowych

3. Zagrożenia wynikające ze spływów deszczowych

4. Uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi

5. Sposoby odprowadzania wód deszczowych
5.1. Zbiorcza kanalizacja deszczowa
5.2. Naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Muldy podłużne
5.2.3. Rowy odwadniające
5.2.4. Zbiorniki odparowujące
5.3. Infiltracja i retencja wód deszczowych
5.3.1. Charakterystyka ogólna
5.3.2. Systemy infiltracji powierzchniowej
5.3.3. Systemy infiltracji z retencją powierzchniową na terenach zielonych
5.3.3.1. Infiltracja wody deszczowej z niecek chłonnych
5.3.3.2. Infiltracja wody deszczowej ze zbiorników chłonnych (infiltracyjno-retencyjnych)
5.3.4. Systemy infiltracji podziemnej
5.3.4.1. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem studni chłonnych
5.3.4.2. Infiltracja podziemna wód deszczowych z wykorzystaniem rigoli
5.3.4.3. Infiltracja podziemna wód deszczowych wraz z retencją
5.3.5. Systemy retencji wód deszczowych

6. Wymiarowanie urządzeń do odprowadzania wód deszczowych
6.1. Sposoby uzyskania i dobór parametrów opadu miarodajnego w zależności od sposobu odprowadzania wód deszczowych i potencjału zagrożenia
6.2. Metody obliczeniowe kanalizacji deszczowej
6.3. Uwarunkowania pozwalające zastosować naturalne sposoby odprowadzania wód deszczowych
6.4. Metody wymiarowania urządzeń do retencji oraz infiltracji wód deszczowych i jej wielkości
6.4.1. Wymiarowanie rowów odwadniających
6.4.2. Wymiarowanie zbiornika odparowującego
6.4.3. Wymiarowanie urządzeń infiltracji powierzchniowej
6.4.4. Wymiarowanie zbiorników retencyjnych
6.5. Sposoby zabezpieczania urządzeń do sztucznej infiltracji przed kolmatacją

7. Osady powstające w systemach kanalizacji deszczowej
7.1. Charakterystyka ogólna
7.2. Obiekty systemu kanalizacji deszczowej, w których zachodzi proces sedymentacji zawiesin
7.2.1. Wpusty deszczowe uliczne i sieć kanałów
7.2.2. Urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych
7.3. Charakterystyka osadów w świetle dotychczasowych badań
7.3.1. Charakterystyka ilościowa osadów
7.3.2. Właściwości fizyczno-chemiczne osadów ze ścieków opadowych
7.4. Charakterystyka i ocena jakości osadów na podstawie kompleksowych badań przeprowadzonych na terenie Białegostoku
7.4.1. Dane o obiektach wytypowanych do badań
7.4.2. Charakterystyka jakościowa osadów z wpustów ulicznych
7.4.2.1. Właściwości fizyczne osadów
7.4.2.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów
7.4.3. Charakterystyka jakościowa osadów z urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych
7.4.3.1. Właściwości fizyczne osadów
7.4.3.2. Skład fizyczno-chemiczny osadów
7.4.4. Ocena jakości osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających
7.4.5. Charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna osadów z systemu kanalizacji deszczowej
7.4.5.1. Znaczenie sanitarne oceny wpływu organizmów chorobotwórczych na jakość osadów
7.4.5.2. Procesy biologiczne zachodzące w przewodach kanalizacyjnych
7.4.5.3. Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznych i parazytologicznych do oceny stanu sanitarnego osadów
7.4.5.4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i parazytologiczne w osadach z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.4.5.5. Ocena sanitarna osadów z wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.5. Problemy eksploatacyjne i sposoby postępowania z osadami pochodzącymi z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej
7.5.1. Zarys problemu
7.5.2. Klasyfikacja osadów z urządzeń systemu kanalizacji deszczowej
7.5.3. Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i urządzeń podczyszczających ścieki opadowe
7.5.3.1. Oczyszczanie deszczowych wpustów ulicznych i postępowanie z powstającymi w nich osadami
7.5.3.2. Eksploatacja urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych

8. Zielone dachy
8.1. Charakterystyka ogólna
8.2. Funkcje i cele zielonego dachu
8.3. Budowa zielonych dachów oraz stawiane im wymagania projektowe

9. Podczyszczanie wód deszczowych
9.1. Metody określania stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych w zależności od charakterystyki zlewni
9.2. Technologie możliwe do zastosowania w podczyszczaniu wód deszczowych
9.2.1. Informacje wstępne
9.2.2. Sedymentacja
9.2.3. Filtracja
9.2.4. Flotacja
9.2.5. Koalescencja
9.2.6. Rozkład biologiczny w ożywionej strefie gleby
9.3. Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
9.3.1. Wprowadzenie
9.3.2. Urządzenia do oczyszczania wód we wpustach ulicznych
9.3.3. Koryta filtracyjne z substratem
9.3.4. Filtry gruntowe
9.3.5. Separatory zanieczyszczeń cięższych od wody (osadniki i piaskowniki)
9.3.6. Separatory substancji lżejszych od wody
9.3.7. Pasaże roślinne
9.3.8. Stawy sedymentacyjne
9.3.9. Hydrofitowe oczyszczanie wód opadowych
9.3.10. Kompaktowe urządzenie zespołowe
9.4. Dobór urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia
9.4.1. Zasady doboru urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych
9.4.2. Wymiarowanie urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych
9.4.2.1. Separatory piasku (piaskowniki)
9.4.2.2. Separatory cieczy lekkich
9.4.2.3. Osadniki wód deszczowych
9.4.2.4. Pasaż roślinny
9.4.2.5. Staw sedymentacyjny
9.4.2.6. Osadnik szlamowy

10. Hydroseparator – przelew burzowy o zakrzywionej koronie
10.1. Przelewy burzowe – źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych
10.2. Historia rozwoju i charakterystyka hydroseparatora
10.3. Badania hydrauliczne na modelu hydroseparatora typu Vortex

11. Formy wykorzystania wód deszczowych
11.1. Wprowadzenie
11.2. Wykorzystywanie wód opadowych do kształtowania i zasilania elementów krajobrazu lokalnego
11.3. Wykorzystywanie wód opadowych do celów rolniczych
11.4. Wykorzystywanie wód opadowych w gospodarstwach domowych

 

Szczegóły

ISBN 9788360956298
Autor Królikowska
Oprawa twarda
Rok wydania 2012
Format b5
Stron 352

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl