PolskaKsiegarnia

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023
Wykłady z Fizyki. Bodzenta Jerzy. 2023

Książka jest trzecim wydaniem zapisu wykładów z fizyki, które od wielu lat prowadzę
dla studentów różnych kierunków studiów w Politechnice Śląskiej. Różnice w programach
powodują, że zestaw zagadnień opisanych w książce znacznie wykracza poza materiał
kursu fizyki dla konkretnego kierunku studiów.
Główną zmianą w stosunku do wydania drugiego jest opracowany od nowa rozdział
poświęcony cząstkom elementarnym i podstawom Modelu Standardowego. Uzupełniony
został opis zjawisk termoelektrycznych. Poprawiono zauważone błędy edytorskie.
W związku z różnym stopniem przygotowania słuchaczy wykładów, a prawdopodobnie
również Czytelników, starałem się, na ile jest to oczywiście możliwe, przekazać podstawowe
wiadomości z fizyki w sposób usystematyzowany, bez odwoływania się do wcześniej
zdobytej wiedzy. Na końcu Czytelnik znajdzie rozdział poświęcony przydatnym w korzystaniu
z podręcznika wiadomościom z matyki. Zakładam, że korzystający z książki mieli
wcześniej kontakt z fizyką, przynajmniej na poziomie podstawowym i znają matematykę
w zakresie szkoły średniej.
W książce znajdziecie Państwo wiadomości ze wszystkich podstawowych działów fizyki.
Moim celem było ich przedstawienie w formie możliwie skondensowanej, jednak bez
utraty logiki wyprowadzeń. Dlatego w większości przypadków starałem się wychodzić od
podstawowych praw i zasad, i przedstawiać tok rozumowania prowadzący do kolejnych
wniosków. Unikałem stwierdzeń: „jak powszechnie wiadomo”, „po prostych przekształceniach
otrzymujemy”, itp. Starałem się przedstawiać pełne wyprowadzenia większości
wzorów. Zrezygnowałem natomiast z odniesień do historii fizyki, opisywania przykładów
zastosowań praktycznych opisywanych zjawisk, czy przedstawiania rozwiązań wybranych
zadań. Moim zdaniem temu celowi służą wykłady i ćwiczenia. Podręcznik ma przede
wszystkim ułatwić przygotowanie się do zajęć i egzaminów i umożliwić szybkie znalezienie
potrzebnych definicji, praw i wzorów. Proszę jednak pamiętać, że podręcznik nie jest
pełnym kursem fizyki ogólnej. Brak w nim na przykład szerszego przedstawienia wiadomości
z optyki geometrycznej, opisu prądu elektrycznego w gazach i elektrolitach, itd. Są
to zagadnienia, które nie wchodzą w standardy kształcenia inżynierów w zakresie fizyki
i dlatego zostały pominięte. Nie oznacza to, że nie mogą się okazać przydatne. Część z nich
jest omawiana w ramach innych przedmiotów wykładanych na studiach technicznych.
Mam nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników, a studentom
ułatwi „przebrnięcie” przez fizykę. Jeżeli książka ta przyczyni się do dostrzeżenia
przez studentów, że fizyka nie jest zbiorem oderwanych wzorów i regułek, ale nauką logiczną,
mającą zastosowanie do opisu otaczającego nas świata, to będę to uważał za
największy sukces.
Przygotowując trzecie, uzupełnione i poszerzone wydanie podręcznika korzystałem
z uwag przekazanych przez dotychczasowych Czytelników. Dotyczyły one tak błędów
edycyjnych, jak i fragmentów niejasnych lub wymagających uzupełnienia. Poprawiłem
również kilka dostrzeżonych błędów o charakterze merytorycznym. Chcę w tym miejscu
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do poprawienia poziomu merytorycznego
i edycyjnego książki. Jednocześnie proszę o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących niniejszego
wydania. Na pewno w nie udało mi się również w nim uniknąć błędów. Wszelkie
uwagi proszę przekazywać pocztą elektroniczną na adres jerzy.bodzenta@polsl.pl. Podobnie
jak w przypadku poprzednich wydań, jeżeli będzie to konieczne, przygotuję erratę,
która będzie dostępna na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej. Uwagi Czytelników
są dla mnie niezmiernie cenne i za wszystkie z góry dziękuję.
Jerzy Bodzenta

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

59,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 56,19 zł

EGZ.

DZIEJE ŚLĄSKA. Ozdobione licznymi obrazkami. Reprint

DZIEJE ŚLĄSKA. Ozdobione licznymi obrazkami. Reprint
DZIEJE ŚLĄSKA. Ozdobione licznymi obrazkami. Reprint

DZIEJE  ŚLĄZKA  dr Felixa Konecznego -  obejmuje dzieje na przestrzeni od pradziejów do wieku XIX.

Bogato zilustrowana, ilustracje czarno białe. W ujęciu chronologicznym według poniższego spisu

w pliku pdf do przeczytania lub pobrania.

 

ISBN 9788366867024

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

66,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 62,86 zł

EGZ.

Cieśla, praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ciesielskiego.

Cieśla, praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ciesielskiego.
Cieśla, praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ciesielskiego.

 Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ciesielskiego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

CIEŚLICTWO POLSKIE. Uzupełnienie Polskiego Budownictwa Drewnianego z rysunkami.

CIEŚLICTWO POLSKIE. Uzupełnienie Polskiego Budownictwa Drewnianego z rysunkami.
CIEŚLICTWO POLSKIE. Uzupełnienie Polskiego Budownictwa Drewnianego z rysunkami.

Spis rozdziałów:
I. Częśc wstępna  strony 5-46
II. Znamiona pomnikowe, do dziś żywotne, całego Ciślictwa polskiego  strony  47-148
III. Szczegóły najwybitniejsze, stanowiące osobliwość Cieślictwa polskiego  strony 149-194
IV. Zamknięcie  strony  195- 208

Profesor Politechniki Lwowskiej  Jan Sas Zubrzycki (1860-1935), architekt, konserwator sztuki. Wydał  liczne prace zawierające rozważania na temat polskiego stylu narodowego. Wskazywał na oryginalne, rodzime cechy polskiej architektury. Architekt tworzył głównie w duchu neogotyku. Wybudował wiele kościołów. Opracowywał projekty budowy i przebudowy kamienic i  budowli publicznych.

 

Reprint z 1930 roku.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Ilustrowany słowniczek wagonowy polsko-niemiecki. Reprint 1927

Ilustrowany słowniczek wagonowy polsko-niemiecki. Reprint 1927
Ilustrowany słowniczek wagonowy polsko-niemiecki. Reprint 1927

Słowniczek wagonowy. Ilustrowany polsko-niemiecki.

 

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

21,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,00 zł

EGZ.

Odlewy gipsowe. Odlewanie artystycznych figur, utrwalanie, malowanie. Sporządzanie form na odlewy gipsowe.

Odlewy gipsowe. Odlewanie artystycznych figur, utrwalanie, malowanie. Sporządzanie  form na odlewy gipsowe.
Odlewy gipsowe. Odlewanie artystycznych figur, utrwalanie, malowanie. Sporządzanie form na odlewy gipsowe.

Odlewy Gipsowe Odlewanie Artystycznych figur, utrwalanie i malowanie tychże, sporządzanie form na odlewy gipsowe

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

14,60 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 13,90 zł

EGZ.

Podręcznik dla złotników, jubilerów i bronzowników.

Podręcznik dla złotników, jubilerów i bronzowników.
Podręcznik dla złotników, jubilerów i bronzowników.

Podręcznik dla złotników, jubilerów i bronzowników.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

EGZ.

Przewodnik dla cieśli. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Przewodnik dla cieśli. Biblioteka rzemieślnika polskiego.
Przewodnik dla cieśli. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Przewodnik dla cieśli. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Przewodnik dla kowali. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Przewodnik dla kowali. Biblioteka rzemieślnika polskiego.
Przewodnik dla kowali. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Przewodnik dla kowali. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Książka za równo dla kowali oraz osób które chcą się nauczyć się kowalstwa profesjonalnie lub hobbistycznie.

 

Reprint z 1862 roku.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Przewodnik dla stolarzy. Stolarstwo.

Przewodnik dla stolarzy.    Stolarstwo.
Przewodnik dla stolarzy. Stolarstwo.

 Przewodnik dla stolarzy, obejmujący cały zakres stolarstwa wydanie 1862 roku

Bogato ilustrowany, liczne przykłady prezentacji narzędzi, profili, łaczeń.

Spis treści.

 Reprint z 1862 roku.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.

Przewodnik dla szewców. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Przewodnik dla szewców. Biblioteka rzemieślnika polskiego.
Przewodnik dla szewców. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Przewodnik dla szewców. Biblioteka rzemieślnika polskiego.

Książka za równo dla szewców oraz osób które chcą się nauczyć profesji szewca.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

kpl.

Przewodnik stolarski. Stolarstwo.

Przewodnik stolarski. Stolarstwo.
Przewodnik stolarski. Stolarstwo.

Spis treści

Rozdział pierwszy:

Budowa wewnętrzna drzewa i jego gatunki 9-51 str.

Rozdział drugi:

Narzędzia stolarskie i ich zastosowanie  52-83 str.

Rozdział trzeci:

Wiązanie drzewa   84-116 str.

Rozdział czwarty:

Gładzenie, politurowanie i woskowanie drzewa   117-139 str.

Rozdział piąty:

Barwienie drzewa  140-162 str.

 

Reprint z 1922 roku.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

48,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 45,71 zł

EGZ.

Słów kilka o zegarmistrzostwie.

Słów kilka o zegarmistrzostwie.
Słów kilka o zegarmistrzostwie.

Słów kilka o zegarmistrzostwie.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Stolarstwo budowlane. Reprint. Dla majstrów budowlanych i uczni szkół budowlanych.

Stolarstwo budowlane. Reprint.  Dla majstrów budowlanych i uczni szkół budowlanych.
Stolarstwo budowlane. Reprint. Dla majstrów budowlanych i uczni szkół budowlanych.

Stolarstwo budowlane.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

26,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 24,76 zł

EGZ.

Szyny. Polska 1924. Album nawierzchni kolejowych.

Szyny. Polska 1924. Album nawierzchni kolejowych.
Szyny. Polska 1924. Album nawierzchni kolejowych.

Książka o szynach

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Wiązania POLSKIE. Przyczynek do dziejów budownictwa ceglanego w polsce

Wiązania POLSKIE. Przyczynek do dziejów budownictwa ceglanego w polsce
Wiązania POLSKIE. Przyczynek do dziejów budownictwa ceglanego w polsce

Książka przedstawia w ciekawy sposób powstawanie wiązań w ceglarstwie Polskim.

Sposoby i wzory z cegieł w budownictwie Polskim, opracowane przez autora z podaniem lokalizacji przykładowych wymurowań.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl