Rolnictwo

Gleboznawstwo. 2024. PWN

Gleboznawstwo. 2024. PWN
Gleboznawstwo. 2024. PWN

Gleboznawstwo

Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.

Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski). W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej.
Omówiono w niej: funkcje gleby, geologiczne podstawy gleboznawstwa, czynniki i procesy glebotwórcze, morfologię gleb, właściwości fizyczne i chemiczne, właściwości biologiczne i biochemiczne, zagrożenia, ochronę i rekultywację, geografię gleb świata, podstawy kartografii i klasyfikacji użytkowej gleb

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

99,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 94,29 zł

egz.
  • nowość

Dendrologia. wyd.5. 2024. PWN

Dendrologia. wyd.5. 2024. PWN
Dendrologia. wyd.5. 2024. PWN

Dendrologia

 

Trzynaste (piąte w PWN), gruntownie unowocześnione i rozszerzone wydanie stworzonego przed kilkudziesięciu laty, przez zmarłego w 2003 r. doc. Włodzimierza Senetę, podstawowego na rynku polskim podręcznika dendrologii. Autorami tej edycji są dr hab. Jakub Dolatowski, emerytowany wykładowca dendrologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i były pracownik kilku ogrodów botanicznych i arboretów, który opracowuje kolejne edycje tej książki już od ćwierćwiecza, oraz prof. Jerzy Zieliński, emerytowany pracownik Instytutu Dendrologii PAN i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który dołączył teraz do zespołu autorskiego.

Najistotniejszą zmianą w stosunku do poprzednich wydań jest dostosowanie układu systematycznego książki do Angiosperm Phylogeny Group (APG IV) oraz uwzględnienie szeregu najnowszych ujęć taksonomicznych wielu rodzin, rodzajów czy gatunków. Gruntownej przebudowie – dostosowaniu do współczesnych realiów i zarazem ograniczeniu się do przedstawienia jedynie tych form, które znalazły trwałe miejsce w ogrodach i krajobrazie – uległ wybór prezentowanych odmian ogrodowych. Nowe wydanie zawiera sporo informacji z dziedziny etnobotaniki, z pogranicza dendrologii, literatury pięknej i kultury materialnej; czytelnik znajdzie tu m.in. szczegółowe objaśnienia pochodzenia nazw roślin, dawne nazwy naukowe i ludowe, odniesienia do zabytków literatury przyrodniczej i botanicznej, począwszy od autorów starożytnych i renesansowych, zastosowanie, jakie znajdowali dla drewna, kwiatów i owoców – nasi przodkowie.

To wydanie Dendrologii jest, w porównaniu poprzednimi, opatrzone znacznie większą liczbą ilustracji, ale nadal są to wyłącznie oryginalne portrety roślin – rysunki piórkiem, na podstawie szkiców w ołówku, wykonane w ciągu ostatniego półwiecza przez autorów książki, zwykle w terenie, czasem – w herbariach.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów biologii, ogrodnictwa, architektury krajobrazu, ochrony środowiska i leśnictwa oraz dla ogrodników, botaników, szkółkarzy, projektantów zieleni, leśników, a także miłośników przyrody, ogrodów, lasów i krajobrazu czy etnobotaniki, czy szerzej – wielbicieli zarówno natury, jak i kultury.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

179,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 170,48 zł

egz.
  • nowość

Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego.

Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego.
Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego.

Koniuszy, Adam Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego / Adam Koniuszy ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010. Print.

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 37,14 zł

Obsługa i naprawa pojazdów rolniczych. 2023

Obsługa i naprawa pojazdów rolniczych. 2023
Obsługa i naprawa pojazdów rolniczych. 2023

Książka zawiera zbiór podstawowych wiadomości na temat obsługi i napraw pojazdów rolniczych-głównie ciągników. Jej treść jest zgodna z podstawą programową dla zawodu "technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki" oraz "mechanik-operator pojazdów rolniczych".

 

Adresatami książki są uczniowie średnich szkół tehnicznych i użytkownicy maszyn rolniczych. Może ona być także cenną pomocą dla studentów kierunków związaych z techniką rolniczą.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych.

Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych.
Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych.

Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

20,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 19,05 zł

EGZ.

Technologia prac maszynowych w rolnictwie ekologicznym.

Technologia prac maszynowych w rolnictwie ekologicznym.
Technologia prac maszynowych w rolnictwie ekologicznym.

Technologia prac maszynowych w rolnictwie ekologicznym

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Badania i kartografia gleb rdzawych w Politechnice Warszawskiej.

Badania i kartografia gleb rdzawych w Politechnice Warszawskiej.
Badania i kartografia gleb rdzawych w Politechnice Warszawskiej.

W opracowaniu opisano badania gleb rdzawych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej od 1966 roku. Najobszerniejsze przeprowadzono na Pojezierzu Mazurskim w latach 1966–1969. Następne obszary badań to Równina Kurpiowska, Puszcza Kampinoska, Puszcza Biała, Wysoczyzna Siedlecka i Wysoczyzna Kałuszyńska. Na tych obszarach badano gleby wytworzone z piasków wodno-lodowcowych, zwałowych i wydmowych. W Górach Świętokrzyskich badano gleby wytworzone z piaskowców triasowych, a w Sudetach opisano gleby ochrowo-bielicowe. Dla południowej części Pojezierza Mazurskiego, korzystając z zależności między morfogenezą terenu i procesami kształtowania się gleb, wykonano metodą dedukcyjną mapę typów gleb oraz wyznaczono w terenie południową granicę gleb rdzawych. Zależności ustalone dla Pojezierza Mazurskiego wykorzystano też przy opracowywaniu mapy gleb Polski do Atlasu Rzeczpospolitej.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

15,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 14,29 zł

EGZ.

Obsługa i naprawa maszyn rolniczych

Obsługa i naprawa maszyn rolniczych
Obsługa i naprawa maszyn rolniczych

Książka przeznaczona jest dla użytkowników maszyn i narzędzi rolniczych, może być również pomocna uczniom kształcącym się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. W książce zawarto opisy sposobów i zakresów napraw maszyn i narzędzi rolniczych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Podstawy analizy i klasyfikacji gleb.

Podstawy analizy i klasyfikacji gleb.
Podstawy analizy i klasyfikacji gleb.

Podręcznik Podstawy analizy i klasyfikacji gleb zawiera najnowszą wiedzę z dziedziny genezy i klasyfikacji gleb oraz metod analiz laboratoryjnych oceniających ich właściwości fizyczne i chemiczne. Wykazano w nim, że w ocenie właściwości gleb kluczowe znaczenie mają badania realizowane w terenie, oparte na analizie warunków środowiska, opisie ich cech morfologicznych oraz pracach kartograficznych. Prezentację metod oznaczania właściwości gleb poprzedza wartościowa wiedza ogólna, zaprezentowana w przystępny i przejrzysty sposób.

W podręczniku zamieszczono obowiązującą obecnie, a trudno dostępną systematykę gleb Polski, opracowaną w 2019 roku przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Wartość merytoryczną podręcznika podnosi też umiejętnie cytowana i właściwie dobrana literatura dotycząca analizowanych w nim problemów.

Na podstawie recenzji prof. dr hab. inż. Stanisława Barana

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

136,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 129,52 zł

EGZ.

Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych.

Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych.
Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

35,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 33,33 zł

Użytkowanie agregatów uprawowych.

Użytkowanie agregatów uprawowych.
Użytkowanie agregatów uprawowych.

W książce zawarto wiadomości dotyczące budowy i użytkowania zestawów maszyn uprawowych najpowszechniej stosowanych we współczesnym rolnictwie. Adresatami tej książki są przede wszystkim nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych szkół zawodowych I i II stopnia, a także nauczyciele i słuchacze kursów i innych form kształcenia pozaszkolenego oraz osoby zajmujące się eksploatacją agregatów uprawowych

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

46,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 43,81 zł

EGZ.

Chów i hodowla trzody chlewnej

Chów i hodowla trzody chlewnej
Chów i hodowla trzody chlewnej
Chów i hodowla trzody chlewnej

Dostępność: brak towaru

Cena:

23,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 21,90 zł

Chów i hodowla trzody chlewnej

Chów i hodowla trzody chlewnej
Chów i hodowla trzody chlewnej

Chów i hodowla trzody chlewnej

Dostępność: brak towaru

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

Urządzanie lasów wielofunkcyjnych.

Urządzanie lasów wielofunkcyjnych.
Urządzanie lasów wielofunkcyjnych.

Urządzanie lasów wielofunkcyjnych

9788371604614

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych.

Użytkowanie lasu w  drzewostanach poklęskowych.
Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych.

W monografii podjęto problematykę użytkowania lasu na terenach poklęskowych. Omówiono szkody powstałe w lasach wskutek czynników abiotycznych i biotycznych, metody usuwania skutków klęsk żywiołowych o coraz gwałtowniejszym przebiegu oraz technologie pozyskiwania drewna w drzewostanach objętych klęską. Książka w istotny sposób uzupełnia lukę w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Dużym jej walorem jest przedstawienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, wzbogacone spostrzeżeniami i uwagami Autora wynikającymi z długoletniej i wieloaspektowej praktyki oraz kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się leśnictwem w Polsce i za granicą.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 46,67 zł

EGZ.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl