Silesiana

Ofiary STALINIZMU na Ziemi Bytomskiej.

Ofiary STALINIZMU na Ziemi Bytomskiej.
Ofiary STALINIZMU na Ziemi Bytomskiej.

Ofiary stalinizmu na ziemi bytomskiej w latach 1945-1956 : dokumentacja zbrodni : praca zbiorowa

Dostępność: brak towaru

Cena:

24,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 22,86 zł

Bytomski Słownik Biograficzny.

Bytomski Słownik Biograficzny.
Bytomski Słownik Biograficzny.

Nie jest niczym niezwykłym, że myśl o opracowaniu tak ważnego dzieła, jakim jest niewątpliwie Bytomski Słownik Biograficzny, dojrzewała lat kilka. Świadomość, że miasto odgrywało przez wiele lat, a nawet stuleci ważną rolę nie tylko na mapie gospodarczej Śląska i zamieszkiwane było przez wiele wybitnych osobistości, których wkład do skarbnicy kultury, nauki, religii, oświaty i życia ekonomiczno-społecznego jest niekwestionowany, nakazywała ostrożność w podejmowaniu tego wyzwania. Nie kryjemy, że jubileusz 750-lecia Bytomia dodał nam odwagi w tym względzie. Nieprzypadkowo używam tu liczby mnogiej, bo wszelkie dyskusje toczyły się wśród członków Towarzystwa Miłośników Bytomia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

32,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 30,48 zł

EGZ.

Przeszłość i dzień dzisiejszy bytomskich szkół.

Przeszłość i dzień dzisiejszy bytomskich szkół.
Przeszłość i dzień dzisiejszy bytomskich szkół.

Praca [zbiorowa pod red. Łucji Bobek] obejmuje dwie części: w pierwszej przedstawiono historię bytomskiej oświaty od średniowiecza do końca XX wieku. W drugiej - scharakteryzowano dzieje poszczególnych dzielnic Bytomia, ukazując na ich tle rozwój szkolnictwa na tym terenie oraz szczegółowo opisano historię funkcjonujących dzisiaj placówek, w tym także tych ze śródmieścia.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

21,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,00 zł

EGZ.

Cmentarze Bytomskie od średniowiecza do współczesności.

Cmentarze Bytomskie od średniowiecza do współczesności.
Cmentarze Bytomskie od średniowiecza do współczesności.

Wydane przez Miłośników Bytomia książki prezentowały dotąd miasto i jego dzielnice przez pryzmat ich zabudowy. Teraz czas pochylić się nad wszystkimi cmentarzami rozlokowanymi w śródmieściu i dzielnicach. Jest ich obecnie więcej niż dwadzieścia. Tytuł niniejszej publikacji sygnalizuje, że zaprezentowane zostały one w porządku chronologicznym, od najstarszych do współczesnych.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

19,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 18,10 zł

EGZ.

Dzieje Bytomia 1945-1990 wydarzenia i wspomnienia.

Dzieje Bytomia 1945-1990 wydarzenia i wspomnienia.
Dzieje Bytomia 1945-1990 wydarzenia i wspomnienia.

W książce przedstawiono materiał historyczny podzielony na dekady - począwszy od lat powojennych, poprzez okres stalinizmu, odwilży aż do upadku komunizmu. Sporo uwagi poświecono nie tylko codzienności mieszkańców, ale także sprawom religijnym i kulturalnym w cieniu komunizmu.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

68,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 64,76 zł

EGZ.

Bytom powojenny 1945-2002 we wspomnieniach i na fotografii.

Bytom powojenny 1945-2002 we wspomnieniach i na fotografii.
Bytom powojenny 1945-2002 we wspomnieniach i na fotografii.

Okres po 1945 roku nie obrodził obfitością wspomnień jego mieszkańców. Być może działo się tak dlatego, że każde słowo pisane podlegało w powojennej Polsce cenzurze, a więc pisanie o trudnych powojennych latach z perspektywy własnych przeżyć nie miało szansy na publikację. Do rangi symbolu urasta fakt, że najobszerniejsze wspomnienia, które spisane zostały w latach 1945 - 1946 przez bytomską nauczycielkę, opublikowane zostały w Niemczech.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

21,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 20,00 zł

EGZ.

Życie codzienne w BYTOMIU od lokacji do I Wojny Św.1254-1914

Życie codzienne w BYTOMIU od lokacji do I Wojny Św.1254-1914
Życie codzienne w BYTOMIU od lokacji do I Wojny Św.1254-1914

Przedmiotem opracowania są minione wieki Bytomia, a dokładniej lata od lokacji miasta po rok 1914. Nie trzeba dowodzić, że wybuch I wojny światowej kończył nie tylko ową, jak zwykło się ją określać, piękną epokę w dziejach Europy, ale i dla miasta znamionował nadejście nowych czasów i trudniejszych wyzwań. Za takie uznałbym ponowne zepchnięcie Bytomia nad granice państwowe, zablokowanie imponującego pochodu miasta w kierunku wielkości, by nie powiedzieć największej górnośląskiej metropolii.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

38,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 36,19 zł

EGZ.

Bytomskie zabytki.

Bytomskie zabytki.
Bytomskie zabytki.

Autorzy skupiają uwagę na samym tylko śródmieściu, by kolejno mówić o wszystkich placach i otaczającej ich zabudowie, o kościołach i kaplicach, a także o rewaloryzacji i rewitalizacji poszczególnych obiektów i całego kwartału.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

28,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 26,67 zł

EGZ.

Bytom i okolice zapiski z lat 1848-1863.

Bytom i okolice zapiski z lat 1848-1863.
Bytom i okolice zapiski z lat 1848-1863.

Dostępność: brak towaru

Cena:

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 41,90 zł

Budowniczowie i fundatorzy architektury dawnego Bytomia.

Budowniczowie i fundatorzy architektury dawnego Bytomia.
Budowniczowie i fundatorzy architektury dawnego Bytomia.

Budowniczowie i fundatorzy architektury dawnego Bytomia.

Książka zaprasza czytelnika do przypomnienia historii Bytomia

z czasów świetności XIX wieku i następnych dziesięcioleci,

gdy był miastem wielkim i dynamicznie się rozwijającym.

Zachęca do podróży po zmieniającej się wówczas metropolii,

szczególnie jej pięknej zabudowy.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

69,90 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 66,57 zł

EGZ.

Historia Bytomia.

Historia Bytomia.
Historia Bytomia.

Po raz trzeci w ciągu szesnastu zaledwie lat przystępuję do pisania historii Bytomia. Impulsem do tego była nie tylko życzliwość, z jaką przyjęto me opracowania z 1994 i 2004 roku, lecz chęć dopełnienia tamtego dzieła o wyniki nowych, nie tylko moich poszukiwań i osobistych przemyśleń. Obecna obszerniejsza książka jest znacznie bogatsza w fakty i rozszerza okres historycznych analiz. Ujmuje bowiem historię Bytomia od pierwszego o nim zapisu od 1123 roku - po dzień dzisiejszy. Opisując tak wiele stuleci życia miasta i dbając o zmienioną szatę słowną dysponowałem narastającą liczbą przekazów źródłowych. Dla wieków średnich miałem więc możliwość pochylania się nad każdym dokumentem. Ale w czasach nowożytnych pojawił się problem selekcji materiału pod kątem jego ważności dla dziejów miasta. Natomiast przy prezentacji historii najnowszej ciągle niepokoiła mnie trudność obiektywnego opisania tego, co działo się niedawno. Mimo tego nie zaniedbałem rejestracji faktów z ostatniego okresu, w tym i z dziesięciolecia zaczynającego XXI wiek. Nie trzeba dowodzić, że dogłębna próba oceny współczesności i zdarzeń, których jesteśmy świadkami, byłaby przedwczesna, a więc obarczona nadmiernym ryzykiem. Stąd nie zaniedbałem ubogacić zapis tekstowy wielu fotografiami. Jest ich znacznie więcej niż w dwóch poprzednich edycjach. Chłodne oko obiektywu stanowi bowiem swoistego rodzaju dokument wyzbyty subiektywizmu. Nie mogę nie wyrazić wdzięczności Towarzystwu Miłośników Bytomia, którego członkowie nie tylko zachęcali mnie do napisania kolejnej wersji historii miasta, ale nie odmówili środków do jej wydania. A jest to już 21 książka opublikowana nakładem Towarzystwa.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

54,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 51,43 zł

EGZ.

Lokomotywa, Tuwim po góralsku,po kaszubsku, po polsku.

Lokomotywa, Tuwim po góralsku,po kaszubsku, po polsku.
Lokomotywa, Tuwim po góralsku,po kaszubsku, po polsku.

Książka - „Lokomotywa Tuwima po śląsku, po góralsku, po kaszubsku i po polsku” , to wyjątkowa pozycja w której są najnowsze tłumaczenia wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Przekładów dokonali trzej autorzy - Kaszub, Góral i Ślązok. To pierwsze takie wielogwarowe zestawienia na polskim rynku wydawniczym. Tekst na śląski przełożył Marek Szołtysek i nosi on tytuł „Damfmaszyna”. Tekst góralski – „Zeleźnica” przełożył Franek Bachleda-Księdzulorz, a kaszubski - „Lokomotiwa” – Tomasz Fopke. Książka jest ilustrowana rysunkami sprzed około pół wieku. Ma format A4, jest w pełnym kolorze. Kartki szyte i jest ta pozycja w okładce twardej, albumowej – idealnej na prezenty.

A oto fragment tłumaczenia lokomotywy Tuwima, autorstwa Marka Szołtyska:

DAMFMASZYNA

„Już damfmaszyna stoi na glajzach,
Srogo jak pieron, tusto jak szpajza,
Czeko jom rajza.
Stoi a fuczy, dycho a dmucho,
Hyc z rozgrzonego jeij basa bucho:
Buch – jaki hyc je!
Uch – jak je gorko!
Puff – sie hajcuje!
Uff - gorko, gorko!
Zdo sie że hyrczy, zdo że słabuje,
A jeszcze baniorz wongel w nia suje /…/”

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

33,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,43 zł

EGZ.

Humor Śląski. Marek Szołtysek.

Humor Śląski. Marek Szołtysek.
Humor Śląski. Marek Szołtysek.

 Książka Marka Szołtyska opowiadająca o śląskim poczuciu humoru, który polega nie tylko na ciepaniu wicami, ale na pewnej oryginalnej, dowcipnej, pogodnej postawie, dzięki której wielu Ślązoków potrafi żartować nawet z trudnych zdarzeń życiowych. Przykładowo pewien Ślązok po amputacji nogi powiedział w szpitalu do smutnej rodziny: „Wejrzijcie yno! Bezmała Ponboczek biere se mie do nieba po konsku!” I właśnie tego typu regionalnego dowcipu jest w tej książce bardzo dużo, bo jej celem jest nie tyle rozśmieszyć, co zwrócić uwagę na humor, jako element śląskiej kultury.

W książce jest 250 wiców napisanych po śląsku i do tego jeszcze 140 wiców obrazkowych oraz opisy „śląskich Szwejków”, śmiesznych śląskich farorzów, wice o Rusach albo o Marklowicach i fol inkszych śmiysznych godek.

„Humor śląski” to elegancka książka, idealna na prezent. Albumowy format A4, twarda okładka, papier kredowy.

Dostępność: Dostęny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena:

33,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,43 zł

EGZ.

Kuchnia Śląska

Kuchnia Śląska
Kuchnia Śląska
W książce znajdziesz opis bogatej tradycji śląskiego stołu. To oryginalna książka kucharska, gdzie przepisy pełne są zdjęć każdego etapu przyrządzania potrawy. Przeczytasz tutaj o śląskich serwetach, biksach, głodzie, świniobiciu, kr...

Dostępność: brak towaru

Cena:

33,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,43 zł

Bojki Śląskie

Bojki Śląskie
Bojki Śląskie

Kolorowa książka po śląsku i o Śląsku skierowana dla dzieci i dorosłych. Są w niej wierszyki, śląskie kolorowanki i pełno bojek o bebokach, skorzotach, szczigach, heksach, utopkach, piecuchach i podciepach. Znajdziesz tutaj również opowi...

Dostępność: brak towaru

Cena:

33,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,43 zł

Biblia Ślązoka

Biblia Ślązoka
Biblia Ślązoka

Oryginalne i bogato ilustrowane spojrzenie na śląską kulturę przez pryzmat biblijnych opowieści. Książka stylizowana na starodruk, pokazuje piękny śląski świat i nie unika odpowiedzi na trudne pytania.
<span c...

Dostępność: brak towaru

Cena:

33,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Cena netto: 31,43 zł

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl